Kirjallisuutta liiketaloudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne[muokkaa]

 • Adams, Scott: Dilbertin periaate: Pomot, palaverit, johtamistrendit ja muut piinat tavallisen työmyyrän näkökulmasta. (The Dilbert principle: A cubicle's-eye view of bosses, meetings, management fads & other workplace afflictions, 1996.) Suomentanut Sari Luhtanen. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14849-4.
 • Hakkarainen, Ari: Menestyksen hinta: Nokian matkapuhelinten tarina napaansa tuijottavien liikemiesten ja hullujen sammakoiden maailmassa. Helsinki: Readme.fi, 2009. ISBN 978-952-220-112-6.
 • Haverila, Matti ym.: Teollisuustalous. 5. painos. Tampere: Infacs johtamistekniikka, 2005. ISBN 951-96765-5-4.
 • Kuusela, Hannu: Markkinoinnin haaste: Näkymätön näkyväksi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (3. painos 2002). ISBN 951-0-22753-6.

69.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Holmström, Erja: Yrityksen sanakirja. 2. päivitetty painos. Karkkila: Affilia, 2007. ISBN 978-952-99771-1-6.

69.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Holmström, Erja: Yrityksen sanakirja. 2. päivitetty painos. Karkkila: Affilia, 2007. ISBN 978-952-99771-1-6.

69.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Pursiainen, Sirpa: Ammattilaisen ABC: Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous. Helsinki: Edita, 2012. ISBN 978-951-37-6187-5.
 • Raasio, Simo & Lahtinen, Jukka: Yrityshallinto 1. 5. painos (1. painos 1981). Espoo: Tietopiste, 1990. ISBN 951-9116-57-5.

