Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1898.

N:o 52.

S U O M E N
SUURIRUHTINANMAAN
ASETUS-KOKOELMA.


(Julkiluettava saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta toisin
kuuluvaksi.
Annettu Helsingissä, 23 p:nä Marraskuuta 1898.
_______________


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä Me täten Armossa säädämme että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Oikeudenkäynti-asiamiehenä tahi riitapuolen apulaisena käytettäköön ainoastaan hyvämaineista, rehellistä ja sellaiseen toimeen kykenevää miestä, joka ei ole edusmiehen alainen. Älköön siihen yleisesti käytettäkö ketään, jota se oikeus, missä asiaa ajetaan, ei ole hyväksynyt ja joka ei ole siihen lupaa saanut. Alioikeudessa saa riitapuoli valtuusmieheksi panna sukulaisensa tahi palveluksessaan olevan tahi sellaisen, johon muutoin luottaa, mutta ylemmässä oikeudessa älköön, paitsi siinä tapauksessa kuin tämän luvun 6 §:ssä sanotaan, oikeudenkäynti-asiamieheksi hyväksyttäkö ketään, joka ei ole maan yliopistossa käynyt sellaista tutkintoa lainopissa kuin tuomarinviran toimittamiseen on määrätty. Virkamies älköön puhuko asianomistajan puolesta, kun se on vastoin hänen virkavelvollisuuttansa.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 23 p:nä Marraskuuta 1898.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
THEODOR CEDERHOLM.
G. von TROIL.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
K. F. IGNATIUS.
N. K. HORNBORG.
HJALMAR PALIN.
WALD. ENEBERG.
LUDVIG CLOUBERG.
LENNART GRIPENBERG.
ALFR. CHARPENTIER.
F. W. SCHAUMAN.
A. af NYBORG.
S. W. HOUGBERG.
J. G. SOHLMAN.
ISAK FELLMAN.
OSCAR GYLLING.
HENR. BORENIUS.
OSSIAN BERGBOM.
G. LANGENSKIÖLD.
AUGUST NYBERGH.


E. A. Forssell.