Asetus väliaikaisen kolmannen osaston perustamisesta sotaylioikeuteen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

  Suomen asetuskokoelma 715/1943.


A s e t u s
väliaikaisen kolmannen osaston perustamisesta sotaylioikeuteen.
Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1943.
__________


  Puolustusministerin esittelystä säädetään eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 30 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §.

  Sotaylioikeuteen perustetaan 1 päivästä syyskuuta 1943 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään saman vuoden loppuun, kolmas osasto, jota varten sotaylioikeuteen asetetaan siksi ajaksi, jonka sanotun osaston toiminta kestää, kolme ylimääräistä sotaylituomaria, niistä kaksi vanhempaa ja yksi nuorempi, sekä kaksi vähintään esiupseerin arvoista ylimääräistä upseerijäsentä, joista toisen tulee kuulua armeijaan ja toisen laivastoon.

2 §.

  Osaston ylimääräisille sotaylituomareille maksetaan palkkiota, joka vastaa vakinaisten jäsenten peruspalkkaa tai, milloin ylimääräiseksi sotaylituomariksi määrätyn peruspalkka vakinaisesta virasta on suurempi, viimeksi mainittua palkkaa. Ylimääräisten sotilasjäsenten palkkiosta on vastaavasti voimassa, mitä sotaylioikeuden upseerijäsenten palkkiosta on määrätty.


Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1943.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


V.t. puolustusministeri N. A. Osara.