69.1 Liiketalouden hallinto[muokkaa]

 • Aula, Pekka & Mantere, Saku: Hyvä yritys: Strateginen maineenhallinta. Helsinki: WSOYpro, 2006. ISBN 951-0-32946-0.
 • Aula, Pekka & Heinonen, Jouni: Maine: Menestystekijä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27227-2.
 • Bakan, Joel: Yhtiö: Sairaalloinen voiton ja vallan tavoittelu. (The corporation: The pathological pursuit of profit and power, 2004.) Sitaatti 3. Helsinki: Art House, 2010. ISBN 978-951-884-451-1.
 • Chaker, André Noël: The Finnish miracle: Ihanuuksien ihmemaa. (Finnish miracle: An inspiring model and a few cool stories from a self-made nation, 2011.) Suomentanut Liisa Poikolainen. Helsinki: Talentum, 2011. ISBN 978-952-14-1677-4.
 • Design management: Yrityskuvan johtaminen. Julkaisija: Kymidesign, muotoilu- ja tuotekehityskeskus. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, Oppimateriaaleja 6. Kotka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2004. ISBN 952-5214-40-0.
 • Edmonds, Graham: Hevonpaskabingo. (Bullshit bingo, 2005.) Suomeksi toimittanut Jyrki Liikka. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-478-4.
 • Frazier, Kevin & Halonen, Arto: Pyhän kirjan varjo. Käsikirjoituksesta suomentanut Einari Aaltonen. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0197-8.
 • Bisnespsykologia / toim. Pauline Grant
 • Hagemann, Gisela: Motivoinnin taito. (The motivation manual, 1991.) Suomentanut Ulla Ropponen. Espoo: Weilin + Göös, 1991. ISBN 951-35-5351-5.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Luottamus: Pääomien pääoma. Täysin uudistettu versio teoksesta: Harisalo, Risto. Luottamuspääoma: Yrittäjyyden kolmas voima. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-8083-6.
 • Hämäläinen, Raimo P. & Saarinen, Esa (toim.): Systeemiäly: Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Systems Analysis Laboratory. Research reports B 24. Espoo: Helsinki University of Technology, 2004. ISBN 951-22-7167-2.
 • Hämäläinen, Raimo P. & Saarinen, Esa (toim.): Systeemiäly 2005. Systems Analysis Laboratory. Research reports B 25. Espoo: Helsinki University of Technology, 2005. ISBN 951-22-7673-9.
 • Hämäläinen, Raimo P. & Saarinen, Esa (toim.): Systeemiäly 2006. Systems Analysis Laboratory. Research reports B 26. Espoo: Helsinki University of Technology, 2006. ISBN 951-22-8222-4.
 • Ikonen, Risto: Yrittäjyyskasvatus: Kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä. Toimitus: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. SoPhi 102. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-82-4.
 • Minne matka, luova talous? / toimittaneet Sam Inkinen ... [et al.].
 • Johansson, Frans: Medici-ilmiö: Huippuoivalluksia alojen välimaastossa. (The Medici effect: Breakthrough insights at the intersection of ideas, concepts & cultures, 2004.) Käännös: Maarit Tillman. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0990-8.
 • Juuti, Pauli: Saako työssä viihtyä? Tositarinoita työelämästä. Helsinki: Minerva, 2012. ISBN 978-952-4926-08-9.
 • Selviä voittajana lamasta : tästä ja seuraavasta / Olli E. Juvonen.
 • Kaikkonen, Viljo: Johdatus yrityksen taloustieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen. Tampereen yliopisto, yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos. Sarja B 1, Oppikirjoja, 9. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4024-2.
 • Kamppinen, Matti & Nurmi, Piia (toim.): Vastuullinen liiketoiminta ja systeemiajattelu. Julkaisu on toimitettu 11.–12.5.2006 järjestetyn Vastuullinen liiketoiminta ja monitieteisyys -tutkimusseminaarin pohjalta. Coreco research papers. Turku: Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, 2007. ISBN 978-951-29-3359-4.
 • Kasvi, Jyrki J.J. & Vartiainen Matti (toim.): Organisaation muisti: Tieto työn tukena. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3125-1.
 • Knüpfer, Samuli & Puttonen, Vesa: Moderni rahoitus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-35877-1.
 • Komulainen, Katri ym. (toim.): Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-308-1.
 • Kujansivu, Paula: Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät: Mittaa, kehitä ja johda. Helsinki: Talentum, 2007. ISBN 978-952-14-1245-5.
 • Lainema, Matti: Hyvä, paha omistaja. Toimitus: Anne Porevirta ja Tuula Talasmaa-Lainema. Helsinki: Boardman, 2013. ISBN 978-952-67330-9-8.
 • Laitila, Erkki: Johdatus systeemiajatteluun: GoodReason-tekniikka: Kirkasta maailmankuvaasi systeemi-ajattelun avulla!. Turku: Good Reason, 2012. ISBN 978-952-93-0651-0.
 • Innovaattorin opas : hyödynnä muutos ja hallitse yllätyksiä / Kari Leppälä.
 • Lipman-Blumen, Jean & Leavitt, Harold J.: Kuumat ryhmät tuloksen tekijänä. (Hot groups: Seeding them, feeding them and using them to ignite your organisation, 1995.) Suomentanut Ritva Liljamo. Ekonomia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24335-3.
 • Maier, Corinne: Tervetuloa laiskuus: Taidosta ja välttämättömyydestä tehdä työssä mahdollisimman vähän. (Bonjour paresse: De l'art et de la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise, 2004.) Suomentanut Erkki Jukarainen. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3318-4.
 • Miettinen, Ensio & Saarinen, Esa: Muutostekijä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (5. painos 1992). ISBN 951-0-16376-7.
 • Miettinen, Päivi (toim.): Yrittäminen kannattaa: Käsikirja maaseudun yrittäjille. 3. uudistettu painos. Maaseutukeskusten liiton julkaisuja no 923. Helsinki: Maaseutukeskusten liitto, 1998. ISBN 951-808-062-3.
 • Michelsen, Karl-Erik: Yrittäjyyden paradoksi. EVA-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2005. ISBN 951-628-430-2.
 • Mohrman, Susan Albers & Cohen, Susan G. & Mohrman, Jr., Allan M.: Tiimiorganisaation suunnittelu ja rakentaminen tieto- ja palvelutoimintoihin. (Designing team-based organizations: New forms for knowledge work, 1995.) Suomennos: Pirkko Niinimäki. Helsinki: Rastor, 1997. ISBN 952-5024-35-0.
 • Nikkanen, Hanna: Viaton imperiumi. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0514-3.
 • Otala, Leenamaija & Ahonen, Guy: Työhyvinvointi tuloksentekijänä. 2. uudistettu painos. Ekonomia. Helsinki: WSOYpro: Suomen ekonomiliitto, 2005. ISBN 951-0-31159-6.
 • Otala, Leenamaija & Pöysti, Kaija: Wikimaniaa yrityksiin: Yritys 2.0 tuottamaan. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-34699-0.
 • Parkinson, C. Northcote: Parkinsonin lait. (The law or Still in pursuit, 1979.) Kuvittanut Osbert Lancaster. Suomentaneet Mauri Hinneri, M. Talaskivi, Tauno Tainio. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5186-2.
 • Poikolainen, Liisa (päätoim.): Design management: Yrityskuvasta kilpailuvaltti. Curriculum Design Management -koulutusohjelma 1990-1991. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-12860-4.
 • Innovaation uusi aika : yhteinen arvon luominen globaaleissa verkostoissa / C. K. Prahalad, M. S. Krishnan
 • Rohweder, Liisa: Yritysvastuu: Kestävää kehitystä organisaatiotasolla. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-27966-8.
 • Ruuskanen, Petri: Verkostotalous ja luottamus. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. SoPhi 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 952-5092-89-5.
 • Salminen & Nykänen: Operaatio Elop.
 • Sarala, Urpo & Hätönen, Heljä: Oppia tiimistä. Helsinki: Educa-instituutti, 2000. ISBN 952-5047-11-3.
 • Sarkkinen, Silja (toim.): Ympäristövastuu työpaikalla: Säästä luontoa ja rahaa. Edita ympäristö. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4710-7.
 • Shaxson, Nicholas: Aarresaaret: Miehet jotka ryöstivät maailman. (Treasure islands: Tax havens and the men who stole the world, 2011.) Suomentaja: Henri Purje. Helsinki: Into-Kustannus, 2011. ISBN 978-952-264-078-9.
 • Skoglund, Thomas: Yrityksen kriisinhallinta: Johtajuus ja viestintä. (Krishantering: Om ledarskap och kommunikation, 2002.) Suomentanut Raija Viitanen. Business books. Helsinki: Tietosanoma, 2004. ISBN 951-885-230-8.
 • Soininen, Jesse & Wasenius, Reidar & Leponiemi, Tero: Yhteisöllinen media osana yrityksen arkea. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari, 2010. ISBN 978-952-246-033-2.
 • Stenvall-Virtanen, Sari & Vähämäki, Maija (toim.): Mediatalous: Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet viestintäalalle. Business Edita. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4644-5.
 • Sutinen, Mika: Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta mutta et ole tiennyt keneltä kysyä: Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. 10. uudistettu painos. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, 6/2004. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu, 2005. ISBN 952-203-007-4.
 • Sydänmaanlakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen: Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Helsinki: Talentum, 2006. ISBN 952-14-1021-3.
 • Uusitalo, Liisa & Joutsenvirta, Maria (toim:): Kulttuuriosaaminen: Tietotalouden taitolaji. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-108-1.
 • Wilenius, Markku: Luovaan talouteen: Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Sitra 266. Kulta-hanke. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4029-3.

