Kirjallisuutta matematiikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

51 Matematiikka[muokkaa]

 • Beckmann, Petr: π: Erään luvun tarina. (A history of π, 1971.) Suomentanut Hannele Salminen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-28-3.
 • Bentley, Peter J.: Numerot: Kuinka matematiikka muutti maailmaa. (The book of numbers, 2008.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7632-1.
 • Bergamini, David: Lukujen maailma. (Mathematics, 1963.) Neuvottelevat asiantuntijatoimittajat: René Dubos, Henry Margenau & C. P. Snow. Suomentanut Pertti Jotuni. Helsinki: Sanoma, 1972.
 • Casti, John L.: Yllätysten tiede. (Complexification: Explaining a paradoxical world through the science of surprise, 1994.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art house, 1997. ISBN 951-884-185-3.
 • Fuchs, Walter R.: Matematiikka. (Knaurs Buch der modernen Mathematik, 1966.). Helsinki: Kirjayhtymä, 1968.
 • Gardner, Martin: Matemaattisia huvituksia. Suomentanut Antti Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 952-5202-79-8.
 • Gardner, Martin: Ongelmatarinoita. (Mathematical puzzle tales, 2001.) Suomentanut Antti Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-50-X.
 • Gardner, Martin: Älyniekka: Jokamiehen ongelmakirja: 57 piirrosta. (The Scientific American book of mathematical puzzles & diversions, 1959; The second Scientific American book of mathematical puzzles & diversions, 1961.) Valikoinut ja suomentanut Pertti Jotuni. Helsinki: Weilin + Göös, 1965. Laajennettu laitos 1970, täydentänyt Kari J. Pekkanen.
 • Gefwert, Christoffer & Orponen, Pekka & Seppänen, Jouko (toim.): Logiikka, matematiikka ja tietokone: Perusteet: Historiaa, filosofiaa ja sovelluksia. Symposio 3.–4.6.1996 Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen tekoälyseura, 1996. ISBN 951-22-3094-1.
 • Guillen, Michael: Silta äärettömyyteen: Matematiikan inhimillinen puoli. (Bridges to infinity: The human side of Mathematics, 1985.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-01-1.
 • Guzmán, Miguel de: Matemaattisia seikkailuja. Suomentanut Marjatta Näätänen. Helsinki: Finn Lectura, 1990. ISBN 951-8905-25-8.
 • Hardy, G. H.: Matemaatikon apologia. (A mathematician’s apology, 1940.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-04-6.
 • Joki, Jaakko: Tasogeometrian punainen lanka. Helsinki: MFKA-kustannus, 1995. ISBN 952-9656-12-2.
 • Karttunen, Hannu: Matematiikka. Tiedettä kaikille. Helsingissä: Ursa, 2006. ISBN 952-5329-48-8.
 • Lewis, H. W.: Miksi heittää lanttia? Hyvien päätösten tiede ja taide. (Why flip a coin? The Art and science of good decisions, 1997.) Suomentanut Johanna Birkstedt. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-36-4.
 • Mattila, Jorma K.: Sumean logiikan oppikirja: Johdatusta sumean matematiikkaan. 3. uusittu painos. Helsinki: Art house, 2002. ISBN 951-884-300-7.
 • Merikoski, Jorma & Virtanen, Ari & Koivisto, Pertti: Johdatus diskreettiin matematiikkaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29569-8.
 • Niskanen, Vesa A.: Sumea logiikka: Kirkasta älyä ja mallinnusta. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28731-8.
 • O’Shea, Donal: Poincaren konjektuuri: Maailmankaikkeuden rakennetta etsimässä. (The Poincare conjecture: In search of the shape of the universe, 2007). Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-28-5.
 • Pappas, Theoni: Matematiikan ilot: Näe matematiikka ympärilläsi. (The joy of mathematics: Discovering mathematics all around you, 1989.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999 (2. painos 2006). ISBN 952-5202-26-7.
 • Pappas, Theoni: Lisää matematiikan iloja. (More Joy of Mathematics. Exploring Mathematics All Around You, 1991.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-46-1.
 • Paulos, John Allen: Numerotaidottomuus: Matemaattinen lukutaidottomuus ja sen seuraukset. (Innumeracy: Mathematical illiteracy and its consequences, 1989.) Suomentanut Klaus Vala. Helsingissä: Art house, 1991 (3. painos 1999). ISBN 951-884-082-2.
 • Pekonen, Osmo (toim.): Symbolien metsässä: Matemaattisia esseitä. Helsinki: Art house, 1992. ISBN 951-884-103-9.
 • Peterson, Ivars: Satunnaisuuden viidakot. (The jungles of randomness: A mathematical safari, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-17-8.
 • Pólya, George: Ratkaisemisen taito: Kuinka lähestyä matemaattisia ongelmia. (How to solve it, 1945, 1956.) Suomentanut Johanna Järnström. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-517-4.
 • Rucker, Rudy: Mieli ja äärettömyys: Äärettömyyden tiedettä ja filosofiaa. (Infinity and the mind: The science and philosophy of the infinite, 1982.) Suomentanut Markus Hotakainen. Helsinki: Art house, 1998. ISBN 951-884-222-1.
 • Saarnio, Uuno: Mitä tiedämme äärettömästä?. Porvoo Helsinki: WSOY, 1969.
 • Salem, Lionel & Testard, Frédéric & Salem, Coralie: Kauneimmat matemaattiset kaavat. (Les plus belles formules mathématiques, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. 4. painos (1. painos 1993). Helsinki: Art house, 2010. ISBN 978-951-884-111-4.
 • Sossinsky, Alexei: Solmut: Erään matemaattisen teorian synty. (Nœuds: Genèse d’une théorie mathématique, 1999.) Suomeksi toimittanut Osmo Pekonen. Helsinki: Art house, 2002. ISBN 951-884-347-3.
 • Stewart, Ian: Kirjeitä nuorelle matemaatikolle. (Letters to a young mathematician, 2006.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-02-5.

