Katolinen kirjallisuus

Wikiaineistosta

01 Bibliografia[muokkaa]

 • Kecskeméti, Outi & Luoma, Tuula & Koho, Kaarina: Valikoima Suomessa julkaistua katolista kirjallisuutta. 2. uudistettu painos. Collectanea catholica 5. Helsinki: Studium Catholicum: Katekeettinen keskus, 2004. ISBN 951-98312-1-5.

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

11 Filosofia[muokkaa]

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413-426.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Boëthius, A. M. S.: Filosofian lohdutus. (De consolatione philosophiae.) Latinan kielestä suomentanut & selityksin varustanut Juhani Sarsila. Tampereella: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-084-8.
 • Gregorios Nyssalainen: Sielusta ja ylösnousemuksesta: Keskustelu Makrinan kanssa. (Peri psykhēs kai anastaseōs ē logos ho legomenos ta Makrineia, 380–381.) Suomennos, johdanto ja selitykset: Marke Ahonen. Sapientia. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-351-4.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

 • Benedictus Nursialainen: Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. (Regula Benedicti.) Suomentaneet Maiju Gardner-Lehmijoki ym. Ikuiset klassikot. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-90-4.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Esipuhe: Jaakko Heinimäki. Ikuiset klassikot. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Petrarca, Francesco: Salaisuuteni ja nousu Ventoux:n vuorelle. (Secretum; Ascensus montis Ventosi.) Suomentanut Laura Lahdensuu. Ikuiset klassikot. Helsinki: Basam Books, 2008. ISBN 978-952-5734-23-2.
 • Tuomas Akvinolainen: Summa theologiae. Valikoiden suomentanut J.-P. Rentto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-765-X.

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Budziszewski, J.: Tätä emme voi olla tietämättä. (What We Can’t Not Know. A Guide, 2003, 2011.) Suomentanut Tapio Puolimatka. Helsinki: Uusi tie, 2011. ISBN 978-951-619-555-4.

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito[muokkaa]

 • Mello, Anthony de: Viisauden välähdyksiä. (One minute wisdom, 1985.) Suomentaneet Vuokko ja Paavo Rissanen. 1. uudistettu laitos (1. laitos: Katolinen tiedotuskeskus, 1994). Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-927-4.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

20.2 Kristinusko. Teologia[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Ymmärrystä etsivä usko. (Proslogion, 1077–1078.) Johdanto, suomennos, selitykset Paavo Rissanen. Hengen tie 13. Helsinki: Kirjaneliö, 1986. ISBN 951-600-698-1.
 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413-426.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Augustinus: Kirjeitä sisarille. Suomentaneet Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-845-1.
 • Augustinus: Opetuksia rakkaudesta. Suomentanut Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-203-8.
 • Augustinus: Kristillinen opetus. (De doctrina christiana, 397, 426.) Latinasta suomentanut, alaviitteillä varustanut ja kustantanut Valtteri Olli. Nivala: Valtteri Olli, 2009. ISBN 978-952-92-6345-5.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Esipuhe: Jaakko Heinimäki. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Tertullianus: Apologeticum. (Apologeticum/Apologeticus pro Christianis.) Suomentanut Juha Pihkala. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-073-7.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Kuinka lukea Raamattua. S. 9–103: Paavillinen raamattukomissio: Raamatun tulkinta kirkossa. Suomennos: Talvikki Mattila. Alkuteos: The interpretation of the Bible in the Church, 1993. S. 105–117: Paavi Johannes Paavali II:n puhe Raamatun tulkinnasta kirkossa. S. 119–135: Jumalallisesta ilmoituksesta: Vatikaanin II kirkolliskokouksen marraskuun 18. päivänä 1965 hyväksymä dogmaattinen konstituutio. Alkuteos: De divina revelatione. Katolinen näkökulma 3. Helsinki Koisjärvi: Katolinen kirkko Suomessa, 1996. ISBN 951-97140-2-2.

