17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Elo, Pekka ym. (toim.): Ensyklopedia elämänkatsomustietoon. Helsinki: Opetushallitus: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry: Suomen humanistiliitto, 2008. ISBN 978-951-97679-3-2.
 • Fahler, Jarl: Saatanaa haastattelemassa. (Samtal med Satan.) Suomentanut Pirkko Talvio. Helsinki: Kobra-kirja, 1966.
 • Harva, Urpo: Inhimillinen ihminen Homo humanus: Humanistisia tarkasteluja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11715-3.
 • Kurtz, Paul (toim.): Humanistimanifestit I ja II. (Humanist manifestos I and II, 1933, 1973.) Suomentanut Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Kurtz, Paul (toim.): Sekulaarihumanistinen julistus. (A secular humanist declaration, 1980.) Suomentanut Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Smoker, Barbara: Humanismi. (Humanism, 1973.) Suomentanut Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Vaismaa, Aaro (toim.): Kansanhumanismin ABC: Suomalaisen humanistiliikkeen sanomaa ja historiaa kolmelta vuosikymmeneltä. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 1998. ISBN 951-97679-2-4.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Rakkauden vangit: Filosofisia tunnustuksia. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17241-7.
 • Haapala, Arto (toim. ): Arvot, tiede, taide. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0150-6.
 • Hallamaa, Jaana & Kuovi, Taina: Moraalisesti perustellun jäljillä: Moraalinen harkinta anglosaksisessa keskustelussa 1952–1984. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, 1988. ISBN 951-45-4614-8.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Abortti ja eutanasia. Artikkelit ilmestyneet julkaisussa Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 3/1986. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Kant, Immanuel: Radikaali paha. (Über das radikal Böse in der menschlichen Natur, 1792.) Suomentanut Markku Lehtinen. Muut kirjoittajat: Ari Hirvonen ym. Helsinki: Loki-kirjat, 2004. ISBN 951-825-018-9.
 • Kirjavainen, Heikki: Moraali, motivaatio ja yhteiskunta: Johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1996. ISBN 952-9791-12-7.
 • Mill, John Stuart: Utilitarismi. (Utilitarianism, 1861.) Suomentaneet Kari Saastamoinen, Seppo Sajama ja Marko Järvenpää. Huomautuksia Benthamin filosofiasta. (Remarks on Bentham’s philosophy, 1833.) Suomentanut Kari Saastamoinen. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (2. painos 2004). ISBN 951-662-791-9.
 • Oksanen, Markku & Launis, Veikko & Sajama, Seppo (toim.): Etiikan lukemisto. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-156-2.
 • Sajama, Seppo: Arkipäivän etiikkaa hoitotyön näkökulmasta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-4018-X.
 • Tahkokallio, Juha: Moraaliset tunteet ja maltillinen subjektivismi Edvard Westermarckin relativistisessa etiikan teoriassa. Pro gradu -työ. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2001. Verkkoversio (PDF).
 • Tenkku, Jussi: Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia. Helsinki: Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-307-7.
 • Westermarck, Edvard: Moraalin synty ja kehitys. 1, Siveelliset yleiskäsitteet. Suomentanut Emerik Olsoni. Porvoo: WSOY, 1933.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

Pääartikkeli: 17.5 Yleinen estetiikka