Kirjallisuutta lääketieteestä ja terveydenhoidosta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

59 Lääketiede. Terveydenhoito[muokkaa]

 • Kuoleman kulttuurit Suomessa / toimittaneet Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen.
 • Hänninen, Juha: Eutanasia - hyvä kuolema.
 • Karttunen, Laura & Niemi, Juhani & Pasternack, Amos (toim.): Taide ja taudit: Tutkimusretkiä sairauden ja kulttuurin kosketuspinnoilla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6988-6.
 • Palin, Pekka. Kodin pieni lääkärikirja : tulkitse oikein kivun viestit
 • Palo, Jorma. Jorma Palon lääkärikirja
 • Seppänen, Esko. Eutanasia. Into, 2013.

59.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Achté, Kalle & Lahti, Pirkko & Rouhunkoski, Laura (toim.): Suomalainen kuolema. Psykiatrian tutkimussäätiön kirjasarja 2. Helsinki: Yliopistopaino, 1987. ISBN 951-570-011-6.
 • Lempeä kuolema / toimittaneet Sinikka Airas, Pirkko Lahti, Ilkka Taipale.
 • Alanen, Pentti ym.: Lääketiede ja tieteenteoria. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2437-4.
 • Foucault, Michel: Klinikan synty. (Naissance de la clinique: Une archéologie du regard médical, 1963.) Suomentanut Simo Määttä. Tampere: Niin & näin, 2013. ISBN 978-952-5503-70-8.
 • Häyry, Heta & Tengvall, Helena & Vilkka, Leena (toim.): Eläin ihmisten maailmassa. Preesens-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-465-0.
 • Ihmiskuva lääketieteessä: Seminaari helmikuussa 1979. Julkaisija: Valtion humanistinen toimikunta, Valtion lääketieteellinen toimikunta. Suomen Akatemian julkaisuja 8. Helsinki: Suomen akatemia, 1980. ISBN 951-715-103-9.
 • Irni, Sari & Meskus, Mianna & Oikkonen, Venla (toim.): Muokattu elämä: Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-431-6.
 • Kant, Immanuel: Kirjoituksia biologiasta ja lääketieteestä. Suomentanut Panu Turunen. Suomennosvalikoima. Turku: Rainvaik, 2006. ISBN 951-97696-4-1.
 • Korhonen, Rauno: Eutanasia: Hyvä kuolema ja kuolemisen vaikeus. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 18. Rovaniemi: Pandecta, 1994. ISBN 951-96769-1-0.
 • Launis, Veikko (toim.): Lääkintä- ja hoitoetiikka. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1606-6.
 • Launis, Veikko: Geeniteknologia, arvot ja vastuu. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-894-X.
 • Launis, Veikko: Moniarvoinen terveys: Arvopohdintoja lääketieteellisestä etiikasta. Turku: Areopagus, 2007. ISBN 978-952-99791-1-0.
 • Launis, Veikko & Siipi, Helena: Geneettinen demokratia. Kuopio: Unipress, 2006. ISBN 951-579-223-1.
 • Louhiala, Pekka: Terveys, arvot ja oikeudet. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-232-1.
 • Myllykangas, Markku & Räsänen, Päivi: Mitä maksaa ihmishenki? Keskustelukirjeitä elämän arvosta. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-401-4.
 • Palo, Jorma: Saanko elää, saanko kuolla: Hoidon rajat. Osa kirjasta perustuu Helsingin sanomain kuukausiliitteessä julkaistuihin artikkeleihin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992 (4. painos 1993). ISBN 951-0-18350-4.
 • Palo, Jorma: Sängyssä vai kylppärissä: Arjen etiikkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21321-7.
 • Palo, Jorma: Oravasyndrooma: Rikollista rahaa pöyhimässä. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28697-4.
 • Puhakainen, Jyri: Persoonan kieltäjät: Ihmisen vapaus ja vastuu aivotutkimuksen ja lääketieteen puristuksessa. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-607-X.
 • Lääkäri saattajana : pohdintoja kärsimyksestä, kuolemasta ja eutanasiasta / Reino Pöyhiä, Tiina Tasmuth, Pekka Reinikainen (toim.)
 • Pöysti, Sirkka: Eutanasia ja etiikka: Suomalainen eutanasiakeskustelu kansainvälisen eutanasiakeskustelun osana 1970-luvulta nykypäivään. Helsinki: Sirkka Pöysti, 2009. ISBN 978-952-92-6082-9.
 • Ruesch, Hans: Alaston hallitsija: Riisuttu koululääketiede. (Imperatrice nuda: La scienza medica attuale sotto accusa, 1976.) Suomentanut Per-Erik Pettersson. Tampere: PEP, 1988. ISBN 951-99922-1-9.
 • Ryynänen, Olli-Pekka & Myllykangas, Markku: Terveydenhuollon etiikka: Arvot monimutkaisuuden maailmassa. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23735-3.
 • Valkonen, Tapani & Koskinen, Seppo & Martelin, Tuija (toim.): Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-728-5.

59.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Huovinen, Pentti ym. (toim.): Terve ihminen: Suomalainen lääkärikirja. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32241-5.

59.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Huovinen, Pentti (toim.): Lääkärinkielen sanakirja. Asiantuntija: Hannu Nuutinen. Uudistettu laitos. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-252-3.

59.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Litmanen, Hannu. Kunnon kirja / Hannu Litmanen, Jyri Pesonen, Eeva-Liisa Ryhänen

59.09 Historia[muokkaa]

 • Eurooppa. Ruumis ja sielu. (De wording van Europa.) Päätoimittaja: Wim Blockmans. Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomennos: Ritva Scott. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19188-4.
 • Larsen, Andreo (toim.): Antiikin lääketieteen perintö. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-584-3.
 • Vuori, Hannu: Lääketieteen historia: Sosiaalihistoriallinen näkökulma. Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-1760-1.
 • Vuorinen, Heikki S.: Taudit, parantajat ja parannettavat: Lääketieteellinen historia. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-322-7.

59.1 Lääketieteellinen biologia[muokkaa]

 • Ahonen, Jarmo (toim.): Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. Lahti: VK-kustannus, 1998. ISBN 951-9147-36-5.
 • Clark, William R.: Kuoleman toiset kasvot: Vanhenemisen ja kuoleman biologiaa. (Sex and the origins of death, 1996.) Suomentanut Tiina Onttonen. Helsinki: Art House, 1998. ISBN 951-884-230-2.
 • Hiltunen, Erkki ym. (toim.): Galenos. Johdanto lääketieteen opintoihin. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-33085-2.
 • Sariola, Hannu: Elämä: Lyhyt oppimäärä. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-197-7.
 • Sariola, Hannu (päätoim.): Kehitysbiologia: Solusta yksilöksi. Helsinki: Duodecim, 2003 (2. painos 2006). ISBN 951-656-099-7.
 • Smith, Anthony. The human body. Löytöretki ihmiseen

59.107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Nienstedt, Walter ym.: Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35826-9.

59.11 Ihmisen anatomia[muokkaa]

59.1109 Historia[muokkaa]

 • Leonardo, da Vinci: Työpäiväkirjat. Koonnut ja suomentanut Laura Lahdensuu. Helsinki: Teos, 2009. ISBN 978-951-851-146-8.
 • Niemi, Mikko: Kuolema iloitsee palvellessaan elämää: Suomen anatomian historia 1640–1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0171-9.

59.12 Ihmisen fysiologia[muokkaa]

 • Hinton, John: Kun ihminen kuolee. (Dying, 1967.) Suomentanut Eero Tuovinen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1970.
 • Hyyppä, Markku T.: Sukupuolten kirjo: Seksi, aivot, roolit. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-262-3.
 • Kaila, Kai: Hermoston ja käyttäytymisen biologiaa. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08499-2.
 • Yoxen, Edward: Luonto vai teknologia? Hedelmättömyyden hoidon ja uuden genetiikan rajat. (Unnatural selection: Coming to terms with new genetics, 1986.) Suomentanut Olli Haapala. Espoo: Weilin + Göös, 1988. ISBN 951-35-4326-9.

59.13 Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia[muokkaa]

 • Huovinen, Pentti: Hyvät, pahat, näkymättömät: Miten selvitä elämässä mikrobien kanssa. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25796-6.

59.2 Yleinen terveydenhoito[muokkaa]

 • Alkio, Mikko: Terveyden kustannuksella: Miksi terveydenhuoltojärjestelmä on uudistettava?. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38105-2.
 • Aromaa, Arpo ym. (toim.): Suomalaisten terveys. Helsinki: Duodecim: Kansanterveyslaitos (Stakes), 2005. ISBN 951-656-073-3.
 • Dunant, Henry: Solferinon muisto. (Un souvenir de Solferino, 1862.) Perustuu Esko Pirisen suomennokseen englanninkielisestä laitoksesta A memory of Solferino. Käännöksen uudistus: Elina Ravantti. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2001. ISBN 951-658-087-4.
 • Ernvall, Reijo & Ernvall, Sirpa & Kaukkila, Hanna-Sisko: Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26744-9.
 • Heikkinen, Eino & Tuomi, Jouni (toim.): Suomalainen elämänkulku. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4596-3.
 • Henriksson, Lea & Wrede, Sirpa (toim.): Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-917-2.
 • Hyyppä, Markku T.: Elinvoimaa yhteisöstä: Sosiaalinen pääoma ja terveys. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-053-7.
 • Hyyppä, Markku T.: Me-hengen mahti. Jyväskylä: PS-kustannus, 2005. ISBN 952-451-111-8.
 • Hyyppä, Markku T. & Liikanen, Hanna-Liisa: Kulttuuri ja terveys. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4368-3.
 • Itkonen, Hannu ym.: Elämän normittajat: Instituutiot ja asiantuntijat oikeaa elämää etsimässä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja. B, Selosteita ja opetusmateriaalia 1. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 1994. ISBN 951-604-000-4.
 • Lukkarinen, Margita: Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001. ISBN 952-00-0931-0.
 • Sukupuoli ja terveys / toimittaneet Riitta Luoto, Kirsi Viisainen, Ilona Kulmala.
 • Lönnrot, Elias: Suomalaisen talonpojan koti-lääkäri. 5. näköispainos teoksesta: 3. uudistettu, korjattu laitos. Helsingissä P. Widerholmin perillisten kirjapainossa, 1867, Waseniuksen kirjakaupan kustannuksella. Tampere: Lääketieteellinen oppimateriaalikustantamo, 2002.
 • Molander, Gustaf: Matka mullan alle: Kuolematyöntekijöiden arki. Helsinki: Työterveyslaitos, 2009. ISBN 978-951-802-856-0.
 • Nissinen, Aulikki & Kauhanen, Jussi & Myllykangas, Markku: Kansanterveystiede. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19063-2.
 • Rahkonen, Ossi & Lahelma, Eero (toim.): Elämänkaari ja terveys. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-742-0.
 • Ryynänen, Olli-Pekka ym.: Terveyden ja sairauden valinnat. Kuopio Helsinki: Kuopion yliopisto: Suomen kuntaliitto, 1997. ISBN 951-755-073-1.
 • Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020: Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1:2011. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. ISBN 978-952-00-3105-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • 15-20-vuotiaiden nuorten toivo, sen ylläpitäminen ja vahvistaminen / Kaija Tikkanen.
 • Tuomainen, Raimo ym.: Medikalisaatio: Aikamme sairaus. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-049-x.
 • Tupakka ja talous: Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. (Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, 1999.) Suomentanut Pilvi Riikka Taipale. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2000. ISBN 951-96539-1-0.
 • Vohlonen, Ilkka: Suomalainen terveyspolitiikka. Helsinki: Kirjayhtymä, 1998. ISBN 951-26-4300-6.