Etiikka[muokkaa]

 • Aaltonen, Tapio & Junkkari, Lari: Yrityksen arvot ja etiikka. 3. painos (1. painos 1999). WSOY yritysjulkaisut. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28244-8.
 • Elo, Laura: Arvojen rooli yritysmaailmassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. D, Opinnäytteitä 3. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2001. ISBN 952-5336-19-0.
 • Järvinen, Raija (toim.): Yhteiskuntavastuu: Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-5926-1.
 • Koskinen, Lennart: Kannattaako etiikka?. (Etik, ekonomi och företagets själ: Kan hög moral och god ekonomi förenas?, 1999.) Suomentanut Leena Nilsson. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-792-0.
 • Könnölä, Totti & Rinne, Pasi: Elinehtona eettisyys: Vastuullinen liiketoiminta kilpailuetuna. Kirja perustuu Gaia Group Oy:n kokemuksiin yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Helsinki: Kauppakaari, 2001. ISBN 952-14-0477-9.
 • Panula, Juha: Moraalin ja talouden risteyksessä: Empiirinen tutkimus moraalia ja taloutta koskevien käsitysten eriytyneisyydestä. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 10:1999. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, 1999. ISBN 951-738-978-7.
 • Onnistu suuressa maailmassa : opas globaaleille kilpakentille / Petri I. Salonen.
 • Siltaoja, Marjo & Takala, Tuomo: Yrityksen yhteiskuntavastuu ja maine: Fenomenografinen tutkimus. University of Jyväskylä, School of Business and Economics, Working paper n:o 254. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1414-3.
 • Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun standardit ja normit / Laila Törnroos.

