Kirjallisuutta etiikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

17. Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Ahonen, Pertti: Elämän työ epävarmuuksien maailmassa. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5623-8.
 • Fahler, Jarl: Saatanaa haastattelemassa. (Samtal med Satan.) Suomentanut Pirkko Talvio. Helsinki: Kobra-kirja, 1966.
 • Harva, Urpo: Inhimillinen ihminen Homo humanus: Humanistisia tarkasteluja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11715-3.
 • Heinonen, Jarmo & Kuusi, Osmo (toim.): Ekologinen humanismi. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14453-7.
 • Hermans, Ralf: Oivalla mahdollisuutesi: Matkalla henkiseen älyyn. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-951-607-374-6.
 • Horne, Richard: 101 asiaa, jotka kannattaa tehdä ennen kuolemaa. (101 things to do before you die, 2005.) Suomentanut Joel Kontro. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3474-1.
 • Kaila, Eino: Syvähenkinen elämä: Keskusteluja viimeisistä kysymyksistä. Esipuhe: Ilkka Niiniluoto. 3. täydennetty painos (1. painos 1943). Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-37-1741-0.
 • Krohn, Sven: Totuus, arvo ja ihminen: Filosofisia esseitä. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967 (2. esipuheella täydennetty painos: Jyväskylän yliopisto, 1990). ISBN 51-680-412-8.
 • Laaksonen, Hannu & Stenqvist, Unnukka (toim.): Pahuuden perinne: Puheenvuoroja pahan olemuksesta. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1989. ISBN 951-880-249-1.
 • Laine, Jyrki: Paljon mahdollista: Kokeilevaa filosofiaa. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-728-9.
 • Macfarlane, Alan: Kirjeitä Lilylle: Kysymyksiä maailmasta. (Letters to Lily: On how the world works, 2005.) Suomentanut Sari-Anne Ahvonen. Helsinki: Bazar, 2006. ISBN 951-9107-50-9.
 • Paastela, Jukka: Valhe ja politiikka: Tutkimus hyveestä ja paheesta yhteiskunnallisessa kanssakäymisessä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-623-8.
 • Perttula, Juha ym. (toim.): Ihmistyminen: Suhteisuusteoreettisia punoksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2010. ISBN 978-952-484-366-9.
 • Pitkänen, Pirkko & Telaranta, Mikko (toim.): Ovi parempaan maailmaan: Hyvän elämän avaimet eri kulttuureissa. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1686-4.
 • Russell, Bertrand: Etiikka ja politiikka. (Human society in ethics and politics, 1954.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1955.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Minuuden rakentajat: Filosofinen kirja ihmisestä. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16048-6.
 • Airaksinen, Timo: Moraalifilosofia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987 (3. painos 1993). ISBN 951-0-14505-X.
 • Airaksinen, Timo: Rakkauden vangit: Filosofisia tunnustuksia. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17241-7.
 • Yksilöturvallisuutta etsimässä / Timo Airaksinen.
 • Alberoni, Francesco: Kateus. (Gli invidiosi, 1991.) Suomentanut Martti Berger. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12076-X.
 • Alberoni, Francesco & Veca, Salvatore: Hyvä ja paha. (L’altruismo e la morale, 1988.) Suomentanut Kimmo Rentola. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-10660-0.
 • Baggini, Julian: Etiikan pikkujättiläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. ISBN 978-952-5503-73-9.
 • Beauvoir, Simone de: Moniselitteisyyden etiikka. (Pour une morale de l’ambiguïté, 1947.) Suomentanut Erika Ruonakoski. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-81-2.
 • Bok, Sissela: Miksi valehtelemme. (Lying: Moral choise in public and private life, 1978.) Suomentanut Jaakko Hinkka. Helsinki: Kirjayhtymä, 1981. ISBN 951-26-1833-8.
 • Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksia. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut, 2006. ISBN 952-10-3280-4.
 • Comte-Sponville, André: Pieni kirja suurista hyveistä. (Petit traité des grandes vertus, 1995.) Suomentanut Virpi Hämeen-Anttila. Helsinki: Basam Books, 2001. ISBN 952-9842-40-6.
 • Elo, Laura: Arvojen rooli yritysmaailmassa. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2001. ISBN 952-5336-19-0.
 • Elo, Pekka & Salonen, Toivo (toim.): Yksilön ja yhteisön hyvä: Opintoaineisto. Helsinki: Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1991. ISBN 951-45-5916-9.
 • Eräsaari, Risto: Monimutkainen oikeudenmukaisuus. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita no. 97. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0885-X.
 • Gazzaniga, Michael S.: Eettiset aivot. (The ethical brain, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-97-6.
 • Glover, Jonathan: Ihmisyys: 1900-luvun moraalihistoria. (Humanity: A moral history of the twentieth century, 1999.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003 (4. painos 2007). ISBN 952-471-020-X.
 • Haapala, Arto (toim. ): Arvot, tiede, taide. Julkaisija: Taideteollinen korkeakoulu. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0150-6.
 • Hallamaa, Jaana & Kuovi, Taina: Moraalisesti perustellun jäljillä: Moraalinen harkinta anglosaksisessa keskustelussa 1952–1984. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, 1988. ISBN 951-45-4614-8.
 • Harris, Sam: Moraalinen maisema: Miten tiede määrittää inhimilliset arvot. (The moral landscape: How science can determine human values, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-40-7.
 • Harva, Urpo: Moraali ja yhteiskunta: Tutkimus sosiologisesta etiikasta. Helsinki: Otava, 1957.
 • Harva, Urpo: Hyvä ja paha: Praktisen etiikan ongelmia. Helsingissä: Otava, 1978 (3. painos 1989). ISBN 951-1-04683-7.
 • Harva, Urpo: Moraalin ongelmia. 3. uudistettu painos (1. painos 1975). Helsingissä: Otava, 1979. ISBN 951-1-05254-3.
