Ehdotus Suomen tasavallan arvojärjestykseksi 1919

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Asetus
sisältävä Suomen tasavallan arvojärjestyksen.
Annettu Helsingissä   päivänä   kuuta 19  


  Pääministerin esittelystä vahvistetaan täten seuraava Suomen tasavallan arvojärjestys.


Ensimäinen luokka.


Oikeuskansleri.
Korkeimman oikeuden presidentti.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.
Hovioikeuden presidentti.
Sotaväen päällikkö.
Helsingin yliopiston kansleri.
Arkkipiispa.
Kenraali.
Amiraali.


Toinen luokka.


Ylimääräinen lähettiläs ja täysivaltainen ministeri.
Apulaisoikeuskansleri.[1]
Oikeusneuvos.
Hallintoneuvos.
Sotaylioikeuden puheenjohtaja.[2]
Yleisesikunnan päällikkö.
Piispa.
Kenraaliluutnantti.
Vara-amiraali.


Kolmas luokka.


Tasavallan Presidentin kanslian päällikkö.[3]
Valtioneuvoston esittelijäsihteeri ja
 Kamreeri
Ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö,
 Neuvotteleva virkamies ja
 Ministeriresidentti.
Oikeuskanslerin apulainen.
Vanhempi oikeussihteeri.
Sotaylioikeuden vanhempi sotaylituomari.[2]
Vanhempi hallintosihteeri.
Tilastollisen päätoimiston tirehtori.
Hovioikeuden varapresidentti.
Hovioikeudenneuvos.
Vankeinhoitohallituksen ylihoitaja.
Maaherra.
Lääkintöhallituksen päätirehtööri.
Armeijan ylilääkäri.
Suomen pankin johtokunnan puheenjohtaja.
Suomen valtiokonttorin ylitirehtööri.
Tullihallituksen kenraalitirehtööri.[4]
Yleisen revisionioikeuden ylitirehtööri.
Helsingin yliopiston rehtori.
Kouluhallituksen ylijohtaja.
Metsähallituksen ylitirehtööri.
Asutushallituksen ylitirehtööri.
Maataloushallituksen ylitirehtööri.
Maanmittaushallituksen ylitirehtööri.
Yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ylitirehtööri.
Rautatiehallituksen päätirehtööri ja
 Päätirehtöörin apulainen.
Postihallituksen pääjohtaja.
Merenkulkuhallituksen ylitirehtööri.
Kauppa- ja teollisuushallituksen ylijohtaja.
Teknillisen korkeakoulun rehtori.
Sosialihallituksen ylitirehtööri.
Kenraalimajuri.
Kontra-amiraali.


Neljäs luokka.


Valtioneuvoston käännöstoimiston tirehtori.
Oikeusministeriön tilastollisen toimiston toimistonjohtaja.
Ulkoasiainministeriön osastopäällikkö.
Charge d'affaires.
Lähetystöneuvos.[5]
Hovioikeudenasessori.
Kihlakunnantuomari.
Lääninsihteeri.
Lääninkamreeri.
Helsingin pormestari.
Helsingin poliisimestari.
Lääkintöneuvos.
Sotaylioikeuden nuorempi sotaylituomari.[2]
Armeijan ylieläinlääkäri.
Suomen pankin tirehtööri.
Suomen valtiokonttorin tirehtööri.
Tullihallituksen tirehtööri.[4]
Helsingin yliopiston professori ja
 Ylikirjastonhoitaja.
Valtionarkeologi.
Valtionarkistonhoitaja.
Merentutkimuslaitoksen johtaja.
Kouluneuvos.
Metsäneuvos.
Metsähallituksen ylitarkastaja.
Asutusneuvos.
Asutushallituksen asessori.
Maatalousneuvos.
Kalastushallituksen ylijohtaja.
Maanmittaushallituksen ylitirehtöörinapulainen,
 Yli-insinööri ja
 Asessori.
Geodeettisen laitoksen johtaja.
Meteorologisen keskuslaitoksen johtaja.
Yliarkkitehti.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen yli-insinööri ja
 Asessori.
Rautatiehallituksen tirehtööri.
Postihallituksen tirehtööri.
Merenkulkuneuvos.
Teollisuusneuvos.
Geologisen komissionin johtaja.
Teknillisen korkeakoulun professori.
Sosialihallituksen ylitarkastaja ja
 Asessori.
Eversti.
Kommodori.


