Avoin kirje presidentti Kaarlo Juho Ståhlbergin tasavallan presidentin toimen päättymisen johdosta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 81/1925.


A v o i n   k i r j e
presidentti Kaarlo Juho Ståhlbergin
tasavallan presidentin toimen päättymisen johdosta.
Annettu Helsingissä, 3 päivänä maaliskuuta 1925.
_______________


    Presidentti Kaarlo Juho Ståhlberg.


    Sen jälkeen kuin maalle heinäkuun 17 päivänä 1919 oli vahvistettu uusi, tasavaltainen hallitusmuoto, valitsi eduskunta saman kuukauden 25 päivänä Teidät Suomen tasavallan presidentiksi. Annettuanne seuraavana päivänä eduskunnan edessä hallitusmuodon säätämän juhlallisen vakuutuksen ryhdyitte samalla tärkeään ja vastuunalaiseen toimeenne. Suuret, monessa suhteessa vaikeat tehtävät olivat Teitä odottamassa. Uuden hallitusmuodon periaatteet oli toteutettava käytännössä, horjutettu valtiotalous oli saatettava vakavalle kannalle, eri yhteiskuntakerrosten välillä vallinnut kärjistynyt tila oli tasoitettava, äsken saavutettu maan valtiollinen itsenäisyys oli vakaannutettava ja suhteet ulkovaltoihin järjestettävä. Kansamme taloudellisen ja henkisen elämän kohottaminen kaipasi niinikään, maan tultua valtiollisesti itsenäiseksi, pikaista ja tarmokasta lainsäädännöllistä ja muuta valtiotoimintaa.

Näiden ensiarvoisten isänmaallisten tehtävien täyttämiseksi on Teidän presidenttikautenanne Teidän johdollanne suoritettu työ, jonka onnelliset tulokset osittain jo ovat nähtävinämme, osittain jäävät vastaisen toiminnan edelleen kypsytettäviksi. Ilolla voidaan nyt jo todeta, että kuluneen kuuden onnellisen ja rauhallisen vuoden aikana tasavaltamme kansainvälinen asema on suuressa määrin vakiintunut ja valtiomme sekä yhteiskuntamme sisäisesti lujittunut, niin että kansamme luottamuksella voi luoda katseensa kohti tulevaisuutta. Näin on Teidän vilpitön isänmaallinen harrastuksenne, luja tarmonne ja valtiomiestaitonne koitunut menestykseksi Suomen kansalle.

Kun teidän toimenne tasavallan presidenttinä nyt on päättynyt, lausun Suomen tasavallan puolesta vilpittömän kiitoksen siitä erinomaisen suuriarvoisesta työstä, minkä tässä tehtävässä olette Suomen maan ja kansan hyväksi suorittanut.


    Helsingissä, 3 päivänä maaliskuuta 1925.


Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.


Pääministeri Lauri Ingman.