Kaulahihnojen kulutusaika

Wikiaineistosta

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-kokoelma 14.6.1899/27, sivu 1.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus,
koskeva Suomen rakuunarykmentissä käytettyjen
patruunikotelojen ja kaulahihnojen kulutusaikaa.
Annettu Helsingissä, 14 p:nä Kesäkuuta 1899.
_______________


   Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Armollisella päiväkäskyllä sotalaitokselle 27 p:ltä Helmikuuta 1899 n:o 27 määrättyämme että 1894 vuoden mallia oleville ratsuväen patruunakoteloille sekä niihin kuuluville kaulahihnoille ennen voimassa oleva 12 vuotinen kulutusaika on pysytettävä, Me olemme nähneet hyväksi Armossa säätää että Suomen rakuunarykmentille vuonna 1897 hankituille yhtäläisille patruunikoteloille ja kaulahihnoille niinikään 12 vuotinen kulutusaika on laskettava. Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 14 p:nä Kesäkuuta 1899.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa:
F. W. SCHAUMAN.
LENNART GRIPENBERG.
J. G. SOHLMAN.


G. v. Christierson.