Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus piispanistuimen muuttamisesta Kuopiosta Oulun kaupunkiin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma 22.2.1898/9.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
piispanistuimen muuttamisesta Kuopiosta Oulun kaupunkiin.
Annettu Helsingissä, 22 p:nä Helmikuuta 1899.[1]
____________


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Tehdystä alamaisesta esityksestä olemme Me nähneet hyväksi armossa määrätä, että Kuopion hiippakunnan hallitus on muutettava Oulun kaupunkiin, jossa mainitun hallituksen on alkaminen toimintansa 1 päivänä Kesäkuuta 1900; ja tulee Suomen Senaattimme ryhtyä niihin toimenpiteisiin ja Meille tehdä ne alamaiset ehdotukset, jotka tästä Meidän armollisesta säätämisestämme aiheutuvat.

Niin olkaan[2] kaikkien asianomaisten alamaisesti noudattaminen. Helsingissä, 22 päivänä Helmikuuta 1898.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:


C. TUDEER.
G. Von TROIL.
J. G. SOHLMAN.
WALD. ENEBERG.
LENNART GRIPENBERG.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
K. F. IGNATIUS.
HJALMAR PALIN.
OSSIAN BERGBOM.
ALFR. CHARPENTIER.


F. Nordlund.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla 1898
  2. sic