59.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ashorn, Ulla (toim.): Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-130-2.
 • Honkasalo, Marja-Liisa & Salmi, Hannu (toim.): Terveyttä kulttuurin ehdoilla: Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2012. ISBN 978-951-29-5265-6.

59.209 Historia[muokkaa]

 • Harjula, Minna: Terveyden jäljillä: Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Terveyden edistäminen Suomessa 1900-2000: ideologia, politiikka ja käytäntö -projekti. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6920-6.
 • Harjula, Minna: Terveyden jäljillä: Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6920-6.
 • Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-889-3.
 • Jauho, Mikko: Kansanterveysongelman synty: Tuberkuloosi ja terveyden hallinta Suomessa ennen toista maailmansotaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-50-8.

59.21 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta[muokkaa]

 • Goffman, Erving: Minuuden riistäjät: Tutkielma totaalisista laitoksista. (Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, 1961.) Suomennos Auli Tarkka & Riitta Suominen. 2. painos, näköispainos. Alkuteos: Helsinki: Marraskuun liike, 1969. (Teoksen neljästä esseestä on suomennettu On the characteristics of total institutions ja The moral career of the mental patient). Sisältää myös: Erving Goffman ja minuuden riistäjät / Klaus Mäkelä. Riihimäki: Mielenterveyden keskusliitto, 1997. ISBN 952-5154-04-1.
 • Johansson, Kirsi ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen. Turku: Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, 2007. ISBN 978-951-29-3203-0.
 • Keskinen, Tuula ym.: Hoitava kohtaaminen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1997. ISBN 951-26-4209-3.
 • Lehtovirta, Marjatta: Ihminen mielessä: Psykologian perusteet lähihoitajalle. Helsinki: Edita, 2012. ISBN 978-951-37-6127-1.
 • Lepola, Irja & Nikkonen, Merja & Nores, Tuula: Hoitotieteen laadullisia tutkimuksia. Sisältö: Irja Lepola: Tulkinnallisen tutkimusotteen metodologisista perusteista kontekstina terveydenhoitajan toteuttaman terveysneuvonnan analyysi. Merja Nikkonen: ”Vanhalta kasilta A-kakoseen ja yhelletoista”: Tutkimus hoitamisen muutoksesta psykiatristen pitkäaikaispotilaiden avohoitoon valmennuksessa. Tuula Nores: Olemassaolokokemus: Empiirinen tutkimus vanhan ihmisen olemassaolokokemuksesta pitkäaikaishoidossa laitoksessa. Sosiaali- ja terveyshallitus. Raportteja 58. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus, 1992. ISBN 951-47-6103-0.
 • Löyttyniemi, Varpu: Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli: Auscultatio Medici. Pohjautuu tekijän Tampereen yliopistossa 2004 tarkastettuun väitöskirjaan Auscultatio Medici. SoPhi 90. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-83-1.
 • Munnukka, Terttu & Kiikkala, Irma (toim.): Teoriaa käytännössä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4091-0.
 • Nurmela, Tiina: Ajattelun taito ja lupa ilmaista: Teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta ja sen edellytyksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5320-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka / [toimittaneet:] Marita Paunonen, Katri Vehviläinen-Julkunen
 • Sorjonen, Marja-Leena & Peräkylä, Anssi & Eskola, Kari (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-083-X.
 • Tallqvist, Tarja & Simonen, Elina: Kuka vierelles jää: Lähihoitajan raportti. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-20991-1.
 • Torkkola, Sinikka: Sairas juttu: Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7494-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vartiovaara, Ilkka: Terveydestä ja ei-terveydestä. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-236-4.

59.2101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Janhonen, Sirpa & Nikkonen, Merja (toim.): Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28182-4.
 • Kalkas, Hertta. Hoitotyön eettiset perusteet
 • Kangasniemi, Mari: Monoliittisesta trilogiseen tasa-arvoon: Tasa-arvo hoitotyön etiikan tutkimuksessa. Oulu: Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, 2007. ISBN 978-951-42-8478-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Launis, Veikko (toim.): Lääkintä- ja hoitoetiikka. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1606-6.
 • Saarni, Samuli (päätoim.): Lääkärin etiikka. 6. painos. Helsinki: Suomen lääkäriliitto, 2005. ISBN 951-9433-49-X.
 • Sajama, Seppo: Arkipäivän etiikkaa hoitotyön näkökulmasta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-4018-X.
 • Sajama, Seppo: Arkipäivän filosofiaa: Kertomus ihmisestä tiedon hankkijana ja arvoratkaisujen tekijänä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993 (2. painos 1995). ISBN 951-26-3800-2.

59.22 Hoitolaitokset[muokkaa]

 • Liikanen, Hanna-Liisa: Taide kohtaa elämän: Arts in Hospital -hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Hanna-Liisa Liikanen, 2003. ISBN 952-91-5889-0.

59.23 Tapaturmantorjunta. Ensiapu[muokkaa]

 • Pieni ensiapuopas / toimittanut Maarit Huovinen
 • Karosto, Pasi & Karppinen, Sanna: Suomalainen selviytymisopas: Suunnittele, ennakoi, varaudu. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-38005-5.
 • Keggenhoff, Franz. Apua! : ensiapua
 • Salmi, Hannu (toim.): Lopun alku: Katastrofien historiaa ja nykypäivää. Turun yliopisto, historian laitos, Julkaisuja n:o 39.. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 1996. ISBN 951-29-0815-8.

59.24 Sosiaalilääketiede. Ympäristölääketiede[muokkaa]

 • Ampuja, Outi: Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä: Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 110. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-951-7.
 • Ampuja, Outi: Oikeus hiljaisuuteen: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 2. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34775-1.
 • Nilsson, Mona ym.: Ihmiskunta ja langaton peli: Panoksina terveys, talous ja ympäristö. Pohjautuu pääosin Mona Nilssonin teokseen Spelet om 3G. Käännös ja toimittaminen: Erja Tamminen. Järvenpää: HouseProtector/EMF-Books, 2005. ISBN 952-91-9171-5.
 • Penttilä, Pirjo-Liisa: Ruoan riskit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22431-6.
 • Tuomisto, Jouko: 100 kysymystä ympäristöstä ja terveydestä: Arsenikista öljyyn. Helsinki: Duodecim, 2005. ISBN 951-656-221-3.
 • Wahlström, Björn: Säteileekö? Säteilytietoa arkikielellä. Loviisa: Itä-Uudenmaan paino, 1994. ISBN 951-9114-43-2.

59.2409 Historia[muokkaa]

 • Furrer, Daniel: Vessakirja: Pikkulan kulttuurihistoriaa. (Wasserthron und Donnerbalken: Eine kleine Kulturgeschicte des stillen Örtchens, 2004.) Suomentanut Veikko Ahola. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-444-7.
 • Harjula, Minna: Tehdaskaupungin takapiha: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880–1939. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 17. Tampere: Tampereen historiallinen seura: Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, 2003. ISBN 951-98890-1-9.

59.241 Työterveyshuolto. Opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ[muokkaa]

 • Gould, Raija (toim.): Työkyvyn ulottuvuudet: Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. Julkaisijat: Eläketurvakeskus (ETK), Kansaneläkelaitos (Kela), Kansanterveyslaitos (KTL), Työterveyslaitos (TTL). Helsinki: Eläketurvakeskus, 2006. ISBN 951-691-047-5. Teoksen verkkoversio (PDF).

59.28 Urheilulääketiede[muokkaa]

 • Hemánus, Pertti: Doping, hyvä vihollinen: Yhteiskuntatieteilijän puheenvuoro. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö, 1997. ISBN 951-39-0027-4.
 • Kaarninen, Pekka: Doping voittaa aina? Kielletyt keinot kautta aikojen. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-199-2.
 • Perko, Touko: Konnia ja sankareita: Doping-pommin pitkät varjot. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-226-6.
 • Perko, Touko: Konnia ja sankareita. 2, Myrskyvaroituksesta sinivalkoiseen lankeemukseen. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-262-2.
 • Vettenniemi, Erkki: Piikit ja pillerit: Suoraa puhetta dopingista. Helsinki: Teos, 2009. ISBN 978-951-851-201-4.

59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito[muokkaa]

 • Aalberg, Veikko & Siimes, Martti A.: Lapsesta aikuiseksi: Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Helsinki: Nemo, 2007. ISBN 978-952-5613-19-3.
 • Göös, Riitta-Liisa: Arkielämän ABC. Rengaskirja. Helsinki: Opetushallitus, 2002 (4. painos 2007). ISBN 952-13-1296-3.
 • Terveyden lähteillä : länsimaisten terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa / Timo Joutsivuo ja Heikki Mikkeli (toim.).
 • Kaarnalehto, Annika: Rinnat: Kaikki mitä niistä tulee tietää. Helsinki: Minerva, 2014. ISBN 978-952-492-849-6.
 • Kivinen, Raija & Keränen, Katja & Ruuti, Marja: Parasta aivoillesi: Ohjeita aivojen hyvinvointiin. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24155-3.
 • Kolmonen, Petri & Kolmonen, Jaakko: Terve nuori. Kansialanimeke: Päihitä päihteet, herkkuruoat nuorten makuun. Helsinki: Patakolmonen, 2002. ISBN 952-5090-09-4.
 • Manninen, Katri: Minä onnistun: Kuuntele kehoasi, tunne itsesi. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-7905-6.
 • Pesonen, Miia & Westermarck, Harri (toim.): Nautinnollisen elämän valinnat. Studia generalia kevät 2005. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2005. ISBN 952-10-2554-9.
 • Terveystaju : nuoret, politiikka ja käytäntö / Anne Puuronen (toim.)
 • Saastamoinen, Miia. Luonnollista! : syömisen syvin olemus
 • Shingler, Noora: Marjoja ja maskaraa: Kuinka hylkäsin turhat ruoka- ja kosmetiikkakemikaalit. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-692-4.
 • Hoida mielialaasi / Kari Siimes.
 • Teivainen, Lauri: Elämäntaito. Kuopio: Elämäntaitajaliitto, 1995. ISBN 952-90-6574-4.
 • Wiio, Osmo A. & Puska, Pekka: Terveysviestinnän opas. Helsinki: Otava, 1993. ISBN 951-1-12522-2.