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Augustinus: Usko, toivo, rakkaus: Käsikirja Laurentiukselle. (Enchiridion ad Laurentium seu De fide et spe et caritate, 421.) Latinankielestä suomentanut Timo Nisula. Pyhiinvaeltaja. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-133-3.
 • Augustinus: Kristillinen opetus. (De doctrina christiana, 397, 426.) Latinasta suomentanut, alaviitteillä varustanut ja kustantanut Valtteri Olli. Nivala: Valtteri Olli, 2009. ISBN 978-952-92-6345-5.
 • Bonaventura, Giovanni di Fidanza: Pyhä Franciscus ja rouva Köyhyys. Pyhän Franciscuksen romanssi rouva Köyhyyden kanssa. Franciscuksen lyhyt legenda. (Sacrum commercium Sancti Francisci cum Domina Paupertate, 1227; Legenda minor S. Francisci, 1260.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjapaja, 1985. ISBN 951-621-572-6.
 • Bonaventura, Giovanni di Fidanza: Sielun matka Jumalaan. (Itinerarium mentis in Deum, 1259.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. ISBN 951-9111-62-X.
 • Chesterton, G. K.: Oikea oppi. (Orthodoxy, 1908.) Suomentanut Antti Nylén. Turku: Savukeidas, 2012. ISBN 978-952-268-039-6.
 • Cyprianus: Herran rukouksesta; Demetrianukselle; Kuolemantaudista. (De Dominica oratione; Ad Demetrianum; De mortalitate, 251–253.) Latinan kielestä suomentanut Tomi Vuolteenaho. Helsinki: Tomi Vuolteenaho, 2008. ISBN 978-952-92-4077-7.
 • Gregorios Nyssalainen: Sielusta ja ylösnousemuksesta: Keskustelu Makrinan kanssa. (Peri psykhēs kai anastaseōs ē logos ho legomenos ta Makrineia, 380–381.) Suomennos, johdanto ja selitykset: Marke Ahonen. Sapientia. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-351-4.
 • Justinos Marttyyri: Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa. Suomentanut Matti Myllykoski ja Outi Lehtipuu, toimittanut Matti Myllykoski. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-035-0.
 • Newman, John Henry: Tilinteko uskostani: Apologia pro vita sua. (Apologia pro vita sua, 1865.) Suomentanut Heine Gustafsson. Johdanto Paul Verschuren. Selitykset Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1990. ISBN951-600-802-X.
 • Minucius Felix, Marcus: Octavius: Kristinuskon puolustus. Latinasta suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: Arkki, 2007. ISBN 978-951-618-846-4.

23.1 Jumala-käsite. Jumalan toiminta[muokkaa]

 • Hildegard Bingeniläinen: Kirja Jumalan teoista – Liber divinorum operum. (Liber divinorum operum, 1163 jälkeen.) Pater Paul Suso Holdenerin saksankielisestä teoksesta Das Buch der göttlichen Werke – Liber Divinorum Operum suomentanut Marjaana Moisio. Oulu: Pyhän Hildegardin seura, 2013. ISBN 978-951-98425-4-7.

23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Jumala ihmiseksi: Minkä tähden Jumala tuli ihmiseksi. (Cur Deus homo, 1098.) Latinasta suomentanut Heikki Koskenniemi. Johdanto Simo Kiviranta. Kristikunnan klassikkoja 5. Helsinki: SLEY-kirjat, 1991. ISBN 951-618-000-0.

23.3 Pelastusoppi[muokkaa]

 • Augustinus: Henki ja kirjain. (De spiritu et littera liber unus, 412–413.) Latinasta suomentanut Jukka Thurén. 2. painos (1. painos: SLEY-kirjat, 1982). Kristikunnan klassikkoja 2. Arkki-kirja. Helsinki: Aurinko, 2011. ISBN 978-952-230-193-2.

23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen[muokkaa]

 • Augustinus: Tunnustukset. (Confessiones, 397–398.) Suomentanut Otto Lakka. Suomennoksen tarkistanut Yrjö-Otto Lakka. Ilmestynyt aiemmin 1947. Helsinki: SLEY-kirjat, 1981 (2. painos 2003). ISBN 951-617-486-8.

23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset[muokkaa]

 • Katolisen kirkon katekismus. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 2005. ISBN 952-9627-37-8.
 • McCabe, Herbert: Mitä katolinen kirkko opettaa: Uusi katekismus. (The teaching of the Catholic Church: A new catechism of Christian doctrine, 1986.) Suomentanut Pentti Laukama. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 1987. ISBN 951-9386-50-5.

23.8 Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Havard, Alexandre: Johdatus katolisen kirkon yhteiskuntaopetukseen. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 2004. ISBN 952-9627-34-3.

