Kirjallisuutta musiikista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

Sisällysluettelo

78 Musiikki[muokkaa]

 • Burrows, John & Wifeen, Charlie: Klassinen musiikki. (Eyewitness Companion: Classical Music, 2005.) Suomentaneet Saana Ala-Antti ja Mirja Kytökari. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31887-4.
 • Hako, Pekka (toim.): Aistit, uni, rakkaus. Kaksitoista katsetta Kaija Saariahoon. Helsinki: Lurra Editions, 2012. ISBN 978-952-5850-30-7.
 • Järvenpää, Leena (toim.): Aa tuuti lasta: Unilauluja lapsille. Kuvittanut Virpi Penna. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4670-2.
 • Kimanen, Seppo: Golfia anopin kanssa... ja muita juttuja. Helsinki: Chamber Arts, 2002. ISBN 952-91-4705-8.
 • Kokkonen, Joonas: Ihminen ja musiikki. Valittuja kirjoituksia, esitelmiä, puheita ja arvosteluja. Toimittanut Kalevi Aho. Julkaisija: Suomalaisen musiikin julkistamisseura ry. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-554-1.
 • Lindgren, Minna: Pianon palkeilta orkesterin koskettimille. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2493-2.
 • Musiikki ja tanssi. Moduli-sarja.
 • Nordström, Sixten: Kaikki musiikista. (Så blir det musik, 1989.) Suomennos: Anna-Lisa Holmqvist, Hannu Wuorela. Suomenkielisen laitoksen tarkistanut Matti Huttunen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21189-3.
 • Rainio, Riitta: Suomen rautakautiset kulkuset, kellot ja kelloriipukset: Äänimaiseman arkeologiaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisuja. Helsinki: Suomen musiikkikirjasto, 2010. ISBN 978-952-5363-37-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rydman, Kari: Ihmisen ääni. Kirja koostuu pääosin Rydmanin kirjeistä ja esseemäisistä pohdiskeluista. Vastaanottajien joukossa ovat muun muassa Hannu Tarmio, Risto Rydman, Elisse Heinimaa, Erik Tawaststjerna, Kaj Chydenius, Heikki Hamarila, Björn Kurtén, Hanna Ketonen, Lassi Nummi, Reijo Frank ja Irma Thölix. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09590-7.
 • Salmenhaara, Erkki: Löytöretkiä musiikkiin. Valittuja kirjoituksia 1960–1990. Toimittanut Kalevi Aho. Julkaisija: Suomalaisen musiikin julkistamisseura ry. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-534-7.
 • Ukkola-Vuoti Liisa: Mitä musiikki on? Musiikin biologinen tausta (tulossa)

78.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Korhonen, Kimmo (toim.): Andante. Klassisen musiikin tietosanakirja. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27134-9.
 • Mikkonen, Henna & Rimpiläinen, Suvi: Konsertissa kävijän taskusanasto. 2. painos (1. painos 2003). Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-248-7.
 • Otavan iso musiikkitietosanakirja. 3, Herz–laudes. (Sohlmans musiklexikon.) Toimituskunta: Erkki Ala-Könni ym. Suomentajat Heidi Granholm ym. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04553-9.
 • Sävelten maailma 3. Perustuu julkaisuun Milton Cross' encyclopedia of the great composers and their music. Toimitus: Jukka Isopuro, Riitta-Liisa Paananen, Kimmo Korhonen. Kirjoittajat: Kimmo Korhonen (Suomalainen musiikki), Veijo Murtomäki (Sibelius), Jukka Tiensuu (Aikamme musiikki, Messiaen, Boulez, Stockhausen). Kääntäjät: Jukka Isopuro, Kimmo Korhonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-15763-5.

78.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Zeranska-Gebert, Grazyna & Lampinen, Teuvo: Parlando: Musiikkisanakirja. Helsinki: Gaudeamus, 2011 (1. painos 2002). ISBN 978-952-495-206-4.

78.04 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Lindgren, Minna: Musiikki on vakava asia. Pakinat on aiemmin julkaistu Suomen kuvalehdessä ja Radio Ylen ykkösessä. Helsinki: Loki-kirjat, 1998. ISBN 952-9646-66-6.
 • Tarasti, Eero: Musiikin todellisuudet: Säveltaiteen ensyklopedia: Kirjoituksia vuosilta 1980–2003. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-561-4.
 • Tarasti, Eero: Musiikki ja humanismi: Suomen saloilta Pariisin salonkeihin: Esseitä vuosilta 2003–2013. Joensuu: Hai, 2013. ISBN 978-952-5934-12-0.