Viides luokka.


Tasavallan Presidentin kanslian ensimäinen sihteeri.
Valtioneuvoston protokollasihteeri ja
 Ensimäinen apukamreeri.
Ulkoasiainministeriön arkistonhoitaja,[6]
 Ensimäinen sihteeri ja
 Sanomalehtitoimiston johtaja.
Oikeuskanslerinviraston vanhempi ja nuorempi sihteeri.[7]
Nuorempi oikeussihteeri ylemmässä palkkaluokassa.
Nuorempi hallintosihteeri ylemmässä palkkaluokassa.
Tilastollisen päätoimiston ensimäinen aktuari.
Valtionkirjastonhoitaja.[1]
Ensimäinen lähetystösihteeri.
Kenraalikonsuli.
Hovioikeuden sihteeri ja
 Kanneviskaali.
Maanjako-oikeuden puheenjohtaja.
Sotaylioikeuden sotaviskaali.[2]
Vankilantarkastaja.
Turun, Viipurin ja Tampereen pormestari.
Lääkintöhallituksen asessori.
Piirilääkäri.
Läänin- ja yleisen sairaalan sekä mielisairaishoito-keskuslaitoksen ylilääkäri.
Suomen pankin ylikamreeri.
Pankinkomisarius.
Helsingin tullinhoitaja.
Rahapajan tirehtööri.
Yleisen revisionioikeuden asessori.
Helsingin yliopiston ylimääräinen professori,
 Fonetiikan opettaja,
 Apulainen,
 Hammaslääketieteen opettaja,
 Metsänhoitaja,
 Voimistelulaitoksen yliopettaja,
 Sihteeri,
 Kirjastonhoitaja ja
 Kustos.
Muinaistieteellisen toimikunnan konservaattori [8] ja
Intendentti.[5]
Valtionarkiston arkivari.
Valtionkirjastonhoitaja.
Talassalogi.
Kouluhallituksen ylikamreeri.
Normaalilyseon yliopettaja.
Lyseonrehtori.
Kansakoulunopettaja- ja kansakoulunopettajatar - seminaarin johtaja.
Ylimetsänhoitaja.
Metsätieteellisen koelaitoksen professori.
Kalastusneuvos.
Kalastushallituksen asessori.
Maanmittaushallituksen osastonjohtaja.
Vanhempi lääninmaanmittausinsinööri.
Yleisten rakennusten ylihallituksen ensimäinen arkkitehti ja
 Koneinsinööri.
Tie- ja vesirakennusten piiri-insinööri.
Saimaan kanavan päällikkö.
Hydrografisen toimiston johtaja.
Rautatiehallituksen sihteeri,
 Tirehtöörinapulainen ja
 Ylilääkäri.
Valtionrautateiden piiripäällikkö ja
 Tirehtöörinapulainen.
Postitarkastaja.
Helsingin postinhoitaja.
Merenkulkuhallituksen merikartastolaitoksen päällikkö.
Merenkulkuhallituksen ylitarkastaja ja
 Yli-insinööri.
Merenkulkuopiston rehtori.
Kauppa- ja teollisuushallituksen yli-inspehtori.[9]
Valtiongeologi.
Sosialihallituksen osastonjohtaja.
Everstiluutnantti.
Komentaja.


Kuudes luokka.


