Feministinen kirjallisuus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

 • Silfverberg, Anu: Äitikortti: Kirjoituksia lisääntymisestä. Helsinki: Teos, 2013. ISBN 978-951-851-471-1.

05 Yleiset kausijulkaisut[muokkaa]

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

 • Hazard, Kaarina: Kontallaan: Muistiinpanoja mediasta. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-076-8.

07.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Mäkelä, Anna & Puustinen, Liina & Ruoho, Iiris (toim.): Sukupuolishow: Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-985-7.

07.1 Lehdistöoppi[muokkaa]

 • Pajunen, Pirjo: Tekstin sukupuoli: Tutkielma journalistisista teksteistä ja ”naisen” asemasta journalistisessa diskurssissa. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1990. ISBN 951-44-2559-6.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Lloyd, Genevieve: Miehinen järki: ”Mies” ja ”nainen” länsimaisessa filosofiassa. (The man of reason: ”Male” and ”female” in western philosophy, 1984.) Suomentanut Marjo Kylmänen. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-068-6.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of dissonance: An essay on women in contemporary French philosophy, 1991.) Suomentaneet Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Heinämaa, Sara & Reuter, Martina & Saarikangas, Kirsi (toim.): Ruumiin kuvia: Subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-689-0.

14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia[muokkaa]

14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot[muokkaa]

 • Nykyri, Tuija: Naisen viha. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0194-7.

14.4 Persoonallisuuden psykologia[muokkaa]

 • Pohjola, Kirsi: Naisten salaiset maailmat. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0541-1.

16.8 Tiedepolitiikka[muokkaa]

 • Saarinen, Jaana: Naistutkijat tiedemaailmassa: Kertomuksia tutkimusprosesseista. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-874-2.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

 • Bonsdorff, Pauline von & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli: Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-854-0.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Jokinen, Eeva (toim.): Ruumiin siteet: Kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-024-4.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • De Lauretis, Teresa: Itsepäinen vietti: Kirjoituksia sukupuolesta, elokuvasta ja seksuaalisuudesta. Toimittanut Anu Koivunen. Suomentaneet Tutta Palin ja Kaisa Sivenius. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-123-2.
 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Kaskisaari, Marja: Lesbokirja: Vieras, minä ja moderni. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-90-X.
 • Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne: Seksuaalinen ruumis: Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-984-9.
 • Kuosmanen, Paula: Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: Performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000. ISBN 952-00-0899-3.
 • Nikunen, Kaarina & Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim: Jokapäiväinen pornomme: Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-161-5.
 • Näre, Sari & Lähteenmaa, Jaana (toim.): Letit liehumaan: Tyttökulttuuri murroksessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-709-7.
 • Ojanen, Karoliina: Tyttöjen toinen koti: Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-277-0.
 • Saarikoski, Helena: Mistä on huonot tytöt tehty?. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-1796-0.
 • Saarikoski, Helena: Mistä on huonot tytöt tehty? Tutkimus huora-sanan käytöstä ja tyttöjen kokemasta kiusaamisesta. 2. korjattu painos. Helsinki: Partuuna, 2012. ISBN 978-952-93-0312-0.

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Nykyri, Tuija: Naiseuden naamiaiset: Nuoren naisen diskoruumiillisuus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimusyksikkö, 1996. ISBN 951-34-0752-7.

30.15 Perhesosiologia[muokkaa]

 • Oksanen, Annika: Siirtonaisena Singaporessa: Ulkomaantyökomennuksille mukaan muuttaneet suomalaisnaiset kertovat kokemuksistaan. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 2006. ISBN 952-10-3399-1. Teoksen verkkoversio (PDF).

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Kaartinen, Auli ym.: Toisenlaisia naisia: Elämäntarinoita. Helsinki: Meikänainen, 1992. ISBN 952-9712-01-4.

