Kansanhuoltoministeriön päätös kirjojen ja eräiden muiden kirjapainotuotteiden paperin kulutuksen rajoittamisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 27/1946.


Kansanhuoltoministeriön päätös
kirjojen ja eräiden muiden kirjapainotuotteiden
paperin kulutuksen rajoittamisest.
Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1946.
_______________


  Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 13 päivänä tammikuuta 1944 eräistä tuotannon ja kaupan rajoittamista koskevista toimenpiteistä antaman päätöksen (24/44) 1 §:n nojalla määrännyt:

1 §.

Yleisölle myytävien kirjojen ja muiden kirjapainotuotteiden paperin kulutusta on niiden kustantajan toimesta vuoden 1946 aikana supistettava siten, että tällaisiin julkaisuihin käytetään enintään 80 prosenttia siitä paperimäärästä, minkä sama kustantaja on käyttänyt niihin keskimäärin vuosina 1944 ja 1945.

Mitä 1 momentissa on määrätty, ei kuitenkaan koske sanoma- ja aikakauslehtiä, joiden osalta ovat voimassa erikseen annetut määräykset, eikä valtion, kunnan tai niiden laitosten painattamia julkaisuja, tieteellisiä teoksia, ammatti- ja oppikirjoja, opetusvälineitä, tili- ja muistikirjoja, lomakkeita eikä kansanhuoltoministeriön ehkä määräämiä muita kirjapainotuotteita.

2 §.

Sen paperimäärän, jonka kustantaja 1 §:n mukaan saa käyttää kustantamiinsa kirjapainotuotteisiin, vahvistaa hakemuksesta kansanhuoltoministeriö saatuaan paperin kulutuksen valvontaa varten asettamansa toimikunnan lausunnon.

Kansanhuoltoministeriö määrää kustantajan hakemuksesta edellä 1 momentissa mainitun toimikunnan lausunnon hankittuaan, saadaanko ja kuinka paljon paperia käyttää sellaisiin kirjapainotuotteisiin, joiden kustantaja on aloittanut tai aloittaa toimintansa vasta vuoden 1945 ja 1946 aikana tahi harjoittaa vain tilapäisesti kustannustoimintaa taikka pääasiallisesti kustantaa vain ajanvietekirjallisuudeksi katsottavia julkaisuja.

3 §.

Sellaisiin kirjapainotuotteisiin, joita 1 §:n 1 momentissa tarkoitetaan, saadaan käyttää, mikäli painotuotteiden laatu ei välttämättä edellytä muunlaisen paperin käyttämistä, vain puupitoista paperia sen jälkeen, kun kustantajan hallussa oleva muu paperi on loppunut.

4 §.

Kustantaja on velvollinen antamaan kansanhuoltoministeriölle kaikki tiedot ja selvitykset, jotka ministeriö katsoo tarpeellisiksi tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten.


  Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1946.


Kansanhuoltoministeri Kaarlo Hillilä.


Rationalisoimistoiminnan johtaja Hugo Vasarla.