Kirjallisuutta hallinnosta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

35 Hallinto[muokkaa]

 • Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (toim.): Tieto hallinnassa: Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-326-5.
 • Hietikko, Harri: Valta, johtajuus, tuho ja toivo J. R. R. Tolkienin teoksessa Taru sormusten herrasta eli ”Management by Sauron”. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1355. Tampere: Tampereen yliopisto, 2008. ISBN 978-951-44-7476-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Häikiö, Liisa & Leino, Helena (toim.): Tulkinnan mahti: Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 2014. ISBN 978-951-44-9559-5.
 • Karppi, Ilari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.): Governance. Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus, 2009. ISBN 978-951-44-7619-8.
 • Kirkinen, Heikki: Maakuntien Eurooppa ja Suomi. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11671-1.
 • Salminen, Ari: Hallintotiede: Organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Julkaisija: Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: Painatuskeskus, 1993 (8. painos: Edita, 2005). ISBN 951-37-1107-2.
 • Salminen, Ari & Ikola-Norrbacka, Rinna: Kuullaanko meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset. Julkaisija: Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia no 288. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2009. ISBN 978-952-476-249-6.
 • Paras mahdollinen julkishallinto? : tehokkuuden monet tulkinnat / Jarmo Vakkuri (toim.).

35.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Sääski, Kaija & Vornanen, Jouni & Asikainen, Jaakko: Yhteiskunta ja hallinto. Helsinki: WSOY, 1998 (1. painos 1995). ISBN 951-0-22834-6.
 • Tiihonen, Seppo: Talouden ylivalta. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-861-532-2.

35.09 Historia[muokkaa]

 • Yliaska, Ville: Tehokkuuden toiveuni: Uuden julkisjohtamisen historia Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-318-6.

35.1 Valtionhallinto[muokkaa]

 • Etelälahti, Pekka ym.: Valtionhallinnon perusteet. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5233-0.
 • Raivio, Matti: Puna-vihreän marssin jäljet: Tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä vasemmistoradikaalien toiminnasta 1960-luvulta nykypäivään. Helsinki: Mittakokka, 2007. ISBN 978-952-92-2149-3.
 • Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos, 2004. ISBN 951-44-6155-X.

35.11 Keskushallinto[muokkaa]

 • Eräsaari, Leena: Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-830-3.

35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto[muokkaa]

 • Alanen, Jussi-Pekka: Helsinki: Kansakunnan pääkaupunki – ihmisten metropoli. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 74. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2009. ISBN 978-952-5801-10-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Anttiroiko, Ari-Veikko ym. (toim.): Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. 3. uudistettu painos. Kunnallistutkimuksia. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6828-5.
 • Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat: Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-847-8.
 • Cantell, Timo: Kannattaako kulttuuri? Kulttuurisektori ja kaupunkien kehityshankkeet. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 9/1993. Helsinki: Helsingin kaupunki, tietokeskus, 1993. ISBN 951-772-381-4.
 • Harjula, Heikki & Laakso, Riitta: Kunnan hallintomenettely. 4. tarkistettu painos. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2286-4.
 • Häikiö, Liisa: Osallistumisen rajat: Valta-analyysi kestävän kehityksen suunnittelusta Tampereella. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6241-6.
 • Kerkkänen, Anu. Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous : opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille
 • Ojala, Kari & Mynttinen, Marjut (toim.): Kuntien perusrakenne ja ympäristö. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 1998. ISBN 951-755-199-1.
 • Ojanen, Eero: Eipäjoki: Fiktiivinen reportaasimatka mihin tahansa suomalaiseen kuntaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 10. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1995. ISBN 952-9740-21-2.
 • Tasa-arvoa laskimella : tutkimus tasa-arvolain kiintiösäännöksen vaikutuksista kunnallisten toimielinten jäsenvalinnoissa / Mervi Parviainen.
 • Pursiainen, Terho: Kuntaetiikka: Kunnallisen arvokeskustelun kritiikkiä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 30. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2001. ISBN 952-9740-87-5.
 • Sihvola, Juha: Yksilönä yhteisössä: Näkökulmia paikallisuuteen, globalisaatioon ja hyvään elämään. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 37. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2000. ISBN 952-9740-72-7.
 • Suomen kuntaliitto: Sivistyksen suunta 2020: Suomen kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 2011. ISBN 978-952-213-707-4.

35.6 Palo- ja pelastustoimi[muokkaa]

 • Aakko, Kyllikki ym.: Kriisiturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art House, 2003. ISBN 951-884-367-8.
 • Mankkinen, Teija: Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta electronica Universitatis Tamperensis 1040. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8336-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Wahlström, Björn: Säteileekö? Säteilytietoa arkikielellä. Loviisa: Itä-Uudenmaan paino, 1994. ISBN 951-9114-43-2.

35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus[muokkaa]

 • Brunila, Mikael & Ranta, Kukka & Viren, Eetu: Muutaman töhryn tähden: Helsingin töhrysota 1998–. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-089-5.
 • Karosto, Pasi & Karppinen, Sanna: Suomalainen selviytymisopas: Suunnittele, ennakoi, varaudu. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-38005-5.
 • Koskela, Hille: Pelkokierre: Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-106-7.
 • Lamberg, Kalle & Partanen, Mikko (koonneet): Pamppu puhuu: Poliisien kootut sattumukset. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-398-5.
 • Laukkanen, Janne: Poliisin tietoon tulleet sananvapausrikokset ja niiden esitutkinta. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-815-146-6.
 • Vastajihad : Anders Behring Breivikin manifesti "2083: Eurooppalainen itsenäisyysjulistus" esimerkkinä vastajihadistisesta tekstistä / Maria Paaso. Verkkoversio
 • Pursiainen, Christer & Hellenberg, Timo & Kivelä, Hanna-Mari: Puolustusvoimat ja sisäinen turvallisuus. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 2004. ISBN 952-10-1947-6.
 • Tavoitteena eheä yhteiskunta : kansallinen toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

35.709 Historia[muokkaa]

 • Paloaro, Matti & Palo, Jorma: Luottamus tai kuolema!. Kansi- ja selkäalanimeke: Hans Assmannin arvoitus. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3205-6.
 • Silvennoinen, Oula: Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21501-1.