Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus polisikamareille vähemmissä rikosasioissa omistetun tuomiovallan kumoomisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 4.8.1869/19.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
polisikamareille vähemmissä rikosasioissa omistetun
tuomiovallan kumoomisesta.
Annettu Helsingissä, 4 p:nä Elokuuta 1869.
____________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: Viimeksi pidetyillä valtiopäivillä ko’ossa olleiden Suomen Suuriruhtinanmaan Säätyjen Meille alamaisuudessa tekemästä esityksestä, tarkoittava semmoista toimenpitoa, että Polisikamareille omistettu tuomiovalta vähemmissä rikosasioissa tulisi kumotuksi, olemme Me, muuttamalla mitä sen suhteen on käsketty säännöissä Turun ja Viipurin kaupunkien Polisikamareille Joulukuun 17 päivältä 1816 ja Kesäkuun 7 päivältä 1836 sekä asetuksessa Helsingin kaupungin Polisilaitoksesta Toukokuun 6 päivältä 1861, hyväksi nähneet armossa määrätä että Polisikamarit, alkaen Tammikuun 1 päivästä 1870, eivät enään saa tutkintoon ja päätettäväksi ottaa asioita, jotka koskevat kirousta ja melskettä kadulla taikka muilla yhteisillä paikoilla kuin myös sapatin rikkomista sekä juopumusta ja juoppoutta.

Ollen tällaiset asiat ylläsanotusta määrä-ajasta alkaen Raastuvanoikeuden ylösotettavat sekä yleisen oikeudenkäyntijärjestyksen mukaan käsiteltävät; ja pitää nekin puheenalaista laatua olevat asiat, jotka edellämainittuna päivänä lienevät Polisikamarissa päättämättä, Raastuvanoikeuden enempään käsittelemiseen jätettämän. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 4 p:nä Elokuuta 1869.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaatinsa:


OTTO AF SCHULTÉN.
J. PH. PALMÉN.
J. SNELLMAN.
J. D. DAHL.
J. A. Von BORN.
OSCAR NORRMÉN.
R. de la CHAPELLE.


Axel af Björksten.