Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tasavallan Presidentin nykyisen toimikauden jatkamisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1972 vuoden valtiopäivät n:o 247.


Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tasavallan Presidentin nykyisen toimikauden jatkamisesta.


Tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen nykyinen toimikausi päättyy maaliskuun 1 päivänä 1974.

Julkinen keskustelu ja eri kansalaispiirejä edustavien yhteisöjen kannanotot ovat osoittaneet, että Suomen kansan suuri enemmistö haluaa tasavallan presidentti Kekkosen jatkavan tehtäviensä hoitamista mainitun ajankohdan jälkeenkin.

Hallitus katsoo, että maan edun mukaista on tehdä viivytyksettä päätös tasavallan presidentin tehtävien hoitamisesta nykyisen toimikauden päätyttyä. Näin ollen hallitus ehdottaa, että tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen nykyistä toimikautta jatketaan 1 päivään maaliskuuta 1978 saakka.

Sen perusteella, mitä edellä on lausuttu, annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:


L a k i
Tasavallan Presidentin nykyisen toimikauden jatkamisesta.


Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §.

Tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen nykyinen toimikausi jatkuu 1 päivään maaliskuuta 1978 saakka.

2 §.

Kun tasavallan presidentti Kekkosen 1 §:ssä säädetty toimikausi päättyy tai jos hän muutoin luopuu presidentin toimestaan tahi tulee siitä pysyvästi estyneeksi, on uusi tasavallan presidentti valittava, niin kuin Suomen Hallitusmuodossa ja muissa laeissa siitä on säädetty.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1973.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa
Pääministeri
KALEVI SORSA


Oikeusministeri Matti Louekoski