Kausijulkaisut

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

05 Yleiset kausijulkaisut[muokkaa]

05.1 Aikakauslehdet[muokkaa]

00 Kirja-ala[muokkaa]

 • Bibliophilos. Helsinki: Bibliofiilien seura, 1942–. ISSN 0355-1385.

00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus[muokkaa]

05 Yleiset kausijulkaisut[muokkaa]

Asiakaslehdet[muokkaa]

 • Yhteishyvä. Alanimeke: Omistajan oma lehti. Helsinki: Suomen osuuskauppojen keskuskunta, 1905–. ISSN 0044-0396.

Perhe- ja viihdelehdet[muokkaa]

Naistenlehdet[muokkaa]

 • Cosmopolitan. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1999–. ISSN 1456-5234.
 • Elle. Maailman suurin muotilehti. Helsinki: Aller julkaisut, 2008–. ISSN 1797-6006.
 • ET-lehti. Elämäntaito. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1982–. ISSN 0785-0913.
 • Glorian koti. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1996–. ISSN 1455-1284.
 • Kodin kuvalehti. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1967–. ISSN 0023-2610.

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

 • Journalisti. Helsinki: Suomen journalistiliitto, 1993–. ISSN 1236-3596.
 • Journalismikritiikin vuosikirja / Journalismin tutkimusyksikkö.
 • Media & viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. Julkaisija: Tiedotusopillinen yhdistys TOY ry, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Helsingin yliopisto, viestinnän laitos ja Nordicom. Edeltäjä: Tiedotustutkimus. Tampere: Tiedotusopillinen yhdistys, 2009–. ISSN 1798-3827. Lehden sivut.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Ajatus. Suomen filosofisen yhdistyksen vuosikirja. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 1926–. ISSN 0355-1725.
 • Königsberg. Filosofisia painokirjoituksia. Helsinki: Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitoksen filosofian oppiaines, 1996–. ISSN 1239-2553.
 • Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry, 1994–. ISSN ISSN 1237-1645.

14 Psykologia[muokkaa]

15 Rajatieto[muokkaa]

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

16.8 Tiedepolitiikka[muokkaa]

 • Tiedepolitiikka. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto, 1976–. ISSN 0782-0674.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Uskontotiede. Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos, 1997–. ISSN 1455-4305.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat[muokkaa]

 • Seita. Lehto – Suomen luonnonuskontojen yhdistys ry:n jäsenlehti. Helsinki: Lehto – Suomen Luonnonuskontojen yhdistys, 1998–. ISSN 1458-2813.
 • Vox paganorum. Jäsenlehti. Turku: Pakanaverkko, 1999–. ISSN 1457-5906.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

 • Antifa. Rasismin vastainen ja suvaitsevaisuutta kannattava julkaisu. Helsinki: Antifa ry, 1994–.
 • Kapinatyöläinen. Helsinki: Kapinatyöläinen, 1989–. Verkkosivut.
 • Kaurapuuro. Anarkistinen kulttuurijulkaisu. Jyväskylä: Kapinatyöläinen, 19??–.
 • Muutoksen kevät. Ympäristövallankumouksellinen aikakauslehti. Tampere: Muutoksen kevät -ryhmä, 1996–.
 • Oikeutta eläimille. Helsinki: Oikeutta eläimille, 1999–. ISSN 1235-4007.
 • Toinen vaihtoehto. Vaasa: Toinen vaihtoehto, 1989–. Verkkosivut.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

30.8 Juhlien järjestäminen[muokkaa]

31 Tilastotiede[muokkaa]

 • Luonnonvarat ja ympäristö. Suomen virallinen tilasto, ilmestyy kerran vuodessa. Helsinki: Tilastokeskus, 1995–. ISSN 1238-0261.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

 • Valtiotieteilijä. Helsinki: Suomen valtiotieteilijöiden liitto, 1973–. ISSN 0782-9078.

32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka[muokkaa]

 • Suomen mieli. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1988–. ISSN 0786-2393.

32.1828 Suomen puolueet[muokkaa]

32.2 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Sukupuolentutkimus. Edeltäjä: Naistutkimus, 1988–2013. Helsinki: Sukupuolentutkimuksen seura, 2014–. ISSN 0784-3844. Verkkosivut.

