Craigie-Burnin metsä

Wikiaineistosta
Craigie-Burnin metsä.

Kirjoittanut Robert Burns
Dumfriesin lähellä oleva metsä, jossa runoilija mielellään käveli ja missä hän ensin tutustui Jane Lorimeriin.


Yön rauhaan Craigie-Burn jo jää,
se aamun iloon herää,
mut mulle kevään loisto tää
vain murheen syitä kerää.
Nään kukkain, lehväin versovan,
yörastaan laulut soivat;
mut rinnan raskaan vaivahan,
oi, mistä saisin hoivat?
En tuskaa tätä tunnustaa
sais sulle, vaikka halaan;
mut sydän lempeen ratkeaa,
jos kauemmin sen salaan.
Jos kylmäks mua kohtaan jäät
ja lohtuas voit eittää,
niin haudallein jo syksysäät
varisseet lehdet heittää.


Lähde: Burns, Robert 1918: Lauluja ja ballaadeja. Suomentanut Valter Juva. Kustannusosakeyhtiö Fundament, Helsinki.