Julistus kirkon- ja pitäjänkokous-protokollain kirjoittamisesta Suomen kielellä

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Keisarillisen Majesteetin
Armollinen
J U L I S T U S
kirkon- ja pitäjänkokous-protokollain kirjoittamisesta Suomen kielellä.
Annettu Helsingissä, 14 päiv. Heinäkuuta 1858.


ME ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

Teemme tiettäväksi: alamaisuudessa tehdyn esityksen johdosta Armossa hyväksi katsoneemme säätää, että kirkon- ja pitäjänkokous-protokollat niissä maa-seurakunnissa, joissa Suomen kieltä julkisessa Jumalanpalveluksessa parhaastansa käytetään, tulevan vuoden alusta alkaen ovat sanotulla kielellä kirjoitettavat ja semmoisina annettavat niille, jotka sitä tarvitsevat. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 14 päiv. Heinäkuuta 1858.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen
mukaan ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKJÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
R. A. HISINGER.
V. FURUHJELM.
PEHR PETERSON.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
JOH. ER. BERGBOM.
ROBERT TRAPP.
A. Fredr. Kellander.