Tavat[muokkaa]

 • Aittoniemi, Anu & Salminen, Kerstin & Yliniemi, Marketta: Bisnesetiketti: Liike-elämän tapa- ja ruokakulttuuri. Yritysjulkaisut. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3132-4.
 • Honkavaara, Kirsti & Manninen, Laura & Pelkonen, Tommi: Moni-ilmeinen Ranska: Gallialaisen liikekulttuurin erityispiirteet. Kuvitus: Leena Alérini. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2985-0.
 • Inkinen, Sari & Jukka Lahtinen: Aasian liiketoimintakulttuurit. Tampere: Avaintulos, 1994. ISBN 952-9631-03-0.
 • Lewis, Richard D.: Mekö erilaisia? Suomalainen kansainvälisissä liikeneuvotteluissa. (Finland – cultural lone wolf, 1992.) Suomentanut Eila Salminen. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12715-2.
 • Särkikoski-Pursiainen, Hilkka: Bisnespukeutuminen. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3500-1.
 • Trux, Marja-Liisa (toim.): Aukeavat ovet: Kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Sitra 238. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25229-8.

69.107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Yrityksen toiminnot. Erikoistumisjaksolle / Seppo Kinkki, Anneli Lehtisalo

69.109 Historia[muokkaa]

 • Hakkarainen, Ari: Menestyksen hinta: Nokian matkapuhelinten tarina napaansa tuijottavien liikemiesten ja hullujen sammakoiden maailmassa. (Behind the screen: Nokia’s success story in an industry of navel-gazing executives and crazy frogs, 2009.) Kääntäjä: Marko Niemi. Helsinki: Readme.fi, 2009. ISBN 978-952-220-112-6.
 • Liikkeenjohdon kehityshistoria / Tuomo Takala
 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Ruokaa, vaatteita, hoivaa: Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. Historiallisia tutkimuksia 213. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-338-3.

69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät[muokkaa]

 • Aaltonen, Tapio & Lehtipuu, Petri & Wasara, Hanna (toim.): Huomiseen! Johtajuuden uusi aika. Helsinki: Novetos, 2010. ISBN 978-952-92-8280-7.
 • Ambrosius, metropoliitta & Tikkanen, Henrikki & Kietäväinen, Timo: Henkinen johtajuus. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-896-3.
 • Berggren, Ola: Apinajohtajan käsikirja: Esimiestaitoja simpanssien tapaan. (Ledarskap på sandlådenivå: Ett lätt sätt att se på ett svårt jobb, 2005.) Suomentanut Antti Immonen. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-894-2.
 • Havard, Alexandre: Hyvejohtajuus. (Virtuous leadership: An agenda for personal excellence, 2007.) Suomentanut Jason Lepojärvi. Helsinki: Providentia, 2009. ISBN 978-952-92-5826-0.
 • Heiskanen, Eva (toim.): Ympäristö ja liiketoiminta: Arkiset käytännöt ja kriittiset kysymykset. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-904-0.
 • Hietikko, Harri V.: Management by Sauron: Sormusten herran johtamisopas. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-635-1.
 • Jabe, Marjatta: Vauhtia uralle nainen: Opas lasikaton rikkomiseen. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-551-1.
 • "Olen tehnyt parhaani" : tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä / Helena Karento.
 • Ketola, Tarja (toim.): Yritysten ympäristöjohtaminen: Päämäärät, käytännöt ja arviointi. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, 2004. ISBN 951-564-222-1.
 • Kirjavainen, Paula & Laakso-Manninen, Ritva: Kestävä uudistuminen: Kuinka hyödyntää ja uudistaa yrityksen perimää. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-35966-2.
 • Kulla, Jussi: ”Käskyttämällä ei pitkälle pääse”: Tutkimus suurten suomalaisyritysten toimitusjohtajien johtamiskokemuksista. Väitöskirja. Espoo: Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-60-4101-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kurki, Leena & Kurki-Suutarinen, Matleena: Machiavellista samuraihin: Kohti innostavaa johtajuutta. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-223-7.
 • Leppänen, Makke & Rauhala, Ilona: Johda ihmistä: Psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum, 2012. ISBN 978-952-14-1745-0.
 • Niiniluoto, Ilkka & Forsberg, Ulla-Maija & Evers, Aino-Maija (toim.): Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014. ISBN 978-952-10-9208-4.
 • Nurmi, Hannu: Johdatus päätös- ja peliteoriaan. Helsinki: Gaudeamus, 1978. ISBN 951-662-221-6.
 • Åberg, Leif: Johtamisviestintää! Esimiehen ja asiantuntijan viestintäkirja. Helsinki: Inforviestintä, 2006. ISBN 952-5123-66-9.
 • Pohjanheimo, Esa: Johda ihmistä: Sosiaalipsykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum, 2012. ISBN 978-952-14-1750-4.
 • Pohjola, Juha: Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen. Helsinki: Inforviestintä, 2003. ISBN 952-5123-52-9.
 • Riabacke, Ari & Mona: Päätöksenteko: Uskalla tehdä toisin. (Beslutspyramiden: Stegen till bättre beslut, 2013.) Käännös: Taija Haapaniemi. Helsinki: Talentum, 2015. ISBN 978-952-14-2260-7.
 • Salmimies, Pekka & Salmimies, Raija: Esimiehen arkipsykologiaa. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26833-X.
 • Viitala, Riitta: Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Kuvat: Katariina Tirkkonen-Wane. Helsinki: Inforviestintä, 2005. ISBN 952-5123-62-6.

