Kehto Runo

Wikiaineistosta
Kehto Runo.

Kirjoittanut Henrik Lilius


Tuutilainen, tuutilainen,
Leväele lapsukainen;
Levon lainaja leppyinen,
Jesus sinua siunatkoon!
Nuku, nuku nukkeroisen,
Makaele maidon juoja.
Kuin on maitokin makoinen,
Unes olkohon suloinen.
Kuin on kätes kiinitetty,
Kupehaises vyöllä vyötty,
Niin sun Jesus itseheensä
Uskon nuoralla niveli.
Jumala sun itse otti
Liittoonsa, lapseksensa,
Jesus vioista virutti.
Elä itke Engelisen’,
Vaikeroitsi vaiveroisen’;
Jesus kaunis kumpaninas,
Pyhät vartiat vaussas.
Nuku, nuku nukkeroisen,
Makaele maidon juoja
Itse liikun kintuistani,
Ainoata armastani,
Kehtos käärin kukkaisilla,
Kasvos peitän kaunihisti.
Koskas olet kyllä saanut,
Hopeaisen, hienoisesti,
Heräele, hertukaisen’
Ilman itkutta isolta;
Palkkas pantuna povessa,
Maito mesi mieluhinen.


Lähde: Maamiehen Ystävä 15.11.1845.