78.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Aittakumpu, Reijo & Lappalainen, Eija & Suomela, Matti: Vox: Lukion musiikki 1. Helsinki: Otava, 2005 (4. painos 2007). ISBN 951-1-18585-3.
 • Aittakumpu, Reijo & Lappalainen, Eija & Suomela, Matti: Vox: Lukion musiikki 2. Helsinki: Otava, 2005 (2. painos 2006). ISBN 951-1-18966-2.
 • Asplund, Roy ym.: Uusi lukion Musiikin aika. 1, [kurssi 1]. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21596-1.
 • Asplund, Roy ym.: Uusi lukion Musiikin aika. 1, kurssi 2. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21597-X.
 • Asplund, Roy ym.: Lukion Musiikin aika. 2, Kurssi 3 ja kurssi 4. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-15577-2.
 • Juutilainen, Esa-Markku & Kukkula, Tapio: Lukion musa. Porvoo Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30758-0.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Amadeus: Johdatus musiikin maailmaan. Helsingissä: Otava, 1999 (5. painos 2004). ISBN 951-1-15554-7.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Opus. Näyttämömusiikkia. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-14054-X.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Opus. Suomalaisena musiikin maailmassa. Helsingissä: Otava, 1994 (5. painos 2003). ISBN 951-1-12962-7.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija & Tikkanen, Riitta: Opus 1, [Kurssit 1–2]. Helsingissä: Otava, 1991 (4. painos 1994). ISBN 951-1-10702-X.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Opus 2, [Kurssit 3–4]. Helsingissä: Otava, 1992 (2. painos 1994). ISBN 951-1-11807-2.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Opus 2, [Kurssit 3–4]. Helsingissä: Otava, 1992 (2. painos 1994). ISBN 951-1-11807-2.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Opus. Maailmanmusiikista populaarimusiikkiin. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14053-1.
 • Kasper, Eira & Lampila, Raija: Opus. Musiikin työpaja. Helsingissä: Otava, 1994 (7. painos 2003). ISBN 951-1-12961-9.

78.1 Musiikin tutkimus[muokkaa]

 • Aho, Kalevi: Taiteilijan tehtävät postmodernissa yhteiskunnassa. Valittuja kirjoituksia 1974–1992. Julkaisija: Suomalaisen musiikin julkistamisseura ry. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-543-6.
 • Ampuja, Outi & Kilpiö, Kaarina (toim.): Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2005. ISBN 951-95102-9-X.
 • Arho, Anneli & Järviö, Päivi & Vuori, Marja (toim.): Musiikin vierestä. Polkuja tekemisestä tutkimiseen. Helsinki: Sibelius-akatemia, 2002. ISBN 952-9658-89-3.
 • Debussy, Claude: Monsieur Croche: Antidiletantti. (Monsieur Croche. Antidilettante, 1922. Suomentanut Minna Pöllänen. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-255-X.
 • Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko (toim.): Johdatus musiikintutkimukseen. Jyväskylä: Suomen musiikkitieteellinen seura, 2003. ISBN 951-98479-2-8.
 • Hako, Pekka & Nieminen, Risto (toim.): Ammatti: säveltäjä 2006: Yhdentoista suomalaisen säveltäjän puheenvuoro aikamme musiikista. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-712-3.
 • Hurmio : kirjoituksia säveltäjistä ja kirjailijoista / Thomas Henrikson
 • Kaikkonen, Markku & Mattila, Sari (toim.): Musiikki ja mielen mahdollisuudet. Helsinki: Sibelius-akatemia, 1997. ISBN 952-9658-51-6.
 • Lehtiranta, Erkki: Musiikin korkeammat oktaavit: Ääni ja musiikki meissä ja maailmankaikkeudessa. 2. uudistettu painos (1. painos 2004). Helsinki: Dialogia, 2005. ISBN 952-5422-14-3.
 • Mäki-Kulmala, Airi (toim.): Musiikki ja yhteisö: Musiikin, yhteisön ja musiikkiteollisuuden suhteista. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos. Sarja B, n:o 34. Tampere: Tampereen yliopisto, 1982. ISBN 951-44-1371-7.
 • Pönni, Veijo & Tuomola, Arto: Anna mulle tähtitaivas: Selvitys suomalaisen musiikkitoimialan taloudesta ja tulevaisuudesta: Teosto 75, 1928–2003. 2. korjattu painos. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, mediaryhmä, 2003. ISBN 951-738-861-6.
 • Sivuoja-Gunaratnam, Anne (toim.): Elektronisia unelmia. Kirjoituksia Kaija Saariahon musiikista. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-600-9.
 • Tarasti, Eero (toim.): Musiikin soivat muodot. Kansialanimeke: Musiikintutkimuksen teorioita ja menetelmiä. Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1982. ISBN 951-678-830-0.
 • Torvinen, Juha & Padilla, Alfonso (toim.): Musiikin filosofia ja estetiikka: Kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-581-9.
 • Wahlfors, Laura: Muusikon kumousliikkeet : intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä.
 • Vierimaa, Irma & Kilpeläinen, Kari & Sivuoja-Gunaratnam, Anne (toim.): Siltoja ja synteesejä: Esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-746-3.
 • Vihinen, Antti: Theodor W. Adornon Sibelius-kritiikin poliittinen ulottuvuus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Julkaisija: Lahden Sibeliustalo. Helsinki: Helsingin yliopisto, musiikkitieteen laitos, 2000. ISBN 951-45-9483-5.
 • Vihinen, Antti: Musiikkia ja politiikkaa: Esseitä Wagnerista Sibeliukseen. Julkaisija: Lahden Sibeliustalo. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-514-7.

