Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi irtolaislain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1935 vuoden valtiopäivät N:o 111.

Valmistettaessa 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun irtolaislain täytäntöönpanoasetusta on sanotun lain säännöksissä havaittu epäselvyyttä siinä, minkä viranomaisen, maaherran vai sosialiministeriön, on määrättävä irtolaisen työlaitoksesta päästämisestä ja ehdollisesti päästetyn siihen palauttamisesta. Tämän johdosta ja koska ehdotuksen laatiminen irtolaislain täytäntöönpanoasetukseksi tässä kohden on riippuvainen puheenaolleiden säännösten selventämisestä, on Hallitus katsonut tarpeelliseksi, että irtolaislain 26 ja 27 § siten muutetaan, että kosketeltu epäselvyys tulee laista poistetuksi ja samalla tarkoin määrätään ne tapaukset, joissa sosialiministeriön asiana on päättää irtolaisen päästämisestä työlaitoksesta.

Sen perusteella, mitä edellä on esitetty, annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki irtolaislain 26 ja 27 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun irtolaislain 26 ja 27 § näin kuuluviksi:

26 §. Työlaitokseen tai pakkotyöhön määräämisestä päättää maaherra.

Jos maaherra hylkää esityksen työlaitokseen tai pakkotyöhön määräämisestä, palauttakoon asian tarpeellisia toimenpiteitä varten huoltolautakunnalle.

27 §. Työlaitokseen otetun lopullisesta päästämisestä sieltä ennen 10 §:n 1 momentissa edellytettyjen pisimpien hoitoaikojen umpeenkulumista sekä hänen ehdollisesta päästämisestään työlaitoksesta, niin myös ehdollisesti päästetyn siihen palauttamisesta päättää sosialiministeriö.

Pakkotyöajan pidentämisestä 15 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa sekä pakkotyölaitoksesta ehdollisesti päästämisestä 16 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, niin myös sieltä ehdollisesti päästetyn palauttamisesta laitokseen päättää oikeusministeriö.

Esityksen tekeminen työlaitoksesta tai pakkotyölaitoksesta päästämisestä, niin myös pakkotyöajan pidentämisestä on asianomaisen laitoksen johtokunnan asiana.

Esityksen laitokseen palauttamisesta tekee asianomainen huoltolautakunta, mutta voi sen tehdä myöskin poliisipäällikkö.

Kysymys sellaisen pakkotyöläisen pakkotyölaitoksesta päästämisestä, josta säädetään 15 §:n 3 momentissa, on otettava harkittavaksi ainakin kerran vuodessa.
____________________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1937.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1936.

Tasavallan Presidentti P. E. SVINHUFVUD.

Sosialiministeri Bruno Sarlin.

Katso myös[muokkaa]