Kiitos Runo Kuvernöörillen Ramsayllen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kiitos Runo Kuvernöörillen Ramsayllen

Kirjoittanut Pentti Lyytinen


Olis mielessä minulla,
Ajatuksissa asuupi
Aiwan arwonen asija,
Pantawa paperin päällen;
Kuinka minä kurja miesi
Tästä oikeen osannen
Kirjoitella kiitos wirttä
Herrallemme herttasellen,
Kuwernörill’ Ramsay’llen!
Joka tuolta Turkin soasta
Sekä Ranskahan rajuista
Kulki tänne kunnialla
Kuwernöriks Kuopiohon,
Jossa, aiwan armollisest’,
Kolmetkymment’ ajastaikaa
Piti ylös oikeutta
Köyhäin kuin myös rikkaitten;
Auttoi alaspoljetuita
Samoin kuin Samaritani;
Aina alhaisesti kuuli,
Mieluisasti, myötäisesti
Halpainkiin walitusta;
Pani poijat porwariksi,
Wästäsi hantwärkäriksi;
Teki monta muuta miestä,
Wirka-miehiä wiritti.
Kyllä ois kynällen työtä
Panemista aiwan paljon
Tämän Herran herttaisesta
Hallituksest’ hempiästä,
Waan ei kynäni kykene
Yrittämään yksinänsä,
Ei oo pannassa pärettä,
Kynässäni kynttilöitä
Eikä älyssä ätywä,
Aimuissa aika sanoja,
Ei ole osaksi tullut
Tämä lykky Lyytiselle,
Että oikehen osata
Panna pankossa sanoja.
Laulammahan lapsen lailla,
Ilmoitammaan ikäwäni
Herrastamme herttaisesta,
Kuin on ottanut eronsa
Ammatista ankarasta,
Jotei toiwonut totella
Kuulu Kuopion pitäjäs
Eikä Rautalampilaiset
Eikä kaikki Karjalaiset;
Sill’ ei ollut, tuskin tulloo
Tämmöistä toimellista,
Herttaista, hempiätä
Herraa meitä hallitsemaan.
Wiel’ on rinnassa ritarit
Wielä miekka miehen wyöllä
Kuin toi Turkista takaisi,
Ranskan soasta raittihisti.
Syyst’ on rinnassa ritarit
Syystä miekka miehen wyöllä
Kuin on ollut uskollinen
Kelpo käsi Keisarillen.
Siunaus olkoon sisällä
Hänen lepomajanassa,
Kaiken puolin kartanossa!
Wiholliset wieryköhön
Siitä portista siwuite!
Katehtijat kaatukohon
Pahennukset paulanansa!
Mitähän minä osaasin
Wielä wiimeksi sanowa
Kuwernöörin kiitokseksi
Niinkuin ansaihteis asija?
Kiitos olkoon korkiampi,
Enempi kuin ennättänen
Sanoo tällen toimellisell’
Herrallemme herttaiselle
Hänen hywän hallituksest’
Huolenpidost’ meidän maasa!
Siunattu olkoon sijanne!
Paikka maata pannessanne!
Onnellinen myös unenne!
ja kuin lasketaan lewollen
Tämän maailman majoista,
Tulkaa Taiwaan Taaporillen
Rauhattomuuten rapuista;
Tätä toiwoopi todella
Tämän kirjan kirjoittaja
Siltä Herralta hywältä,
Jollon walmissa waroja.


Lähde: Lyytinen, Pentti ja Anna Reetta Korhonen 1961: Pentti Lyytisen ja Anna Reetta Korhosen runoja. Toimittanut Vihtori Laurila. Peuran museosäätiö, Rautalampi.