Hämäläiselle kaksimielisyydeesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
”Hämäläiselle” Kaksimielisyydestä.

Kirjoittanut Kustaa Paturi


”Hämäläiselle” Kaksimielisyydestä.
Hämäläisen" 1859 wuosikerran 37:ssä n:rossa on luettawana ”Silmäilys wanhan ajan waiwaishoitoon", jossa muun seassa löytyy seuraamat sanat! ”meitä on kummastuttanut lukiessamme niin paljo turhanperäisiä moitteita meidän waiwais-asetusta wastaan, Ja mikä luulisi siwistyneissä ihmisissä olewan niin suurta ajattelemattomuutta, että tahtowat peräti hyljätä kaiken laillisen waiwaisboidon. Joka tietää mikä ihmiskunnan köyhäin tila on ollut ennen laillista waiwaishoitoa, jolla wahakin sydäntä on rinnassa, se kauhistuu tämmöisiä lyhymielisiä ehdotuksia. Laillisen waiwaishoidon eihaajat lukekoot esim. Irlannin tilasta ennen wuotta 1838 — jona wuonna Irlanti sai laillisen waiwaishoidon — ehkä antaa se heille wähän ajattelemista. Lukekoot myös köyhäin tilasta wanhaan aikaan, jolloin laillinen waiwaishoito oli, waikka ei siinä merkityksessä, jossa se nykyjään ymmärretään". Kerrottuin sanain perään, mainitussa kirjoituksessa, wiitotaan historiallisesti waiwaishoidon seikkoja aina Moseksen ajoista asti. — Tämän wuoden ”Hämäläisen” 31:ssä n:rossa löytyy taasen luettavana seuraamat sanat: „Mehiläisen Heinäkuun numerossa on „Maamies" pannut kiistettä wasten Y. K:n selkeitä ajatuksia waiwaishoidosta[1] ja laillisesta wapaudcsta. Hän, niinkuin maamiehet ainakin, puolustawat laillista suojelusta, mutta sanoo ettei se tee työmäkeä halwemmaksi. Jos ei se sitä tee, niin woipi kysyä mitä se laitos sitte tekee? Siweyttä ei se, enempi kuin mikään laillinen pakoitus, woi kartuttaa; se on meistä warsin selwä". Luleneeko ”Hämäl." tänä wuonna itsensä siwistymättömien wai siwistyneiden joukkoon, kuin puolustaa sitä mitä wuosi takaperin kummaili muiden siwistymättömistä ajatuksista? Mitähän kummaa ”Hämäl." wuoden kuluttua taasen puolustaa, koska tänä wuonna kumoo wuosituhansien kokemuksen ja oman sanansa? Olisihan tuotakin aikaa hauska nähdä, joka wuoden wielä eläisi ynnä ”Hämäl.”! Wai olisikohan yhdessä wuodessa ihmiskunta walistunut enemmän kuin monessa wuosituhannessa, jotta "Hämäl." olisi oikiassa, molemmassa toinen toistansa wastustamassa ajatuksessa? Wai lieneekö se tämän wuoden luonto, jotta wihataan kaikkea wanhaa ja rakastetaan kaikkea uutta, mitä ihmisten päähän pöllähtää; eli pitääkö ”Hämäl." Mätäkuuta?
Mitä «Hämäläisen" wiimeksi kerrotut sanat koskee laillsta suojelusta j. n. e., niihin en rupee tällä erällä (Hämäläisen mätäkuulla) wastausta antamaan, ehkä se käsittäisi sanani määrin; toiwon maan että ”Hämäläisen” toimitus-jäsenet, parempina aikoina, edes silloin tällöin olekselisi työwäen ja teettäjäin eli palkollisten ja isäntäin keskuudessa, jotta tulisi selwemmästi huomaamaan siweyden ja palkka-asiat (lienee unohtanut entisen kaupungin huiminasta ja polisikammarin wieressä), niin ehkä wuoden kuluttua rupeisi tämän kirjoittajan ajatuksia ja kirjoituksia puolustamaan, niinkuin wuosi takaperin waiwaishoidosta. Eihän se mahdottomampaa olisi kuin puheena olewa, tässä edellä näytetty ”Hämäläisen” kaksimielisyyskään.
  1. Y. K:n kirjoitus sisältää laillisen waiwais-hoidon kumoamista.
MaamiesLähde: Suometar 24/8/1860