59.301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Field, Peggy Anne & Morse, Janice M.: Hoitotyön kvalitatiivinen tutkimus. (Nursing research: The application of qualitative approaches, 1985.) Suomennos: Eila Sandborg. Helsinki: Kirjayhtymä, 1988. ISBN 951-26-3072-9.
 • Peräkylä, Anssi: Kuoleman monet kasvot: Identiteetin tuottaminen kuolevan potilaan hoidossa. Tampere: Vastapaino, 1989. ISBN 951-9066-36-5.

59.303 Hakuteokset[muokkaa]

 • Terveyskasvatuksen neuvottelukunta: Uskonto ja terveys. Lääkintöhallituksen julkaisuja: Terveyden edistäminen. Tilastot ja selvitykset 3/1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0192-1.

59.307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lehtonen, Anna-Maria & Piesanen, Tuulevi: Abi terveystieto. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24069-3.
 • Orkovaara, Pirjo & Taskinen, Heikki (toim.): Uusi lukion Dynamo. 1, Terveyden perusteet. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5278-9.
 • Orkovaara, Pirjo & Taskinen, Heikki (toim.): Uusi lukion Dynamo. 2, Nuoret, terveys ja arkielämä. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5279-6.
 • Orkovaara, Pirjo & Taskinen, Heikki (toim.): Uusi lukion Dynamo. 3, Terveys ja tutkimus. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5280-2.

59.31 Kauneudenhoito[muokkaa]

 • Kannisto-Junka, Saija: Puuteria & papiljotteja: Kauneuden, kosmetiikan ja kampaamoalan historia. Helsinki: Pinni-lehti, 2006. ISBN 952-92-1013-2.
 • Kolmonen, Jaakko: Jaakon parhaat terveydeksi. Helsinki: Patakolmonen, 1989. ISBN 951-96047-5-8.
 • Kurz, Susan West & Monte, Tom: Herätä kauneutesi: Hyvinvointia luonnosta Dr. Hauschkan tapaan. (Awakening beauty the Dr. Hauschka way, 2006.) Suomentanut Ulla Lempinen. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8403-6.

Luonnonkosmetiikka[muokkaa]

 • Coutts, Cheryl & Warren, Ada: Hyvää oloa luonnosta: Tee itse saippuat, voiteet ja öljyt. (Natural bath & spa, 2004.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2005. ISBN 952-468-058-0.
 • Kiistala, Mari: Ruusuvettä ja koivunlehtiä: Hemmottelupäivän reseptejä suomalaisille naisille. Helsinki: Nemo, 2004. ISBN 952-5180-81-6.
 • Luoma, Aija & Kara, Raija: Vaihtaahan kameleonttikin väriään: Kosmetiikan mahdollisuudet ja rajat. 4. korjattu painos. Helsinki: Opetushallitus, 2000 (6. painos 2006). ISBN 952-13-0976-8.
 • Ounapuu, Kristiina & Ranta, Anu: Kosmetiikkaa kotikonstein. Piirrokset: Erkki Kukkonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-11917-2.
 • Raipala-Cormier, Virpi: Luonnonkaunis: Yrtit ja luontaishoidot naisen kauneuden ja terveyden tukena. Pirroskuvat: Elina Vannine. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-26584-5.
 • Ranta, Anu & Ounapuu, Kristiina: Kauneutta ja puhtautta luonnosta: Luontaiskosmetiikan käsikirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11174-0.
 • Stiens, Rita: Totuus kosmetiikasta: Parasta iholle, hiuksiin, meikkiin. (Schön um jeden preis? High-Tech oder Naturkosmetik – Was Haut und Haaren wirklich gut tut, 2005.) Suomentanut Veera Kaski. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4344-2.
 • Sundgren, Lisen: Ihana kotikylpylä: Parhaat reseptit kauneudenhoitoon luonnon omista aineksista. (Lisens örtspa för skönhet och välbefinnande, 2008.) Valokuvat: Charlotte Gawell. Suomentanut Mari Kiistala. Helsinki: Nemo, 2008. ISBN 978-952-5613-68-1.

Miehet[muokkaa]

 • Baldwin, Kevin: Kalju: Hiuksettomista hurmureista piinallisiin peittokampauksiin. (Bald: From hairless heroes to comic combovers, 2002.) Suomentanut Tuomas Nevanlinna. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-888-2.
 • Bäckström, Bror: Mistä tyyli? Bror Bäckström ja miehen elämää. Toimittanut Jorma K. Meller. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29409-8.
 • Kressley, Carson: Hihasta vedettyä: Tyyliopas miehelle. (Off the cuff: The essential style guide for men and the women who love them, 2004.) Suomentanut Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20447-5.
 • Nilsson, Per: Tyyliä! Pukeutumis- ja tapaopas miehelle. (Snyggt: En stilguide för män, 2002.) Suomennos: Raija Sairanen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28106-9.
 • Spillane, Mary: Miehen tyyli- ja pukeutumisopas: Pukeudu ja menesty. (Presenting yourself: Personal image guide for men, 1993.) Suomentanut Pirjo Latvala. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19836-6.

Naiset[muokkaa]

 • Ericsson Wärn, Karina: Chic: valitse oikeat vaatteet – luo oma tyylisi. (Chic: Den kompletta garderoben, 2004.) Suomentanut Mirkka Santala. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30342-9.
 • Homer, Karen: Mitä naisen tulee tietää tyylistä. (Things a woman should know about style, 2003.) Suomentanut Ilona Ruskoaho. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7489-1.
 • Homer, Karen: Mitä naisen tulee tietää kauneudesta. (Things a woman should know about beauty, 2008.) Suomentanut Marianna Kurtto. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7911-7.
 • Lampela, Hannele: Täydellinen vaatekaappi tuhlaamatta. Onnellisen ostamisen salaisuus. Helsinki: Gummerus, 2016. ISBN 978-951-24-0262-5.
 • Salovaara, Johanna: Näytä hyvältä. Pukeutumisopas naiselle. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19208-6.
 • Woodall, Trinny & Constantine, Susannah: Parhaat puolet esiin. (What not to wear, 2002.) Suomennos: Elina Lustig. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18978-6.

59.32 Kylvyt. Sauna[muokkaa]

 • Bremer, Caj & Raevuori, Antero: Saunan maailma. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-13161-X.
 • Hongisto, Mervi & Pihlajamäki, Merja: Saunan salaisuus. Turku: Merja Pihlajamäki, 2005. ISBN 952-91-9767-5.
 • Koppelo, Heli & Alanen, Milka: Naisten saunakirja. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6913-X.
 • Pentikäinen, Juha (toim.): Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: Inipi, furo, sauna. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-589-3.
 • Kiukaan kutsu ja löylyn lumo : suomalaisen saunomisen vuosikymmeniä / Tuomo Särkikoski.

59.3209 Historia[muokkaa]

 • Forsell, Marketta: Saunan taikaa: Tarinoita, tietoa, tunnelmia. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-022-3.

59.33 Rentoutus. Uni. Unettomuus[muokkaa]

 • Dyregrov, Atle: Hyvän unen opas. (Den lille søvnboken. Håndbok for folk som vil sove bedre, 2001.) Suomennos: Salla Korpela. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-872-7.
 • Hedensjö: Hyvä yö
 • Partinen, Markku & Huovinen, Maarit: Terve uni. Miten voit -sarja. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31215-5.
 • Partinen, Markku & Huovinen, Maarit: Unikoulu aikuisille. Opi selättämään unettomuus. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36055-2.

59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot[muokkaa]

 • Aro, Antti & Mutanen, Marja & Uusitupa, Matti (toim.): Ravitsemustiede. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, 2011. ISBN 978-951-656-376-6.
 • Sokeritonta ruokaa / [uudet reseptit ja ruokien stailaus: Georgina Besterman]
 • Brewer, Sarah. Ravinto ratkaisee : tietoa miehelle terveydestä ja hyvinvoinnista
 • Esker, Heli: Hyvän mielen ravintoa: Selätä stressi ja väsymys syömällä oikein. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-7902-5.
 • Fullerton-Smith, Jill: Totuus ruoasta. (The truth about food: What you eat can change your life, 2008.) Suomentanut Tuulikki Valta. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33451-5.
 • Harju, Jukka & Mäntynen, Laura: Kattaus yhdelle: Ruokaa & terveystietoa sinkulle. Docendo sport. Jyväskylä: WSOYpro: Docendo, 2007. ISBN 978-951-0-33352-5.
 • Nilsson, Mats-Eric: Petos lautasella: Tiedätkö, mitä kaikkea suuhusi panet?. (Den hemlige kocken, 2007.) Suomentanut Tuulikki Valta. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34539-9.
 • Penttilä, Pirjo-Liisa: Ruoan riskit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22431-6.
 • Piippo, Sinikka: Suomalaiset marjat: Kaikki metsän ja puutarhan lajit. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-351-4.
 • Pollan, Michael: Oikean ruoan puolesta. (In defense of food: An eater’s manifesto, 2008.) Suomentanut Tiina Ohinmaa. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-546-0.
 • Pollan, Michael: Oikean ruoan ohjeet: Syöjän käsikirja. (Food rules: An eater's manual, 2008.) Suomentanut Tiina Ohinmaa. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-737-2.
 • Tolonen, Matti: Ravitsemus ja mielenterveys: Uusinta tietoa mielen sairauksien ravitsemushoidosta. Huhmari: Karprint, 2007. ISBN 978-952-9748-52-5.
 • Tykkä, Karita & Ala-Seppälä, Sanna & Lähteenmäki, Ulla-Maija: Raakaa ja makeaa: Herkullisimmat raakajälkiruoat. Helsinki: Tammi, 2014. ISBN 978-951-31-7682-2.