69.1101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Seeck, Hannele: Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. 3. uudistettu painos (1. painos 2008). Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-245-3.

69.13 Henkilöstöpolitiikka[muokkaa]

 • Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.): Oppiminen ja asiantuntijuus: Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2005). ISBN 951-0-23666-7.
 • Juholin, Elisa: Viestinnän vallankumous: Löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-33859-9.
 • Kaasalainen, Silvo: Virkanimitysruletti: Miksi sopivin voittaa parhaan?. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37904-2.
 • Kortesuo, Katleena: Avaa tästä. Käytännön käsikirja kouluttajalle. Helsinki: Infor, 2010. ISBN 978-952-5123-92-0.

69.16 Toimistotyö. Toimistotekniikka[muokkaa]

 • Haasio, Ari: Johdon assistentin tiedonhankinnan opas. Teos on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistentti -koulutuksessa tehtävää tiedonhankinnan ja -hallinnan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-35070-6.
 • Holopainen, Tuulikki: Sihteerin & assistentin käsikirja. 1. [uudistettu] painos. Helsinki: Yrityskirjat, 2008. ISBN 978-952-9660-94-0.
 • Jääskeläinen, Juhani: Aikamme kallis: Opas ajankäytön tehostamiseksi. Helsinki: TJS, 1994. ISBN 951-96333-8-3.
 • Kosonen, Kirsti & Pekkanen, Lea: Toimiston työt. 3. uudistettu painos. Prima. Helsinki: Edita, 2001 (7. painos 2007). ISBN 951-37-3434-X.

69.162 Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus[muokkaa]

 • Korpela, Jukka: Työelämän asiakirjat: Asettelu, tyylit & typografia. Jyväskylä: WSOYpro: Docendo, 2008. ISBN 978-951-0-34048-6.

69.163 Kauppakirjeenvaihto[muokkaa]

 • Kylänpää, Esa. Liike-elämän kirjallinen viestintä / Esa Kylänpää, Eeva Piirainen.

69.2 Liiketaloudellinen laskentatoimi[muokkaa]

 • Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Edellinen laitos 1992 Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemian kustantamana. Minerva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (2. painos 1996). ISBN 951-0-18477-2.
 • Ikäheimo, Seppo ym.: Laskentatoimi ja rahoitus. Sundom: Vaasan yritysinformaatio, 2011. ISBN 978-951-96324-3-8.
 • Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo (toim.): Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä. 3. uudistettu painos. Helsinki: Markku Kallio, 2003. ISBN 952-91-6722-9.
 • Myllyoja, Ninni & Kullas, Emilia: Mitä jokaisen kotiäidin (ja muidenkin naisten) tulee tietää sijoittamisesta. Helsinki: Talentum, 2010. ISBN 978-952-14-1460-2.

69.21 Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus[muokkaa]

 • Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo?. 6. painos. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5734-2.

