Kansatieteen bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Aaltonen, Turkka & Ihalainen, J. K.: Tuli: Tulen synty, tulen mytologia, tulen tekeminen. Tampere: Palladium, 1999. ISBN 952-9893-17-5.
 • Aro, Laura: Minä kylässä: Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-927-8.
 • Benedict, Ruth: Kulttuurin muodot. (Patterns of culture, 1934.) Suomentanut Kai Kaila. 2. painos (1. painos 1951). Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Bengtsson, Niklas: Viini ja uskonnot. Helsinki: Helsinki University Press, 1998. ISBN 951-570-391-3.
 • Diamond, Jared: Maailma eiliseen saakka: Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista?. (The world until yesterday: What can we learn from traditional societies?, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-62-9.
 • Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: Haastattelut ja tulkinta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-028-8.
 • Haanpää, Eeva-Liisa & Peltonen, Ulla-Maija & Saure, Hilpi (toim.): Ajan taju: Kirjoituksia kansanperinteestä ja kirjallisuudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-322-7.
 • Harviainen, Tapani & Illman, Karl-Johan (toim.): Juutalainen kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-1-13313-6.
 • Primitiivinen kulttuuri / E. Adamson Hoebel
 • Hyry, Katja (toim.): Sairaus ja ihminen: Kirjoituksia parantamisen perusteista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-810-7.
 • Ihalainen, J. K.: Paimentolaisten ja alkuperäiskansojen asumukset. Tampere: Palladium-kirjat, 1998 (2. painos 2000). ISBN 952-9893-15-9.
 • Ihmisen suku. 5, Nykyiset alkuperäiskansat. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Jukka Siikala, Juha Valste, Pauli Kajanoja. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18783-6.
 • Ilomäki, Henni & Lauhakangas, Outi (toim.): Eläin ihmisen mielenmaisemassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-405-3.
 • Järvinen, Antero: Ihmiset ja eläimet: ”Humanistin eläinkirja”. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25233-6.
 • Kamppinen, Matti: Enkelten aika: Aikakäsityksistä ja elämän tarkoituksesta. Helsinki: Loki-kirjat, 1999. ISBN 952-9646-74-7.
 • Knuuttila, Seppo: Tyhmän kansan teoria: Näkökulmia menneestä tulevaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-774-7.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Korkeempi kaiku: Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. Kalevalaseuran vuosikirja 88. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-136-0.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Ympäristömytologia. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-553-5.
 • Korhonen, Teppo & Leimu, Pekka (toim.): Näkökulmia kulttuurin tutkimukseen. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-0917-0.
 • Luomisen hurma ja tekstuuri : essee vanhankansan kosmologiasta / Hasso Krull
 • Kupiainen, Tarja & Laitinen, Katja & Vakimo, Sinikka (toim.): Minä? Missä? Milloin? Kolmetoista tulkintaa identiteetistä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-270-0.
 • Laaksonen, Pekka & Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Tutkijat kentällä. Kalevalaseuran vuosikirja 82. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-516-5.
 • Laaksonen, Pekka & Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Kenttäkysymyksiä. Kalevalaseuran vuosikirja 83. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-657-9.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla & Lahti, Pirkko (toim.): Hullun kirjoissa: Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-570-1.
 • Markkula, Inkeri (toim.): Jalkapalloa kallolla ja muita revontuliuskomuksia. Rovaniemi: Rovaseutu, 1999. ISBN 952-91-1334-X.
 • Lahja : vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa / Marcel Mauss
 • Nørretranders, Tor: Homo generosus: Seksiä, taidetta ja bisnestä. (Det generøse menneske: En naturhistorie om at umage giver mage, 2002.) Suomentanut Tarmo Haarala. Helsinki: Art House, 2004. ISBN 951-884-383-X.
 • Paasio, Ulla & Löfgren, Kaarina: Hilla pohtii joulunaikaa. Littoinen: Ulla Paasio, 2010. ISBN 978-952-92-7811-4.
 • Pennanen, Jukka & Sammallahti, Leena & Haapalainen-Tiainen,Helena (toim.): Teoriaa, aihepiirejä ja näkökulmia kansatieteellisessä tutkimuksessa. Helsinki: Ethnos, 1985. ISBN 951-99620-5-0.
 • Pöysä, Jyrki (toim.): Betoni kukkii: Kirjoituksia nykyperinteestä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-565-5.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Ruckenstein, Minna & Kallinen, Timo (toim.): Rahan kulttuuri. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-112-4.
 • Saarikoski, Helena (toim.): Tanssi tanssi: Kulttuureja, tulkintoja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-459-2.
 • Steel (toim.): Muuttuva kulttuuriperintö
 • Syrjänen, Annaliisa & Westermarck, Irmeli (toim.): Maailmalle, maailmalta: Kulttuurisia katsauksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21810-3.
 • Terva-Oja, Anssi & Jyystö, Timo V. & Sartsinarius-Pylppö, Jarmo: Tuhatvuotinen ajantieto. Kuopio: Wasserhof Ultra-Scientific Publications Asp., 2000. ISBN 952-91-2902-5.
 • Tolley, Clive (toim.): Karhun kannoilla. Karhun kannoilla -symposiumin esitelmiä 11.–13.11.2005. Pori: Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos: Satakunnan Museo, 2006. ISBN 951-29-3184-2.
 • Turunen, Ari: Humalan henki, eli, Juomatapojen tarina. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-172-3.
 • Valonen, Niilo & Kovalainen, Pirkko (toim.): Uusimman ajan etnologinen tutkimus taajamissa ja kylissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, kansatieteen laitos, 1974. ISBN 951-45-0513-1.
 • Venell, Virppi & Fagerholm, Kari & Silfverberg, Kari (toim.): Neljän tuulen tiet: Alkuperäiskansojen elämänviisautta etsimässä. Julkaisija: Four Winds Tuki ry. Helsinki: Green spot, 2007. ISBN 978-952-5459-06-7.
 • Westermarck, Edvard: Tapojen historiaa: Kuusi akadeemista esitelmää. (Ur sedernas historia.) Pitänyt Turussa syksyllä 1911 Edvard Westermarck. Suomensi Joel Lehtonen. 1. painos 1913 Otavan kustantamana. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-662-7.
 • Wilson, Edward O.: Ihmisen olemassaolon tarkoitus. (The Meaning of Human Existence, 2014.) Suomentanut Hannu Poutiainen. Helsinki: Basam Books, 2016. ISBN 978-952-260-503-0.
 • Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa / toimittaneet Pirjo Kristiina Virtanen, Lea Kantonen ja Irja Seurujärvi-Kari.

Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Birket-Smith, Kaj: Kulttuurin tiet. (Kulturens veje, 1966.) Suomentanut E. A. Virtanen. Porvoo: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00017-5.
 • Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: Ritualistisen rajanvedon analyysi. (Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo, 1966.) Suomentaneet Virpi Blom ja Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-047-3.
 • Harris, Marvin: Kulttuurien synty. (Cannibals and kings, 1977.) Suomentanut Kai Kaila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. ISBN 951-26-2183-5.
 • Hirsiaho, Anu & Korpela, Mari & Rantalaiho, Liisa (toim.): Kohtaamisia rajoilla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-756-7.
 • Primitiivinen kulttuuri / E. Adamson Hoebel
 • Honko, Lauri & Pentikäinen, Juha: Kulttuuriantropologia. Julkaistu Tiedon portaiden 8. osassa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1970 (2. painos 1975). ISBN 951-0-01801-5.
 • Kelles-Viitanen, Anita (toim.): Suomalaisen antropologian uranuurtajia. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1981. ISBN 951-95434-0-6.
 • Kirkinen, Heikki: Termiitti vai enkeli? Ajatuksia kulttuurievoluutiosta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-425-8.
 • Manninen, Laura: Kulttuuriantropologian perustietoutta: Opintomoniste. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos, 1983. ISBN 951-679-044-5.
 • Mauss, Marcel: Lahja: Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. (Essai sur le don, 1923–1924.) Ranskan ja englannin kielistä suomentaneet Jouko Nurmiainen ja Jyrki Hakapää. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999 (3. painos 2006). ISBN 952-5169-10-3.
 • Morris, Desmond: Mies ja nainen: Olemmeko erilaisia?. (The human sexes, 1997.) Suomentanut Outi Nummi. [Helsinki: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22631-9.
 • Nisula, Tapio (toim.): Näköaloja kulttuureihin: Antropologian historiaa ja nykysuuntauksia. Suomen antropologisen seuran julkaisuja. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (4. painos 2003). ISBN 951-662-597-5.
 • Richerson, Peter J. & Boyd, Robert: Ei ainoastaan geeneistä: Miten kulttuuri muunsi ihmisen evoluution. (Not by genes alone: How culture transformed human evolution, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2006. ISBN 952-5202-93-3.
 • Ridley, Matt: Jalouden alkuperä: Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. (The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation, 1997.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-233-7.
 • Sarmela, Matti: Johdatus yleiseen kulttuuriantropologiaan: Ihminen ja yhteisöt cross-cultural -tutkimuksen valossa. Helsinki: Helsingin yliopisto, kansanrunoustieteen laitos, 1972.
 • Sarmela, Matti: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. Helsinki: Suomen antropologinen seura: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-382-2.
 • Sjöblom, Tom: Alussa oli tarina: Narratiivinen mieli ja kulttuurin alkuperä. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-452-8.
 • Söderholm, Stig: Liskokuninkaan mytologia: Rituaali ja rocksankarin kuolema: Jim Morrison -kultin etnografinen tulkinta. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-643-0.
 • Turner, Victor: Rituaali: Rakenne ja communitas. (The ritual process: Structure and anti-structure, 1969.) Suomentanut Maarit Forde. Helsinki: Summa: Suomen antropologinen seura, 2007. ISBN 978-952-5418-27-9.
 • Vesterinen, Ilmari: Geishat ja muita etnologisia kirjoituksia. Hämeenlinna: Karisto, 1992. ISBN 951-23-3168-3.