Kasvisravinto[muokkaa]

 • Bodhipaksa: Vegetarismi: Miksi ja miten ryhtyä kasvissyöjäksi. (Vegetarianism, 1999.) Suomennos: Lauri Porceddu (Dharmachari Sarvamitra) ja Teija Hartikainen. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-205-9.
 • Gould, Merkka & Voutilainen, Eeva: Kasvissyöjäksi: Miksi ja miten. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-450-4.
 • Heinänen, Pekka: Kasvisravintoa kautta aikojen: Kasvisravinnon keräilyn, tuotannon, prosessoinnin ja kulutuksen historiaa sekä nykyaikaa. Tampere: MC-Pilot, 2001. ISBN 952-5452-81-6.
 • Plutarkhos: Lihansyönnistä. (Peri sarkofagias.) Kääntäneet Tua Korhonen, Antti J. Niemi ja Pia Åberg. Helsinki: Summa, 2004. ISBN 952-5418-15-4.
 • Rajakangas, Leena & Tainio, Riitta: Kasvisruokailijan ravinto-opas. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2825-0.
 • Kasvissyöntiä aloittelijoille. (Vegetarian starter kit.) Suomennos: Martti Bergestad. 10. painos (4. painos 1996). Helsinki: Vegaaniliitto, 2003.

Laihduttaminen[muokkaa]

 • Jääskeläinen, Janne: Läski syö miestä: Suorapuheinen laihdutusopas suomalaiselle miehelle. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-543-9.
 • Popkin, Barry: Läski maailma: Villitykset, trendit, suositukset ja tuotteet, jotka tekevät ihmisestä lihavan. (The world is fatt: The fads, trends, policies, and products that are fattening the human race, 2007.) Suomennos: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0394-1.
 • Suuronen-Geib, Heljä: Kivikautta kiloille: Painonhallintaan luonnon keinoin. Helsinki: Hermiakirjat, 2002. ISBN 951-98184-1-3.

59.3407 Oppikirjat[muokkaa]

 • Kylliäinen, Sirkku & Lintunen, Marketta: Ravitsemus ja terveys. 9. painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002 (11. painos 2005). ISBN 951-0-27432-1.

59.35 Seksologia[muokkaa]

 • Aigner, Gertrude & Centerwall, Erik: Lapset ja seksuaalisuus. (Barnens kärleksliv: Om kärlek, sexualitet och mötet med vuxenvärlden: En bok för föräldrar och personal inom barnomsorgen, 1983.) Suomennos: Sexpo -säätiön työryhmä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1999. ISBN 951-26-4472-X.
 • Akar, Sylvia & Tiilikainen, Marja: Katsaus islamilaiseen maailmaan: Naiset, perhe ja seksuaaliterveys. Toimittanut Laura Lipsanen. Väestötietosarja 20.. Helsinki: Väestöliitto, 2009. ISBN 978-952-226-044-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Apter, Dan & Väisälä, Leena & Kaimola, Kari (toim.): Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 978-951-656-215-8.
 • Asento! Vuoden jokaiselle päivälle. (Position of the day: Sex every day in every way, 2003.) Koonneet Emma Taylor ja Lorelei Sharkey. Suomentanut Jyrki Liikka. 5. painos (1. painos 2004). Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-606-1.
 • Baker, Robin: Tulevaisuuden seksielämä: Viettien vallankumouksia. (Sex in the future: The reproductive revolution and how it will change us, 2000.) Suomentanut Paula Herranen. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1705-7.
 • Bildjuschkin, Katriina & Malmberg, Ari: Kerro meille seksistä: Nuoren seksuaalikasvatus. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4532-7.
 • Bildjuschkin, Katriina & Ruuhilahti, Susanna: Seksiä vaatteet päällä. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-26-5758-2.
 • Blackledge, Catherine: Vaginan tarina. (The story of V: A natural history of female sexuality, 2003.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7104-5.
 • Blue, Adrianne: Suutele minua. (On kissing, 2006.) Suomentanut Tellervo Riikonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23475-3.
 • Brenot, Philippe: Masturboimisen ylistys. (Éloge de la masturbation, 1997.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Kani, 2008. ISBN 978-951-20-7708-3.
 • Cacciatore, Raisa: Huomenna pannaan pussauskoppiin: Eväitä tyttönä ja poikana kasvamisen haasteisiin syntymästä murrosikään. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32957-3.
 • Cane, William: Suutelun taito. (The art of kissing, 1991.) Suomentanut Sari Luhtanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1992. ISBN 951-20-3843-9.
 • Comfort, Alex: Enemmän iloa seksistä. (More joy of sex, 1991.) Suomentanut Eeva-Liisa Jaakkola. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1992. ISBN 951-20-3797-1.
 • Deida, David: Rakkauden alkemia ja sielukas seksi. (The enlightened sex manual: Sexual skills for the superior lover, 2004.) Suomentanut Teija Hartikainen. Viisas elämä. Helsinki: Basam Books, 2006. ISBN 952-5534-53-7.
 • De Villers, Linda: Miten tulla paremmaksi rakastajaksi. (Love skills: More fun than you’ve ever had with sex, intimacy and communication, Love skills: More fun than you’ve ever had with sex, intimacy and communication.) Käännös: Kari Kiianmaa. Jyväskylä: Kehityksen avaimet, 2006. ISBN 952-99652-2-2.
 • Diamond, Jared: Miksi seksi on hauskaa?. (Why is sex fun? The evolution of human sexuality, 1997.) Suomentanut Tiina Ohinmaa. Tieteen huiput. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22375-1.
 • Elomaa, Kaisa: Ehkäisy. Tietoa terveydestä. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5073-0.
 • Godson, Suzi: Seksikirja. (The sex book, 2002.) Suomennos: Tuulikki Valta. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2003. ISBN 951-0-27503-4.
 • Gregersen, Edgar: Seksuaalisuuden maailma. (Sexual practices: The story of human sexuality, 1983.) Käännös: Pirkko Huhtanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18854-9.
 • Poikanäkökulma seksuaaliopetukseen : kasvattajan opas / Miila Halonen, Miguel Reyes, Osmo Kontula. Verkkoversio
 • Helén, Ilpo: Äidin elämän politiikka: Naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-705-6.
 • Heusala, Kari: Penis: Asento ja lepo. Järvenpää: Monimediatalo, 1997. ISBN 952-90-9448-5.
 • Hexeberg, Sofie: Ruoalla terveeksi. (Frisk med lavkarbo: 100 oppskrifter, 2011). Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5899-6.
 • Hughes, Rosie: Ihanaa yhdessä: Rakastavaisten leikkejä. (Sexual positions: Games lovers play, 1997.) Valokuvat: Peter Pugh-Cook. Suomennos: Anna-Maija Viitanen. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24645-X.
 • Hännikäinen, Timo: Ilman: Esseitä seksuaalisesta syrjäytymisestä. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-40-0.
 • Kaartinen, Auli & Kippola, Anna-Kaarina (toim.): Sadomasokismi: Teemoja vallasta, kulttuurista ja seksuaalisuudesta. Preesens-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-494-4.
 • Kama Sutra: Rakkauden ja rakastelun onnesta ja iloista. (The love teaching of Kama Sutra, 1980.) Sanskritinkielisistä alkuteoksista koonnut Indra Sinha. Teoksen laati Mallanaga Vatsyayana. Teos sisältää myös otteita Koka Shastrasta, Ananga Rangasta ja muista tunnetuista intialaisista kirjoituksista. Suomentanut Mikko Kilpi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983 (11. painos 2003). ISBN 951-0-11905-9.
 • Kivijärvi, Anneli: 100 kysymystä naisesta ja seksistä. Helsinki: Kirjastudio, 2005. ISBN 952-482-009-9.
 • Kontula, Anna: Tästä äiti varoitti. Into-pamfletti 13. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0299-9.
 • Kontula, Osmo: Sukupuolielämän aloittamisen yhteiskunnallisista ehdoista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Sosiaali- ja terveyshallitus: Tutkimuksia 14. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus, 1991. ISBN 951-47-5434-4.
 • Kontula, Osmo: Halu & intohimo: Tietoa suomalaisesta seksistä. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22680-2.
 • Kontula, Osmo ym.: Tietoiseksi: Tietoa ja näkemyksiä seksuaalipolitiikasta. SEXPO ry:n julkaisuja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-459-6.
 • Kontula, Osmo & Meriläinen, Jouni: Nuorten kypsyminen seurusteluun ja seksuaalisuuteen. Lääkintöhallituksen julkaisuja. Terveyskasvatus. Tutkimukset 9/1988. Helsinki: Lääkintöhallitus, 1988. ISBN 951-47-2031-8.
 • Kontula, Osmo & Miettinen, Maarit (toim.): Seksuaalinen mielihyvä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1990. ISBN 951-26-3472-4.
 • Laajasalo, Teemu: Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa: Systemaattinen analyysi lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppikirjojen seksuaalisuusteeman käsittelystä kuuden seksuaaliteorian ja lukion 1994 opetussuunnitelman perusteiden valossa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitos: Tutkimuksia 231. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9840-7.
 • Mini Kamasutra. (Mini Kamasutra.) Selkänimeke irtopäällyksessä: Kamasutra. – Otteita. Suomentanut: The ASK Group Ltd, Vastustamattomat. Helsinki: Kirjalito, 2002. ISBN 951-28-3787-0.
 • Morley, Simon & Friend, David: Penisorigami: Opaskirja australialaisen genitaaliorigamin muinaiseen taitoon. (Puppetry of the penis: The ancient Australian art of genital origami, 1996.) Suomennos: Asmo Koste. Helsinki: Nastamuumio, 2002. ISBN 952-5083-15-2.
 • Morris, Desmond: Mies ja nainen: Olemmeko erilaisia?. (The human sexes, 1997.) Suomentanut Outi Nummi. Helsinki: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22631-9.
 • Nazarenko, Salla (toim.): Ihana kiihko. Miksi seksi on niin tärkeää. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-532-6.
 • Suomalaisen aviorakkauden ja seksuaalisuuden historia : avioliitto- ja seksuaalikysymyksiä suomalaisen hengenelämän ja yhteiskunnan murroksessa sääty-yhteiskunnan ajoilta nykypäivään / Armas Nieminen.
 • O'Conner, L. R. Sukupuolielämän tietokuvasto
 • Ovidius Naso, Publius: Rakastamisen taito. Rakkauden parannuskeinot. (Ars amandi. Remedia amoris.) Kuvittanut R. Westrén-Doll. Suomentanut ja selityksin varustanut Seppo Heikinheimo. 4. painos (1. painos 1965). Helsinki: Gummerus, 2006. ISBN 951-20-7098-7.
 • Paasio, Marja (toim.): Pilvihin on piian nännit: Suomen kansan seksiperinnettä. Aineisto on koottu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston ja Suomen murteiden sanakirjan arkiston kokoelmista. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19054-7.
 • Pagett, Matt: Tee itse seksilelusi: 50 nopeaa ja helppoa ohjetta - havainnolliset kuvat! Käytännöllinen opas parempaan rakkauselämään. (Make your own sex toys, 2007.) Teksti ja kuvitus: Matt Pagett. Suomentanut Johanna Forss. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1828-1.
 • Palo, Jorma & Palo, Leena-Maija: Rakkaudesta seksiin. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29573-6.
 • Papp, Krista & Kontula, Osmo & Kosonen, Kati: Nuorten aikuisten seksuaalikäyttäytyminen ja seksuaaliset riskinotot. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 36. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2000. ISBN 952-9605-57-9.
 • Sipilä, Petri: Sukupuolitettu ihminen – kokonainen etiikka: Onko sukupuoli oikein?. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-727-7.
 • Skott,Sari ym.: Suuri seksivälineopas. Uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: Sincity, 2006. ISBN 952-92-0038-2.
 • Stanway, Andrew: Aistillisen rakastamisen opas: Uusi lähestymistapa seksuaalisuuteen ja aistilliseen rakkauteen. (The art of sensual loving, 1989.) Suomentanut Pentti Lehtinen. Kuvittanut John Geary. 3. painos 1992. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15781-3.
 • Suomela, Anu (toim.): Seksi: Kaikki mitä tulee tietää. Koottu Sexpo-säätiön kotisivuille lähetetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7835-6.
 • Suomela, Anu & Furman, Ben (toim.): Seksuaalinen noitavaino: Tieteellisiä kirjoituksia aikamme tabusta. Kirjan artikkelit englanninkielestä kääntänyt Sexpon työryhmä. Ben: Lyhytterapia-instituutti, 1999. ISBN 952-5174-10-7.
 • Tanner, A. F.: Sukupuoliyhteys taidenautinnoksi. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Tampere: A. F. Tanner, 1909. Turku: Suomen kirjamessut, 1991.
 • Westheimer, Ruth K.: Sex for dummies. (Sex for dummies, 1995.) Kääntäjä: Tapani Lahtinen. Dummies. Helsinki: Satku Press, 1998. ISBN 951-762-553-7.
 • Vilkka, Hanna: Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-462-0.
 • Vatsjajana: Kama Sutra: Täydellisesti kuvitettuna. Toimittanut Lance Dane. Teksti ja valokuvat: Lance Dane. Suomentanut Hanna Talasniemi. Sanskritinkieliset ilmaisut tarkistanut Virpi Hämeen-Anttila. Käännös englannin kielestä. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3079-7.

