Keisarillisen Suomen Senaatin päätös koskeva tarkempia määräyksiä telefooniveron kannannasta ja tilityksestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 4.2.1915/7.


Keisarillisen Suomen Senaatin päätös
koskeva tarkempia määräyksiä telefooniveron
kannannasta ja tilityksestä.
Annettu Helsingissä 4 p:nä helmikuuta 1915.


  Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla sekä 19 p:nä tammikuuta (1 p:nä helmikuuta) 1915 telefooniverosta annetun Armollisen asetuksen 3 §:n mukaisesti on Keisarillinen Senaatti nähnyt tarpeelliseksi julaista seuraavat tarkemmat määräykset mainitun veron kannannasta ja tilityksestä:

1 §.

Kaikille niille henkilöille, joilla 5 p:nä helmikuuta 1915 on ollut telefoonikone, paitsi ei niille virka- ja palvelusmiehille eikä virastoille, joiden koneet kustannetaan valtakunnanrahaston tai Suomen valtion varoilla, tulee myönnytyksensaajan hetimiten toimittaa kirjallinen kehotus, että he viimeistäänkin tämän vuoden maaliskuun 8 p:nä ennen kello 12 päivällä hänelle suorittavat ne veromäärät, jotka, tämän vuoden tammikuun 19 (helmikuun 1) p:nä annetun Armollisen asetuksen 1 §:n mukaan ovat maksettavat heidän telefooneistaan; ja samalla on telefoonintilaajalle huomautettava, että jollei veromäärää säädetyn ajan kuluessa myönnytyksensaajalle suoriteta, tilaajan kone heti eristetään pois siihen asti kun veromäärä on täysin maksettu.

2 §.

Myönnytyksensaajalle kertyneet veromäärät on hänen viimeistäänkin 20 p:nä tämän vuoden maaliskuuta toimitettava asianomaiselle Kuvernöörille luettelon ohessa niistä tilaajista, joilla on ollut telefooni 5 p:nä helmikuuta tänä vuonna, ja siihen luetteloon on merkittävä: 1) verovelvollisten sääty tai ammatti ja kotipaikka; 2) heidän hallussaan olevain pää- ja sivukoneiden lukumäärä sekä niistä koneista maksettava veromäärä, ja 3) aika, milloin veromäärä on maksettu, tahi ne syyt, joiden nojalla jokin veromäärä on jätetty maksamatta.

3 §.

Sittenkun 2 §:ssä mainitut luettelot ovat Kuvernöörille saapuneet, tulee hänen ryhtyä toimenpiteeseen että saamatta olevat veromäärät peritään pois sillä tavalla kuin on säädetty 27 p:nä helmikuuta 1897 annetussa Armollisessa asetuksessa, joka sisältää eräitä määräyksiä ulostekojen, yleisten maksujen, toimituskirjain lunastuksen tahi muun sellaisen ulosmittauksesta.

4 §.

Ne maksut, mitä myöhemmät tilaajat ovat suorittaneet telefooniverkkoon liittyessänsä, toimitetaan asianomaiselle Kuvernöörille noista tilaajista laaditun luettelon ohessa viimeistäänkin 15 p:nä senjälkeistä kuukautta.


Helsingissä 4 p:nä helmikuuta 1915.


Kulkulaitostoimituskunnan Päällikkö,
Senaattori Kreivi Berg.


Georg Jansson.