Sauna[muokkaa]

 • Forsell, Marketta: Saunan taikaa: Tarinoita, tietoa, tunnelmia. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-022-3.
 • Pentikäinen, Juha (toim.): Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: Inipi, furo, sauna. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-589-3.
 • Sykiäinen, Rudolf: Venäläinen saunaa. Helsinki Pietari: Johan Beckman Institute, 2003. ISBN 952-5412-19-9.

49.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan. (Small places, large issues: An introduction to social and cultural anthropology, 2001.) Suomentaneet Maarit Forde ja Anna-Maria Tapaninen. Helsinki: Gaudeamus: Suomen antropologinen seura, 2004. ISBN 951-662-916-4.
 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.
 • Honkasalo, Marja-Liisa & Utriainen, Terhi & Leppo, Anna (toim.): Arki satuttaa: Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-150-X.
 • Kamppinen, Matti ym.: Kaaos & kosmos. Osa 1, Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen perusteet. Turku: Turun yliopisto, 1994. ISBN 951-29-0331-8.
 • Kamppinen, Matti: Kaaos & kosmos. Osa 2, Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen metodiikka ja metodologia. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0521-3.
 • Kelles-Viitanen, Anita: Antropologisen kenttätyön ongelmia: Tutkijan persoonan, sukupuolen ja kulttuuritaustan vaikutuksesta antropologiseen tutkimukseen. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1984. ISBN 951-95434-5-7.
 • Korkiakangas, Pirjo & Olsson, Pia & Ruotsala, Helena (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin1. Helsinki: Ethnos, 2005. ISBN 951-96345-4-1.
 • Lönnqvist, Bo & Kiuru, Elina & Uusitalo, Eeva (toim.): Kulttuurin muuttuvat kasvot: Johdatusta etnologiatieteisiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-065-1.
 • Viljanen, Anna Maria & Lahti, Minna (toim.): Kaukaa haettua: Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1997. ISBN 952-9573-15-4.
 • Suojanen, Päivikki: Kulttuurin tutkimuksen empiiriset menetelmät. Runkoaineisto. Report 4. Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos,1982. ISBN 951-44-1218-4.
 • Suojanen, Päivikki & Saressalo, Lassi (toim.): Kulttuurin kenttätutkimus. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu 9: Kulttuuri ja kieli 1. Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos, 1982. Toinen painos 1984. ISBN 951-44-1261-3.

49.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08803-X.

49.09 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17996-5.

