Ehdotus pääkaupungin polisilaitoksen uudestaan järjestämiseksi

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ehdotus pääkaupungin polisilaitoksen uudestaan järjestämiseksi. Helsingin polisikamari on kuvernörille jättänyt laajaperäisen ehdotuksen pääkaupungin polisilaitoksen uudestaanjärjestämiseksi. Siitä ehdotuksesta otamme pääkohdat:

Miesluvun lisäämistä järjestyspolisiosastoon ei polisikamari katso tarpeelliseksi, jos vaan koko siihen osastoon kuuluva miesluku voidaan käyttää siihen kuuluviin tehtäviin eikä sitä, kuten viime vuosina on tapana ollut, tarvitsisi käyttää etsivänpolisiosaston avuksi, kun tämä ei ole ehtinyt tehtäviään ilman semmoista avunsaantia toimittaa.

Mitä salapolisiosaston mieslukuun tulee ehdotetaan siihen lisäksi yksi ylikonstapeli ja 4 konstapelia.

Nykyisten polisiosastojen järjestys- ja salapolisiosaston lisäksi kahden uuden polisiosaston nimittäin opetuspolisin ja haureuspolisin asettamista, joihin molempiin kuuluisi johtaja ja ylikonstapeli, sekä edelliseen 8 konstapelia ja 8 ylimääräistä konstapelia, jälkimmäiseen 2 konstapelia.

Luetellessa syitä haureuspolisin asettamiseen huomautetaan m. m., että kaikissa ulkomaan suurissa kaupungeissa haureuden silmälläpitäminen on uskottu erittäin sitä varten valitulle ja vuosirahasääntöön otetulle polisikunnalle, jonka tehtävänä on saattaa ilmi salassa harjoitettua haureutta ja niitä yhteiskunnan vaaroja, jotka semmoisten pesien kautta voivat syntyä. Vaikkei ehdotus kokonaisuudessaan tulisikaan hyväksytyksi, jättää polisikamari tutkittavaksi, eikö nyt voimassa oleva tarkastusaseman ohjesääntö ole käynyt vanhanaikuiseksi ja poistettavaksi, kun sen ohessa muita vähemmin loukkaavia ja enemmän varovia toimenpiteitä olisi keksittävä saman tarkoitusperän saavuttamiseksi, nimittäin kuppataudin levenemisen estämiseksi.

Mitä taasen opetuspolisiin tulee, on polisikamari ajatellut tämän osaston siten järjestettäväksi, että, kun avonaisten polisikonstapelinpaikkojen luku keskimäärin vuodessa on ollut 15 ja 20, sekä uusi konstapeli tarvitsee noin puoli vuotta oikein perehtyäkseen virkaansa, voidakseen sitä sitten hoitaa omin päin, 8 ylimääräistä konstapelia, joka luku tekee puolet vuosittain avonaisista olevista kostapelinpaikoista, otettaisiin avonaisten paikkain täyttämistä varten, jota ennen he ynnä 8 vakinaista konstapelia, jotka olisivat sitä varten valittavat kokeneimmista ja luotettavimmista konstapeleista, toimittaisivat erityisiä tehtäviä.

Vihdoin ehdotetaan, että polisikamari saisi niiden asioiden lisäksi, jotka ennestään ovat kuuluneet ratkaisuvaltaan, käsiteltäväksi ottaa ja päättää kaikista niistä pienistä rikoksista tehdyissä kanteissa, jotka koskevat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiritsemistä sekä laissa rangaistaan sakoilla tahi sakoilla vaihtoehtoisesti muiden rangaistusten kanssa, sillä poikkeuksella kuitenkin, että kun rikos on ankarampaa laatua kuin että sitä sakoilla voi sovittaa, asia on lykättävä raastuvanoikeuden käsiteltäväksi, jota paitse myös muutamat rikkomukset, joissa tuomitseminen kuuluu täkäläiselle maistratille, sopivasti olisi jätettävä polisioikeuden ratkaistavaksi.

Uuden ehdotuksen mukaan nousisi polisilaitoksen menosääntö yhteensä 209,545 markkaan, kun se tähän asti on tehnyt 156,000 mk. joten lisäys on 53,545 markkaa.

[Lähde: Uusi Suometar 27.2.1890 sivu 3]