78.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Dahlhaus, Carl: Musiikin estetiikka. (Musikästhetik, 1967.) Suomentanut Ilkka Oramo. Julkaisija Suomen musiikkitieteellinen seura. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura, 1980. ISBN 951-45-1884-5.
 • Gothoni, Ralf: Pyöriikö kuu: 12 yksinpuhelua musikaalisesta elämästä ja yhteyksien etsimisestä. Helsingissä: Ajatus, 2001. ISBN 951-566-065-3.
 • Kierkegaard, Søren: Mozart-esseet. (De umiddelbare erotiska stadier, eller, Det musikalsk-erotiske, teoksesta Enten – eller, 1843.) Suomentanut Olli Mäkinen. Helsinki: Like, 2002 (2. painos: Like-pokkari 98, 2005). ISBN 951-578-939-7.
 • Kuuskoski, Martti-Tapio: Parsifal ja Richard Wagnerin rakkauden filosofia. Helsinki: Martti-Tapio Kuuskoski, 2005. Teos Google Booksissa.
 • Pylkkö, Pauli: Richard Wagner ajattelijana: Antimodernisti, luonnonmystikko, gnostikko. Kiel: Uuni, 2005. ISBN 3-938382-01-5.
 • Tarasti, Eero: Romantiikan uni ja hurmio: Esseitä musiikista. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18164-1.

78.11 Musiikin filosofia[muokkaa]

 • Huovinen, Erkki & Kuitunen, Jarmo: Johdatus musiikkifilosofiaan. Musiikin käsitteelliset perusteet -projekti. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-232-9.
 • Åberg, Kai & Skaffari, Lotta (toim.): Moniääninen mies: Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 95. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3203-9.
 • Tiekso, Tanja: Todellista musiikkia: Kokeellisuuden idea musiikin avantgardemanifesteissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Musiikkitiede. Helsinki: Osuuskunta Poesia, 2013. ISBN 978-952-305-002-0.
 • Torvinen, Juha & Padilla, Alfonso (toim.): Musiikin filosofia ja estetiikka: Kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-581-9.

78.114 Musiikin psykologia[muokkaa]

 • Karma, Kai: Musiikkipsykologian perusteet. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura, 1986. ISBN 951-95335-8-3.
 • Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi (toim.): Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-662-7.
 • Levitin, Daniel J.: Musiikki ja aivot: Ihmisen erään pakkomielteen tiedettä. (This is your brain on music: The science of a human obsession, 2006.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-22-3.
 • Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi: Musiikkipsykologia. (This is your brain on music: The science of a human obsession, 2006.) Suomentanut Timo Paukku. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-662-7.

78.13 Musiikin sosiologia[muokkaa]

 • Kilpiö, Kaarina & Kurkela, Vesa & Uimonen, Heikki: Koko kansan kasetti. C-kasetin käyttö ja kuuntelu Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-662-4.