49.1 Euroopan kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Ihalainen, J. K.: Jättiläisten maa: Vendien ja vandaalien muinaishistoria. Turku: Cultura, 1995. ISBN 952-9501-23-4.
 • Leimu, Pekka: Kansatiede ja Euroopan kansat: Suomalaisesta ja ruotsalaisesta näkökulmasta. Turku: Turun yliopisto, kansatiede, 2010. ISBN 978-951-29-4220-6.
 • Leitzinger, Antero (toim.): Mishäärit: Suomen vanha islamilainen yhteisö. Helsinki: Kirja-Leitzinger, 1996. ISBN 952-9752-08-3.
 • Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla: Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-142-9.
 • Säppi, Leena & Oino, Lauri (toim.): Käspaikka: Muistiliina. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5870-02-2.
 • Tapaninen, Anna-Maria: Kansan kodit ja kaupungin kadut: Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-13-8.

49.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede[muokkaa]

49.5 Muiden kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Greenwood, Marianne: Miksi puuma itkee?. (Varför gråter puman?, 1984.) Suomentanut Ulla Ranta. Helsinki: Koko kansan kirjakerho, 1985. ISBN 951-864-038-6.
 • Kivimäki, Arto: Roomalainen kalenteri: Tempus fugit. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3861-0.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut Tuomo Pekkanen. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1976). Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-027-2.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Ihmisen tie 2: ”Kolmas maailma”. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4242-3.

49.51 Aasian kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Helimski, Eugen: Samojedit ja šamanismi: Viisi luentoa samojedeista, šamanismista ja uralilaisesta kulttuurista. Käännös ja toimitus: Larisa Leisiö ja Timo Leisiö. Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos, 1998. ISBN 951-44-4299-7.
 • Macfarlane, Alan: Japanin sydämessä. (Japan through the looking glass, 2007.) Suomentanut Tero Valkonen. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-541-5.
 • Pesonen, Anni & Valkama, Kirsi: Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-042-3.
 • Vesterinen, Ilmari: Japanilaiset: Japanin kulttuurin antropologista tarkastelua. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-433-2.
 • Vesterinen, Ilmari: Geishan maailma: Tarua ja totta. Hämeenlinna: Karisto, 2001. ISBN 951-23-4130-1.
 • Vesterinen, Ilmari: Keltaisenmeren takana: Elämää ja ilmiöitä Itä-Aasiassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-461-4.

49.52 Afrikan kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Shostak, Marjorie: Nisa. Kung-naisen tarina. (Nisa. The Life and Words of a !Kung Woman, 1981.) Suomentanut Risto Mäenpää. Valokuvat: Marjorie Shostak. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07523-3.

49.53 Amerikan kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Bear Heart: Äitini tuuli: Intiaanitietäjän elämä ja opetukset. (The wind is my mother: The life and teachings of a Native American shaman, 1996.) Toimittanut Molly Larkin. Suomentanut Anuirmeli Sallamo. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5343-8.
 • Hämäläinen, Riku (toim.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot: Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-594-7.
 • McClintock, Walter: Mustajalat : elämää intiaanien parissa
 • Suojanen, Päivikki ja Suojanen, Matti K.: "Retulaatsissa Miamissa ..." Kasvokkain amerikansuomalaisten kanssa. Siirtolaisuustutkimuksia A 23. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 2000. ISBN 951-9266-69-0.
 • Taylor, Colin F. & Sturtevant, William C. (toim.): Suuri intiaanikirja: Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat. (The native Americans: The indigenous people of North America.) Suomentanut Sirkka Suomi. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1995 (3. painos 2005). ISBN 951-20-4749-7.
 • Virrankoski, Pentti: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit: Intiaanikansojen kulttuuri ja historia Rio Grandelta Yukonjoelle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-788-7.

49.55 Australian, Oseanian ja napamaiden kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Burch, Ernest S.: Eskimot. (The Eskimos, 1988.) Suomentanut Eva Jansson. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-725-4.
 • Satumaa ja sen asukkaat: Gunnar Landtman Papua-Uudessa-Guineassa 1910–1912. Teksti: Heli Lahdentausta. Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu. Helsinki: Museovirasto, 2001. ISBN 951-616-068-9.