24.1 Hartaus[muokkaa]

 • Hildegard, Bingeniläinen: Scivias: Tunne tiet. (Wisse die Wege: Scivias, noin 1151.) Maura Böckelerin alkuperäistekstistä saksaksi työstämän version yhdeksännen painoksen on kääntänyt Pyhän Hildegardin seuran toimeksiannosta Pauliina Jäntti. Oulu: Pyhän Hildegardin seura, 2003. ISBN 951-98425-1-9.
 • Llull, Ramon: Ylistän rakastettuani. (Libre d’amich e amat, 1282—87.) Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Kristillisen mystiikan klassikot osa 1. Helsinki: Kirjapaja, 1983. ISBN 9516214096.
 • Ristin Johannes: Elävä rakkauden liekki. (Llama de amor viva, kirjoitettu 1584–85.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. 2. painos (1. painos 1983). Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-502-5.
 • Ristin Johannes: Pimeä yö. (La noche oscura del alma, julkaistu 1618.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. 2. painos (1. painos 1983). Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-130-9.

24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus[muokkaa]

 • Fransiskus, Assisilainen: Kutsu köyhyyteen: Kootut kirjoitukset. Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1981 (2. painos 2005, Pyhiinvaeltaja-sarja). ISBN 951-600-545-4.
 • Hildegard Bingeniläinen: Hildegard Bingeniläinen: Hengähdä minussa, Vihanta Henki. Koonnut ja suomentanut Anna-Maija Raittila. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-391-1.
 • Loyola, Ignatius de: Hengellisiä harjoituksia. (Exercitia spiritualis, 1548.) Suomentanut Seppo A. Teinonen. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, l977. ISBN 951-9111-15-8.
 • Teresa, Avilan pyhä: Sisäinen linna. (Moradas del castillo interior, kirjoitettu 1577.) Johdanto: Maiju Lehmijoki-Gardner. Suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. Julkaisu on Seppo A. Teinosen vuonna 1981 tekemän suomennoksen uusintapainos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-524-5.
 • Tietämättömyyden pilvi ja Yksityisen opastuksen kirja. (The cloud of unknowing; The book of privy counseling). Johdanto, suomennos, selitykset: Paavo Rissanen. Helsinki: Kirjaneliö, 1983. ISBN 951-600-600-0.
 • Tuomas Kempiläinen: Kristuksen seuraamisesta. (De imitatione Christi, 1418.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. 3. painos (1. painos 1979). Uusi johdanto: Virpi Mäkinen. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-314-X.
 • Merton, Thomas: Ajatuksia yksinäisyydessä: Hengellisestä elämästä ja ihmisen yksinäisyydestä Jumalan edessä. (Thoughts in Solitude). Suomentanut Pia Koskinen-Launonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1989. ISBN 951-600-784-8.
 • Merton, Thomas: Tie sisäiseen todellisuuteen. (No man is an island). Suomentanut Pia Koskinen-Launonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1992. ISBN 951-600-831-3.

24.2 Saarnat. Postillat[muokkaa]

 • Augustinus: Saarnoja. Latinankielestä suomentanut Timo Nisula. Pyhiinvaeltaja. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-228-3.

25.2 Sakraaliteologia[muokkaa]

 • Missale Aboense: Secundum ordinem fratrum praedicatorum. Alkuteos ilmestynyt 1488. – 2. näköispainos (1. näköispainos: Porvoo: WSOY, 1971). Valmistettu 2000 numeroitua kappaletta. Prodidit Societas historiae ecclesiasticae Fennica. Porvoo: WSOY, 1988. ISBN 951-0-02651-4.

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria[muokkaa]

 • Eusebius: Eusebiuksen kirkkohistoria. Kreikan kielestä kääntänyt sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Ivar A. Heikel. 2. painos (1. painos 1937). Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15267-X.

28.09 Historia[muokkaa]

 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413-426.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Augustinus: Kirjeitä sisarille. Suomentaneet Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-845-1.

