Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomiteasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma 1.2.1917/5.


Keisarillisen Suomen Senaatin päätös
helmikuun 1 p:ltä 1917
Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomiteasta.
____________


 Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti vahvistanut seuraavat Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomiteaa koskevat määräykset.

1 §.

Suomen varustamista tarpeellisella määrällä tulitikkuja tarkoittavien toimenpiteiden yhtenäistyttämistä ja Keisarikuntaan tapahtuvan tulitikkujen viennin järjestämistä varten perustetaan tulitikkuteollisuuden edustajista erityinen komitea, jonka nimeksi tulee: ”Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomitea”.

2 §.

Ollen tulitikkuteollisuuden yhdistyneitten edustajain järjestönä Suomessa, noudattaa Keskuskomitea toiminnassaan niitä ohjeita, joita Keisarilisen Suomen Senaatin asettama Valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi sekä Kauppa- ja Teollisuustoimituskunta antavat.

3 §.

Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomitean tulee:

1) huolehtia maan kaikkien paikkakuntain varustamisesta tarpeellisella määrällä tulitikkuja;
2) johtaa tulitikkujen vientiä Keisarikuntaan;
3) avustaa tulitikkutehtaita niille tarpeellisten ainesten hankinnassa;
4) valvoa, ettei tulitikkuja myytäessä maassa rikota säädettyjä rajahintoja;
5) valvoa, että tulitukkujen myyntiä maassa ja niiden maastavientiä koskevia määräyksiä noudatetaan;

6) valvoa Suomen tulitikkuteollisuuden etuja valtion laitoksissa.

4 §.

Keskuskomitean tulee hankkia tarkat tiedot tehtaitten valmistamien ja myymien tulitikkujen määrästä. Nämä tiedot toimittaa Komitea määräajoittain Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnalle.

5 §.

Suomen Tulitikkuteollisuuden-Keskuskomitealla on oikeus:

1) vaatia kaikilta tulitikkutehtailta tarvitsemiansa tietoja sekä tarkistaa nämä tiedot tehdaskirjain mukaan, ja
2) tarkastuttaa valtuutettujensa kautta kaikkia tulitikkutehtaita sekä kauppiailla olevia tulitikkuvarastoja.
6 §.

Jos havaitaan, että tulitikkujen rajahintoja taikka tulitikkujen myyntiä maassa tai niiden maastavientiä koskevia määräyksiä on rikottu, on Keskuskomitean tehtävä huomatuista väärinkäytöksistä esitys Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnalle, jotta voitaisiin saattaa syylliset edesvastuuseen ja pyytää Kenraalikuvernööriä sulkemaan sodan ajaksi asianomainen teollisuuslaitos tai kauppaliike.

7 §.

Keskuskomitean kokoonpano ja sen toiminta määrätään ohjesäännöllä, jonka Komitea laattii[1] ja Keisarillisen Suomen Senaatin asettama Valiokunta elintarpeiden kallistumisen vastustamiseksi vahvistaa.

8 §.

Keskuskomitealla ja sen valtuutetuilla on oikeus aina tarpeen tullen kääntyä asianomaisten viranomaisten puoleen, jotka ovat velvolliset antamaan niille laillista virka-apua.


Helsingissä, helmikuun 1 p:nä 1917.


Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan v. t. Päällikkö,
Senaattori, Kenraalimajuri von Kothen.


Väinö Kahilainen.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla laatii