Valtioneuvoston ylikielenkääntäjä.
Valtion keskuskirjaston kirjastonhoitaja.[1]
Oikeusministeriön tilastollisen toimiston ensimäinen aktuari.
Konsuli.
Hovioikeudenviskaali.
Sotaylioikeuden sihteeri.[2]
Sotatuomari.[2]
Vankeinhoitohallituksen sihteeri ja
 Kamreeri.
Kuritushuoneen johtaja.
Työvankilan johtaja.
Lääninrahastonhoitaja.
Kruununvouti.
Porin, Hämeenlinnan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun pormestari.
Hangon, Turun, Porin, Tampereen, Hämeenlinnan, Lahden, Viipurin, Kotkan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun polisimestari.
Helsingin vanhempi ja
 Lainopillinen poliisimestarinapulainen.
Lääkintöhallituksen sihteeri ja
 Kamreeri.
Helsingin synnytyssairaalan kätilönopettaja.
Mielisairashoitokeskuslaitoksen apulaisylilääkäri.
Lääninsairaalan alilääkäri.
Mielisairaiden vastaanottolaitoksen lääkäri.
Yleisen sairaalan lääkäri ja
 Alilääkäri.[1]
Käkisalmen turvalaitoksen lääkäri.
Kaupunginlääkäri.
Suomen pankin sihteeri,
 Asiamies,
 Ensimäinen kamreeri ja
 Ylikasööri.
Suomen valtiokonttorin sihteeri ja
 Kamreeri.
Tullihallituksen sihteeri,
 Kanneviskaali,
 Ylikamreeri,
 Ylikontrollööri ja
 Tilastokonttorin esimies.
Ensimäisen luokan tullikamarin tullinhoitaja.
Leimakonttorin kamreeri.
Rahapajan alitirehtori.
Säästöpankkien tarkastaja.
Revisionikonttorin ylirevisori.
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan asistentti,
 Dosentti,
 Lehtori,
 Fysiologian ja lääkitysvoimistelun opettaja,
 Kamreeri ja
 Taloudenhoitaja.
Valtion keskuskirjaston kirjastonhoitaja.[5]
Muinaistieteellisen toimikunnan intendentti,[1]
 Asistentti [1] ja
 Asessori.[1]
Kouluhallituksen tarkastaja,
 Aktuari,
 Sihteeri ja
 Kamreeri.
Vanhempi lehtori.
Seminaarinlehtori.
Tuomiokapitulinsihteeri.
Kreikkalais-katolisen kirkollishallituksen sihteeri.
Metsähallituksen metsäinsinöri,
 Metsänhoitaja,
 Metsänarvostelija,
 Sihteeri,
 Kamreeri ja
 Aktuari.
Asutushallituksen konttorinjohtaja ja
 Kamreeri.
Maataloushallituksen osastopäällikkö,
 Arkkitehti,
 Tarkastaja,
 Kone- ja sähkökonsulentti ja
 Kamreeri.
Maanviljelysyli-insinööri.
Maamiesopiston johtaja ja opettaja.
Helsingin maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratoorion johtaja.
Valtion siementarkastuslaitoksen johtaja.
Valtion vointarkastuslaitoksen johtaja.
Apulaiskalastusneuvos.
Maanmittaushallituksen sihteeri,
 Vanhempi maanmittausinsinööri,
 Vanhempi topograafi-insinööri ja
 Osastonjohtajan apulainen.[10]
Nuorempi lääninmaanmittausinsinööri.
Lääninmaanmittauskonttorin tarkastaja.
Geodeetti.
Meteorologisen komissionin osastonjohtaja.[11]
Yleisten rakennusten ylihallituksen toinen ja kolmas arkkitehti,
 Sihteeri ja
 Kamreeri.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen sihteeri ja
 Kamreeri.
Tie- ja vesirakennusten vanhempi insinööri.
Rautatiehallituksen asianvalvoja,
 Kamreeri,
 Pääkasööri,
 Konttorinesimies,
 Arkkitehti [2] ja
 Matemaatikko.[2]
Ensimäisen luokan liikennetarkastaja.
Ensimäisen luokan ratainsinööri.
Ensimäisen luokan koneinsinööri.
Ensimäisen luokan asemapäällikkö.
Postihallituksen sihteeri,
 Tirehtöörinapulainen,
 Kamreeri ja
 Ylireviisori.
Ensimäisen ja toisen luokan postikonttorin postinhoitaja.
Postisäästöpankin kamreeri.
Merenkulkuhallituksen merikartastolaitoksen vanhempi apulainen,
 Merenmittausretkikunnan päällikkö,
 Laivanmittaustarkastaja,
 Insinööri,
 Sihteeri,
 Kamreeri ja
 Tilastokonttorin johtaja.
Merenkulkulaitoksen ensimäisen luokan laivanpäällikkö,
 Ensimäisen palkkausluokan satamakapteeni,[1]
 Piiripäällikkö [12] ja
 Merenkulkutarkastaja.
Ylemmän merenkulkukoulun johtaja.
Kauppa- ja teollisuushallituksen ammattikoulujen tarkastaja,
 Tutkijainsinööri,
 Sihteeri,
 Kamreeri ja
 Tilastotoimiston johtaja.
Geologisen komissionin vanhempi asistentti.
Teknillisen korkeakoulun lehtori.
Teknillisen opiston rehtori ja vakinainen opettaja.
Teollisuuskoulun johtaja.
Sosiaalihallituksen ammattien apulaisylitarkastaja,
 Apukassojen tarkastaja,
Alkoholikemisti,[5]
 Lääkäri,
 Ensimäinen sihteeri,
 Kamreeri ja
 Ensimäinen aktuari.
Majuri.
Komentajakapteeni.


