Julistus maaviskaali-virkain lakkauttamisesta maakunnassa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1860.

No. 3.
Suomen
Suuriruhtinanmaan
A s e t u s - K o k o u s.
________________________________________
(Ylösluettava Saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
Maaviskaali-virkain lakkauttamisesta maakunnassa;
Annettu Helsingissä, 20 päiv. Helmikuuta 1860.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: tehdystä alamaisesta esityksestä Armossa hyväksi katsoneemme määrätä, että maakunnassa olevain Maaviskaali-virkain pitää, sitä myöten kuin nykyiset toimittajansa niistä eroavat, kokonansa lakkaaman, ja että samoja virkoja varten vuosirahan-sääntöön ylösotetut palkat ovat Kruunulle palautettavat; jota vastaan maakunnan Kuvernöörit saavat muilla, lääninhallituksen alaisilla virkamiehillä tutkituttaa lakia vastaan tehtyjä rikkomisia tahi muita semmoisia asioita, jotka jossakin läänin seudussa sitä ehkä vaativat, kuin myöskin, milloinka joko Kuvernööri taikka Prokuraatori Suomenmaan Senaatissamme sen katsoo tarpeelliseksi, määrätä Kruununvouteja eli Nimismiehiä virka-aluuksiensa ulkopuolella olevissa oikeuksissa päällekantajina olemaan; ja ovat semmoisista matkoista ja toimituksista syntyvät kulungit yhteisistä raha-varoista etukäteen maksettavat, sekä silloin myöskin Kruunun vahingoksi otettavat, kuin ei syytettyä tahi ilmi-antajata oikeudessa velvoiteta niistä vastaamaan, taikka heiltä puuttuu varoja tuomitun palkinnon maksoon. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 20 p. Helmikuuta 1860.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
J. M. NORDENSTAM.
C. CRONSTEDT.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
S. EKBOM.
LARS SACKLEEN.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKIÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
F. EDELHEIM.


A. Fredr. Kellander.