Kirjallisuutta logiikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

12 Logiikka[muokkaa]

 • Allwood, Jens, Andersson, Lars-Gunnar & Dahl, Östen: Logiikka ja kieli. (Logik för lingvister, 1972). Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta Logic in linguistics, 1979. Suomentanut Paavo Siro. 2. painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-020-5.
 • Aristoteles: Topiikka. Sofistiset kumoamiset. Suomennokset Juha Sihvola ja Marke Ahonen. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-804-4.
 • Baggini, Julian & Fosl, Peter S.: Ajattelun pikkujättiläinen. (The philosopher's toolkit: A compendium of philosophical concepts and methods, 2010.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. ISBN 978-952-5503-76-0.
 • Gefwert, Christoffer & Orponen, Pekka & Seppänen, Jouko (toim.): Logiikka, matematiikka ja tietokone: Perusteet: Historiaa, filosofiaa ja sovelluksia. Symposio 3.–4.6.1996 Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen tekoälyseura, 1996. ISBN 951-22-3094-1.
 • Jeffrey, Richard C.: Logiikka, sen ala ja rajat. (Formal logic, its scope and limits, 1967.) Suomentanut Lauri Rossi. Helsinki: Weilin+Göös, 1970.
 • Jussila, Erkki: Logiikkaa itseopiskelijalle. 5. painos (1. painos 2004). Tampere: Erkki Jussila, 2012. ISBN 978-952-93-0196-6.
 • Kauppi, Raili: Logiikka, käsiteteoria: Scientia generalis. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-7986-1.
 • Kosko, Bart: Sumea logiikka. (Fuzzy thinking: The new science of fuzzy logic, 1993.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art house, 1993 (3. painos 2001). ISBN 951-884-133-0.
 • Logiikka ja matematiikka. Julkaisijat: Dilemma ry ja Limes ry. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Mattila, Jorma K.: Sumean logiikan oppikirja: Johdatusta sumean matematiikkaan. 3. uusittu painos. Helsinki: Art House, 2002. ISBN 951-884-300-7.
 • Miettinen, Seppo K.: Logiikka: Perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 2002 (3. painos 2005). ISBN 951-662-865-6.
 • Niiniluoto, Ilkka & Koskinen, Heikki J. (toim.): Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon: Helsingin yliopiston filosofian ja psykologian laitosten järjestämä kotimainen kollokvio 8.11.1995. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1996. ISBN 951-45-7622-5.
 • Peirce, Charles S.: Johdatus tieteen logiikkaan: ja muita kirjoituksia. Valinnut ja suomentanut Markus Lång. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-080-5.
 • Rantala, Veikko & Virtanen, Ari: Logiikkaa: Teoriaa ja sovelluksia. Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos, Tampereen yliopisto. B 43. - 2. painos (1. painos 1995). Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4624-0.
 • Rantala, Veikko & Virtanen, Ari: Modaalilogiikka. Kansi- ja selkänimeke: Johdatus modaalilogiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-907-5.
 • Salminen, Hannele & Väänänen, Jouko: Johdatus logiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 1992 (7. painos 2005). ISBN 951-662-549-5.
 • Seppänen, Jouko: Logiikan oppihistoriaa ja käsitteitä: Aristoteleen syllogiikasta luovaan ajatteluun. Tieteen historia ja filosofia, Filosofian historia. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1995. ISBN 951-22-2484-4.
 • Smullyan, Raymond M.: Mikä tämän kirjan nimi on?. (What is the name of this book? The riddle of Dracula and other logical puzzles, 1978.) Kansialanimeke: Loogisia arvoituksia. Suomentanut Hannele Salminen. Helsinki: Terra cognita, 1999 (2. painos 2003). ISBN 952-5202-23-2.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Satunnaisuuden hämäämä: Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla. (Fooled by randomness: The hidden role of chance in the markets and in life, 2001/2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-20-9.
 • Vadén, Tere (toim.): Kognitiotiede, tekoäly ja filosofia. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3328-9.
 • Väänänen, Jouko: Matemaattinen logiikka. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-422-7.

12.09 Historia[muokkaa]

 • Doksiadis, Apostolos & Papadimitriou, Khristos H.: Logicomix: Nerouden ja hulluuden rajalla. (Logicomix: An epic search for truth, 2009.) Kuvitus: Alekos Papadatos ja Annie Di Donna. Suomentanut Tua Korhonen. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-786-5.

Katso myös[muokkaa]