Seitsemäs luokka.


Tasavallan Presidentin kanslian toinen sihteeri.
Valtioneuvoston toinen apukamreeri,
 Kanslisti,
 Reistraattori ja
 Ylikielenkääntäjänapulainen.
Valtioneuvoston kirjapainon johtaja.
Ulkoasiainministeriön toinen sihteeri ja
 Arkistonhoitajan apulainen.
Toinen lähetystösihteeri.[1]
Oikeusministeriön tilastollisen toimiston vanhempi aktuari.[13]
Oikeuskanslerinviraston kanslisti.
Korkeimman oikeuden alemman palkkaluokan nuorempi oikeussihteeri ja
 Kirjaaja.
Korkeimman hallinto-oikeuden alemman palkkaluokan nuorempi hallintosihteeri ja
 Kirjaaja.
Tilastollisen päätoimiston toinen aktuari.
Toinen lähetystönsihteeri.[5]
Hovioikeudennotari.
Lääninvankilan johtaja.
Varalääninsihteeri.
Varalääninkamreeri.
Henkikirjoittaja.
Nimismies.
Pormestari, paitsi läänien hallituskaupunkien sekä Tampereen ja Porin.
Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen oikeusneuvosmies.
Kaupungin järjestysmies.
Helsingin nuorempi poliisimestarinapulainen.
Turun ja Viipurin poliisimestarinapulainen.
Porvoon, Rauman, Lappeenrannan, Tornion ja Pietarsaaren poliisimestari.
Poliisilaitoksen etsivän osaston johtaja.
Lääkintöhallituksen apulaissihteeri,
 Apulaiskamreeri,
 Eläinlääkäri ja
 Ylimääräinen lääkäri.
Aluelääkäri.
Suomen pankin toinen kamreeri sekä
 Ensimäinen ja toinen kasööri.
Tullihallituksen apulaissihteeri,
 Kamreeri,
 Ylireviisori,
 Reviisori ja
 Aktuari.
Toisen ja kolmannen luokan tullikamarin tullinhoitaja.
Tullikamarin kontrollööri.
Helsingin ja ensimäisen palkkausluokan tullitarkastaja.
Tullilaitoksen rajatarkastaja.
Revisionikonttorin ensimäinen reviisori.
Helsingin yliopiston harjotusmestari,
 Voimistelun opettajatar,
 Kanslerinsihteeri,
 Ensimäinen konsistorinamanuenssi,
 Konsistorinnotari ja
 Kirjastonasistentti.
Nuorempi lehtori.[5]
Muinaistieteellisen toimikunnan amanuenssi [1] ja
 Konservaattori.[1]
Maalaiskansakoulujen piiritarkastaja.
Aistivialliskoulun johtaja.
Perttulan tylsämielistenkasvatuslaitoksen johtaja.
Kasvatuslaitoksen johtaja.[2]
Metsähallituksen ensimäinen apukamreeri.
Hoitoalueen metsänhoitaja.
Maataloushallituksen hevoshoidonkonsulentti,
 Karjatalouskonsulentti ja
 Sihteeri.
Piiriagronoomi.[14]
Helsingin maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratorion vanhempi asistentti.
Valtion siementarkastuslaitoksen asistentti.
Valtion vointarkastuslaitoksen asistentti.
Puutarhaopiston vakinainen opettaja.[15]
Maanmittaushallituksen nuorempi maanmittausinsinööri ja
 Nuorempi topograafi.
Maanmittauslaitoksen vanhempi maanmittausinsinööri.
Meteorologisen komissionin asistentti.[16]
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen apulaissihteeri.
Tie- ja vesirakennusten nuorempi insinööri.
Saimaan kanavan piiripäällikkö.
Hydrografisen toimiston asistentti.
Rautatiehallituksen apulais-asianvalvoja,
 Ensimäinen apukamreeri,
 Notari,
 Opintokurssinjohtaja ja
 Sotaväenkuljetuskonttorin apulaiskonttorinesimies.
Toisen luokan liikennetarkastaja.
Sähkölennätininsinööri.
Toisen luokan ratainsinööri.
Toisen luokan koneinsinööri.
Toisen luokan asemapäällikkö.
Postihallituksen konttorinjohtaja ja
 Kasööri.
Merenkulkuhallituksen notari,
 Merikartastolaitoksen nuorempi apulainen,
 Laivatoimiston apulainen,[17]
 Apukamreeri ja
 Aktuari.
Merenkulkulaitoksen toisen ja kolmannen luokan laivanpäällikkö ja
Ensimäisen palkkausluokan satamakapteeni.[5]
Merenkulkuopiston opettaja.
Ylemmän merenkulkukoulun opettaja.
Merenkulkukoulun johtaja ja opettaja.
Geologisen komissionin nuorempi asistentti.
Teollisuuskoulun lehtori.
Sosiaalihallituksen Köyhäinhoidon aputarkastaja,[2]
 Toinen sihteeri,[2]
 Toinen aktuari ja
 Arkkitehti.
Köyhäinhoidonpiiritarkastaja.
Kapteeni.
Ratsumestari.
Kapteeniluutnantti.


