Asetus uusien väliaikaisten osastojen perustamisesta sotaylioikeuteen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 664/1947.


A s e t u s
uusien väliaikaisten osastojen perustamisesta sotaylioikeuteen.
Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1947.
__________


  V.t. puolustusministerinä toimivan pääministerin esittelystä säädetään eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (268/47)   13 §:n nojalla:

1 §.

  Sotaylioikeuteen perustetaan aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta eräissä tapauksissa 24 päivänä tammikuuta 1947 annetussa laissa (35/47) tarkoitettujen asioiden käsittelyä varten tästä päivästä lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään kuluvan vuoden loppuun, viides ja kuudes osasto, joita varten sotaylioikeuteen asetetaan siksi ajaksi, jonka sanottujen osastojen toiminta kestää, kuusi ylimääräistä sotaylituomaria, niistä neljä vanhempaa ja kaksi nuorempaa, sekä neljä vähintään esiupseerin arvoista ylimääräistä upseerijäsentä.

2 §.

Osastojen ylimääräisten sotaylituomarien ja upseerijäsenten palkkauksesta määrää valtioneuvosto.


Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1947.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


V.t. puolustusministeri
Pääministeri Mauno Pekkala.