Helsingin pitäjä

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kånala ja Tali 1922[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 94/1922

Valtioneuvoston päätös

Helsingin kunnassa olevien Kånalan ja Talin kylien siirtämisestä kirkollisessa, kunnallisessa ja kameraalisessa suhteessa Huopalahden kuntaan kuuluviksi.

Annettu Helsingissä, 5 päivänä huhtikuuta 1922.

Siitä tehdystä anomuksesta on Valtioneuvosto nähnyt hyväksi määrätä:

että Kånala ja Tali nimiset kylät ovat kirkollisessa suhteessa siirrettävät Helsingin seurakunnasta Huopalahden seurakuntaan, ehdolla ettei Helsingin seurakunnan nykyisen papiston, sen oikeudenomistajain ja eräässä tapauksessa kirkollisviraston leski- ja orpokassan oikeutta palkansaantiin tämän siirron kautta loukata, ettei jo tehtyjä päätöksiä Huopalahden seurakunnan kirkon ja kirkkoherran asunnon sijoittamisesta muuteta sekä ettei mikään Helsingin seurakunnan kirkollisen omaisuuden jako siirron johdosta tule kysymykseen, kuin myös

että sanotut kylät ovat kameraalisessa suhteessa siirrettävät Helsingin kunnasta Huopalahden kuntaan kuuluviksi, mutta että siirtäminen kameraalisessa suhteessa on toteutettava vasta sen jälkeen kun siirto kirkollisessa suhteessa on tapahtunut;

ja on Valtioneuvosto sen ohessa määrännyt, että Uudenmaan läänin maaherran tulee, sittenkun siirto kirkollisessa suhteessa on toimeenpantu, siitä ilmoittaa Valtioneuvostolle sen ajankohdan määräämistä varten, jolloin kunnallinen ja kameraalinen siirto on tapahtuva.

Helsingissä, 5 päivänä huhtikuuta 1922.

Valtiovarainministeri Risto Ryti.

Oskar Silén.

Löfö ja Lill-Mejlans 1922[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 345/1922

Valtioneuvoston päätös

Löfö-nimisen saaren siirtämisestä kirkollisessa ja kameraalisessa suhteessa ja Lill-Mejlans-nimisen yksinäisen tilan R. N:o 1:1 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja kameraalisessaa suhteessa Helsingin pitäjästä Huopalahden pitäjään kuuluviksi.

Annettu Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 1922.

Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksestä on Valtioneuvosto määrännyt, että Löfö-niminen saari ja Lill-Mejlans-niminen 0.0222 manttaalinen perintötila R. N:o 1:1, vastaava 0.0444 osaa Mejlansin yksinäistä taloa N:o 1, siirretään

kirkollisessa suhteessa Helsingin seurakunnasta Huopalahden seurakuntaan, kuitenkin ehdolla, ettei Helsingin seurakunnan nykyisen papiston, sen oikeudenomistajain sekä eräissä tapauksissa kirkollisviraston leski- ja orpokassan oikeuksia palkansaantiin tämän siirron kautta loukata sekä ettei mikään Helsingin seurakunnan kirkollisen omaisuuden jako tule siirron johdosta kysymykseen,

kameraalisessa suhteessa Helsingin kunnasta Huopalahden kuntaan, sekä

hallinnollisessa suhteessa, mitä Lill-Mejlansin tilaan tulee, Helsingin nimismiespiiristä Huopalahden nimismiespiiriin, jota vastoin Löfön saaren siirtäminen hallinnollisessa suhteessa ei ollut tarpeen, koska sanottu saari Senaatin päätöksen perusteella helmikuun 14 päivältä 1912 jo kuuluu Huopalahden nimismiespiiriin,

kuin myös että kyseessäoleva siirtäminen hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa on tapahtuva vasta sen jälkeen, kun siirto kirkollisessa suhteessa on toimeenpantu;

ja on Valtioneuvosto sen ohessa määrännyt, että Uudenmaan läänin maaherran tulee, sittenkun siirto kirkollisessa suhteessa on toimitettu, siitä ilmoittaa Valtioneuvostolle sen ajankohdan määräämistä varten, jolloin siirto hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa on toteutettava.

Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 1922.

Valtiovarainministeri Risto Ryti.

Oskar Silén.

Lehtisaari ja Vähä-Meilahti 1937[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 184/1936

Valtioneuvoston päätös

ajasta, jolloin eräät alueet ovat siirrettävät Helsingin maalaiskunnasta Huopalahden kuntaan.

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1936.

Sitten kuin valtioneuvosto 22 päivänä joulukuuta 1922 oli päättänyt, että Helsingin maalaiskuntaan kuuluvat Lehtisaari niminen saari ja Vähä-Meilahti niminen yksinäinen tila RN:o 1:1 olivat siirrettävät kirkollisessa ja kameraalisessa suhteessa sekä Vähä-Meilahden tila lisäksi hallinnollisessa suhteessa Helsingin maalaiskunnasta Huopalahden kuntaan niin pian kuin kirkollinen siirto on voinut tapahtua, on valtioneuvosto, kirkollisen siirron tultua 1 päivänä tammikuuta 1936 toteutetuksi, sisäasiainministeriön esittelystä määrännyt, että Lehtisaaren ja Vähä-Meilahden tilan siirto Helsingin maalaiskunnasta Huopalahden kuntaan on kunnallisessa ja kameraalisessa sekä Vähä-Meilahden tilan kohdalta myös hallinnollisessa suhteessa toimeenpantava 1 päivästä tammikuuta 1937 lukien ja että nämä siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaoitukseen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1936.

Sisäasiainministeri Y. W. Puhakka.

Esittelijäneuvos Esko Heilimo.