Kahdeksas luokka.


Valtioneuvoston ensimäinen ja toinen kielenkääntäjä.
Valtion keskuskirjaston kirjastonapulainen.[1]
Korkeimman oikeuden notari.
Korkeimman hallinto-oikeuden notari.
Attashea.
Hovioikeudenaktuari.
Hovioikeudenreistraattori.
Hovioikeudenkanslisti.
Varatuomari.
Vankeinhoitohallituksen apukamreeri ja
 Kanslisti.[1]
Lääninkirjuri.
Järjestysoikeuden puheenjohtaja.[1]
Oikeusneuvosmies, paitsi Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen.
Helsingin poliisilaitoksen toimiupseeri ja
 Sihteeri.
Piirieläinlääkäri.
Suomen valtiokonttorin kasööri.
Tullihallituksen notari ja
 Apukamreeri.
Neljännen luokan tullikamarin tullinhoitaja.
Toisen ja kolmannen palkkausluokan tullitarkastaja.
Apulaistullitarkastaja.
Tullilaitoksen kasööri.[18]
Tulliylipäällysmies.
Rajaviskaali.
Tulliviskaali.
Helsingin yliopiston asistentti, paitsi teologisen tiedekunnan,
 Voimistelun aliopettaja ja nuorempi opettajatar,
 Miekkailutaidon opettaja,
 Kasööri,
 Reistraattori,
 Toinen konsistorinamanuenssi,
 Observaattori ja
 Laboraattori.
Valtion keskuskirjaston amanuenssi.[5]
Kouluhallituksen reistraattori,
 Notari ja
 Apukamreeri.
Uuden kielen sekä harjotusaineiden opettaja lyseossa, keski- ja tyttökoulussa.
Voimistelun opettaja keskikoulussa.
Aistivialliskoulun opettaja.
Perttulan tylsämielistenkasvatuslaitoksen vakinainen opettaja.
Tuomiokapitulinnotari.
Kreikkalais-katoolisen kirkollishallituksen notari.
Metsähallituksen notari ja
 Toinen apukamreeri.
Metsänvartijakoulun johtaja.
Maataloushallituksen kotitalouskonsulentti,
 Aktuari ja
 Apulaiskamreeri.
Juustonvalmistuksen neuvoja.
Maanviljelyskoulun johtaja.
Maanmittauslaitoksen nuorempi maanmittausinsinööri.
Lääninmaanmittauskonttorin arkistonhoitaja.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kanslisti ja
 Apulaiskamreeri.
Rautatiehallituksen toinen apukamreeri,
 Reviisori,
 Reistraattori,
 Aktuari,
 Kasööri ja
 Ensimäinen kontrollööri.
Valtionrautateiden piirikasööri.
Kolmannen luokan asemapäällikkö.
Asemapäällikönapulainen.
Ensimäisen luokan varastonhoitaja.
Postihallituksen notari,
 Apukamreeri ja
 Reviisori.
Kolmannen ja neljännen luokan postikonttorin postinhoitaja.
Ensimäinen postiekspeditööri.
Postisäästöpankin apukamreeri ja
 Kasööri.
Kauppa- ja teollisuushallituksen apulaissihteeri.
Merenkulkuhallituksen varastonhoitaja.
Luotsipiiripäällikön apulainen.
Toisen palkkausluokan satamakapteeni.
Satamakapteenin apulainen.
Vakuutusneuvoston sihteeri.
Sosialihallituksen työnvälitysneuvoja.