 • Heberlein, Ann: Ei ole minun vikani!. (Det var inte mitt fel, 2008.) Suomentanut Ulla Lempinen. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-597-2.
 • Heinonen, Reijo E. ym.: Elämän säilyttämisen etiikka. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-880-940-2.
 • Heinonen, Reijo E.: Hiljaiset vedet, vastuun virrat: Kirjoituksia aikamme arvovalinnoista. Joensuu: Sanomalehti Karjalainen, 2006. ISBN 951-96777-3-9.
 • Hällström, Gunnar af & Raunistola, Eeva (toim.): Vastuun uudet ulottuvuudet: Globaalin etiikan haaste. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-688-1.
 • Heinämaa, Sara & Oksala, Johanna (toim.): Rakkaudesta toiseen: Kirjoituksia vuosituhannen vaihteen etiikasta. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-820-6.
 • Hellsten, Sirkku: Oikeutta ilman kohtuutta: Modernin oikeudenmukaisuuskäsityksen kritiikkiä. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-653-X.
 • Holloway, Richard: Anteeksiantamisen viisaus: Kuinka voimme antaa anteeksiantamattoman anteeksi?. (On forgiveness: How can we forgive the unforgivable?, 2002.) Suomentanut Arja Kantele. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-330-0.
 • Holloway, Richard: Ei pyhä eikä paha: Pohdintoja ihmisen osasta. (Between the monster and the saint: Reflections on the human condition, 2008.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0245-6.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti (toim.): Vapaus ja moraalin perusta. Ajatus 50. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1994. ISBN 951-9264-17-5.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Hyvä, kaunis, tosi – arvojen filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-357-3.
 • Häyry, Matti: Hyvä elämä ja oikea käytös: Historiallinen johdatus moraalifilosofiaan. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-517-7.
 • Häyry, Matti: Mahdollisimman monen onnellisuus: Utilitarismin historia, teoria ja sovellukset. Porvoo Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25858-X.
 • Ilmonen, Kaj (toim.): Moderniteetti ja moraali. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-736-6.
 • Kaalikoski, Katri: Minkä maailman sinä näet? Tutkimuksia Iris Murdochin moraalifilosofiasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, käytännöllisen filosofian laitos, 2002. Helsinki: K. Kaalikoski, 2001. ISBN 952-91-4263-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kajaste, Kimmo (toim.): Arvomme yhteiskunnassa. Helsinki: Edita, 1998. ISBN 951-37-2758-0.
 • Kansainvälinen vastuumme: Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus: Soma Kaitila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Kant, Immanuel: Radikaali paha. Paha eurooppalaisessa perinteessä. Kirjoittajat: Ari Hirvonen ym. Radikaalin pahan on saksan kielestä suomentanut Markku Lehtinen. Koko teoksen toimittaneet Ari Hirvonen ja Toomas Kotkas. Helsinki: Loki-kirjat, 2004. ISBN 951-825-018-9.
 • Kemppainen, Erkki & Mäntysaari, Mikko (toim.): Aristoteles, Rawls ja sosiaalipolitiikka: Keskustelua hyvinvointivaltion peruskysymyksistä eurooppalaisten ajatteluperinteiden valossa. Helsinki: Stakes, 1998. ISBN 951-33-0555-4.
 • Keskitalo, Jukka & Kotkavirta, Jussi (toim.): Järki, usko, eettisyys: Filosofian ja teologian kohtaamisia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0088-6.
 • Kirjavainen, Heikki: Moraali, motivaatio ja yhteiskunta: Johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1996. ISBN 952-9791-12-7.
 • Kivinen, S. Albert: Paperikorin partaalta. Helsinki: S. A. Kivinen, 1992.
 • Kopperi, Marjaana: Vastuu hyvinvoinnista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2000. ISBN 952-9740-71-9.
 • Koskinen, Lennart: Mikä on oikein? Etiikan käsikirja. (Vad är rätt? Handbok i etik, 1993.) Suomentanut Torsti Lehtinen. Helsinki: Lasten keskus, 1995. ISBN 951-627-062-X.
 • Koskinen, Lennart: Usko tulevaisuuteen: Tulevaisuutta ei ennusteta, sitä luodaan. (Tro på framtiden... eller framtiden är inte något man förut, 1994.) Suomeksi toimittanut Maisa Savolainen. Helsinki: LK-kirjat, 1996. ISBN 951-627-085-9.
 • Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto (toim.): Yhteisö: Filosofian näkökulmia yhteisöllisyyteen. SoPhi 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0087-8.
 • Kunnas, Tarmo: Paha: Mitä kirjallisuus ja taide paljastavat pahuuden olemuksesta. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-518-7.
 • Kuparinen, Antti: Parempaa päin: Lähtökohtia etiikan opiskeluun. A-osa. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1996. ISBN 951-701-425-2.
 • Kurtz, Paul (toim.): Humanistimanifestit I ja II. (Humanist manifestos I and II, 1933, 1973.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Könnölä, Totti & Rinne, Pasi: Elinehtona eettisyys: Vastuullinen liiketoiminta kilpailuetuna. Kirja perustuu Gaia Group Oy:n kokemuksiin yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Helsinki: Kauppakaari, 2001. ISBN 952-14-0477-9.
 • Lahtinen, Mikko (toim.): Suvaitsevaisuus. Helsinki: Väinö Tannerin säätiö, 2001. ISBN 951-98704-0-7.
 • Laitinen, Arto: Itseään tulkitseva eläin: Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-033-6.
 • Laitinen, Merja & Hurtig, Johanna: Pahan kosketus: Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-048-0.
 • Lampi, Liisa: Kristallivalheita: Itsepetos filosofisen tulkinnan lähtökohtana eräissä draaman klassikoissa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2006. ISBN 952-10-3103-4.
 • Launis, Veikko & Räikkä, Juha (toim.): Itsemääräämisoikeus. Käytännöllisen filosofian julkaisuja vol 7. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-880-838-4.
 • Launonen, Leevi & Puolimatka, Tapio: Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-044-X.
 • Levomäki, Irma: Arvojen moninaisuus tietoyhteiskunnassa. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-338-9.