28.1 Katolinen kirkko[muokkaa]

 • Franciscus Assisilainen: Kutsu köyhyyteen: Kootut kirjoitukset. Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Hengen tie 4. Helsinki: Kirjaneliö, 1981 (2. painos 2005, Pyhiinvaeltaja-sarja). ISBN 951-600-545-4.
 • Franciscus Assisilainen: Franciscus Assisilaisen sanoma: Perugian legenda. (Legenda Perusina sive ”Compilatio Assisiensis”.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 1988. ISBN 951-9386-73-4.
 • Katolisen kirkon katekismus. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 2005. ISBN 952-9627-37-8.
 • Kecskeméti, Outi & Luoma, Tuula & Koho, Kaarina: Valikoima Suomessa julkaistua katolista kirjallisuutta. 2. uudistettu painos. Collectanea catholica 5. Helsinki: Studium Catholicum: Katekeettinen keskus, 2004. ISBN 951-98312-1-5.
 • Nyman, Magnus: Hävinneiden historia: Katolista elämää Ruotsi-Suomessa Kustaa Vaasasta kuningatar Kristiinaan. (Förlorarnas historia: Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina, 1997.) Kääntänyt: Kalevi Vuorela. Fidelium. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 2009. ISBN 978-952-9627-57-8.
 • Tuomas Akvinolainen: Usko ja rukous: Apostolisen uskontunnustuksen ja Herran rukouksen selitys. (Expositio symboli apostolorum; Expositio orationis dominicae.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. 2. painos. Pyhiinvaeltaja. Helsinki: Kirjaneliö, 2005. ISBN 951-607-252-6.
 • Teresa, Avilan pyhä: Sisäinen linna. (Moradas del castillo interior, kirjoitettu 1577.) Johdanto: Maiju Lehmijoki-Gardner. Suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. Julkaisu on Seppo A. Teinosen vuonna 1981 tekemän suomennoksen uusintapainos. Sapientia. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-524-5.

28.103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Jaanu-Schröder, Marjatta: Katolisen oppilaan kirja. Helsinki: Opetushallitus, 2005. ISBN 952-13-2296-9.

28.1038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Kecskeméti, Outi: Katolista terminologiaa: KIrkon liturgiaa, rakenteita ja elämää. Valkeakoski: Amanda-kustannus, 2010. ISBN 978-952-99709-5-7.

28.109 Historia[muokkaa]

 • Nyman, Magnus: Hävinneiden historia: Katolista elämää Ruotsi-Suomessa Kustaa Vaasasta kuningatar Kristiinaan. (Förlorarnas historia: Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina, 2002.) Kääntänyt: Kalevi Vuorela. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 2009. ISBN 978-952-9627-57-8.
 • Orlandis, José: Katolisen kirkon historia. (Historia breve del Cristianismo, 1999.) Kääntäjät: Tuomo Lahdelma, Hannu Kaivonen. Helsinki: Okeanos, 1999. ISBN 952-9804-05-9.
 • Vuorela, Kalevi: Finlandia catholica: Katolinen kirkko Suomessa 1700-luvulta 1980-luvulle. Helsinki: Studium catholicum, 1989. ISBN 952-90-0974-7.

86.63 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kivinen de Fau, Hannele: Ristin Johanneksen Laulujen laulu. Segovian luostarin ikoni kertoo. (runo teoksesta Cántico espiritual, 1578.) Suomennos ja selitykset: Hannele Kivinen de Fau. Julkaisija: Ekumeeninen karmeliittayhteisö. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-189-9.

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

99.12 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat[muokkaa]

 • Dessain, Charles Stephen: John Henry Newman. (John Henry Newman, 1966.) Suomentanut Kaarlo Kyröhonka. Kieli- ja asiatarkastus: Pentti Laukama. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 1984. ISBN 951-9386-20-3.
 • Augustinus: Tunnustukset. (Augustini Confessiones, 398.) Suomentanut Otto Lakka. Helsinki: SLEY-kirjat, 1981 (2. painos 2003). ISBN 951-617-486-8.
 • Jeesus-lapsen Teresa: Pieni tie: Omaelämäkerrallisia kirjoituksia. (Histoire d’une âme, 1898.) Suomennos: Helena Langinvainio. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 1997. ISBN 952-9627-06-8.
 • Merton, Thomas: Hiljainen elämä: Thomas Mertonin päiväkirjat. (The intimate Merton: His life from his journals, 1999.) Toimittaneet Partick Hart ja Jonathan Montaldo. Esipuhe: Jaakko Heinimäki. Suomentanut Mari Jyväsjärvi. Helsinki: Basam Books, 2005. ISBN 952-5534-15-4.