69.3 Markkinointi. Kauppa[muokkaa]

 • Anderson, Chris: Pitkä häntä: Miksi tulevaisuudessa myydään vähemmän enempää. (The long tail: Why the future of business is selling less for more, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-01-8.
 • Anderson, Chris: Ilmainen: Radikaalin hinnan tulevaisuus. (Free: The future of a radical price, 2009.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2009. ISBN 978-952-5697-26-1.
 • Anttila, Anna (toim.): Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 284. Helsinki: Stakes, 2004. ISBN 951-33-1595-9.
 • Bergström, Seija & Leppänen, Arja: Markkinoinnin maailma. 8. uudistetttu painos. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4775-6.
 • Bergström, Seija & Leppänen, Arja: Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13. uudistetttu painos. Business. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5447-1.
 • Cialdini, Robert B.: Vaikutusvalta: Suostuttelun psykologiaa. (Influence: Science and practice, 2001.) Kääntäjä: Sakari Klemettilä. Helsinki: Readme.fi, 2011. ISBN 978-952-220-363-2.
 • Honni, Matti & Mannermaa, Kari: Markkinoinnin suunnittelun perusteet. 6. painos (4. uudistettu painos 1987). Markkinointi-instituutin kirjasarja n:o 20. Espoo: Weilin + Göös, 1992. ISBN 951-35-5531-3.
 • Kananen, Jorma: Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa: Miten yritykset voivat saavuttaa tuloksia digimarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla?. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013. ISBN 978-951-830-267-7.
 • Kivikangas, Tapio & Vesanto, Urpo: Markkinoinnin perusteet. 4. painos (2. uudistettu painos 1994). Markkinointi-instituutin kirjasarja n:o 41. Helsinki: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23419-2.
 • Klein, Naomi: No logo. Ei tilaa, ei vaihtoehtoja, ei töitä, ei logoa: tähtäimessä brändivaltiaat. (No logo. No Space, No Choice, No Jobss: Taking Aim at the Brand Bullies, 2000.) Suomentaneet Liisa Laaksonen ja Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26275-7.
 • Kotler, Philip: Markkinoinnin käsikirja: Analyysi, suunnittelu, toteutus ja seuranta. (Marketing management: Analysis, planning and control, 1988.) Suomentaneet Antti Ainamo, Henna Ranta. 6., täysin uusittu painos. Helsinki: Rastor-julkaisut, 1990. ISBN 951-9415-53-X.
 • Kotler, Philip: Muuttuva markkinointi: Luo, voita ja hallitse markkinoita. (Kotler on marketing: How to create, win, and dominate markets, 1999.) Suomentanut Maarit Tillman. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23822-8.
 • Kotler, Philip: Markkinoinnin avaimet. Kansi- ja selkänimeke: 80 konseptia menestykseen. (Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know, 2003.) Kääntäjä: Riikka Renko. Helsinki: Readme.fi, 2005. ISBN 952-5592-08-1.
 • Kotler, Philip: Kotlerin kanta: Markkinoinnin maailmanauktoriteetti vastaa kysymyksiin. (According to Kotler: The world’s foremost authority on marketing answers your questions, 2005.) Suomennos: Mauri Laukkanen. Helsinki: Rastor, 2005. ISBN 952-5024-74-1.
 • Kotler, Philip & Kartajaya, Hermawan & Setiawan, Iwan: Markkinointi 3.0: Tuotteista asiakkaisiin ja ihmiskeskeisyyteen. (Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit, 2010.) Käännös: Mia Heiskanen. Helsinki: Talentum, 2011. ISBN 978-952-14-1719-1.
 • Kuusela, Hannu: Markkinoinnin haaste: Näkymätön näkyväksi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (3. painos 2002). ISBN 951-0-22753-6.
 • Laakso, Hannu: Brändit kilpailuetuna: Miten rakennan ja kehitän tuotemerkkiä. 6. tarkistettu painos. Helsinki: Talentum, 2004. ISBN 952-14-0911-8.
 • Lahtinen, Jukka & Isoviita, Antti: Markkinoinnin perusteet. Tampere: Avaintulos, 2004. ISBN 952-9631-14-6.
 • Laurilehto, Salla: Perustetaan vaihtopiiri!. Helsinki: Vihreä sivistys- ja opintokeskus, 1999. ISBN 952-5078-13-2.
 • Panula, Juha: Hämärän taakse: Marketologian minuutta etsimässä. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-203-7.
 • Salakari, Tuula & Salakari, J.-P.: Kirpputoreista huutokauppoihin: Secondhandia etsimässä. Piirrokset: Elina Vanninen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19417-4.
 • Markkinoinnin johtamisen perusteet : tehtävät, perusprosessit ja markkinointistrategia / Henrikki Tikkanen.
 • Trout, Jack & Hafrén, Gustav: Erilaistu tai kuole: Selviytyminen tappavan kilpailun aikakautena. (Differentiate or die: Survival in our era of killer competition, 2000.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3856-6.
 • Vuokko, Pirjo: Markkinointiviestintä: Merkitys, vaikutus ja keinot. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27007-5.
 • Ylikoski, Tuire: Unohtuiko asiakas. 2. uudistettu painos. Helsinki: KY-palvelu, 1999. ISBN 951-98006-1-1.

