Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus raastuvanoikeuden ja maistraatin perustamisesta Kemin kaupunkiin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma 23.11.1898/52.


(Julkiluettava saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
raastuvanoikeuden ja maistraatin perustamisesta Kemin kaupunkiin.
Annettu Helsingissä, 25 p:nä Marraskuuta 1898.
_______________


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Kemin kaupungin äänioikeutettujen jäsenten alamaisesta anomuksesta ja katsoen niihin lausuntoihin, jotka Waasan Hovioikeus ja Suomen Senaattimme Prokuraattori ovat alamaisuudessa asiasta antaneet, olemme Me nähneet hyväksi armossa sallia, että Heinäkuun 1 p:stä 1899 Kemin kaupunkiin, jonka hallituksena nykyään on järjestysoikeus, kun taas kaupungin riita- ja rikosasiat ottaa käsitelläkseen ja tuomitsee Kemin tuomiokuntaan kuuluvain Kemin, Simon ja Tervolan pitäjäin käräjäkunnan Kihlakunnanoikeus, perustettakoon raastuvanoikeus ja maistraatti, johon kuuluu pormestari puheenjohtajana ja kaksi neuvosmiestä jäseninä, joita neuvosmiehenvirkoja varten lainopillisia tiedonnäytteitä ei välttämättömästi vaadita; ollen pormestarin velvollisuutena myöskin pitää pöytäkirjaa raastuvanoikeuden ja maistraatin kokouksissa sekä hoitaa maistraatinsihteerin ja julkisen notariuksen asiana olevat tehtävät.

Kaikki kaupungin asukkaita koskevat oikeudenkäyntiasiat, jotka tätä muutosta toimeenpantaessa ovat mainitussa Kihlakunnanoikeudessa vireillä, ovat senkin jälkeen Kihlakunnanoikeuden käsiteltävät ja loppuunsaatettavat. Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, Marraskuun 25 p:nä 1898.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa:
THEODOR CEDERHOLM.
S. W. HOUGBERG.
ISAK FELLMAN.
WALD. ENEBERG.
LUDVIG CLOUBERG.
AUGUST NYBERGH.
A. af NYBORG.
N. K. HORNBORG.
OSCAR GYLLING.
HENR. BORENIUS.
G. LANGENSKIÖLD.


K. Granlund.