78.14 Etnomusikologia[muokkaa]

 • Musiikki kulttuurina / Pirkko Moisala ja Elina Seye (toim.).

78.16 Musiikkiteollisuus. Musiikkiteknologia[muokkaa]

 • Fleischer, Rasmus: Postdigitaalinen manifesti. (Det postdigitala manifestet, 2009.) Suomennos: Mikael Brunila. Helsinki: Into, 2010. ISBN 978-952-264-003-1.

78.1609 Historia[muokkaa]

 • Gronow, Pekka: 78 kierrosta minuutissa. Äänilevyn historia 1877–1960. Helsinki: Suomen Jazz & Pop Arkisto, 2013. ISBN 978-952-67401-6-4.

78.17 Musiikin estetiikka[muokkaa]

 • Torvinen, Juha & Padilla, Alfonso (toim.): Musiikin filosofia ja estetiikka: Kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-581-9.

78.2 Musiikin teoria[muokkaa]

78.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Kontunen, Jorma: Musiikin kieli. 3, Tyylipiirteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-17294-4.

78.25 Muoto-oppi[muokkaa]

 • Murtomäki, Veijo: Sinfoninen ykseys: Muotoajattelun kehitys Sibeliuksen sinfonioissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Musiikin tutkimuslaitoksen julkaisusarja 4. Helsinki: Sibelius-akatemia, 1990. ISBN 951-95540-6-8.

78.3 Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki[muokkaa]

78.309 Historia[muokkaa]

 • Pajamo, Reijo: Taas kaikki kauniit muistot: Joululaulujen taustat ja tarinat. Piirrokset: Venny Soldan-Brofeldt. Suomen lähetysseuran julkaisu. 3. painos (1. painos 1982). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18318-0.
 • Similä, Markus: Rakkaimmat joululaulut ja niiden tekijät: Arkihuolesi kaikki heitä. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6173-2.

78.31 Laulukokoelmat[muokkaa]

 • Bellman, Carl Michael: Bellman, lauluja ja epistoloita. Suomennosvalikoima kokoelmista: Fredmans sånger 1791; Fredmans epistlar, 1790; Bacchi orden, 1932. Laulujen tekstit ruotsiksi ja suomeksi. Suomentanut Reino Hirviseppä. Kuvat: Johan Tobias Sergel. Helsinki: Yliopistopaino, 1991. ISBN 951-570-076-0.
 • Heikkilä, Olli & Kuusisto, Ilkka & Nieminen, Ari (toim.): Joulun toivelaulukirja. Helsinki: Fazer, 1983 (7. painos 1994). ISBN 951-757-112-7.
 • Hämäläinen, Jussi X.: Muutetut sitsit: Upouusia, ennenkuulumattomia juoma-, snapsi- ja sitsilauluja koko Suomen kansalle. Espoo: Desibelius, 2007. ISBN 978-952-92-1624-6.
 • Nikulainen, Marja-Liisa (toim.): Juomalaulut juhliin ja illanistujaisiin. Helsinki: Gummerus, 2010. ISBN 978-951-20-8306-0.
 • Nurminen, Erkki & Sarpaneva, Ontrei (toim.): Ylioppilaan laulukirja. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunta, 1999. ISBN 951-96351-1-4.
 • Suntila, Shimo (toim.): Scifistin malja. Scifilauluja. Turku: Arcturus, 2003. ISBN 952-99187-0-4.
 • Tainio, Iiro (koonnut): Kauneimmat juomalaulut: Hyville, pahoille, rumille, kauniille ja rohkeille: Kun sinua kuitenkin laulattaa. Kuvittanut Jari Tammi. Helsingissä: Pikku-idis, 1993. ISBN 952-9589-10-7.
 • Tammi, Reko (toim.): Kultakurkku: Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan laulukirja. 3. painos. Vaasa: Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, 2005. ISBN 952-91-9040-9.

78.3112 Suomenkieliset lastenlaulut[muokkaa]

 • Kaasinen, Sari: Nuku, nuku lapseni: Kehtolauluja ja hyräilyhetkiä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-769-0.

78.312 Suomenkieliset sekasisältöiset laulukokoelmat[muokkaa]

 • Helín, Peppi (koonnut): Isojen poikien laulukirja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1994. ISBN 951-20-4476-5.
 • Helín, Peppi (koonnut): Isojen tyttöjen laulukirja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1994. ISBN 951-20-4475-7.
 • Virtaperko, Olli: Lampaanviulu: Uusia suomalaisia kaanoneita. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-632-0.