Internet[muokkaa]

 • Karjaluoto, Heikki: Digitaalinen markkinointiviestintä: Esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin. Jyväskylä: Docendo, 2010. ISBN 978-951-0-36091-0.
 • Salmenkivi, Sami & Nyman, Niko: Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2.0. Helsinki: Talentum, 2007. ISBN 978-952-14-1239-4.

69.307 Oppikirjat[muokkaa]

69.309 Historia[muokkaa]

 • Kortelainen, Anna: Päivä naisten paratiisissa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30653-3.
 • Kuisma, Markku ym.: Kapinallinen kauppa. Helsingin Osuuskauppa Elanto 1905–2015. Helsinki: Siltala, 2015. ISBN 978-952-234-321-5.
 • Lehtonen, Jussi: ”Viettelyksen vaunu”: Suomalainen myymäläauto 1930-luvulta 2000-luvulle. Turku: Turun yliopisto, kansatiede, 2010. ISBN 978-951-29-4246-6.
 • Stenebo, Johan: Totuus Ikeasta. (Sanningen om Ikea, 2009.) Suomentanut Anna Maija Luomi. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-368-2.
 • Torekull, Bertil: Ikea-tarina. (Historien om Ikea. Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull, 1998.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4863-0.

69.32 Tavaraoppi[muokkaa]

 • Seppovaara, Juhani: Muistojen markkinoilla: Sinivalkoisen arjen klassikot. Helsingissä: Otava, 2004 (4. painos 2006). ISBN 951-1-19003-2.

69.3209 Historia[muokkaa]

 • Lindroos, Satu & Nyman, Göte & Lindroos, Katja: Kirkas brandi: Miten suomalainen tuote erottuu, lisää arvoaan ja perustelee hintansa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29660-0.

69.34 Asiakaspalvelu. Myyntityö[muokkaa]

 • Kannisto, Päivi & Kannisto, Santeri: Asiakaspalvelu: Tiedettä, taikuutta vai talonpoikaisjärkeä?. Tampere: AMK-kustannus, 2008. ISBN 978-952-5491-38-8.
 • Kortesuo, Katleena & Patjas, Liisa-Maria: Kuka vastaa? Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa. Pharus. Helsinki: Infor, 2011. ISBN 978-952-5928-12-9.