 • Lindqvist, Martti: Hyvä elämä: Erään mahdollisen maailman luonnos. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08115-2.
 • Lindqvist, Martti: Hyvä, paha ja pyhä: Kirja eloonjäämisestä. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17915-2.
 • Lassila, Olli-Pekka: Vapaa ihminen: Etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. ISBN 951-9111-63-8.
 • MacIntyre, Alasdair: Hyveiden jäljillä: Moraaliteoreettinen tutkimus. (After virtue: A study in moral theory, 1981/84.) Suomentanut Niko Noponen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-896-6.
 • Moraali ja yhteiskunta: Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja 1988. Ajatus 45. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1989. ISBN 951-9264-02-7.
 • Mäkinen, Jukka & Saxén, Heikki (toim.): John Rawlsin filosofia: Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-257-6.
 • Taistelu sukupuolimoraalista : avioliitto- ja seksuaalikysymyksiä suomalaisen hengenelämän ja yhteiskunnan murroksessa sääty-yhteiskunnan ajoilta 1910-luvulle : Armas Nieminen. 1.
 • Niiniluoto, Ilkka (toim.): Maailman henkinen tila ja tulevaisuus. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16555-0.
 • Niiniluoto, Ilkka: Hyvän elämän filosofiaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-240-4.
 • Noponen, Niko: Hyveiden harjoittaminen: Edellytykset ja esteet. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos & politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, 2011. ISBN 978-952-10-7007-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Näre, Sari: Julkisuudesta ja intimiteetistä. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-143-0.
 • Ojakangas, Mika: Ystävästä ja vihollisesta. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-310-7.
 • Ojanen, Eero: Kohtuudesta ja kohtuuttomuudesta. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-044-2.
 • Ojanen, Eero: Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 99. Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2015. ISBN 978-952-7072-26-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksanen, Markku & Launis, Veikko & Sajama, Seppo (toim.): Etiikan lukemisto. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-156-2.
 • Ollila, Maija-Riitta: Moraalin tuolla puolen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21781-6.
 • Ollila, Maija-Riitta: Uskollisuudesta ja uskottomuudesta. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-948-0.
 • Panula, Juha: Moraalin ja talouden risteyksessä: Empiirinen tutkimus moraalia ja taloutta koskevien käsitysten eriytyneisyydestä. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, 1999. ISBN 951-738-978-7.
 • Patoluoto, Ilkka: Oikeudet ja elämän arvot. Toimittaneet Timo Airaksinen, Lilli Alanen, Heta Häyry. Helsinki: Tutkijaliitto, 1990. ISBN 951-9297-78-2.
 • Pesonen, Miia & Westermarck, Harri (toim.): Mikä on oikein?. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2003. ISBN 952-10-1310-9.
 • Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho: Hyvä tahto: Auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-191-6.
 • Pietarinen, Juhani & Poutanen, Seppo: Etiikan teorioita. Helsinki: Gaudeamus, 1996 (4. painos 2005). ISBN 951-662-741-2.
 • Pietilä, Anna-Maija & Länsimies-Antikainen, Helena (toim.): Etiikkaa monitieteisesti: Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2008. ISBN 978-951-27-0704-1.
 • Pietilä, Hilkka: Mikä meitä yhdistää: Ihmisyys ja perusarvot. Jyväskylä: PS-kustannus, 2003. ISBN 952-451-067-7.
 • Pihlström, Sami & Kuokkanen, Martti & Sandu, Gabriel (toim.): Filosofisia tienviittoja Heikki Kanniston 50-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1995. ISBN 951-45-7104-5.
 • Puhakainen, Jyri: Persoonan kieltäjät: Ihmisen vapaus ja vastuu aivotutkimuksen ja lääketieteen puristuksessa. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-607-X.
 • Pursiainen, Terho: Isänmaallisuus: Keskinäinen osakkuus ja kepeyden filosofia. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-696-3.
 • Pursiainen, Terho: Kuntaetiikka: Kunnallisen arvokeskustelun kritiikkiä. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2001. ISBN 952-9740-87-5.
 • Pursiainen, Terho: Välittämisen tauti. Lapua: Herättäjä-Yhdistys, 1990. ISBN 951-878-020-X.
 • Pursiainen, Terho: Kymmenen [uutta] käskyä nykyajalle: Käskyt, selitykset, selvennykset. Helsinki: Kirjapaja, 1998. ISBN 951-625-482-9.
 • Pursiainen, Terho: Tulevaisuus kriisissä. Helsinki: Kirjapaja, 1993. ISBN 951-625-209-5.
 • Pursiainen, Terho: Kunnallisten käytäntöjen etiikka: Yhteisöopin alkeet. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 24. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1997. ISBN 952-9740-46-8.
 • Pursiainen, Terho: Vihreä oikeudenmukaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-570-1.
 • Pursiainen, Terho: Sitoutumisesta ja sitoutumattomuudesta. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-958-8.
 • Purjo, Timo: Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press, 2014. ISBN 978-951-44-9486-4.
 • Päivänsalo, Ville: Maallinen oikeudenmukaisuus: Järkiliberalismin rajat ja rosoinen lähimmäisyys. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2011. ISBN 978-952-9791-84-2.
 • Rawls, John: Kansojen oikeus; Julkisen järjen puolustus. (The law of peoples, with, The idea of public reason revisited, 1999.) Suomentanut Leo Näreaho. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 951-662-973-3.
 • Rawls, John: Oikeudenmukaisuusteoria. (A theory of justice, 1971.) Suomentanut Terho Pursiainen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14740-0.
 • Redbeard, Ragnar: Might is right, eli, Voiman filosofia. (The survival of the fittest, or the philosophy of power, 1890, 1896.) Suomentanut Vesa Iitti. Turku: Vuohi julkaisut, 2012. ISBN 978-952-92-9531-9.