Orgasmi[muokkaa]

 • Barker, Tara: Orgasmi. (The book of the orgasm, 1997.) Suomentanut Auli Hurme-Keränen. Hämeenlinna: Karisto, 2001. ISBN 951-23-4144-1.
 • Chia, Mantak ym.: Moninkertainen orgasmi: Seksin salaisuuksia pareille. (The multi-orgasmic couple: Sexual secrets every couple should know, 2002.) Suomentanut Teija Hartikainen. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-25-6.
 • Chia, Mantak & Arava, Douglas Abrams: Moninkertainen orgasmi: Opas parempaan seksiin: Vinkkejä, joihin jokaisen miehen tulisi tutustua. (The multi-orgasmic man: Sexual secrets every man should know, 2008.) Suomentaneet Jukka-Pekka Lilja ja Teemu Suuntamaa. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-50-8.
 • Franzén, Ylva: Lisää orgasmeja: Tie naisen nautintoon. (Orgasmera mera: Vägar till kvinnlig njutning, 2002.) Suomentanut Taija Mård. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-26-3.
 • Heiman, Julia R. & LoPiccolo, Joseph: Nainen ja seksuaalisuus: Eroottisen kasvun ohjelma naiselle. (Becoming orgasmic: A sexual and personal growth program for women, 1987.) Suomennos: Eeva-Liisa Jaakkola. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1990. ISBN 951-20-3515-4.
 • Janouch, Katerina: Orgasmikirja: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää. (Orgasmboken: Allt om konsten att få orgasm, 2000.) Suomentanut Veijo Kiuru. Espoo: Schildt, 2004. ISBN 951-50-1430-1.
 • Ranta, Teija-Liisa: Naisen nautinto
 • Swift, Rachel: Naisen nautinto, eli, Miten saat orgasmin niin usein kuin haluat. (Woman’s pleasure: Or how to have an orgasm as often as you want, 1993.) Suomentanut Kristiina Drews. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3839-8.
 • Talbot, Niccie: Ihana orgasmi: Täysi seksuaalinen tyydytys: Toimivat ja ennakkoluulottomat ohjeet, joilla on helppo kiivetä nautinnon huipulle. (Orgasm: How to get the ultimate satisfaction, 2007.) Suomentanut Juha Väänänen. Hämeenlinna: Karisto, 2007. ISBN 978-951-23-4875-6.
 • Taylor, Kate: Ihana orgasmi: Näin pääset huipulle. (The good orgasm guide: All a girl needs for a great time, 2003.) Suomentanut Tiina Sjelvgren. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3362-1.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt[muokkaa]

 • Aldrich, Robert (toim.): Rakkaus samaan sukupuoleen: Homoseksuaalisuuden historia. (Gay life and culture: A world history, 2006.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2006. ISBN 952-468-103-X.
 • Hankamäki, Jukka: Enkelirakkaus. Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena. 2. painos (1. painos 2008). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-525-8.
 • Jokinen, Juha Veli (toim.): Homo! Lesbo! Tositarinoita 2000-luvun Suomesta. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-201-2.
 • Kangasvuo, Jenny: Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus: Biseksuaalisuuden määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastatteluissa vuosituhannen vaihteen Suomessa. Lisensiaatintyö: Oulun yliopisto, taideaineiden ja antropologian laitos, kulttuuriantropologia. Oulu: J. Kangasvuo, 2007. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kangasvuo, Jenny: Suomalainen biseksuaalisuus: Käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset ehdot. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto, 2014. ISBN 978-952-62-0551-9.
 • Lehto, Juhani E. & Kovero, Camilla: Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Helsinki: Lilith, 2010. ISBN 978-951-98810-4-1.
 • Lehtonen, Jukka (toim.): Homo Fennicus: Miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999. ISBN 952-00-0741-5.
 • Oranen, Hanna: Lesboidentiteetti ja kristillisyys: Tapaustutkimus kristillisyyden merkityksestä neljän naisen lesboidentiteetin muotoutumiseen. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1992. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1995. ISBN 952-9862-06-7.
 • Sievers, Kai & Stålström, Olli (toim.): Rakkauden monet kasvot: Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta. Espoo: Weilin + Göös, 1984. ISBN 951-35-2679-8.
 • Stålström, Olli: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Väitöskirja: Kuopion yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-716-1.
 • Tuovinen, Liisa (toim.): Saanko olla totta? Sukupuolisen moninaisuuden kohtaaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-201-9.

59.35038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Jussila, Raimo & Länsimäki, Maija: Aina mielessä: Lempisanakirja. WSOY-sanakirjat. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-23511-3.
 • Popp, Outi & Björkenheim, Päivi: Kättä pidempää: Olennainen seksisanasto suomi-englanti-suomi. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7394-8.

59.3509 Historia[muokkaa]

 • Aldrich, Robert (toim.): Rakkaus samaan sukupuoleen: Homoseksuaalisuuden historia. (Gay life and culture: A world history, 2006.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2006. ISBN 952-468-103-X.
 • Kädellä : itsetyydytyksen historia / Mels van Driel
 • Naisia rakastavat naiset : lesbolaisuuden ja siihen liittyneenä homoseksuaalisuuden määrittäminen Euroopassa vuosien 1880-1930 välisenä aikana / Ritva Hapuli.
 • Hämäläinen, Martti: Eros, väkivalta ja uskonto. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-033-6.
 • Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa: ”Se nyt vaan on semmonen”. Pohjautuu Essexin yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 757. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-121-6.
 • Karanteeni : kuinka aids saapui Suomeen / Hanna Nikkanen, Antti Järvi.
 • Pohjola-Vilkuna, Kirsi: Eros kylässä: Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Lisensiaatintyö: Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos, 1994. Suomi 177. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-861-1.
 • Ryan, Christopher & Jetha, Cacilda: Paritellen: Seksuaalikäyttäytymisen kehityshistoria. (Sex at dawn: The prehistoric origins of modern sexuality, 2010.) Suomentanut Maarit Tillman. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-37845-8.

59.4 Hoitomenetelmät[muokkaa]

 • Villit vaihtoehdot : uskomushoitokritiikkiä viisaille / Simon Flint
 • Hyry, Katja (toim.): Sairaus ja ihminen: Kirjoituksia parantamisen perusteista. Tietolipas 132. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-810-7.
 • Mälkiä, Tiina: Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1360. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7488-0.
 • Wall, Patrick. Kivun anatomia

Kasvilääkintä[muokkaa]

 • Raipala-Cormier, Virpi: Luontoäidin kotiapteekki: Kasvilääkintä ja luontaishoidot. Toimittanut Mattias Tolvanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (8. painos 2004). ISBN 951-0-20985-6.
 • Raipala-Cormier, Virpi: Luonnonkaunis: Yrtit ja luontaishoidot naisen kauneuden ja terveyden tukena. Piirroskuvat: Elina Vannine. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-26584-5.

Kansanparannus[muokkaa]

 • Hako, Matti (toim.): Kansanomainen lääkintätietous. Kuvittanut Erkki Tuomi. 3. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 229:4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-164-X.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): Kansa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja 63. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-312-1.
 • Tuovinen, Jane: Tietäjistä kuppareihin: Kansanparannuksesta ja parantajista Suomessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12474-5.
 • Harjula, Raimo: Veljeni Mirau: Kansanparantajan matkassa afrikkalaisessa kulttuurimaisemassa. Tietolipas 87. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-254-0.
 • Kopponen, Tapio (toim.): Parantajat: Kertomuksia kansanlääkäreistä. Folklore. Helsinki: SKS, 1976. ISBN 951-717-080-7.
 • Vanhassa vara parempi: Vanhoja ja hyviksi havaittuja ohjeita nykyajan ihmisille. Toimituskunta ja kirjoittajat: Marja Anttila ym. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-363-4.

Uskollaparannus[muokkaa]

 • Miettinen, Matti A.: Uskonnolliset ihmeparantumiset lääketieteellis-psykologisesta näkökulmasta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1990. ISBN 951-693-143-X.

