Haagan kauppala

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Asetus perustamisesta.[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 86/1922.


A s e t u s
Hagan kauppalan perustamisesta.
Annettu Helsingissä, 8 päivänä huhtikuuta 1922.


Sisäasiainministerin esittelystä määrätään täten, että Bakkaan perintötalo N:o 2 Huopalahden pitäjän Pikku-Huopalahden kylässä ynnä siitä erotetut palstat sekä rautatie- ja raitiotiealueet, maarekisterissä R. N:olla 21 merkittyä aluetta kuitenkin lukuunottamatta, niin myös saman kylän Korppaan perintötalosta N:o 1 Haga niminen, maarekisterissä R. N:olla 110 merkitty tila ja maarekisteritila R. N:o 111 ovat, 1 päivästä tammikuuta 1923 lukien, erotettavat Huopalahden kunnasta Haga nimiseksi ja eri kuntana olevaksi kauppalaksi. Tämä kauppala tulee toistaiseksi luettavaksi kirkollisessa suhteessa Huopalahden seurakuntaan ja hallinnollisessa suhteessa Uudenmaan lääniin ja Helsingin kihlakuntaan sekä lainkäyttöön nähden olemaan asianomaisen kihlakunnanoikeuden alainen, jonka ohessa kauppalan hallitukseen ja hallintoon nähden on noudatettava mitä valtioneuvosto siitä määrää.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 8 päivänä huhtikuuta 1922.
Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.


Sisäasiainimnisteri Heimo Helminen.
[Asetuksessa on kirjoitusvirhe; pitäisi olla Sisäasiainministeri Heimo Helminen.]

Asetus lakkauttamisesta[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 703/1944.


A s e t u s
Haagan kauppalan lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1944.


Sisäasiainministerin esittelystä säädetään, että Haagan kauppala lakkautetaan tammikuun 1 päivästä 1946 lukien, josta lähtien valtioneuvoston päätöksellä 5 päivältä lokakuuta 1944 kauppalan alue on kokonaisuudessaan määrätty siirrettäväksi Helsingin kaupunkiin.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1944.
Tasavallan Presidentin sijasta
Pääministeri U. J. CASTRÉN.


Sisäasiainministeri Kaarle Hillilä.