 • Ridley, Matt: Jalouden alkuperä: Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. (The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation, 1997.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-233-7.
 • Rowlands, Mark: Opin kaiken tietämäni televisiosta: Filosofiaa sohvaperunoille. (Everything I know I learned from tv: Philosophy for the unrepentant couch potato, 2005.) Suomentanut Paula Korhonen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7225-5.
 • Ryökäs, Esko: Elä itse! Etiikan peruskurssi. Harjavalta: Harjavallan sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitos: Harjavallan kaupunki, 1992.
 • Räikkä, Juha: Moraalin kanssa: Esseitä hyvästä yhteiskunnasta. 2. painos (1. painos 1998). Kuopio: Unipress, 2004. ISBN 951-579-222-3.
 • Saarinen, Risto: Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos: Teologisia tutkielmia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-36-4.
 • Saarnio, Uuno: Etiikka, arvoteoria, tietoteoria. [i.p.]: [i.j.], 1966.
 • Sajama, Seppo: Arkipäivän etiikkaa hoitotyön näkökulmasta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-4018-X.
 • Sajama, Seppo: Filosofia: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia: Luennot. 2. korjattu painos. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993. ISBN 951-708-052-2.
 • Salmela, Mikko & Lemetti, Juhana (toim.): Perversio, moraali ja ironia. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 7. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004. ISBN 952-10-2245-0.
 • Salminen, Joona (toim.): Muuttuvan maailman etiikka: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2009 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-80-4.
 • Sarvanti, Tapani: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikan laitos. Helsinki: Stakes, 1997. ISBN 951-33-0486-8.
 • Sihvola, Juha: Toivon vuosituhat: Eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-133-2.
 • Sihvola, Juha: Maailmankansalaisen etiikka. Helsingissä: Otava, 2004 (3. painos 2005). ISBN 951-1-18364-8.
 • Singer, Peter: Paras tapa auttaa. (The Most Good You Can Do. How Effective Altruism Is Changing Ideas About Living Ethically, 2015.) Suomentanut. Helsinki: Basam Books, 2016. ISBN 978-952-260-480-4.
 • Sipilä, Petri: Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka: Onko sukupuoli oikein?. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-727-7.
 • Sipponen, Kauko ym.: Kansainvälinen vastuumme: Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus: Soma Kaitila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Smilansky, Saul: Kymmenen moraaliparadoksia. (Ten moral paradoxes, 2007.) Suomentanut Hanna Lukkari. Turku: Areopagus, 2012. ISBN 978-952-99791-6-5.
 • Tahkokallio, Juha: Moraaliset tunteet ja maltillinen subjektivismi Edvard Westermarckin relativistisessa etiikan teoriassa. Pro gradu -työ. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2001. Verkkoversio (PDF).
 • Takala, Annika: Ihmiseksi kasvaminen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5082-X.
 • Tammilehto, Olli: Maailman tilan kootut selitykset. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-546-4.
 • Taylor, Charles: Autenttisuuden etiikka. (The ethics of authenticity, 1992.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-603-3.
 • Tenkku, Jussi: Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia. Helsinki: Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-307-7.
 • Tuomisto, Jukka & Oksanen, Raija (toim.): Urpo Harva: Filosofi, kasvattaja, keskustelija. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4146-X.
 • Turunen, Jorma & Vuorenrinne, Antti & Siitonen, Satu (toim.): hmisyyttä etsimässä: Yrjö Kallisen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1986. ISBN 951-701-235-7.
 • Varto, Juha: Laulu maasta: Luennot etiikasta. 2. painos (1. painos 1991). Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3835-3.
 • Weil, Simone: Juurtuminen: Alkusoitto ihmisvelvollisuuksien julistukselle. (L’enracinement, 1949.) Suomentanut Kaisa Kukkola. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-27-2.
 • Venkula, Jaana: Epävarmuudesta ja varmuudesta: Johdantoa epävarmuuden kohtaamiseen. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-142-2.
 • Venkula, Jaana & Rautevaara, Ahti: Arvot ja nuorten arvopohdinta: Piirteitä maamme vv. 1960–1990 nuorten arvoja koskevista tutkimuksista. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-128-7.
 • Venäläinen Eros: Kirjoituksia rakkauden filosofiasta. Suomentaneet Eero Balk ja Liisa Viitanen. Helsinki: Orient express, 1992. ISBN 951-615-747-5.
 • Westermarck, Edvard: Moraalin synty ja kehitys 1: Siveelliset yleiskäsitteet. Suomentanut Emerik Olsoni. Porvoo: WSOY, 1933.
 • Wiberg, Matti: Laki ja moraali: Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Helsinki: Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitos, 1988. ISBN 951-45-4513-3.
 • Vierikko, Erkki: Usko, tieto ja eros: Vapaan elämänkatsomuksen kolmiyhteys. Helsinki: Alea-kirja, 1992. ISBN 951-9429-82-4.
 • Wright, Georg Henrik von: Hyvän muunnelmat. (The varieties of goodness, 1963.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16436-8.
 • Vuorio, Manu J.: Seuraako ihmisoikeuksista myös ihmisvelvollisuuksia? Käsiteanalyyttis-historiallinen tutkimus elinympäristömme nykyisen tilan ja oikeuksien jakautumisen globaalin epätasa-arvon asettamista reunaehdoista ja vaatimuksista sekä näiden taustasta oikeuksien ja velvollisuuksien välisen suhteen problematiikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Turku: M. J. Vuorio, 1999. ISBN 952-91-1490-7.
 • Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus: Studia generalia 1993. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0119-6.

