Julistus talonpoikien kotiinpaluusta, vahinkojen arvioinnista ja rasitteiden tasaamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

22. syyskuuta 1808[muokkaa]

Kreivi Buxhoevdenin julistus, että talonpojat voivat palata kotiinsa, kärsityt vahingot tulee arvioida ja palvelurasitteet tulee tasata manttaalin mukaan.

Julistus.[muokkaa]

Usiampain Ruotsin esiwallalda ulosannettuin käskyin kautta tuli talonpojat muutamisa kylisä Wasan Läänisä wieteldyxi että ottaa sota aseihin ja sota-menoon ittiänsä sekoittaa, jonga tähden he kokoisiwat pakoottiwat ja taiwuttiwat likimmäistä talonpoika-kansaa että heidän esimärkiänsä seurata; ja rupeisit Kejsarin Armejan Förpostein päälle käymään, jotka talonpoisa luuliwat ittensä tawata wiljeskelitä ja ej ulospuetuita sotamiehiä. Tämän rikollisen eteenottamisen tähden mistasi monta asellista talonpoikaa hengensä, monta kylää ja irtanainen tawara monelda poltettiin, talonpojat taicka lähtiwät pakoon mehtiin taicka Ruottalaista Armejaa seurasit, lapset ja heimolaiset, huonettomat ja elatuxen puttees, owat surulliseen waiwaan johdatetut, joka tällä kylmällä wuoden ajalla wielä waikenduu, jos ej niiden wapaudexi woimallisimmat asetuxet käsitetä; jonga tähden minä sen johdatuxen jälkeen, kuin hänen Kejsarillisen Majestäätin isällinen murheen-pito tästä maakunnasta waati, olen aikonut allanimitetut asetuxet eteenottaa, jotka siis tämän kautta kokonaiselle kansalle julistetaan.

1:o. Se elickä ne talonpoika-säädystä, jotka yhdellä eli toisella tawalla sota-menoon ittiänsä owat sekoittaneet, mutta kahden wiikon sisällä kotia tulewat, ja sielä semmoisen töiden kans askaroittewat, kuin wiljeskeliään tulee, wakuutetaan tämän kautta siitä, että heidän pitää kaikesta tilin ja lugun teosta ja suingin kaikesta rangaistuxesta wapaaxi pääsemän, olkoot he sitte poisollesansa tehneet mitä- ja olleet misä-tahtonsa; sillä kaicki waiwa, jonga nämät onnettomat, wieteldyt rikollisen ja taitamattoman kansakäymisen kautta owat päällensä saattaneet, niin myös kuin heidän oma soimaus että niin monta lähimmäistä onnettomaxi saattanut, on heille tästä rangaistus kyllä.

2:o. Herrat Häradshöfdingit pitää käskyn saaman että wälikäräjisä tiedustella ja wärderata sen wahingon, jonga talonpoikainen kansa on kärsinyt: sen wahingon päälle laillisia todustuxia ja waloja ylösottaman, jonga jälkeen Häradsrätin Ojkeudet pitää minullen förslagit sisälle andamaan; millä muodoin ne, jotka enitin owat raasitetut, palkitetuxi tulisit, koska minä sen jälkeen kuin asianhaarat myötä andaa, tahdon heidän huojennusta edestuottaa.

3:o. Waicka se siiwollinen kansakäyminen, jonga minä nytt kowasit olen Hänen Keisarillisen Majestatin sotajoukolle eteenpannu, wakuuttaa talonpoika-kansan sekä hengen että omaisuuden puolesta, suingin sitte kuin Kejsarin sotawäki siltä wakuutetuxi tulee ettei hänelle talonpoilta mitään pahaa tehdä; niin aijon minä joka kyläsä inqwarterata yhden Sotamiehen ja sisällä joka maakunnan, joka on wiisi penikulmaa suuri, yhden Uppseerin, jotka sen edestä omin hengin wastaawat, ettei yhtään pahankurista kansakäymistä tästälähden sotamiehildä tehdyxi tule; Tämä Uppseeri ja nämät sotamiehet pitää myos Kruunun palwelioille awulliset olemaan että hewoisten ulosottaminen Transporteihin jaetaan ojkeuutta myöden mantaleitten suuruuden jälkeen, ja ne, jotka liki walda-maan-tietä asuwat, ei tarwitte monempia hewoisia ulosandaa, kuin ne, jotka kauwemmas maantiestä asuwat.

Wasasa sinä toisna päiwänä kolmattakymmendä Syys kuusa 1808.

Greiwi BUXHOEVDEN.


Lähde: Ranckenin kokoelma, asiakirja 94. Kansallisarkisto.