59.43 Lääkehoito. Lääkeaineoppi[muokkaa]

 • Enkovaara, Anna-Liisa: 101 luontaistuotetta. Helsinki: Duodecim, 2005. ISBN 951-656-148-9.
 • Freud, Sigmund: Kokaiinista. (Über Coca, 1884–87.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Nastamuumio, 2010. ISBN 978-952-5083-30-9.
 • Lehtonen, Ulla: Ullan luonnonyrtit: Luonnon hyötykasvien keruu- ja käyttöopas. 2. painos. Edellinen painos ilmestynyt nimellä Ullan yrtit. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28974-4.
 • Myllykangas, Markku & Tuomainen, Tomi-Pekka: Pharmageddon: Kuinka sairausteollisuus tekee meistä kipeitä. Barrikadi-sarja 17. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36731-5.
 • Piippo, Sinikka: Luonnonyrtit: Villivihannekset ja marjat. Lähde luontoon. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-28942-6.
 • Piippo, Sinikka & Salo, Ulla: Mielen ja rakkauden kasvit. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-28943-4.
 • Raipala-Cormier, Virpi: Luontoäidin kotiapteekki: Kasvilääkintä ja luontaishoidot. Toimittanut Mattias Tolvanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (8. painos 2004). ISBN 951-0-20985-6.
 • Timbrell, John: Myrkkyjen paradoksi: Kemikaalit ystävinä ja vihollisina. (The poison paradox: Chemicals as friends and foes, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-21-6.

59.4307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Nurminen, Marja-Leena: Lääkehoidon ABC. 12. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-36172-6.

59.4309 Historia[muokkaa]

 • Fagner, Annabelle & Schlegel, Martina: Hyvän olon yrttitarha. (Ein Garten voller Duftkräuter, 2008.) Suomentanut Sirpa Hietanen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-044-7.
 • Mann, John: Murha, taikuus ja lääkintä: Lääkeaineiden historiaa. (Murder, magic and medicine, 2000.) Suomentanut Tiina Onttonen. Helsinki: Art House, 2002. ISBN 951-884-333-3.

59.48 Kirurgia. Leikkaushoito[muokkaa]

 • Nordström, Rolf Erik August: Esteettinen kirurgia. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17730-3.

59.49 Saattohoito[muokkaa]

 • Hinton, John: Kun ihminen kuolee. (Dying, 1967.) Suomentanut Eero Tuovinen. Taskutieto 58. Porvoo Helsinki: WSOY, 1970.
 • Hänninen, Juha (toim.): Elämän loppu vai kuoleman alku: Hoitopäätökset kuoleman lähestyessä. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-208-6.
 • Kokkonen, Paula ym. (toim.): Uskonnollinen ja vakaumuksellinen näkökulma kuolevan potilaan hoitoon. Lääkintöhallituksen opassarja nro 2. Helsinki: Lääkintöhallitus, 1984 (2. lisäpainos 1985). ISBN 951-46-8456-7.
 • Laukkanen, Maj-Brita: Monikulttuurinen kuolema: Perustietoa eri uskontokuntiin kuuluvien hoitamisesta. Helsinki: Suomen mielenterveysseura: SMS-tuotanto, 2001. ISBN 951-9458-75-1.

59.5 Elimet. Taudit[muokkaa]

 • Aula, Pertti & Kääriäinen, Helena & Palotie, Aarno (toim.): Perinnöllisyyslääketiede. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 978-951-656-223-3.
 • Leader, Darian & Corfield, David: Miksi ihmiset sairastuvat?. (Why do people get ill?, 2007.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Teos, 2008. ISBN 978-951-851-158-1.
 • Meskus, Mianna: Elämän tiede: Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän hallinnasta. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-241-1.
 • Norio, Reijo: Suomi-neidon geenit: Tautiperinnön takana juurillemme johtamassa. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16884-3.
 • Pasternack, Iris: Tautitehdas. Miten ylidiagnostiikka tekee meistä sairaita?. Jyväskylä: Atena, 2015. ISBN 978-952-300-119-0.
 • Rothman, Barbara Katz: Ei yksin geeneistä. Matkaopas rodun, normaaliuden ja sikiämisen genomiikkaan. (The book of life, 2001.) Suomentanut ja toimittanut Olli Haapala. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-111-9.
 • Sontag, Susan: Sairaus vertauskuvana & Aids ja sen vertauskuvat. (Illness as metaphor, 1978; AIDS and its metaphors, 1988.) Suomentanut Osmo Saarinen. Säkeet W. H. Audenin runosta Miss Gee suomentanut Alice Martin. Helsinki: Love kirjat, 1991. ISBN 951-8978-28-X.

59.51 Tartuntataudit[muokkaa]

 • Huovinen, Maarit (toim.): Hyvää matkaa. Perustuu Duodecimin ja Kansanterveyslaitoksen Matkailijan terveysopas -teoksen internetversioon. Helsinki: Duodecim: Suomen apteekkariliitto: Kansanterveyslaitos, 2002. ISBN 951-656-807-6.
 • Huovinen, Pentti: Hyvät, pahat, näkymättömät: Miten selvitä elämässä mikrobien kanssa. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25796-6.
 • Huovinen, Pentti: Influenssa: Mitä kaikkien pitää tietää influenssasta?. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35448-3.

59.5109 Historia[muokkaa]

 • Huldén, Lena: Kuusijalkainen vihollinen: Niveljalkaisten vaikutus länsimaiseen sodankäyntiin. (Den sexbente fienden: Leddjurens inverkan på västerländsk krigföring, 2008.) Suomentanut Marketta Klinge. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1651-5.
 • Jauho, Mikko: Kansanterveysongelman synty: Tuberkuloosi ja terveyden hallinta Suomessa ennen toista maailmansotaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-50-8.
 • Kallioinen, Mika: Rutto & rukous: Tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa. 2. tarkistettu painos. Jyväskylä: Atena, 20098. ISBN 978-951-796-580-4.
 • Karlen, Arno: Mikrobit ja ihminen. (Man and microbes: Disease and plagues in history and modern times, 1995.) Suomentanut Marja Suominen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-33-X.
 • McNeill, William H.: Kansat ja kulkutaudit. (Plagues and peoples, 1976.) Suomentaneet Tero Karasjärvi ja Ossi Kokkonen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-125-9.

59.511 Sukupuolitaudit[muokkaa]

 • Hiltunen-Back, Eija & Aho, Kimmo: Terveellistä seksiä. Helsinki: Duodecim, 2005. ISBN 951-656-156-X.

59.52 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit[muokkaa]

 • McKenzie, Robin: Kuntouta itse selkäsi. (Treat your own back, 1. laitos 1979.) Käännös: Tuija Siitonen. Stockholm: Scanergo, 2007. ISBN 978-91-973960-3-6.
 • Käsikirja / Martin Panelius, Risto Santti, Jarkko S. Tuusvuori.

59.534 Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit[muokkaa]

 • Harvey, William: Verenkierrosta: Sydämen ja veren liikkeet. (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, 1628.) Latinan kielestä suomentanut Anto Leikola. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-43-7.

59.535 Ruoansulatuselimet. Ruoansulatuselinten taudit[muokkaa]

59.536 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit[muokkaa]

 • Heusala, Kari: Penis: Asento ja lepo. Järvenpää: Monimediatalo, 1997. ISBN 952-90-9448-5.
 • Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittävä työryhmä: Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittäneen työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 39:2003. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004. ISBN 952-00-1480-2.

59.54 Syöpätaudit[muokkaa]

 • Selviytyjän matkaopas. Kuvitus: Bosse Österberg. Helsinki: Suomen syöpäpotilaat, 2000 (4. painos 2007).

59.5409 Historia[muokkaa]

 • Mukherjee, Siddhartha: Sairauksien keisari: Syövän elämäkerta. (The emperor of all maladies: A biography of cancer, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2011. ISBN 978-952-5697-46-9.

59.55 Hermosto. Neurologia[muokkaa]

 • Baron-Cohen, Simon: Olennainen ero: Totuus miehen ja naisen aivoista. (The essential difference: The truth about the male and female brain, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-82-8.
 • Bauby, Jean-Dominique: Perhonen lasikuvussa. (Le scaphandre et le papillon, 1997.) Suomentanut Anu Partanen ja Ville Keynäs. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22240-2.
 • Bergström, Matti: Mustat ja valkeat leikit: Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. (Svarta och vita lekar.) Suomentanut Ritva Liljamo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21791-3.
 • Damasio, Antonio: Descartesin virhe: Emootio, järki ja ihmisen aivot. (Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain, 1994.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-49-6.
 • Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot. (Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-69-0.
 • Damasio, Antonio: Itse tulee mieleen: Tietoisten aivojen rakentaminen. Self comes to mind: Constructing the conscious brain, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2011. ISBN 978-952-5697-36-0.
 • Eagleman, David: Incognito: Aivojen salattu elämä. (Incognito: The secret lives of the brain, 2011.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-911-1.
 • Gazzaniga, Michael S.: Eettiset aivot. (The ethical brain, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-97-6.
 • Hanson, Rick & Mendius, Richard: Buddhan aivot: Käytännön neurotiedettä onnellisuuteen, rakkauteen ja viisauteen. (Buddha's brain: The practical neuroscience of happiness, love, and wisdom, 2009.) Suomentanut Lauri Porceddu. Helsinki: Basam Books, 2011. ISBN 978-952-260-024-0.
 • Hämäläinen, Heikki ym. (toim.): Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turku: Turun yliopisto, kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-29-3177-X.
 • Iacoboni, Marco: Ihmisten peilaus: Kytkeytymisemme uusi tiede. (Mirroring people: The new science of how we connect with others, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-18-6.
 • Ingvar, David H. Kymmenet aivot
 • Juntunen, Juhani ym.: Aivot ja ajattelu: Kliininen kognitiivinen neurotiede. Klaukkala: Recallmed, 2008. ISBN 978-951-847-072-7.
 • Kaila, Kai: Hermoston ja käyttäytymisen biologiaa. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08499-2.
 • Kivinen, Raija & Keränen, Katja & Ruuti, Marja: Parasta aivoillesi: Ohjeita aivojen hyvinvointiin. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24155-3.
 • Lurija, A. R.: Suurmuistaja: Pieni kirja suuresta muistista; Mies jonka maailma pirstoutui: Erään aivovaurion tarina. (Malen’kaâ knižka o bol’šoj pamâti.) Suomentanut Mika Koivisto. Suomennettu englanninkielisistä laitoksista The mind of a mnemonist ja The man with a shattered world. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-677-7.
 • MacDonald, Matthew: Aivot: Käyttäjän käsikirja. (Your brain: The missing manual, 2008.). Jyväskylä: Docendo, 2009. ISBN 978-951-0-35535-0.
 • Montague, Read: Miksi valita tämä kirja? Miten teemme päätöksiä. (Why choose this book? How we make decisions, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-14-8.
 • Paavilainen, Petri: Toimivat aivot: Kognitiivisen neurotieteen perusteita. Helsinki: Edita, 2016. ISBN 978-951-37-6860-7.
 • Puhakainen, Jyri: Persoonan kieltäjät: Ihmisen vapaus ja vastuu aivotutkimuksen ja lääketieteen puristuksessa. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-607-X.
 • Revonsuo, Antti & Lang, Heikki & Aaltonen, Olli (toim.): Mieli ja aivot: Kognitiivinen neurotiede. Turku: Kognitiivisen neurotieteen tutkimusyksikkö, Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0852-2.
 • Rose, Steven: Molekyyleistä muistiksi. (The making of memory: From molecules to mind, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1994. ISBN 951-884-153-5.
 • Sacks, Oliver: Mies, joka luuli vaimoaan hatuksi. (The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales, 1985.) Suomentanut Marja Helanen-Ahtola. Helsinki: Tammi, 1988 (3. painos 2004). ISBN 951-30-6851-X.
 • Sacks, Oliver: Antropologi Marsissa: Seitsemän paradoksaalista tarinaa. (An anthropologist on Mars: Seven paradoxical tales, 1995.) Suomentanut Seija Kerttula. Helsinki: Absurdia, 2006. ISBN 952-5516-03-2.
 • Salmi, Kalervo: Aivojen ajatus, kiehtova mieli: Ihminen evoluution tuotteena. Klaukkala: Recallmed, 2002. ISBN 951-847-017-0.
 • Schacter, Daniel L.: Muisti: Aivot, mieli ja menneisyys. (Searching for memory: The brain, the mind and the past, 1996.) Suomentaneet Tommi Ingalsuo ja Maarika Toivonen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-32-1.
 • Schacter, Daniel L.: Muistin seitsemän syntiä: Miten mieli unohtaa ja muistaa. (The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-64-X.
 • Sillanpää, Matti ym. (toim.): Lastenneurologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, 2004. ISBN 951-656-058-X.
 • Soinila, Seppo: Aivot: Pidä huolta pääomastasi. Aikaisempi nimeke: Ajattele aivojasi (2003). D-pokkari. Helsinki: Duodecim, 2009. ISBN 978-951-656-269-1.
 • Taylor, Richard: Alzheimerin kanssa: Minun tarinani. (Alzheimer’s from the inside out, 2007.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5010-7.
 • Toivonen, Pirjo: Elämän maku: Tietoa ja kertomuksia hydrokefaliasta ja MMC:stä. Helsinki: Suomen CP-liitto & Edita, 1998. ISBN 951-37-2624-X.