Klassikot[muokkaa]

 • Aisopos: Faabelit: Täydellinen kokoelma moraaleineen. Valikoinut ja suomentanut Jari Tammi. Helsingissä: Pikku-idis, 2010. ISBN 978-952-9589-40-1.
 • Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka. (Ethika Nikomakheia, 300-luku eaa.) Kääntänyt ja selitykset laatinut Simo Knuuttila. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-941-5.
 • Kant, Immanuel: Moraalin metafysiikan perustus. (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785.) Suomentanut Markus Nikkarla. Turku: Areopagus, 2014. ISBN 978-952-99791-7-2.
 • Mill, John Stuart: Utilitarismi. (Utilitarianism, 1861.) Suomentaneet Kari Saastamoinen, Seppo Sajama ja Marko Järvenpää. Huomautuksia Benthamin filosofiasta. (Remarks on Bentham’s philosophy, 1833.) Suomentanut Kari Saastamoinen. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (2. painos 2004). ISBN 951-662-791-9.
 • Ruskin, John: Kuninkaitten aarteet. (Of kings’ treasuries, 1865.) Suomentanut ja johdannolla varustanut V. Hämeen-Anttila. Näköispainos. Alkuperäinen julkaisu: Hämeenlinnassa: Karisto, 1918.. Hämeenlinna: Karisto, 1985. ISBN 951-23-2278-1.
 • Smith, Adam: Moraalituntojen teoria. (The theory of moral sentiments, 1759.) Kääntänyt Matti Norri. Helsinki: Kautelaari, 2003. ISBN 952-99141-1-3.
 • Spinoza, Baruch: Etiikka. (Ethica ordine geometrico demonstrata, 1677.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2003). ISBN 951-662-601-7.

