Elämänkatsomustiedon bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

Historia[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.

Kulttuuri[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Hänninen, Katriina (toim.): Ritarit reaaliajassa: Kulttuuriperintö ja yleissivistys. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 76. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-235-2.
 • Koivunen, Hannele & Marsio, Leena: Reilu kulttuuri? Kulttuuripolitiikan eettinen ulottuvuus ja kulttuuriset oikeudet. Opetusministeriön julkaisuja 2006:50. Helsinki: Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2006. ISBN 952-485-256-X. Myös verkkojulkaisuna (PDF).
 • Kulttuuriperinnön kauneus, hyvyys ja totuus. Toimitusryhmä: Pekka Elo ym. Suomen tammi -kehittämishanke. Helsinki: Museovirasto: Opetushallitus, 2000. ISBN 952-13-0894-X.

Elämänkatsomustiedon opetusoppi[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Simola, Hannu (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Opetus & kasvatus -sarja. Julkaisija: FETO, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1741-0.
 • Ensyklopedia elämänkatsomustietoon. Feto ry:n vuosikirja 2007. Toimittanut Pekka Elo. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 2008. ISBN 978-951-97679-3-2.
 • Hyveen ritarit: Katsomusaineiden opettajien laatupäivien satoa 29.–30.11.1996. Toimituskunta: Olavi Arra ym.. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat: Suomen uskonnonopettajain liitto, 1997. ISBN 952-90-9122-2.
 • Hyvän osaamisen katsomustieto: Uudesta opetussuunnitelmasta: Feton vuosikirja 2004. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2003. Toimittajat: Pekka Elo, Satu Honkala ja Eero Salmenkivi. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2004. ISBN 952-99327-0-7.
 • Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero (toim.): Katsomusopetuksen kehittämishaasteita: Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-952-10-3598-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lehikoinen, Jari & Seppä, Hanna: Uskonnonhistoriasta ja siveysopista elämänkatsomustietoon. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita 8. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988.
 • Rusama, Jaakko: Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus. Tiivistelmä raportista: Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus, 2001. Oppimistulosten arviointi 6/2002. Helsinki: Opetushallitus, 2002. ISBN 952-13-1578-4.
 • Elo, Pekka & Hänninen, Katriina (toim.): Ritarit reaaliajassa: Kulttuuriperintö ja yleissivistys. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 76. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-235-2.

Filosofiaa lapsille[muokkaa]

 • Lipman, Matthew: Elfie: Pohdimme yhdessä. (Elfie: Getting our thoughts together, 1987.) Kääntäneet ja toimittaneet Hannu Juuso, Auli Siitonen, Markku Veteläinen. Filosofiaa lapsille ja nuorille. Suositeltu luokille 1–2. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1594-9.
 • Lipman, Matthew: Kim & Jonna: Ihmettelemme maailmaa. (Kio & Gus: Wondering at the world, 1987.) Kääntäneet ja toimittaneet Hannu Juuso, Auli Siitonen, Markku Veteläinen. Filosofiaa lapsille ja nuorille. Suositeltu luokille 1–3. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1595-7.

Opinnäytteitä[muokkaa]

 • Antinluoma, Markku: Elämänkatsomukseen liittyvistä käsitteistä elämänkatsomustiedon opettamiseen. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 1994.
 • Aspelin, Heli: Katsomusaineiden elämänkaarta etsimässä: Tutkielma evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tulevaisuudesta peruskoulun yläluokilla. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, uskontotiede, 2007.
 • Eskelinen, Päivi: Uskontojen historiaa vai maallista siveyskasvatusta? Tunnustuksettoman opetuksen syntyvaiheet kansakoulussa vuosina 1906–1925. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Hämäläinen, Jenni & Paavola, Carita: Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman ja koulujen käytäntöjen väliset suhteet: Tutkimus Turun kaupungin suomenkielisten luokka-asteiden 1–5 elämänkatsomustiedon opetuksesta. Turku: Pro gradu -työ: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2005.
 • Järvelä, Aki: Moraalisesti opettava aines ala-asteen 3.–6. -luokkien elämänkatsomustiedon oppikirjoissa. Kasvatustieteen pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä: , 1992.
 • Karlsson, Hanna: Kansainvälisyyskasvatuksellinen oppiaines ala-asteen elämänkatsomustiedon oppikirjoissa. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, 1991.
 • Ovaska, Leena: Lukion elämänkatsomustiedon oppikirjojen sisältämä ihmiskäsitys. Kasvatustieteen pro gradu -työ: Tampereen yliopisto, 1992.
 • Penttinen, Pirjo: Elämänkatsomustieto: Peruskoulun uusi oppiaine ala-asteen näkökulmasta tarkasteltuna. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, 1993.
 • Typpö, Hanna: Ihmisoikeuskasvatuksen lähtökohdat ala-asteen elämänkatsomustiedossa. Kasvatustieteen pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä: , 1994.

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]