Asetus uusien väliaikaisten osastojen perustamisesta sotaylioikeuteen (tammikuu 1947)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 95/1947.


A s e t u s
uusien väliaikaisten osastojen perustamisesta sotaylioikeuteen.
Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1947.
__________


  Puolustusministerin esittelystä säädetään eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (916/1941)   2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1945 annetussa laissa (1262/45):

1 §.

  Sotaylioikeuteen perustetaan tästä päivästä lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun, kolmas ja neljäs osasto, joita varten sotaylioikeuteen asetetaan siksi ajaksi, jonka sanottujen osastojen toiminta kestää, kuusi ylimääräistä sotaylituomaria, niistä neljä vanhempaa ja kaksi nuorempaa sekä neljä vähintään esiupseerin arvoista ylimääräistä upseerijäsentä.

2 §.

  Osastojen ylimääräisille sotaylituomareille maksetaan palkkiota, joka vastaa vakinaisten jäsenten palkkaetuja tai, milloin ylimääräiseksi sotaylituomariksi määrätyn palkka vakinaisesta virasta on suurempi, viimeksi mainittua palkkaa. Ylimääräisten sotilasjäsenten palkkiosta on vastaavasti voimassa, mitä sotaylioikeuden upseerijäsenten palkkiosta on määrätty.


Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1947.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Puolustusministeri Yrjö Kallinen.


Katso myös[muokkaa]