Bioetiikka[muokkaa]

 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Abortti ja eutanasia. Artikkelit ilmestyneet julkaisussa Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 3/1986. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Elämän ehdot: Bioetiikan, vapauden ja vastuun filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-354-9.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti (toim.): Luonnotonta lastensaantia?. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-483-9.
 • Häyry, Matti: Ihminen 2.0: Geneettisen valikoinnin ja parantelun eettiset kysymykset. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-249-1.
 • Häyry, Matti & Häyry, Heta: Rakasta, kärsi ja unhoita: Moraalifilosofisia pohdintoja ihmiselämän alusta ja lopusta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-3126-1.
 • Launis, Veikko (toim.): Lääkintä- ja hoitoetiikka. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1606-6.
 • Lindqvist, Martti: Auttajan varjo: Pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. Helsingissä: Otava, 1990 (5. painos 1998). ISBN 951-1-11445-X.

Eläimet. Luonto[muokkaa]

 • Aaltola, Elisa: Eläinten moraalinen arvo. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-145-3.
 • Häyry, Heta & Tengvall, Helena & Vilkka, Leena (toim.): Eläin ihmisten maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-465-0.
 • Oksanen, Markku & Rauhala-Hayes, Marjo (toim.): Ympäristöfilosofia: Kirjoituksia ympäristönsuojelun eettisistä perusteista. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-694-7.
 • Singer, Peter: Oikeutta eläimille: Eläinten vapautuksen filosofiaa. (Animal liberation, 1990.) Suomentanut ja Suomea koskevin tiedoin täydentänyt Helena Tengvall. Suomennettu alkuteoksen 2. tarkistetusta painoksesta vuodelta 1990. Päivitetty laitos, päivittänyt Elisa Aaltola (1. painos: WSOY, 1991). Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2007. ISBN 978-951-98700-9-0.
 • Vilkka, Leena: Elämänsuojelun filosofiaa: Kirjoituksia elämänsuojelusta. Tampere: Elämänsuojelija-lehti, 1997. ISBN 951-97762-1-4.

Talous[muokkaa]

 • Aaltonen, Tapio & Junkkari, Lari: Yrityksen arvot ja etiikka. 3. painos (1. painos 1999). WSOY yritysjulkaisut. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28244-8.
 • Björklund, Liisa: Kannustaminen ja moraali: Kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990-luvulta alkaen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, systemaattisen teologian laitos. Karjaa: Liisa Björklund, 2008. ISBN 978-952-92-4750-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Järvinen, Raija (toim.): Yhteiskuntavastuu: Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-5926-1.
 • Kanniainen, Vesa & Sintonen, Matti (toim.): Etiikka & talous. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25209-3.
 • Kansanaho, Leena & Yli-Paavalniemi, Katri: Työmoraali: Mitä se on ja onko sitä. Helsinki: Haaga instituutti, 1993.
 • Koskinen, Lennart: Kannattaako etiikka?. (Etik, ekonomi och företagets själ: Kan hög moral och god ekonomi förenas?, 1999.) Suomentanut Leena Nilsson. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-792-0.
 • Rohweder, Liisa: Yritysvastuu: Kestävää kehitystä organisaatiotasolla. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-27966-8.
 • Rossilahti, Hannu: Energia, etiikka ja politiikka: Tutkimuksen arviointia. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1989. ISBN 951-45-5215-6.
 • Sen, Amartya: Luentoja etiikasta ja taloustieteestä. (On ethics and economics, 1987.) Suomentaneet Juha Räikkä ja Hanna Meretoja. Helsinki: Unipress, 2000. ISBN 951-579-107-3.
 • Siltaoja, Marjo & Takala, Tuomo: Yrityksen yhteiskuntavastuu ja maine: Fenomenografinen tutkimus. University of Jyväskylä, School of Business and Economics, Working paper n:o 254. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1414-3.
 • Vadén, Tere & Stallman, Richard M.: Koodi vapaaksi: Hakkerietiikan vaativuus. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5206-2.