32.7 Rauhankysymys. Rauhantutkimus[muokkaa]

 • Pax. Suomen Sadankomitealiiton ja Suomen Rauhanliiton jäsenlehti. Helsinki: Suomen sadankomitealiitto: Suomen rauhanliitto, 1984–. ISSN 0781-8971.
 • Sivari & totaali. Antimilitaristinen kulttuurilehti. Helsinki: Aseistakieltäytyjäliitto, 1991–. ISSN 1235-4406. Verkkosivut.
 • Ydin. Helsinki: Sadankomiteajulkaisujen tuki ry, 1966–. ISSN 0356-357X.

33 Oikeustiede[muokkaa]

 • Lakimies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki: Suomalainen lakimiesten yhdistys, 1903–. ISSN 0023-7353.

34.5 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka[muokkaa]

 • Yhdyskuntasuunnittelu. Jatkaa julkaisua Yhteiskuntasuunnittelu. Helsinki: Yhdyskuntasuunnittelun seura, 2002–. ISBN 952-9687-83-4.

36 Taloustiede. Kansantaloustiede[muokkaa]

36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot[muokkaa]

37 Sosiaalipolitiikka[muokkaa]

 • Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Jyväskylä: Sosiaalipoliittinen yhdistys & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 1992–. ISSN 1235-7812. Verkkosivut.

37.8 Kuluttajapolitiikka[muokkaa]

38 Kasvatus. Opetus[muokkaa]

 • Aikuiskasvatus. Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti. Helsinki: Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 1981–. ISSN 0358-6197. Lehden sivut.
 • Kasvatus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 1970–. ISSN 0022-927X.
 • Opettaja. Helsinki: Opettajien ammattijärjestö OAJ, 1973–. ISSN 0355-3965.

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut[muokkaa]

 • Acatiimi. Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton ja Yliopistonlehtorien liiton lehti. Helsinki: Professoriliitto, 1997–. ISSN 1455-1608. Verkkosivut.

38.41 Yksittäiset yliopistot[muokkaa]

 • Aikalainen. Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996–. ISSN 1239-3266. Verkkosivut.
 • Tiedonjyvä. Jyväskylän yliopiston tiedotuslehti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992–. ISSN 0789-4805. Verkkosivut.
 • Yliopisto. Helsingin yliopiston tiedotuslehti. Helsinki: Helsingin yliopiston tiedotus, 1976. ISSN 0355-6328.

Opiskelijalehdet[muokkaa]

 • Käkriäinen. Helsinki: Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden ainejärjestö Putkinotko ry, 1996–. ISSN 1795-3790. Verkkosivut.
 • Mythos. (Helsingin yliopiston uskontotieteen opiskelijoiden ainejärjestön lehti). Helsinki: Mythos, 1978–?. ISSN 0359-6494.
 • Naaga. Kirjallisuuslehti. Jyväskylä: Opus, 1994–. ISSN 1795-3790.

38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut[muokkaa]

39 Maanpuolustus[muokkaa]

48 Muut maanosat[muokkaa]

 • Hashi. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 1979–. ISSN 0359-3096.

48 Muut maanosat[muokkaa]

 • Suomen antropologi. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1976–. ISSN 0355-3930.

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu[muokkaa]

 • Elonkehä. Syväekologinen kulttuurilehti. Helsinki: Elonkehä ry, 1995–. ISSN 1238-7460.
 • Luonnonvarat ja ympäristö. Suomen virallinen tilasto, ilmestyy kerran vuodessa. Helsinki: Tilastokeskus, 1995–. ISSN 1238-0261.
 • Suomen luonto. Suomen virallinen tilasto, ilmestyy kerran vuodessa. Helsinki: Suomen luonnonsuojeluliitto, 1941–. ISSN 0356-0678. Verkkosivut.
 • Ympäristö. Helsinki: Ympäristöministeriö: Stellatum, 1994–. ISSN 1237-0711.

51 Matematiikka[muokkaa]

 • Arkhimedes. Helsinki: Suomen fyysikkoseura, Suomen matemaattinen yhdistys, 1949–. ISSN 0004-1920.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

 • Tähdet ja avaruus. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1977–. ISSN 0355-9467.

