Avoin kirje presidentti Pehr Evind Svinhufvudin tasavallan presidentin toimen päättymisen johdosta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 116/1937.


Avoin kirje
Presidentti Pehr Evind Svinhufvudin
tasavallan presidentin toimen päättymisen johdosta.
Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1937.
_______________


    Presidentti Pehr Evind Svinhufvud.

Kun Suomen kansa kuusi vuotta sitten valitsi Teidät Suomen tasavallan presidentiksi, saattoi se mitä suurimmalla luottamuksella uskoa Teidän kokeneisiin käsiinne ne monet tärkeät tehtävät, jotka odottivat ratkaisuaan. Nyt päättyneen toimikautenne aikana tapahtunut olojen kehitys osoittaa, että Teidän johtonne on ollut siunausta tuottava. Maahan on Teidän persoonallisuutenne ja suuren arvovaltanne avulla palautunut sisäinen rauha ja maassa on sen turvin saatu vapaasti kehittää henkistä, taloudellista, yhteiskunnallista ja valtiollista rakennustyötä.

Ryhtyessänne tasavallan presidentin tehtävää hoitamaan, rasitti yleismaailmallinen talouspula ankarasti talouselämäämme. Varsinkin maatalous oli joutunut suuriin vaikeuksiin. Myös teollisuus oli saattanut välttää kohtalokkaimmat seuraukset ainoastaan rajoittamalla tuotantoaan sekä supistamalla kustannuksiaan. Seurauksena tällaisesta taloustilanteesta olivat vararikkojen lisääntyminen, suuri työttömyys ja lukuisien maanviljelijäin joutuminen pois kotikonnultaan. Noudattamalla vanhoihin kokemuksiin perustuvaa varovaista talouspolitiikkaa, on maamme voinut käyttää hyväkseen edullisemmiksi kääntyneitä kansainvälisiä taloussuhdanteita ja siten huomattavasti parantaa taloudellista asemaansa. Sen pohjalla on täällä määrätietoisin toimenpitein saatu työttömyys rajoitetuksi mahdollisimman vähiin ja maataloutemme tuetuksi siinä määrin, että sen ahdinkotilan voidaan katsoa tulleen ratkaisevimmalta osaltaan sivuutetuksi sekä rahamme arvo vakiinnutetuksi. Samoin on maan puolustusvoimille välttämättömiä hankintoja voitu laaditun suunnitelman mukaisesti ryhtyä toteuttamaan. Moni ratkaisuaan odottanut sosiaalinen uudistus on niinikään saatu toteutetuksi ja eräitä saatettu lähelle lopullista ratkaisuaan.

Ulkopolitiikassa on jatkettu hyvien suhteitten lujittamista ja kehittämistä kaikkien vieraiden valtojen, varsinkin naapurimaiden kanssa. Tätä rauhanpolitiikkaa on tahdottu edelleen toteuttaa Kansainliiton säännösten ja tarkoitusperien mukaisesti. Samoja päämääriä silmällä pitäen ja Suomen pysyttämiseksi erillään kaikista valtain ja valtaryhmäin välisistä selkkauksista on yhä määrätietoisemmin pyritty läheiseen yhteistoimintaan Skandinaavian maiden kanssa. Maan taloudellisten etujen valvomisessa on seurattu entisiä periaatteita sekä tehty useita niiden mukaisia sopimuksia.

Tämä Teidän presidenttikautenanne ja Teidän johdollanne suoritettu työ on mitä suurimmassa määrässä ollut omiansa lujittamaan yhteiskuntaamme sekä sisäisesti että ulkonaisesti. Täten on Teidän uhrautuva isänmaanrakkautenne, tarmonne ja valtiomiestaitonne koitunut suureksi menestykseksi Suomen kansalle.

Kun Teidän toimenne tasavallan presidenttinä nyt on päättynyt, lausun Suomen tasavallan puolesta hartaan, vilpittömän kiitoksen siitä erinomaisen suuriarvoisesta työstä, minkä jälleen olette Suomen maan ja kansan hyväksi suorittanut.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 1937.


Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.


V. t. Pääministeri Rudolf Holsti.