Englanniksi[muokkaa]

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Arkins, Diane C.: Halloween: Romantic art and customs of yesteryear. Gretna: Pelican Publishing Company, 2000. ISBN 1-56554-712-8. (englanniksi)
 • Arkins, Diane C.: Halloween merrymaking: An illustrated celebration Of fun, food, and frolics from Halloweens past. Gretna: Pelican Publishing Company, 2004. ISBN 1-58980-113-X. (englanniksi)
 • Bannatyne, Lesley: Halloween: An American holiday, An American history, facts on file. Gretna: Pelican Publishing Company, 1998. ISBN 1-56554-346-7. (englanniksi)
 • Cook, John W.: Morality and cultural differences. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN 0-19-512679-3. (englanniksi)
 • Galembo, Phyllis: Dressed for thrills: 100 years of Halloween costumes and masquerade. New York: Harry N. Abrams, Inc., 2002. ISBN 0-81093-291-1. (englanniksi)
 • Evans-Pritchard, Edward Evan: Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Abridged with an introduction by Eva Gillies. 1. edition 1950. Clarendon paperbacks (1. Clarendon edition 1976.). Oxford: Clarendon, 1987. ISBN 0-19-874029-8. (englanniksi)
 • Keesing, Roger M. & Strathern, Andrew J.: Cultural anthropology: A contemporary perspective. 3. edition. Fort Worth: Harcourt Brace College, 1998. ISBN 0-03-047582-1. (englanniksi)
 • Keesing, Roger M.: Kwaio religion: The living and the dead in a Solomon Island society. 3. edition. New York: Columbia University Press, 1982. ISBN 0-231-05340-1. (englanniksi)
 • Kluckhohn, Clyde: Navaho witchcraft. 3. edition (1. edition 1944). Boston: Beacon Press, 1996. ISBN 0-8070-4697-3. (englanniksi)
 • Lévi-Strauss, Claude: The savage mind. (La pensée sauvage, 1962.) First published in 1966 (this edition first published 1972). The nature of human society series. London: Weidenfeld and Nicolson, 1989. ISBN 0-297-99523-5. (englanniksi)
 • Malinowski, Bronislaw: rgonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. Originally published: London: Routledge & Sons, 1932. Robert Mond expedition to New Guinea, 1914–1918. First edition 1922. With a preface by Sir James George Frazer. Studies in economics and political. [S.l.]: [s.n.], 2007. ISBN 978-1-40675-256-4. (englanniksi)
 • Markale, Jean: The pagan mysteries of Halloween: Celebrating the dark half of the year. (Halloween, histoire et traditions, 2000.) Ttranslated by Jon Graham. Rochester, Vermont: Inner Traditions, 2001. ISBN 0-89281-900-6. (englanniksi)
 • Miller, Daniel (editor): Unwrapping Christmas. Oxford studies in social and cultural anthropology: Cultural forms. Oxford: Clarendon, 1993. ISBN 0-19-827903-5. (englanniksi)
 • Morton, Lisa: The Halloween encyclopedia. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2003. ISBN 0-78641-524-X. (englanniksi)
 • Robbins, Joel: Becoming sinners: Christianity and moral torment in a Papua New Guinea society. Ethnographic studies in subjectivity 4. Berkeley: University of California Press, 2004. ISBN 0-520-23799-4. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 • Rogers, Nicholas: Halloween: From pagan ritual to party night. New York: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19514-691-3. (englanniksi)
 • Rätsch, Christian & Müller-Ebeling, Claudia: Pagan Christmas: The plants, spirits, and rituals at the origins of Yuletide. Rochester, Vermont: Inner Traditions, 2006. ISBN 1594770921. (englanniksi)
 • Sahlins, Marshall D.: Tribesmen. Foundations of modern anthropology series. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1968. (englanniksi)
 • Santino, Jack (ed.): Halloween and other festivals of death and life. Knoxville: University of Tennessee Press, 1994. ISBN 0-87049-813-4. (englanniksi)
 • Sherine (toim.): The Atheist's Guide to Christmas
 • Truwe, Ben: The Halloween catalog collection: 55 catalogs from the golden age of Halloween. Medford, Oregon: Talky Tina Press, 2003. ISBN 0-9703448-5-6. (englanniksi)
 • Valeri, Valerio: The forest of taboos: Morality, hunting, and identity among the Huaulu of the Moluccas. With an introduction by Janet Hoskins. Madison: University of Wisconsin Press, 2000. ISBN 0-299-16210-9. (englanniksi)