53 Fysiikka[muokkaa]

 • Arkhimedes. Helsinki: Suomen fyysikkoseura, Suomen matemaattinen yhdistys, 1949–. ISSN 0004-1920.

56 Biologia[muokkaa]

 • Luonnon tutkija. Helsinki: Suomen biologian seura Vanamo, 1947–. ISSN 0024-7383.

59 Lääketiede. Terveydenhuolto[muokkaa]

 • Hyvä terveys. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1993–. ISSN 1236-3081.
 • Suomen lääkärilehti. Helsinki: Suomen lääkäriliitto, 1946–. ISSN 0039-5560.

59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit[muokkaa]

 • Vauva & leikki-ikä. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1998–. ISSN 0789-9238.

59.35 Seksologia[muokkaa]

60 Sovelletut tieteet[muokkaa]

 • Dimensio. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti. Helsinki: Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL, 1986–. ISSN 0782-6648. Verkkosivut.

61 ATK. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintäliikenne[muokkaa]

62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka[muokkaa]

62.511 Autot[muokkaa]

65 Käsityö. Kotiteollisuus[muokkaa]

 • Suuri käsityölehti. Helsinki: Sanomaprint, 1993–. ISSN 1236-3855.

66 Rakennustekniikka[muokkaa]

67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus[muokkaa]

68 Kotitalous. Laitostalous[muokkaa]

 • Glorian ruoka & viini. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1999–. ISSN 1457-0769.
 • Koti ja keittiö. Helsinki: Aller-julkaisut, 1996–. ISSN 1458-3755.
 • Maku. Kotikokkaajan ruokalehti. Helsinki: A-lehdet, 2007–. ISSN 1459-4447.
 • Plaza koti. Helsinki: Plaza Publishing Group, 2006–. ISSN 1796-3370.
 • Suuri käsityölehti. Helsinki: Sanomaprint, 1993–. ISSN 1236-3855.

68.4 Sisustusoppaat[muokkaa]

 • Deko. Sisustus, design, muoti, matkat, ruoka. Helsinki: Yhtyneet kuvalehdet, 2004–. ISSN 1459-7128.
 • Glorian antiikki. Helsinki: Sanoma Media Finland, 1995–. ISSN 1238-5654.
 • Koti ja keittiö. Helsinki: Aller-julkaisut, 1996–. ISSN 1458-3755.
 • Plaza koti. Suomen tyylikkäin sisustuslehti. Helsinki: Plaza Publishing Group, 2006–. ISSN 1796-3370.
 • Talo & koti. Sisustus, remontointi, puutarha. Helsinki: Forma, 2000–. ISSN 1457-3911.

69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne[muokkaa]

 • Markkinointi & mainonta. Helsinki: Talentum, 1994–. ISSN 1237-6655.

70 Taide. Taidehistoria[muokkaa]

75 Grafiikka. Valokuvaus[muokkaa]

 • Sulkanen. Helsinki: Suomen kalligrafiayhdistys, 2001–.

72.2 Rakennukset. Rakennustyypit[muokkaa]

 • Arkkitehti. Suomen arkkitehtiliiton julkaisu. Helsinki: Suomen arkkitehtiliitto, 1921–. ISSN 0783-3660.

76.8 Antiikkiesineiden keräily[muokkaa]

 • Antiikki & design. Helsinki: Fokus Media Finland, 2015–. ISSN 2342-7655. Jatkaa julkaisua Glorian antiikki (1995–2014).

77 Näyttämötaide. Elokuvataide[muokkaa]

 • Lähikuva. Turku: Lähikuva-yhdistys ry: Suomen elokuvatutkimuksen seura ry, Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry, Turun elokuvakerho ry, Turun yliopiston mediatutkimus, Viestinnän koulutusohjelma, Laurea, 1980–. ISSN 0782-3053. Verkkosivut.

78 Musiikki[muokkaa]

78.8911 Rock[muokkaa]

78.89112 Hard rock. Heavy rock[muokkaa]

79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit[muokkaa]

 • Liikuntatieteellisen seuran Impulssi. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 1994–. ISSN 1237-0576.