51.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.
 • Monk, Ray: Russell: Matematiikka – unelmia ja painajaisia. (Russell: Mathematics; Dreams and nightmares, 1997.) Suomentanut Anssi Korhonen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16193-8.

51.03 Hakuteokset[muokkaa]

51.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Matematiikan päivät 2010: Jyväskylän yliopisto 4.1.–5.1.2010. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010.

51.08 Taulukot. Tilastot[muokkaa]

 • Valtanen, Esko: Matematiikan ja fysiikan käsikirja. Jyväskylä: Genesis-kirjat, 2007. ISBN 978-952-9867-28-8.

51.09 Historia[muokkaa]

 • Barrow, John D.: Lukujen taivas: Laskeminen, ajattelu ja olemassaolo. (Pi in the sky: Counting, thinking, and being, 1992.) Suomentanut Risto Vilkko. Helsinki: Art house, 1999. ISBN 951-884-231-0.
 • Boyer, Carl B. & Merzbach, Uta C.: Matematiikan historia. (A History of Mathematics, 1985, 1991, 2011.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 2016. ISBN 978-951-884-555-6.
 • Derbyshire, John: Alkulukujen lumoissa: Bernhard Riemann ja matematiikan suurin ratkaisematon ongelma. (Prime obsession: Bernhard Riemann and the greatest unsolved problem in mathematics, 2003.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-75-5.
 • Doksiadis, Apostolos & Papadimitriou, Khristos H.: Logicomix: Nerouden ja hulluuden rajalla. (Logicomix: An epic search for truth, 2009.) Kuvitus: Alekos Papadatos ja Annie Di Donna. Suomentanut Tua Korhonen. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-786-5.
 • Ekeland, Ivar: Ennakoimattoman matematiikka. (Le calcul, l’imprévu, 1984.) Suomentaneet Klaus ja Helka Vala. 3. painos (1. painos 1989). Helsingissä: Art house, 2001. ISBN 951-884-303-1.
 • Flegg, Graham (toim.): Lukujen historia: Sormilla laskemisesta tietokoneisiin. (Numbers through the ages, 1989.) Suomentanut Hannu Karttunen. Artikkeli Suomen lukusanoista: Ulla-Maija Kulonen. Helsinki: Art house, 2002. ISBN 951-884-335-X.
 • Flynn, Mike: Ääretön kertaa ääretön: Opas lukujen kiehtovaan maailmaan. (Infinity in your pocket: Over 3000 theorums, facts, and formulae, 2005.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Kuvitus: Richard Burgess. Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4720-2.
 • Livio, Mario: Yhtälö jota ei voinut ratkaista: Miten matematiikka paljasti symmetrian kielen. (The equation that couldn’t be solved: How mathematical genius discovered the language of symmetry, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 978-952-5697-10-0.
 • Oikkonen, Juha (toim.): Katsauksia matematiikan historiaan. Teos on koottu Helsingin yliopistossa keväällä 1980 järjestetyn yleisöluentosarjan pohjalta. Helsinki: Gaudeamus, 1982. ISBN 951-884-150-0.
 • O'Shea, Donal: Poincarén konjektuuri: Maailmankaikkeuden muotoa etsimässä. (The Poincaré conjecture: In search of the shape of the universe, 2007.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-28-5.
 • Pulkkinen, Jarmo: Sudenluusta supertietokoneeseen. Kansialanimeke: Laskemisen kulttuurihistoriaa. Helsinki: Art house, 2004. ISBN 951-884-388-0.
 • Seife, Charles: Nollan elämäkerta. (Zero: The biography of a dangerous idea, 2000.) Suomentanut Risto Varteva. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25065-1.
 • Strogatz, Steven: Ihana X: Matematiikan lumoa nollasta äärettömään. (The Joy of X: A Guided Tour of Math, from One to Infinity, 2012.) Suomentanut Markus Hotakainen. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-516-7.

