Julistus että Suomalaisen Talousseuran velvollisuutena ollut erinäinen toimi Suomen Maanviljelys-opiston suhteen tulee lakkaamaan

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1860.

No 1.
Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________


(Ylösluettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus,
että Suomalaisen Talousseuran velvollisuutena ollut erinäinen
toimi Suomen Maanviljelys-opiston suhteen tulee lakkaamaan;
Annettu Helsingissä, 18 p. Tammikuuta 1860.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: suostumuksella Suomalaisen Talousseuramme tässä asiassa tehtyyn esitykseen, ja siihen mukaan kuin Suomeen asetettu Senaattimme sekä maakunnan Kenraali-Kuvernööri sen johdosta ovat lausuneet, hyväksi katsoneemme Armossa määrätä, että se Suomen maanviljelys-opistoa koskeva erinäinen toimi ja opiston asiain hoitaminen, jota, Armollisten Asetusten mukaan 24 päivältä Elokuuta 1836 ja 30 päivältä Marraskuuta 1837, sekä Kesäkuun 30 päivänä 1858 tulleen Julistuksen ja Hointokunnalle Joulukuun 22 päivänä viimeksi mainittua vuotta annetun Ohjesäännön kautta, on ollut sanotun Talousseuran ja sen Hointokunnan velvollisuutena, pitää ensinnätulevan Maaliskuun loppuessa lakkaamaan, jolloinka Hointokuntakin tulee hävitettäväksi; ja on Senaatin Talous-Osaston asiana, jakaa ne Maanviljelys-opistoa koskevat työt ja toimet, jotka tähän asti ovat olleet Talousseuran ja opiston Hointokunnan sekä saman laitoksen Inspehtöörin velvollisuutena, Senaatin Valtavara-Toimikunnan ja Inspehtöörin kesken, jonka toimitus myöskin on Senaatilta annettavassa ohjesäännössä tarkemmin määrättävä, muuten noudattamalla, että opiston yleinen peräänkatsanto, niinkuin tähänkin asti, kuuluu Senaatin mainitulle Osastolle.

Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 18 päiv. Tammikuuta 1860.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
C. CRONSTEDT.
M. W. NORDENHEIM.
V. FURUHJELM.
F. EDELHEIM.
B. FEDERLEY.
A. L. BORN.
ROBERT TRAPP.


Carl Björkman.