Janakkalassa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Janakkalasta jatkoa.

Kirjoittanut Kustaa Paturi


Janakkalassa jatkoa.
Janakkalassa piti talonpojan sääty Arpahuwia kansakoulun hyödyksi 11 päivä Huhtikuussa. Arpahuwiin annetut lahjat jaettiin 135:teen woitto-n:eoon joiden luku wielä lisääntyi woittajain takaisin lahjoittamalla ja uudesti Arpaan panemalla. Niiden erinkkaltaisuus oli monikirjawa, hopeasta syötäwiin aineisiin saakka. Tuloja oli kaikkiansa 194 ruplaa 45 kop. Kuluja meni 28 ruplaa 29 kop. Koulun hyödyksi jäi 166 ruplaa 16 kop. Huwiwieraita oli wähän toista sataa, waikka äkkinäinen kelirikko teki kulkemisen waikeeksi. Paitsi talonpojan säätyä oli suuri osa pitäjän herrassäädystäki, sekä osa Hämeenlinnan kaupungista, talonpojan säätyä Wanajasta ja nimeksi muualtaki. Seuruus-elämästä on monta eripykälää, mikä yhdelle kansa-osaallen on alhaista, se toiselle on jo liika-ylellistä: jonka sihteen waan eräistä tapauksissa eli harwattaisin taitaa eripykäläiset kansanosat joutua yhteen seuruuteen. Meille oli huuwittawa nähdä korkeasukuisia ja korkaaasti kunnioitettawia Herrassäätyläisiäki läsnäolollansa osaa ottamassa tässä talonpojan säädyn edistystä tarkoittawassa asiassa ja hiwiswirassa, joka kiitollisuuden tunnolla mainitsemme, heidän kannsallliseksi kaunistuksekensa! Saman kiilollisuuden tunnon kannamme Hämeenlinnan Tarkampouja pataljonan pääliköille, jotka antoiwat Musikin lahjaksi.
MaamiesLähde: Hämäläinen 27/4/1860