Ammattietiikka[muokkaa]

 • Heikkonen, Jaakko: Menestyjän etiikka: Arvot, valta, vastuu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus. Helsinki: Teollisuuden kustannus, 1993. ISBN 951-599-092-0.
 • Heikkonen, Jaakko: Moraali ja etiikka käytännössä: Käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 1995. ISBN 951-885-117-4.
 • Juujärvi, Soile & Myyry, Liisa & Pesso, Kaija: Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5643-1.
 • Räikkä, Juha & Kotkavirta, Jussi & Sajama, Seppo: Hyvä ammattilainen: Johdatus ammattietiikkaan. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1652-X.
 • Urponen, Helka (toim.): Auttamistyö ja etiikka. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1992. ISBN 951-634-296-5.

Insinöörin etiikka[muokkaa]

 • Insinööri yhteisöjen muutospaineessa: Kooste seminaarista. Tekniikan akateemisten liiton ja Tekniska föreningen i Finland:in (TFiF) seminaari 2.12.1997 Säätytalo, Helsinki. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto, 1998. ISBN 952-5005-28-3.
 • Insinöörin etiikka teknistyvässä maailmassa: Seminaari 8.4.1994 Dipoli, Espoo. Toimittanut: TEK, teknologia- ja tutkimusvaliokunta, etiikkatyöryhmä: Veikko Porra ym.. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto, 1994. ISBN 951-9110-98-4.
 • Miten olis tippa etiikkaa: Insinöörin etiikkakirjanen. Insinööriliiton etiikkatyöryhmä: Jorma Sunell ym. Toimittanut Ilona Sundell. Helsinki: Insinööriliitto, 1995. ISBN 951-9055-63-0.

Journalistin etiikka[muokkaa]

 • Haaksluoto, Hilkka (toim.): Media ja sen etiikka. Ikääntyvien yliopisto 2002. Joensuu: Joensuun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto, 2002. ISBN 952-458-218-X.
 • Mäntylä, Jorma: Journalistin etiikka. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-086-2.
 • Nordenstreng, Kaarle & Heinonen, Ari (toim.): Mediaetiikan kipupisteet. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002. ISBN 951-44-5362-X.

Kasvatuksen etiikka[muokkaa]

 • Ahola, Tapani & Hirvihuhta, Harri: Vääryydestä vastuuseen: Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu teoistaan?. 2. korjattu painos. Helsinki: Opetushallitus, 2002. ISBN 952-13-1330-7.
 • Airaksinen, Timo ym.: Hyvän opetus: Arvot, arvokeskustelu ja eettinen kasvatus koulussa. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1280-X.
 • Etiikka koulun arjessa. Artikkelisarjan koonneet Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Riitta Sarras. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18442-3.
 • Kinos, Sirkka (toim.): Kasvatus ja arvot. Osa Jyväskylässä 3.–4.2.1993 pidetyn seminaarin esityksistä. Helsinki: Opetushallitus, 1993. ISBN 951-47-8571-1.
 • Koski, Leena: Hyvän lapsen ja kasvattamisen ideaalit: Tutkimus aapisten ja lukukirjojen moraalisen kosmologian muutoksista itsenäisyyden aikana. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2001. ISBN 952-5401-05-7.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Kasvatuksen etiikka. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1876-X.
 • Tirri, Kirsi: Koulu moraalisena yhteisönä. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1998. ISBN 951-45-7926-7.
 • Turunen, Kari E.: Arvojen todellisuus: Johdatus arvokasvatukseen. Jyväskylä: Atena, 1992. ISBN 951-9362-56-8.
 • Veenkivi, Liisa: Ihminen tehtävänä: Pohdiskelua kasvatuksesta. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-112-X.

Tieteen etiikka. Tutkimusetiikka[muokkaa]

 • Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto: Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-212-1.
 • Hallamaa, Jaana (toim.): Etiikkaa ihmistieteille. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-828-8.
 • Karjalainen, Sakari (toim.): Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-852-4.
 • Kuula, Arja: Tutkimusetiikka: Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-172-0.
 • Mäkelä, Klaus (toim.): Tieteen vapaus ja tutkimuksen etiikka. Helsinki: Tammi, 1987. ISBN 951-30-6809-9.
 • Palmroth, Aino & Nurmi, Ismo (toim.): Alttiiksi asettumisen etiikka: Laadullisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-37-1.
 • Tutkimuksen eettinen arviointi Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta, valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä, biotekniikan neuvottelukunta ja geenitekniikan lautakunta, 2006. ISBN 952-485-196-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Venkula, Jaana: Tieteellisen toiminnan ulottuvuuksia. Osa 2, Tiede, etiikka, viisaus. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-180-5.