Luutnantti.


Yhdeksäs luokka.


Tasavallan Presidentin kanslian kirjaaja.
Valtioneuvoston ekspeditööri ja
 Ylimääräinen kopisti.
Ulkoasiainministeriön sanomalehtitoimiston vakinainen virkamies.
Oikeuskanslerinviraston ekspeditööri.
Korkeimman oikeuden ekspeditööri [19] ja
 Ylimääräinen virkamies.
Korkeimman hallinto-oikeuden ylimääräinen virkamies.
Konsulaatinsihteeri.
Hovioikeudenauskultantti.
Sotaylioikeuden ylimääräinen virkamies.[2]
Vankeinhoitohallituksen kanslisti.
Kuritushuoneen ja työvankilan kirjuri.
Lääninrahastonhoitajan apulainen.
Lääninnotari.
Lääninapukamreeri.
Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen kunnalisneuvosmies.
Kaupunginviskaali.
Maistraatinsihteeri.
Helsingin poliisilaitoksen etsivän osaston johtajan apulainen,
 Tiedonantotoimiston johtaja,
 Sihteerinapulainen ja
 Vanhempi komissari.
Turun, Viipurin ja Tampereen poliisilaitoksen sihteeri.
Suomen pankin vanhempi ja nuorempi kirjuri,
 Reistraattori,
 Kanslisti ulkomaista kirjeenvaihtoa varten sekä
 Vaihtokasööri.
Suomen pankin konttorin kasööri.
Suomen valtiokonttorin notari ja
 Kirjuri.
Tullihallituksen reistraattori.[20]
Viidenen luokan ja Naantalin tullikamarin tullinhoitaja.
Tulliekspeditööri.
Vartioimishöyrylaivan ja purren ensimäinen ja toisen luokan ylipäällysmies.
Yleisen revisioni-oikeuden notari.
Revisionikonttorin toinen reviisori.
Helsingin yliopiston amanuenssi.
Kouluhallituksen puutarhaopetuksenneuvoja,
 Kanslisti ja
 Kirjanpitäjä.
Seminaarin harjotuskoulun yliopettaja ja opettaja.
Kasvatuslaitoksen yliopettaja ja opettaja.
Kalastushallituksen notari.
Metsänvartijakoulun opettaja.
Virkatalojentarkastaja.
Topograafi.[2]
Lääninmaanmittauskonttorin sihteeri.
Ylimääräinen maanmittausinsinööri.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen varastonhoitaja.
Saimaan kanavan kasööri.
Rautatiehallituksen toinen kontrollööri,
 Apulaiskasööri ja
 Apulaisinsinööri.
Rautateiden piirireviisori,
 Varastonkontrollööri,
 Speditööri,
 Toisen ja kolmannen luokan varastonhoitaja sekä
 Piletti- ja kaavavarastonhoitaja.
Neljännen ja viidennen luokan asemapäällikkö.
Asemakasööri.
Postihallituksen varastonhoitaja,
 Apulaisreviisori ja
 Reistraattori.
Postiekspeditööri.
Postilaitoksen ensimäinen kirjuri.
Merenkulkulaitoksen vanhempi ja nuorempi luotaaja.
Kauppa- ja teollisuushallituksen kotiteollisuden apulaistarkastaja ja
 Reistraattori.[21]
Sosialihallituksen kanslisti ja
 Ekspeditööri.
Vänrikki.
Kornetti.
Aliluutnantti.