78.351 Oopperat[muokkaa]

 • Asikainen, Pekka & Sinkkonen, Jari: Richard Wagner: Nibelungin sormus. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24589-5.
 • Asikainen, Pekka: Tilaksi avartuu aika: Wagnerin Parsifal. Helsinki: Pekka Asikainen, 2006. ISBN 952-92-0317-9.
 • Bogatz, Thomas & Kuuskoski, Martti-Tapio & Paajanen, Ilkka: Tannhäuser: Vuoren Venus ja Pyhä Elisabeth. Espoo: Richard Wagner -kulttuuriyhdistys, 2006. ISBN 951-98971-2-7.
 • Hautsalo, Liisamaija: Kaukainen rakkaus. Saavuttamattomuuden semantiikka Kaija Saariahon oopperassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Jyväskylä: Suomen musiikkitieteellisen seura, 2008. ISBN 978-951-98479-5-5. Teoksen verkkoversio (PDF).

78.35101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Kierkegaard, Søren: Mozart-esseet. (De umiddelbare erotiska stadier, eller, Det musikalsk-erotiske, teoksesta Enten – eller, 1843.) Suomentanut Olli Mäkinen. Helsinki: Like, 2002 (2. painos: Like-pokkari 98, 2005). ISBN 951-578-939-7.
 • Kuuskoski, Martti-Tapio: Parsifal ja Richard Wagnerin rakkauden filosofia. Helsinki: Martti-Tapio Kuuskoski, 2005. Teos Google Booksissa.

78.35103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Batta, András (päätoim.): Ooppera. Säveltäjät, teokset, esittäjät. (Opera. Komponisten, Werke, Interpreten, 1999.) Suomentanut Elli Ainola. Köln: Könemann, 2001. ISBN 3-8290-5833-0.
 • Lazarus, John: Oopperan käsikirja. (The Opera Handbook, 1987.) Suomentanut Hannu-Ilari Lampila. 4., uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-26604-4.

78.35109 Historia[muokkaa]

 • Bacon, Henry: Oopperan historia. Helsingissä: Otava, 1995 (2. korjattu painos 2001). ISBN 951-1-13273-3.

78.352 Operetit. Musikaalit. Musiikkinäytelmät[muokkaa]

 • Myllylä, Rauno: Tähti se kulukeepi: Tiernapoikien tarina. 3. painos, uudistettu laitos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28969-8.
 • Mäkelä, Riitta: Tiernapojat meillä ja muualla: Tiernapoika-aiheisia kirjoituksia 1998–2006. Kirjoitukset julkaistu sanomalehti Kalevassa 1998–2006. Oulu: Kaleva, 2006.

78.4 Etnomusiikki. Kansanmusiikki[muokkaa]

 • Asplund, Anneli & Hako, Matti (toim.): Kansanmusiikki. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-234-6.
 • Blomster, Risto (toim.): Kantele. Kirjoittaneet Pekka Jalkanen, Heikki Laitinen ja Anna-Liisa Tenhunen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-101-8.

78.42 Suomi[muokkaa]

 • Donner, Philip & Kurkela, Vesa & Lahtinen, Matti (toim.): Suomen etnisten vähemmistöjen musiikki. Suomen antropologisen seuran toimituksia 8. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1981. ISBN 951-692-070-5.

78.421 Suomalainen etnomusiikki[muokkaa]

 • Heikkilä, Johannes & Virtanen, Hannu: Pilven piirtä myöten: Suomietnon synty. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-303-6.
 • Nevalainen, Kimmo: Värttinä: Mierontiellä ja punaisella matolla. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0139-8.

78.4213 Suomenkieliset kansanlaulut[muokkaa]

 • Asplund, Anneli & Piela, Ulla (toim.): Laulan lempilintusille: Kalevalaisia häälauluja. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto, 1998. ISBN 951-95056-6-0.
 • Asplund, Anneli & Forstadius, Annukka (toim.): Unilintu: Sata suomalaista kehtolaulua. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-549-3.

78.463 Espanja[muokkaa]

 • Varto, Juha & Attar, Hakim: Syvä laulu. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-18-6.

78.471 78.471 Venäjä[muokkaa]

 • Saunio, Ilpo & Immonen, Kalevi: Pororumpu ja balalaikka: Neuvostoliiton kansojen musiikki. Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti, 1979. ISBN 951-99237-5-6.