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Aaltonen, Sanna: Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-690-4.
 • Airaksinen, Jaana & Ripatti, Tuula (toim.): Rotunaisia ja feminismejä. Kansialanimeke: Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-052-X.
 • Anttonen, Anneli: Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreettinen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4195-8.
 • Anttonen, Anneli & Lempiäinen, Kirsti & Liljeström, Marianne (toim.): Feministejä. Aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-066-X.
 • Anttonen, Kaija ym.: Kielletty hedelmä. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1984. ISBN 951-9225-89-7.
 • Autti, Mervi ym.: Kuulumisia. Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2007. ISBN 978-952-484-171-9.
 • Auvinen, Riitta: Nainen miehen yhteiskunnassa. Historiallinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus naisen asemasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: R. Auvinen: Sosiaalipoliittinen yhdistys, 1977. ISBN 951-99129-0-8.
 • Bonsdorff, Pauline von & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-854-0.
 • Braidotti, Rosi: Riitasointuja. (Patterns of Dissonance: An Essay on Women in Contemporary French Philosophy, 1991.) Suomentaneet Päivi Kosonen ym. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-66-7.
 • Butler, Judith: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. (Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990.) Suomentaneet Tuija Pulkkinen ja Leena-Maija Rossi. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-913-X.
 • Cixous, Hélène: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia. (Le rire de la Méduse et autres ironies, 1975.) Suomentaneet Heta Rundgren & Aura Sevón. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-93-5.
 • Despentes, Virginie: King Kong -tyttö. (King Kong théorie, 2006.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-471-972-8.
 • Eräsaari, Leena & Julkunen, Raija & Silius, Harriet (toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-94-2.
 • Eskola, Katarina & Haavio-Mannila, Elina & Jallinoja, Riitta (toim.): Naisnäkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09284-3.
 • Faludi, Susan: Takaisku. Julistamaton sota naisia vastaan. (Backlash: The Undeclared War Against American Women, 1991.) Suomentaneet Marjo Kylmänen ja Tuuli-Maria Mattila. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-30-3.
 • Friedan, Betty: Naisliikkeen uusi suunta. (The Second Stage, 1981.) Lyhentäen suomentanut Kaarina Ripatti. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2295-5.
 • Greer, Germaine: Haluan olla nainen. (The Female Eunuch, 1970.) Suomentanut Anna Paljakka. Jyväskylä: Gummerus, 1972. ISBN 951-20-0072-5.
 • Nainen ja luonto . sisältä kumpuaa karjahdus / Susan Griffin
 • Hakulinen, Auli ym. (toim.): Noidannuolia. Tutkijanaisten aikakirja. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-374-3.
 • Harjunen, Hannele & Saresma, Tuija (toim.): Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-87-6.
 • Hassi, Satu: Käärme ja tiedon puu. Naisnäkökulmia tekniikkaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14653-6.
 • Heinämaa, Sara (toim.): Naisen tieto. Helsingissä: Art House, 1989. ISBN 951-884-030-X.
 • Heinämaa, Sara & Saarinen, Esa: Olennainen nainen. Naiskuvan filosofiset perusteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-12137-1.
 • Hiltunen, Aiska & Korhonen, Liisa: Naisten koulut. Avaus naiserityiseen pedagogiikkaan. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1995. ISBN 951-9455-48-5.
 • Huhta, Liisa & Meriläinen, Rosa: Kilttien kapina. Tottelemattomuuden alkeet naisille. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5279-8.
 • Jokinen, Eeva: Naisen odysseia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos, 1991. ISBN 951-680-519-1.
 • Jokinen, Eeva: Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-657-2.
 • Kallioinen, Sanna: Rannalla Merirosvon morsiamen kanssa. Feminismin, jälkikolonialismin ja australialaisuuden representaatioita. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-39-1671-5.
 • Keski-Rahkonen, Anna ym. (toim.): Tutkimusmatkoja äitiyteen. Helsinki: Duodecim, 2010. ISBN 978-951-656-362-9.
 • Kettu, Katja (päätoim.): Pimppini on valloillaan. Naisiin kohdistuva seksuaalinen vallankäyttö. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38121-2.
 • Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1996 (2. painos 2004). ISBN 951-9066-96-9.
 • Lempiäinen, Kirsti & Leppänen, Taru & Paasonen, Susanna (toim.): Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen julkaisuja. Turku: UTU, 2012. ISBN 978-951-29-5215-1.
 • Liljeström, Marianne (toim.): Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-146-1.
 • Marklund, Liza & Snickare, Lotta: Helvetissä on erityinen paikka naisille jotka eivät auta toisiaan. (Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, 2005.) Suomentanut Sanna Manninen. Kuvitus. Monica Hällström. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20640-0.
 • Mitchell, Juliet: Naisvallankumous. Esseitä feminismistä, kirjallisuudesta ja psykoanalyysistä. (Women: The Longest Revolution: Essays on Feminism, Literature, and Psychoanalysis, 1966.) Suomentaneet Paula Karlsson sekä Juhani Ihanus. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08423-2.
 • Modinos, Tuija: Nainen populaarikulttuurissa. Madonna ja the Immaculate Collection. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuurin tutkimusyksikkö, 1994. ISBN 951-34-0277-0.
 • Moran, Caitlin: Naisena olemisen taito. (How to be a woman, 2011.) Suomentanut Sari Luhtanen. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2012. ISBN 978-951-52-2977-9.
 • Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1998. ISBN 951-634-606-5.
 • Ås, Berit: Tunnetko temput? Miesten näkymätön vallankäyttö. Kirjanen pohjautuu Berit Åsin teokseen De fem härskarteknikerna, 1992. Käännös. Tuula Stenberg. Helsinki: Naisjärjestöjen keskusliitto, 2000. ISBN 951-96663-5-4.
 • Perheentupa, Britt-Marie: Nainen voimansa alkulähteillä. Jyväskylä: Atena, 1993. ISBN 951-9362-71-1.
 • Puhakainen-Mattila, Rosa: Friidu. Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Teksti ja toimitus. Nadja Mäkelä ja Rosa Puhakainen-Mattila. 3. uudistettu painos (1. painos 2004). Helsinki: Suomen YK-liitto, 2008. ISBN 978-952-9694-58-7. [http.//www.ykliitto.fi/files/081202_Friidu_sisus.pdf Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Rantalaiho, Liisa (toim.): Miesten tiede, naisten puuhat. Yhteiskuntatieteen kritiikkiä naisten työn näkökulmasta. Tampere: Vastapaino, 1986. ISBN 951-9066-19-5.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.): Rapista Antigoneen. Kristiina-instituutin WNA220-seminaarin kootut paperit 2006. Helsinki: Kristiina-instituutti, 2006.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.): Butcheja, sankareita, sukupuolenylittäjiä. Kristiina-instituutin WNA220-seminaarin kootut paperit 2007. Helsinki: Kristiina-instituutti, 2007. ISBN 978-952-10-4032-0.
 • Setälä, Päivi ym.: Naiskuvista todellisuuteen. Tutkimusnäkökulmia naishistoriaan. Helsinki: Gaudeamus, 1984. ISBN 951-662-355-7.
 • Setälä, Päivi & Kurki, Hannele (toim.): Akanvirtaan. Johdatus naistutkimukseen. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-019-1.
 • Silfverberg, Anu: Äitikortti. Kirjoituksia lisääntymisestä. Helsinki: Teos, 2013. ISBN 978-951-851-471-1.
 • Simonen, Leila (toim.): Naistutkimuksen ajankohtaisia ongelmia. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1988. ISBN 951-44-2358-5.
 • Sjögren, Jennie: Nyt riitti! Tasa-arvoa arkeen. (Ordination: vardagsfeminism. Handbok i jämställdhet hemma och på jobbe, 2003.) Suomentanut Sanna Manninen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19835-1.
 • Skugge, Linda & Olsson, Belinda & Zilg, Brita (toim.): Pilluparvi. (Fittstim, 1999.) Suomentanut Anu Tukala. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-199-0.
 • Soilevuo-Grønnerød, Jarna: Miesten kesken, naisen silmin. Tutkijanaisen naistutkimuksia miesten välisistä suhteista. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-746-7.
 • Solanas, Valerie: SCUM-manifesti. (SCUM Manifesto, 1968.) Esipuhe. Akuliina Saarikoski. Suomentanut Suvi Auvinen. Turku: Savukeidas, 2011. ISBN 978-952-5500-81-3.
 • Talvitie, Eveliina: Keitäs tyttö kahvia. Naisia politiikan portailla. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-39485-4.
 • Tiilikainen, Marja: Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003 (4. painos 2007). ISBN 951-768-140-2.
 • Tulen kesyttäjät. Suomalaista naistutkimusta. Helsingin akateemisten naisten 60-vuotisjuhlakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14416-9.
 • Virokannas, Elina & Väyrynen, Sanna (toim.): Varjoja naiseudessa. Kuopio: Unipress, 2013. ISBN 978-951-579-463-5.

32.306 Järjestöt[muokkaa]

 • Alfthan, Märta von: Seitsemän vuosikymmentä naisasialiitto Unionin historiaa. (Sju årtionden med Unioni, naisasialiitto Suomessa r.y. – Unionen, kvinnosaksförbund i Finland r.f.) Suomentanut Tyyni Tuulio. Helsinki: Unioni, naisasialiitto Suomessa. Kirjayhtymä, 1966.
 • Hagner, Minna & Försti, Teija: Suffragettien sisaret. Helsinki: Unioni Naisasialiitto, 2006. ISBN 952-92-0643-7.
 • Nurmi, Eeva-Liisa & Degerstadt, Nina: Kvinnans 100 år. Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf – Unioni Naisasialiitto Suomessa ry 1892-1992. Översättning. Nina Roos. Helsingfors: Unionen Kvinnosaksförbund i Finland, 1994.

32.309 Historia[muokkaa]

 • Ingström, Pia: Lentävä feministi ja muita muistoja 70-luvulta. (Den flygande feministen och andra minnen från 70-talet, 2007.) Suomentanut Tarja Teva. Helsinki: Schildt, . ISBN 978-951-50-1650-8.

32.5 Kansainvälinen politiikka[muokkaa]

 • Kantola, Johanna & Valenius, Johanna (toim.): Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-209-1.

35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto[muokkaa]

 • Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva: Sukupuolten valta/kunta: Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-215-2.

36.13 Työ. Työelämä[muokkaa]

 • Virkkala, Seija & Carpenter, Pirkko: Kehitystä naisten ehdoin: Devote-projekti ja naisten paikallinen toiminta. Helsinki: Työministeriö, 2000. ISBN 951-735-509-2.

37.233 Vammaisten huolto[muokkaa]

 • Pelkonen, Marja ym. (toim.): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-36-2.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Naskali, Päivi (toim.): Moninaista: Kasvatustiedettä naisnäkökulmasta. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1993. ISBN 951-634-357-0.
 • Naskali, Päivi (toim.): Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1996. ISBN 951-634-520-4.
 • Ojala, Hanna & Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana: Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-239-8.
 • Saarinen, Jaana & Ojala, Hanna & Palmu, Tarja (toim.): Eroja ja vaarallisia suhteita: Keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera, 2014. ISBN 978-952-5401-67-7.

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • hooks, bell: Vapauttava kasvatus. (Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom, 1994.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-31-5.
 • Naskali, Päivi: Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-634-606-5.

38.5 Koululaitos[muokkaa]

 • Kosonen, Ulla: Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0191-2.

38.7 Nuorisotyö[muokkaa]

 • Honkasalo, Veronika: Tyttöjen kesken: Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2011. ISBN 978-952-5464-82-5.

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Kallioinen, Sanna: Rannalla Merirosvon morsiamen kanssa: Feminismin, jälkikolonialismin ja australialaisuuden representaatioita. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1671-5.

59.35 Seksologia[muokkaa]

 • Hekanaho, Pia Livia (toim.): Uusin silmin: Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-316-6.

59.57 Gynekologia[muokkaa]

 • Kangas, Ilka: Naisten vaihdevuosien ja vanhenemisen tulkinnat. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-707-2.

69.35 Mainonta. Organisaatioviestintä[muokkaa]

 • Rossi, Leena-Maija: Heterotehdas: Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-880-X.

70 Taide. Taidehistoria[muokkaa]

 • Vänskä, Annamari: Vikuroivia vilkaisuja: Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Taidehistorian seura, 2006. ISBN 952-5533-07-7. Teoksen verkkoversio (PDF).

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka[muokkaa]

 • Kontturi, Katve-Kaisa: Feminismien ristiaallokossa: Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä. Turku: Eetos, 2006. ISBN 952-99461-2-0.
 • Rossi, Leena-Maija: Kuvista toisin sanoin: Feministikatsojan näkökulmia. Omakirja. Helsinki: Lasipalatsi, 2001. ISBN 951-9351-95-7.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.): Kuva ja vastakuvat: Sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-602-5.

77.4 Elokuva. Elokuvataide[muokkaa]

 • Niemi, Marjo ym. (toim.): Suomineito zoomaa: Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1990. ISBN 951-9455-17-5.

83 Näytelmät[muokkaa]

 • Ensler, Eve: Vaginamonologeja. (The vagina monologues, 2001.) Suomentanut Annu James. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17878-4.

85 Sarjakuvat[muokkaa]

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Ahokas, Pirjo & Rojola, Lea (toim.): Marginaalista muutokseen: Feminismi ja kirjallisuudentutkimus. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1990. ISBN 951-880-431-1.
 • Heinämaa, Sara & Tapola, Päivi (toim.): Shakespearen sisarpuolet: Naisellisia lukukokemuksia. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-38-9.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Naiskirja: Kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista. Helsinki: Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitos, 1996. ISBN 951-45-7503-2.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Toiset ambivalentit äänet: Essays in feminine poetics in Nordic countries. Tekstiä suomeksi, englanniksi, norjaksi ja viroksi. Helsinki: Ntamo, 2007. ISBN 978-952-215-008-0.
 • Kosonen, Päivi (toim.): Naissubjekti ja postmoderni. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-672-6.
 • Majasaari, Katja & Rytkönen, Marja (toim.): Silmukoita verkossa: Sukupuoli, kirjallisuus ja identiteetti. Oulu: Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitos, 1997. ISBN 951-42-4558-X.
 • Moi, Toril: Sukupuoli, teksti, valta: Feministinen kirjallisuusteoria. (Sexual/textual politics: Feminist literary theory, 1985.) Suomentanut Raija Koli. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-38-1.
 • Morris, Pam: Kirjallisuus ja feminismi: Johdatus feministiseen kirjallisuudentutkimukseen. (Literature and feminism: An introduction, 1993.) Toimittaen suomentanut Päivi Lappalainen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-876-X.

86.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Tuohimaa, Sinikka: Nainen, kieli ja kirjallisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-460-X.

86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus[muokkaa]

86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Niemi, Irmeli (toim.): Pöydänkulma ja maailma: Naiskirjallisuus tutkimuskohteena: Teoriaa, käytäntöä, lähteitä. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-020-0.

88.2 Suomen kieli[muokkaa]

 • Tainio, Liisa: Puhuvan naisen paikka: Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-316-2.

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

 • Honkameri, Sirpa & Alppi, Ulla-Leena (toim.): Naisen 7 elämää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22728-5.