Humanismi[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Väyrynen, Gun (toim.): Humanistin maailman etiikka. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 1997. ISBN 951-97679-0-8.
 • Kurtz, Paul (toim.): Humanistimanifestit I ja II. (Humanist manifestos I and II, 1933, 1973.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Kurtz, Paul: Sekulaarihumanistinen julistus. (A secular humanist declaration, 1980.) Luonnostellut Paul Kurtz ja allekirjoittanut 58 huomattavaa tutkijaa ja kirjoittajaa. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Smoker, Barbara: Humanismi. (Humanism, 1973.) Suomentanut Kimmo Sundström. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1986.
 • Vaismaa, Aaro (toim.): Kansanhumanismin ABC: Suomalaisen humanistiliikkeen sanomaa ja historiaa kolmelta vuosikymmeneltä. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 1998. ISBN 951-97679-2-4.

Elämänkatsomustieto[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Simola, Hannu (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Julkaisija: FETO, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1741-0.
 • Elo, Pekka & Honkala, Satu & Simola, Hannu: Elämänkatsomustieto koulussa: Opetuksen perusteita etsimässä. Helsinki & Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1992. ISBN 951-45-6212-7.
 • Ensyklopedia elämänkatsomustietoon. Feto ry:n vuosikirja 2007. Toimitusryhmä: Pekka Elo ym. Helsinki: Opetushallitus: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat: Suomen humanistiliitto, 2008. ISBN 978-951-97679-3-2.
 • Kamppinen, Matti (toim.): ET: Elämänkatsomustieto. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-427-8.

Elämänkatsomustiedon oppikirjat[muokkaa]

 • Hjelm, Titus & Slotte, Sebastian: Dialogi hyvästä elämästä. Helsinki: Tammi, 2002 (3. painos 2006). ISBN 951-26-4726-5.
 • Tomperi, Tuukka & Niemelä, Juhani: Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. Helsinki: Tammi, 2003 (2. painos 2007). ISBN 951-26-4943-8.
 • Vihmanen, Liisa & Airaksinen, Timo & Kuusela, Anssi: Lukion elämänkatsomustieto: Hyvä elämä. Helsinki: Painatuskeskus, 1994 (8. painos: Edita, 2006). ISBN 951-37-1514-0.
 • Vihmanen, Liisa & Airaksinen, Timo & Kuusela, Anssi: Lukion elämänkatsomustieto: Hyvä yhteiskunta. Helsinki: Painatuskeskus, 1995 (6. painos: Edita, 2004). ISBN 951-37-1522-1.

Kausijulkaisut[muokkaa]

 • Häyry, Heta & Häyry, Matti (toim.): Vapaus ja moraalin perusta. Ajatus 50. Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja: Teemanumero. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1994. ISBN 951-9264-17-5.

17.1065 Kokoukset[muokkaa]

 • Häkkinen, Seppo & Kolehmainen, Riitta (toim.): Ajatuksia arvoista: Arvojen akatemia. Helsinki: Kirkkohallitus, 2008. ISBN 978-951-789-251-3.
 • Keskitalo, Jukka ym. (toim.): Ihmisen arvo: Arvojen akatemia. Helsinki: Kirkkohallitus, 2013. ISBN 978-951-789-422-7.
 • Niemisalo, Niko & Lamminpää, Suvi (toim.): Etiikka ja hyvä elämä: Symposiontekstejä. Rovaniemi: Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitos, 2006. ISBN 952-484-047-2.

17.107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo & Kuusela, Anssi: Lukion filosofia: Filosofisen etiikan perusteet. Helsingissä: Otava, 1995 (6. painos 2003). ISBN 951-1-14132-5.
 • Airaksinen, Timo & Lampi, Liisa: Fi: Lukion filosofia 2, Etiikka. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20872-1.
 • Hakala, Olli & Kopperi, Marjaana & Nissinen, Vesa: Filo 2: Filosofinen etiikka. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-4609-2.
 • Hallamaa, Jaana ym.: Etiikan Odysseia. Helsinki: Edita, 2006 (6. painos 2007). ISBN 951-37-3402-1.
 • Halme, Lasse ym.: Etiikan ydinkysymyksiä. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27198-5.
 • Harva, Urpo: Maailmankatsomuksen ongelmia. 5. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1979. ISBN 951-1-05255-1.
 • Kotkavirta, Jussi & Nyyssönen, Seppo: Cogito. Filosofinen etiikka. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30514-6.
 • Kotkavirta, Jussi & Nyyssönen, Seppo: Ajatus. Etiikka. Helsinki Porvoo: Weilin + Göös, 1996 (4. painos 2002). ISBN 951-0-21066-8.
 • Luodeslampi, Juha: Etiikka! Opettajan materiaali. Porvoo Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31829-9.
 • Luodeslampi, Juha: Filosofia hyvä. Rinnakkaisnimeke: Filo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21084-6.
 • Yrjönsuuri, Mikko: Hyvän olemus: Johdatus etiikkaan. Uudistettu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-573-3.

Katso myös[muokkaa]