59.5501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Churchland, Patricia Smith: Neurofilosofia. (Brain-wise: Studies in neurophilosophy, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-81-X.

59.56 Psykiatria[muokkaa]

 • Andersson, Claes: Hulluudestamme ja hulluudestanne. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-957-X.
 • Davies, James: Hajalla. Onneton totuus psykiatrian nykytilasta. (Cracked. Why Psychiatry is Doing More Harm Than Good, 2013.) Suomentanut Teija Hartikainen. Helsinki: Basam Books, 2015. ISBN 978-952-260-363-0.
 • Furman, Ben & Forsman, Heikki & Saarela, Tuula: Psykiatrian perusteet. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-13715-4.
 • Koponen, Anne: Vaietut kohtalot: Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu, 2004. ISBN 951-580-388-8.
 • Lauerma, Hannu: Pahuuden anatomia: Pahuus, hulluus, poikkeavuus. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5451-8.
 • Lehtonen, Johannes: Tietoisuuden ruumiillisuus. Mieli, aivot ja olemassaolon tunne. Helsinki: Duodecim, 2011. ISBN 978-951-656-396-4.
 • Lönnqvist, Jouko ym. (toim.): Psykiatria. 5. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim, 2007. ISBN 978-951-656-146-5.
 • Lönnqvist, Jouko ym. (toim.): Psykiatria. Kysymyksiä ja vastauksia. Helsinki: Duodecim, 2011. ISBN 978-951-656-147-2.
 • Valkonen-Korhonen, Minna & Lehtonen, Kaarina & Tuovinen, Timo (toim.): Mielenterveys uusiutuvana voimavarana. Helsinki: Yliopistopaino, 2, 2003. ISBN 951-570-435-9.

59.5609 Historia[muokkaa]

 • Kortelainen, Anna: Levoton nainen: Hysterian kulttuurihistoriaa. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2754-0.
 • Shorter, Edward: Psykiatrian historia. (A history of psychiatry: From the era of the asylum to the age of Prozac, 1997.) Suomennos: Eila Salomaa. Helsinki: Mielenterveyden keskusliitto: Psykiatrian yhteistyö, 2005. ISBN 952-5154-57-2.

59.561 Psyykkiset sairaudet[muokkaa]

 • Aavasto, Kari & Kaulio, Pia & Syrjälä, Sirpa: Jännittääkö? Pelko hallintaan. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-192-3.
 • André, Christophe & Muzo: Pienet pelot ja suuret fobiat. (Petits angoisses et grosses phobies, 2002.) Suomentanut Salla Korpela. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-191-5.
 • Hare, Robert D.: Ilman omaatuntoa. (Without conscience: The disturbing world of the psychopaths among us, 1999.) Suomentaneet Veijo Kiuru ja Pirjo Haapoja. Helsinki: Gilgames, 2004. ISBN 952-99303-0-5.
 • Hotchkiss, Sandy: Miksi aina sinä? Narsismin seitsemän syntiä. (Why is it always about you? The seven deadly sins about narcissism, 2003.) Suomentanut Raija Viitanen. Helsinki: Basam books, 2005. ISBN 952-5534-11-1.
 • Häkkänen-Nyholm, Helinä (toim.): Psykopatia. Persona grata 29. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5604-8.
 • Joutsiniemi, Marketta ym.: Naimisissa narsistin kanssa. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-60-3.
 • Lauerma, Hannu: Pahuuden anatomia: Pahuus, hulluus, poikkeavuus. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5451-8.
 • Rautee, Risto & Merikallio, Annukka: Rahapelien kahdet kasvot. Helsinki: Annukka Merikallio Oy, 2009. ISBN 978-952-92-6069-0.
 • Sacks, Oliver: Mies, joka luuli vaimoaan hatuksi. (The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales, 1985.) Suomentanut Marja Helanen-Ahtola. Helsinki: Tammi, 1988 (3. painos 2004). ISBN 951-30-6851-X.
 • Shreeve, Caroline: Ei enää masennusta. (Depression: Its causes and how to overcome it, 1984.) Suomentanut Anja Aatola. Tietäväiset. Hämeenlinna: Karisto, 1987. ISBN 951-23-2379-6.
 • Virsu, Veijo: Aivojen muotoutuvuus ja kuntoutuminen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 26. Helsinki: Kuntoutussäätiö, 1991. ISBN 951-8957-45-2.
 • Välipakka, Tuija & Lehtosaari, Arja: Sata tapaa tappaa sielu: Narsismin uhrit kertovat. Helsinki: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7532-4.

59.56109 Historia[muokkaa]

 • Shaw, Karl: Hullut diktaattorit!. (Power mad! A book of deranged dictators, 2004.) Suomentanut Mikko Metsämäki. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7116-6.

59.5612 Syömishäiriöt[muokkaa]

 • Puuronen, Anne: Rasvan tyttäret: Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 42. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2004. ISBN 952-5464-11-3.

59.562 Psykoterapia. Mielenterveystyö[muokkaa]

 • Frankl, Viktor E.: Ihmisyyden rajalla. (Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, 1946.) Käännetty englanninkielisestä uusitusta ja laajennetusta laitoksesta Man’s search for meaning (1959). Suomentaneet Osmo Jokinen ja Eila Sandborg. Nidotun laitoksen 4. painos (1. painos 1978). Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-25262-7.
 • Frankl, Viktor E.: Elämän tarkoitusta etsimässä. (The unheard cry for meaning: Psychotherapy and humanism, 1979.) Suomentanut Ben Furman. Helsingissä: Otava, 1980 (3. painos 1982). ISBN 951-1-05932-7.
 • Furman, Ben & Ahola, Tapani: Muuttuset: Terapiasta ratkaisuihin. (Solution talk.) Kirjoittajien vapaamuotoisesti kääntämä versio. Järvenpää: Lyhytterapiainstituutti, 1993. ISBN 951-95946-1-2.
 • Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.): Auttamistyö keskusteluna: Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-073-2.
 • Keating, Kathleen: Pieni halauskirja. Kuvitus: Mimi Noland. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-083-3.
 • Kähkönen, Seppo & Karila, Irma & Holmberg, Nils (toim.): Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos (1. painos 2001). Helsinki: Duodecim, 2008. ISBN 978-951-656-263-9.
 • Martin, Philip: Zen – polku depression läpi. (The zen path through depression, 1999.) Suomennos: Marita Salminen. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-209-1.
 • Mattila, Antti: Näkökulman vaihtamisen taito. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31355-6.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Ilo pitkästä itkusta: Buddhalaisuus ja terapiat. Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-147-3.
 • Suhonen, Riitta ym. (toim.): Käsiteanalyysi: Harjoittelua eettisten ongelmien tarkasteluun. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. A, Tutkimuksia ja raportteja, 60. Turku: Turun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-29-4389-0.
 • Toivio, Timo: Mielenterveyden psykologia.
 • Tomm, Karl: Interventiivinen haastattelu. (Interventive interviewing, 1987.) Suomenkielisen lyhennelmän laatinut Antti Mattila. Toimitus: Marjatta Jakobson. Mannerheimin lastensuojeluliitto. L-sarja, n:o 3. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1988. ISBN 951-9312-34-X.

59.56207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Kyyrönen, Kaarina & Mäenpää, Outi & Pohjanvirta-Hietanen, Anja: Kliininen psykologia. 3. painos. WSOY sosiaaliala ja terveydenhuolto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (1. painos 1987). ISBN 951-0-20567-2.

59.5623 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat[muokkaa]

 • Laitinen, Irmeli: Selviytymisopas työelämään ja sosiaalisiin tilanteisiin. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4613-7.

59.5624 Luovuus- ja toimintaterapiat[muokkaa]

 • Bardy, Marjatta (toim.): Kaivolla: Taide tiedon lähteenä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 177. Helsinki: Stakes, 1995. ISBN 951-33-0015-3.
 • Hentinen, Hanna: Ilmaisuterapiat ja samanismin perinne: Shaun McNiffin taideterapianäkemys. Erikoistyö: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. Kirkkonummi: H. Hentinen, 1997.
 • Sacks, Oliver: Musikofilia: Tarinoita musiikista ja aivoista. (Musicophilia: Tales of music and the brain, 2008.) Kääntäjä: Seija Kerttula. Helsinki: Absurdia, 2009. ISBN 978-952-5516-05-0.

59.563 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt[muokkaa]

 • Aavasto, Kari & Kaulio, Pia & Syrjälä, Sirpa: Jännittääkö? Pelko hallintaan. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-192-3.
 • Hamilo, Marko: Luonnollisesti hullu: Evoluutio ja mielenterveys. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-787-2.
 • Mieli ja terveys / Riitta Heikkinen-Peltonen, Marja Innamaa, Marjut Virta.
 • Heiskanen, Tarja: Elämän palapeli: Johtolankoja vaikeuksista selviytymiseen. Helsinki: Suomen mielenterveysseura, 1996. ISBN 951-9458-40-9.
 • Johannisson, Karin: Melankolian huoneet : alakulo, ahdistus ja apatia sisällämme.
 • Koffert, Tarja & Kuusi, Katriina: Depressiokoulu: Opi masennuksen ehkäisy- ja hoitotaitoja: Työkirja. Julkaisija: Suomen mielenterveysseura, mielenterveyden koulutuskeskus. Pohjautuu Kalifornian yliopiston kurssiin Control your depression. Helsinki: SMS-tuotanto, 2002 (15. painos 2010). ISBN 978-951-9458-90-8.
 • Joustava mieli : vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta / Arto Pietikäinen
 • Tolonen, Matti: Ravitsemus ja mielenterveys: Uusinta tietoa mielen sairauksien ravitsemushoidosta. Huhmari: Karprint, 2007. ISBN 978-952-9748-52-5.
 • Tontti, Jukka: Monimielinen masennus: Arjen reseptejä elämäntaudin hoitoon. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-229-9.
 • Vartiovaara, Ilkka: Stressaa! Hyvä paha paine. Ilmestynyt aiemmin nimellä Voimaa eustressistä. D-pokkari. Helsinki: Duodecim, 2008. ISBN 978-951-656-330-8.
 • Young, Jeffrey E. & Klosko, Janet S.: Avaa tunnelukkosi: Vapaudu elämään täydesti. (Reinventing your life, 1993.) Suomentanut Jyrki Tuulari. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-35-3.

59.564 Kriisipsykologia. Katastrofipsykologia. Surutyö[muokkaa]

 • Heiskanen, Tarja & Salonen, Kristina & Sassi, Pirkko: Mielenterveyden ensiapukirja. Julkaisija: Suomen mielenterveysseura. 3. korjattu painos (1. painos 2006). Helsinki: SMS-tuotanto, 2010. ISBN 978-952-5513-16-5.
 • Heiskanen, Tarja & Salonen, Kristina & Sassi, Pirkko: Mielenterveyden ensiapukirja. Julkaisija: Suomen mielenterveysseura. 5. painos (rengaskirja, korjattu). Helsinki: SMS-tuotanto, 2013. ISBN 978-952-7022-00-9.
 • Suru ja surutyö / Elisabeth Kübler-Ross, David Kessler

59.565 Itsemurhat ja niiden ehkäisy[muokkaa]

 • Härkönen, Anna-Leena: Loppuunkäsitelty. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20003-8.
 • Vuori, Katariina & Pulkkinen, Jonna: Kourallinen tabuja: Kertomuksia itsemurhasta. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-031-5.

59.567 Päihteiden ja piristeiden käyttö[muokkaa]

 • Dahl, Päivi & Hirschovits, Tanja: Tästä on kyse: Tietoa päihteistä. 4. uudistettu painos. Helsinki: YAD, Youth Against Drugs, 2002. ISBN 951-97615-2-7.
 • Hänninen, Vilma & Ylijoki, Oili-Helena: Muuttuuko ihminen?. Anja Koski-Jänneksen juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6153-3.
 • Kojo, Raimo O.: Eroon viinasta: Uudenlaisia näkemyksiä alkoholismista ja siihen suhtautumisesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15174-6.
 • Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.): Kohti muutosta: Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Hygieia. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-26-5755-1.
 • Tirronen, Kerttu: Näkökulmia huumekysymykseen: Artikkelikokoelma. Helsinki: Irti huumeista, 2001. ISBN 951-96992-4-4.

59.5671 Tupakointi[muokkaa]

 • Carr, Allen: Stumppaa tähän! Helppo tapa lopettaa tupakointi. (Allen Carr’s easy way to stop smoking, 1985.) Suomentanut Helinä Kangas. 3. painos. 1. painos ilmestyi vuonna 2003 nimellä: Vihdoinkin vapaa tupakasta!. Helsinki: Bazar, 2008. ISBN 978-952-5635-74-4.
 • Greggas, Aune: Tupakka tappaa: Kuka päättää... tupakasta. Helsinki: Raittiuden ystävät, 2003. ISBN 951-95826-3-0.
 • Hiilamo, Heikki: Kieltämisen ammattilaiset: Tupakkayhtiöiden strategiat tupakkalainsäädännön estämiseksi Suomessa. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2001. ISBN 951-96539-2-9.
 • Hiilamo, Heikki: Valheen mesenaatit: Suomi tupakkateollisuuden manipuloiman lääketieteen näyttämönä. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2004. ISBN 951-96539-3-7.
 • Huovinen, Maarit: Tupakka. Helsinki: Duodecim: Suomen apteekkariliitto, 2004. ISBN 951-656-173-X.
 • Katainen, Anu. Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma
 • Laukkonen, Veikko: Pieni tupakkakirja: Aloittelijoille ja lopettamista aikoville. Helsinki: Transkustannus, 1996. ISBN 951-96092-3-7.
 • Nieminen, Raimo: Vapaaksi tupakasta. Vantaa: Pharmacia & Upjohn, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-97189-2-3.
 • Patja, Kristiina & Iivonen, Karin & Aatela, Eija: Pystyt kyllä: Eroon tupakasta. Helsinki: Duodecim, 2005. ISBN 951-656-160-8.
 • Patja, Kristiina & Iivonen, Karin & Aatela, Eija: Tupakkapakko? Vapaaksi savusta. Aikaisempi nimeke: Pystyt kyllä: Eroon tupakasta. D-pokkari. Helsinki: Duodecim, 2009. ISBN 78-951-656-339-1.
 • Puska, Pekka & Urjanheimo, Eeva-Liisa & Ikävalko, Reijo: Irti tupakasta: Lopettajan opas. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13746-8.
 • * Svevo: Tupakanpolton nautinnosta ja paheesta. Suomentanut Hannimari Heino. Savukeidas, Turku 2013. ISBN 978-952-268-070-9
 • Tupakka ja talous: Taloudellisia näkökulmia tupakoinnin vähentämistyöhön. (Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, 1999.) Suomentanut Pilvi Riikka Taipale. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2000. ISBN 951-96539-1-0.
 • Vierola, Hannu: Pysy nuorena – elä kauemmin: Tyttöjen ja naisten tupakkatietokirja. 4. uudistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2007. ISBN 978-951-885-289-9.
 • Vierola, Hannu: Tupakka: Miehen tietokirja. Uudistettu, 3. painos. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-15-5.
 • Vitikainen, Kirsi ym.: Kannattaako tupakoinnin lopettaminen? Tupakoinnista aiheutuvien eliniänaikaisten hoitokustannusten ja tupakoinnin lopettamisesta syntyvien säästöjen arviointia. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 1/2006. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1673-4. Teoksen verkkoversio (PDF).

59.5672 Alkoholismi. Alkoholinkäyttö[muokkaa]

 • Graham, James: Juoppohullut vallankahvassa: Alkoholismin salattu historia. (The secret history of alcoholism: The story of famous alcoholics and their destructive behavior, 1994.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7159-2.
 • Koistinen, Paavo: Onko yksikin liikaa: Alkoholin käytöstä ja sen seurauksista. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-190-2.
 • Kujasalo, Anne & Nykänen, Hannele: Viinin viemää: Nainen alkoholin ansassa. Helsinki: Kirjapaja. Orimattila: Myllyhoitoyhdistys, 2005. ISBN 951-607-216-X.
 • Kuusisto, Katja: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1492. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-7956-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Peltoniemi, Teuvo (toim.): Pääasiana alkoholi: Käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040. Turku: Lundbeck, 2013. ISBN 978-952-93-1517-8.

59.5673 Narkomania[muokkaa]

 • Dahl, Päivi & Hirschovits, Tanja: Tästä on kyse: Tietoa päihteistä. 4. uudistettu painos. Helsinki: YAD, Youth Against Drugs, 2002. ISBN 951-97615-2-7.
 • Huxley, Aldous: Tajunnan ovet; Taivas ja helvetti. (The doors of perception, 1954; Heaven and hell, 1956.) Suomentanut ja selityksillä varustanut Ville-Juhani Sutinen. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0151-0.
 • Kaukonen, Olavi & Pekka Hakkarainen (toim.): Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-863-X.
 • Korhonen, Ulla ym.: Kannabis: Tietoa vanhemmille. 2. päivitetty painos. Helsinki: Irti huumeista, 2011. ISBN 978-952-99954-3-1.

59.57 Gynekologia[muokkaa]

59.571 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys[muokkaa]

 • Baker, Robin: Tulevaisuuden seksielämä: Viettien vallankumouksia. (Sex in the future: The reproductive revolution and how it will change us, 2000.) Suomentanut Paula Herranen. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1705-7.
 • Hiilamo, Heikki: Kieltämisen ammattilaiset: Tupakkayhtiöiden strategiat tupakkalainsäädännön estämiseksi Suomessa. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2001. ISBN 951-96539-2-9.
 • Hiilamo, Heikki: Valheen mesenaatit: Suomi tupakkateollisuuden manipuloiman lääketieteen näyttämönä. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2004. ISBN 951-96539-3-7.
 • Julin, Petra: Tuhat ja yksi konstia odottaa oikein. Kuvittanut Ylermi Lahti. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1416-3.
 • Mälkiä, Tiina: Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1360. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7488-0.
 • Pruuki, Heli: Kuka on potilas? Suomalaisen sikiöseulontakäytännön sosiaalieettistä tarkastelua. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Heli Pruuki, 2007. ISBN 978-952-92-2974-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tuomaala, Salome: Ruumiita mahdollisuuksien rajoilla: Kokemuksia, kertomuksia ja keskustelua abortista. Tasa-arvojulkaisuja. Naistutkimusraportteja 1:2002. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002. ISBN 952-00-1098-X.
 • Vierola, Hannu: Pysy nuorena – elä kauemmin: Tyttöjen ja naisten tupakkatietokirja. 4. uudistettu laitos. Helsinki: Tietosanoma, 2007. ISBN 978-951-885-289-9.

59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit[muokkaa]

 • Morris, Desmond: Mikä vauvaa naurattaa. (Babywatching, 1991.) Suomentanut Leena Nivala. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18674-0.
 • Sears, William & Sears, Martha: Kiintymysvanhemmuuden kirja: Onnellisen vauvan hoito-opas. (The attachment parenting book: A commonsense guide to understanding and nurturing your baby, 2001.) Suomentanut Jussi Hirvi. Helsinki: Green Spot, 2008. ISBN 978-952-5459-10-4.

59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit[muokkaa]

 • Austad, Steven N.: Miksi vanhenemme?. (Why we age: What science is discovering about the body's journey through life, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-20-8.