51.1 Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra[muokkaa]

 • Häsä, Jokke & Rämö, Johanna: Johdatus abstraktiin algebraan. 3. uudistettu painos (1. painos 2012). Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-361-0.
 • Lempiäinen, Pentti: Lukujen symboliikka nollasta miljoonaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20405-6.
 • Singh, Simon: Fermat’n viimeinen teoreema: Kertomus ongelmasta, joka piinasi maailman parhaita matemaatikoita 358 vuoden ajan. (Fermat’s enigma: The epic quest to solve the world's greatest mathematical problem, 1998.) Esipuhe: John Lynch. Suomentanut Katriina Savolainen. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1118-0.

51.109 Historia[muokkaa]

 • Seife, Charles: Nollan elämäkerta. (Zero: The biography of a dangerous idea, 2000.) Suomentanut Risto Varteva. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25065-1.
 • Seppänen, Jouko: Algebran oppihistoriaa ja käsitteitä: Lukumystiikasta kielen ja ajattelun rakenteisiin. Tieteen historia ja filosofia – Matemaattiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1996. ISBN 951-22-3129-8.

51.2 Geometria[muokkaa]

 • Weyl, Hermann: Symmetria. (Symmetry, 1952.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-16-X.

51.209 Historia[muokkaa]

 • Seppänen, Jouko: Geometrian historia ja filosofia: Platonin kappaleista fraktaali- ja kyberavaruuksiin. Tieteen historia ja filosofia – Matemaattiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1996. ISBN 951-22-3130-1.

51.3 Analyysi[muokkaa]

 • Merikoski, Jorma & Halmetoja, Markku & Tossavainen, Timo: Johdatus matemaattiseen analyysin teoriaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29570-1.

51.309 Historia[muokkaa]

 • Seppänen, Jouko: Analyysin oppihistoriaa ja käsitteitä: Indivisiibelistä integraaliin ja funktioanalyysiin. Tieteen historia ja filosofia – Matemaattiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1996. ISBN 951-22-3131-X.

51.4 Todennäköisyyslaskenta[muokkaa]

 • Barabási, Albert-László: Linkit: Verkostojen uusi teoria. (Linked: The new science of networks, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-66-6.
 • Laininen, Pertti: Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. 5. korjattu painos. Helsinki: Otatieto, 2001 (7. painos 2004). ISBN 951-672-312-8.
 • Rainio, Kullervo: Tapahtumisen yleinen kuvaus: Tieteittenvälinen todennäköisyysmatemaattinen tarkastelu. Helsinki: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos, 1998. ISBN 951-45-8058-3.
 • Siegfried, Tom: John Nash, peliteoria ja luonnon koodi. (A beautiful math: John Nash, game theory and the modern quest for a code of nature, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-05-6.

51.407 Oppikirjat[muokkaa]

 • Launonen, Eero & Sorvali, Esko & Toivonen, Pertti: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. Eripainos Teknisten ammattien matematiikka 3E:n luvuista 10–12. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-32264-4.

51.5 Erityiset laskentamenetelmät[muokkaa]

 • Haataja, Juha (toim.): Alkuräjähdyksestä kännykkään: Näkökulmia laskennalliseen tieteeseen. Espoo: CSC – Tieteellinen laskenta, 1998. ISBN 952-9821-48-4.