69.35 Mainonta. Organisaatioviestintä[muokkaa]

 • Aula, Pekka & Hakala, Salli (toim.): Kolmet kasvot: Näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-kirjat, 2000. ISBN 952-9646-90-9.
 • Heinonen, Visa & Kortti, Jukka (toim.): Vaikuttamista ja valintoja: Monitieteisiä näkökulmia mainontaan ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-981-3.
 • Ikävalko, Elisa: Käytännön tiedottaminen: Yhteisöviestinnän käsikirja. 4. painos. Helsinki: Inforviestintä, 1999. ISBN 952-5123-23-5.
 • Juholin, Elisa: Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. 5. uudistettu painos. Helsinki: Infor, 2009. ISBN 978-952-5123-88-3.
 • Juholin, Elisa & Kuutti, Heikki: Mediapeli: Anatomia ja keinot. Helsinki: Inforviestintä, 2003. ISBN 952-5123-46-4.
 • Kortesuo, Katleena: Tee itsestäsi brändi: Asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-37460-3.
 • Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka & Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja: Yrityksen viestintä. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5243-9.
 • Koskinen, Jari (toim.): Visuaalinen viestintä, monialainen tulevaisuus. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25288-3.
 • Koskinen, Jari: Kokonaisviestintä muutoksessa. Helsinki: Finn Lectura, 2003. ISBN 951-792-153-5.
 • Leppänen, Timo: Merkilliset nimet. Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä. Kirjokansi 122. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2016. ISBN 978-952-222-720-1.
 • Lohtaja, Sirke & Kaihovirta-Rapo, Minna: Tehoa työelämän viestintään. Helsinki: WSOYpro, 2007. ISBN 978-951-0-32889-7.
 • Malmelin, Nando & Wilenius, Markku: Välittäjät: Vastuullisen viestinnän tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-060-2.
 • Niininen, Petri (toim.): Tuote kulttuurissa: Esseitä yksilön, yhteisön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-9384-79-0.
 • Ojanen, Soila: Tiedota tehokkaasti: Opas mediasuhteisiin. Helsinki: Edita: Helsingin kauppakamari, 2003. ISBN 951-37-3814-0.
 • Åberg, Leif: Viestintä – tuloksen tekijä. 9. painos (1. painos 1989). Helsinki: Inforviestintä, 2003. ISBN 952-5123-22-7.
 • Åberg, Leif: Viestinnän johtaminen. Helsinki: Inforviestintä, 2000. ISBN 952-5123-25-1.
 • Pohjola, Juha: Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen. Helsinki: Inforviestintä, 2003. ISBN 952-5123-52-9.
 • Tamminen, Jari: Häiriköt: [Kulttuurihäirinnän aakkoset]. Helsinki: Voima: Into, 2013. ISBN 978-952-264-166-3.

Mainonta[muokkaa]

 • Haug, Wolfgang Fritz: Mainonta ja kulutus: Systemaattinen johdatus tavaraestetiikkaan ja kapitalistiseen massakulttuuriin. (Warenästhetik und kapitalistische Massenkultur. 1, ”Werbung” und ”Konsum”, 1980.) Suomennos: työryhmä: Irma Holopainen ym. Käännöksen tarkistus ja kirjan toimitus: Veikko Pietilä. Tampere: Vastapaino, 1982. ISBN 951-9066-01-2.
 • Hemánus, Pertti (toim.): Mainonta, talous ja yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-271-2.
 • Jylhämö, Kimmo: Louserit vuittuun ja muita Voiman vastamainoksia. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-097-0.
 • Malmelin, Nando: Mainonnan lukutaito: Mainonnan viestinnällistä luonnetta ymmärtämässä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-902-4.
 • Äänen retoriikka lastenmainoksissa : musiikki, äänitehosteet ja puheen ei-kielelliset elementit vaikuttamisen välineinä / Pirkko Martti.
 • Ogilvy, David. Mainosmiehen tunnustuksia
 • Sarpavaara, Harri: Ruumiillisuus ja mainonta: Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 20043. ISBN 951-44-5938-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vuorinen, Paula: Mainonta, ekologia & etiikka. Erikoistyö: Turun ammattikorkeakoulu. Turun taideakatemian julkaisusarja 1. Helsinki: Rakannusalan kustantajat: Turku: Turun taideakatemia, 1999. ISBN 951-664-041-9.
 • Vänskä, Annamari: Muodikas lapsuus: Lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-240-8.

Kriisiviestintä[muokkaa]

 • Karhu, Matti & Henriksson, Arto: Skandaalit & katastrofit: Käytännön kriisiviestintäopas. Helsinki: Infor, 2008. ISBN 978-952-5123-80-7.
 • Kuutti, Heikki: Mediakierre: Selviytyminen kielteisessä julkisuudessa. Helsinki: Infor, 2008. ISBN 978-952-5123-78-4.
 • Lehtonen, Jaakko: Ettei pahin tapahtuisi: Riski- ja kriisiviestinnän perusteet. Helsinki: Mainostajien liitto, 2009. ISBN 952-5262-34-0.

69.3507 Oppikirjat[muokkaa]

 • Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka & Rosenström, Anja: Yritysviestinnän abc. 4. tarkistettu painos. Prima. Helsinki: Edita, 2002 (8. painos 2007). ISBN 951-37-3696-2.

Katso myös[muokkaa]