78.4711 Venäjän alueella elävien suomensukuisten kansojen etnomusiikki[muokkaa]

 • Kádár, György ym. (toim.): ”Virta vierii, ranta pysyy ...”: Suomensukuisten kansojen laulukirja. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-96-7.
 • Nenola, Aili: Inkerin itkuvirret. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 735. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-058-9.

78.472 Baltian maat[muokkaa]

 • Veera Pähnapuu: Setukeste rahvalaule: Setukaisten kansanlauluja. Koonnut Vaike Sarv. Toimittanut Antti Koiranen. Suomenkieliset käännökset: Antti Koiranen. Tutkivi 5. Virrat: Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema, 1995. ISBN 951-44-3744-6.

78.48388 Brasilia[muokkaa]

 • Koskiala, Matti & Häyrinen, Urpo: Samba ja Rion karnevaalit. Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2432-X.

78.491 Saamelaiset[muokkaa]

 • Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä: Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 762. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-120-8.

78.54 Orkesterit[muokkaa]

 • Sirén, Vesa: Suomalaiset kapellimestarit: Sibeliuksesta Saloseen, Kajanuksesta Franckiin. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-21303-1.

78.6 Kosketinsoitinmusiikki. Näppäilysoitinmusiikki[muokkaa]

78.609 Historia[muokkaa]

 • Leisiö, Timo: Lyyra ja Pythagoras: Antiikin ajan kielisoittimia. Kanteleliiton julkaisuja n:o 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-3873-6.

78.65 Kitara[muokkaa]

 • Denyer, Ralph: Suuri kitarakirja. (The guitar handbook, 1995.) Asiantuntijat: Isaac Guillory ja Alastair M. Crawford. Suomentajat: Ilpo Saastamoinen ym. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (7. painos 2006). ISBN 951-0-20072-7.

78.67 Kantele[muokkaa]

 • Nieminen, Raimo & Väänänen, Timo & Rossander, Meri-Anna: Kantele eläväksi. Julkaisija: Nurmeksen museo, Kantele eläväksi -hanke. Nurmes: Nurmeksen museo, 2011.

78.81 Huilu[muokkaa]

 • Riikonen, Taina: Jälkiä itsessä. Narratiivisia huilisti-identiteettejä Kaija Saariahon säveltämässä musiikissa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 2005. ISBN 951-29-2910-4.

78.88 Elektroakustinen musiikki[muokkaa]

 • Kuljuntausta, Petri: On/off: Eetteriäänistä sähkömusiikkiin. Helsinki: Like: Kiasma, nykytaiteen museo, 2002. ISBN 951-578-934-6.

78.9 Musiikin historia[muokkaa]

 • Gronow, Pekka & Saunio, Ilpo: Äänilevyn historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16155-1.
 • Heikinheimo, Seppo: Mätämunan muistelmat. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14997-0.
 • Jeanson, Gunnar & Rabe, Julius: Musiikki kautta aikojen. 1, Kreikan antiikista rokokoohon. (Musiken genom tiderna, 1966.) Suomentaneet Tuula Kotilainen ja Hannele Branch. 2. painos (1. painos 1970). Helsingissä: Otava, 1977. ISBN 951-1-04199-1.
 • Pogue, David & Speck, Scott: Klassinen musiikki for dummies. (Classical music for dummies, 1997.) Kääntäjä: Arto Niinistö. Helsinki: Suomen atk-kustannus, 1999. ISBN 951-762-597-9.
 • Tarasti, Eero: Sävelten sankareita: Eurooppalaisia musiikkiesseitä. Kulttuurin malja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22879-6.

78.91 Länsimaisen taidemusiikin historia[muokkaa]

 • Burrows, John & Wifeen, Charlie: Klassinen musiikki. (Eyewitness companion: Classical music, 2005.) Suomennos: Saana Ala-Antti ja Mirja Kytökari. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31887-4.
 • Klassisen musiikin kauneimmat. Suomennos: Saara Ehrnsten. Espoo: Weilin + Göös, 1999. ISBN 951-35-6532-7.
 • Kontunen, Jorma: Musiikin kieli. 3, Tyylipiirteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-17294-4.
 • Korhonen, Eija: Musiikin historia. 1 osa, Länsimaisen musiikin historiaa. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja B, