Julistus Suomesta luovutetun ja takaisin valloitetun alueen palauttamisesta valtakunnan yhteyteen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 836/1941.


J u l i s t u s
Suomesta luovutetun ja takaisin valloitetun alueen
palauttamisesta valtakunnan yhteyteen.
Annettu Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.
____________


 Pääministerin esittelystä julistetaan, Eduskunnan annettua asiaan suostumuksensa, että alue, jonka Suomi on Moskovassa 12 päivänä maaliskuuta 1940 päivätyllä rauhansopimuksella joutunut luovuttamaan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle, palautetaan valtakunnan yhteyteen ja saatetaan Suomen täysivaltaisuuden alaiseksi, sekä että ne sitoumukset, joihin Suomi mainitussa rauhansopimuksessa on suostunut Hangon niemimaahan ja sitä ympäröivään merialueeseen nähden, samalla raukeavat.

Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Pääministerin estyneenä ollessa
Ministeri Väinö Tanner.