Kymmenes luokka.


Lähetystön kanslisti.
Kuritushuoneen ja työvankilan opettaja ja työnjohtaja.
Lääninvankilan kirjuri.
Lääninarkistonhoitaja.
Lääninreistraattori.
Lääninkanslisti.
Lääninkonttoristi.
Poliisilaitoksen sihteeri, paitsi Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen.
Viipurin poliisilaitoksen sihteerinapulainen.
Poliisilaitoksen kanslisti ja
 Kirjuri.[1]
Poliisikomissari, paitsi Helsingin vanhempi poliisikomissari.
Helsingin poliisilaitoksen haavuri.[1]
Lääkintöhallituksen varastonhoitaja,
 Kanslisti ja
 Kamarikirjottaja.
Tullihallituksen kirjuri.
Vartioimispurren kolmannen luokan ylipäällysmies.[22]
Kansiupseeri.
Varusupseeri.
Helsingin yliopiston puutarhuri ja
 Konservaattori.
Kouluhallituksen kirjanpitäjänapulainen.
Metsähallituksen reistraattori ja
 Kirjanpitäjä.
Metsäkonduktööri.
Maataloushallituksen reistraattori.[1]
Maanmittaushallituksen arkistonhoitajan apulainen,
 Kartograafi ja
 Kartanpiirustaja.
Lääninmaanmittauskonttorin arkistonhoitajan apulainen.
Maanmittausauskultantti.
Yleisten rakennusten ylihallituksen kanslisti.
Kanavan kaitsija ja kasööri, paitsi Saimaan kanavan.
Valtionrautateiden kirjanpitäjä,
 Kanslisti,
 Kanslianapulainen,
 Konttorinapulainen,
 Piirustaja,
 Ylipuutarhuri,
 Ensimäinen ja toinen kirjuri,
 Ensimäinen ja toinen piletinmyyjä,
 Sähkölennätinreviisori,
 Sähköttäjä ja
 Varikonhoitaja.
Postilaitoksen kirjuri.
Postitoimituksen hoitaja.
Kiertävä postitoimituksen hoitaja.
Merenkulkuhallituksen reistraattori,
 Kirjanpitäjä,
 Kanslisti,
 Piirustaja ja
 Piirtäjä.
Geologisen komissionin ekspeditööri [23] ja
 Preparaattori.
Vakuutusneuvoston reistraattori.


Erityisiä määräyksiä.


  1) Pääministeri ja ministerit luetaan sinä aikana, jona he hoitavat näitä virkojaan, arvojärjestyksen ensimäiseen luokkaan ennen muita sanottuun luokkaan kuuluvia siviili- ja sotilas-virkamiehiä.

Valtioneuvostossa ottavat he sijansa sen arvon mukaan, mikä heillä on heitä Valtioneuvostoon kutsuttaessa.

