Siirry sisältöön

Kehoitus-sanoja

Wikiaineistosta
Kehoitus-sanoja.

Kirjoittanut Fredrik Gabriel Hedberg


Ajat kuluvat, päiwät pakenewat pakenemistansa, loppu lähestyy!

Mutta, rakas ystäwäni, me kuljemme kotiin päin. Waikkapa siis nämät ajalliset rientäwät pois, ja me itse myös ulkonaisen ihmisen puolesta loppuamme lähenemme; niin eipä sittenkään hätää! Jesus elää, ja me myös elämme Hänessä sitä elämää, jolla ei loppua olekaan. Sillä Hän itse wakuuttaa: "Jokainen, joka elää ja uskoo minun päälleni, ei hänen pidä kuoleman ijankaikkisesti". Kuolema on jo nielty Kristuksen woitossa; siis emme Hänessä kuolemaa ikinä näe, waan elämme kuoltuammekin, ja sittenpä wasta oikein elämmekin. - Täällä on elomme wielä puolinaista, siellä wasta warsinaista. Täällä me waellamme wielä uskossa, siellä katsomisessa; täällä me asumme wielä synnin ja kuoleman ruumiissa, siellä kokonaan Kristukseen puetettuina, Hänen kuwansa kaltaisina.

Sentähden älkäämme wäsykö näissä tämän ajan waiwoissa; sillä meillä on toiwo, elämän toiwo ja myös jo osallisuus Jesuksesta. Ja waikka siis tämä ulkonainen ihmisemme riutuu ja wihdoin raukee, niin sisällinen kuitenkin päiwä päiwältä uudistuu, Jesuksen armon ja rakkauden uudistamalla, Hengessä.

F. G. H.

Lähde: Sanansaattaja 2.2.1880.