79.6 Kuntoliikunta. Kuntourheilu[muokkaa]

 • Kunto plus. Helsinki: Bonnier Publications International, 1988–. ISSN 0788-348X.

85.3 Sarjakuvat[muokkaa]

 • Sarjari. Tampere: Tampereen sarjakuvaseura ry, 1981–. ISSN 0359-1921.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. Helsinki: Kirjallisuudentutkijain seura, 2004–. ISSN 1795-3790.
 • Kirjo. Kirjallisuus- ja kulttuurilehti. Tampere: Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Kirjo, 2000–. ISSN 1457-4985.
 • Nuori voima. Helsinki: Nuoren voiman liitto, 1907–. ISSN 0785-677.
 • Särö. Kirjallisuus- ja kulttuurilehti. Porvoo: Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö, 2006–. ISSN 1796-394X. Verkkosivut.
 • Teema. Yleisen kirjallisuustieteen ja teatteritutkimuksen opiskelijoiden lehti. Helsinki: Katharsis, 1972–. ISSN 1455-593X. Verkkosivut.

86.07 Kirjailijan työ[muokkaa]

86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Alienisti. Jyväskylä: Jyväskylän Science Fiction seura 42, 1989–. ISSN 1236-0449.
 • Kosmoskynä. Espoo: Suomen tieteiskirjoittajat, 1985–. ISSN 0785-2517.
 • Marvin. Helsingin yliopiston SF-klubin jäsenlehti. Helsinki: Helsingin yliopiston SF-klubi, 1988–. ISSN 1235-4007.

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus[muokkaa]

87 Kielitiede[muokkaa]

88.2 Suomalais-ugrilaiset kielet[muokkaa]

 • Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1968–. ISSN 0355-2675.

05.2 Sarjajulkaisut[muokkaa]

84 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

Huumori[muokkaa]

 • Suomen parhaat vitsit. Kausijulkaisu. Jyväskylä: Gummerus, 1993–.

90 Historia[muokkaa]

 • Muinaistutkija. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 1984–. ISSN 0781-6790.
 • Tieteen kuvalehti historia. Maailmanhistorian ilmiöitä lähikuvassa. Oslo: Bonnier Publications International, 2007–. ISSN 0806-5209.

90.53 Vaakunatiede. Sinettitiede[muokkaa]

 • Collegium heraldicum Fennicum 1988a. Toimitussihteeri: Kari K. Laurla. CHF:n julkaisuja n:o 14. Vantaa: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 1990. ISBN 951-96133-0-7.

05.4 Sanomalehdet[muokkaa]

Puoluelehdet[muokkaa]

 • Perussuomalainen. Poliittinen aikakauslehti. Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp:n äänenkannattaja. Helsinki: Perussuomalaiset, 1996–. ISSN 1239-2324. Verkkosivut.

Maakuntalehdet[muokkaa]

 • Lapin kansa. Peräpohjolan ja Lapin väestön sitoutumaton äänenkannattaja. Rovaniemi: Lapin kansa, 1928–. ISSN 0359-6753. Verkkosivut.

Paikallislehdet[muokkaa]

 • Helsingin uutiset. Ilmestyy neljänä rinnakkaisversiona, joilla oma kansinimeke: Itä-Helsingin uutiset, Länsi-Helsingin uutiset, Pohjois-Helsingin uutiset. Vantaa: Vantaan sanomat, 1997–. ISSN 1459-2436. Verkkosivut.
 • Koti-Kajaani. Puolueeton kaupunkilehti. Kajaani: Koti-Kajaani, 1975–. ISSN 0789-7820.
 • Tervareitti. Muhoksen, Utajärven ja Vaalan paikallislehti. Muhos: Tervareitti, 1962–. ISSN 0789-8142.
 • Viikkosavo. Kuopiolaisten kaupunkilehti. Kuopio: Viikkosavo, 1972–. ISSN 0356-3642.
 • Vuolijoki. Puolueista riippumaton Vuolijoen ja Otanmäen seudun paikallislehti. Vuolijoki: Vuolijoki-lehti, 1981–. ISSN 1797-545X.

Englanninkielisiä lehtiä[muokkaa]

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]