2) Arvojärjestyksen samaan luokkaan kuuluvien henkilöiden kesken määrätään etusija sen ajan perusteella, jolloin nimittäminen sanotun arvoluokan virkaan tapahtui.

3) Virkamiehet voidaan esittää saamaan arvonimiä, jotka luetaan yhtä luokkaa ylempään luokkaan kuin siihen, mihin heidän virkansa kuuluu.[24]

4) Siihen, mitä on säädetty virkojen täyttämisjärjestyksestä ja valtakirjojen sekä virkavahvistuskirjojen antamisesta, ei tämä nyt vahvistettu arvojärjestys tee mitään muutosta.

Mitä asiasta tätä ennen on säädetty ja on ristiriidassa tämän arvojärjestyksen kanssa, on voimaltaan ja vaikutukseltaan lakkaava.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot:

Helsingissä


Tasavallan Presidentti:


Pääministeri:

Lähteet ja lisätiedot[muokkaa]

Lähde[muokkaa]

Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kirjaajankonttorin arkiston saapuneet kirjeasiakirjat kirjeakti 309/448 KD 1919.

Huomautukset[muokkaa]

Tämä on arvojärjestystä vuonna 1919 pohtineen komitean ehdotus, jota ei koskaan vahvistettu eikä otettu käyttöön Suomen tasavallassa.
Mukaan on otettu asian esittelijän tekemät lisäykset.
Alkuperäistä tallennusta on täydennetty lisäämällä tietoja painetusta asetusluonnoksesta.
Numeroidut huomautukset
 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Tämä virka sisältyy painettuun asetusluonnokseen, mutta ei käsikirjoitukseen.
 2. a b c d e f g h i j k l m Tämä ei sisälly komitean laatimaan arvojärjestysehdotukseen, vaan on asian esittelijän, Artur Degerholmin lisäämä.
  (Asiasta enemmän sivulla Esittelijän mietintö arvojärjestystä koskevassa asiassa.)
 3. Tämä oli komitean laatimassa arvojärjestysehdotuksessa toisen luokan ensimmäisenä arvona, mutta asian esittelijä Artur Degerholm siirsi viran kolmannen luokan ensimmäiseksi.
 4. a b Tullihallituksen kenraalitirehtööri on painetussa asetusluonnoksessa Tullihallituksen pääjohtaja ja Tullihallituksen tirehtööri on Tullihallituksen johtaja.
 5. a b c d e f g h Tämä on poistettu painetusta asetusluonnoksesta.
 6. Tämä oli komitean laatimassa arvojärjestysehdotuksessa neljännen luokan neljäntenä arvona, mutta asian esittelijä Artur Degerholm siirsi viran viidenteen luokkaan.
 7. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Oikeuskanslerinviraston nuorempi sihteeri.
 8. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Muinaistieteellisen toimikunnan osastonjohtaja.
 9. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Kauppa- ja teollisuushallituksen ylitarkastaja.
 10. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Maantieteellisen osaston johtajan apulainen.
 11. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Meteorologisen keskuslaitoksen osastonjohtaja.
 12. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Luotsipiiripäällikkö.
 13. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Oikeusministeriön tilastollisen toimiston toinen aktuari.
 14. Tämä oli komitean arvojärjestysehdotuksessa Lääninagronoomi, mutta asian esittelijä, Artur Degerholm on muuttanut viran Piiriagronoomiksi.
 15. Asian esittelijä Artur Degerholm on lisännyt sanan vakinainen.
 16. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Meteorologisen keskuslaitoksen asistentti.
 17. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Laivanmittaustarkastajan apulainen.
 18. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Tullilaitoksen kassanhoitaja.
 19. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Korkeimman oikeuden lähettäjä.
 20. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Tullihallituksen kirjaaja.
 21. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Kirjaaja.
 22. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Tullivartioaluksen kolmannen palkkausluokan ylipäällysmies.
 23. Tämä on painetussa asetusluonnoksessa Geologisen komissionin lähettäjä.
 24. Kolmas kohta on asian esittelijän Artur Degerholmin lisäämä.

Katso myös[muokkaa]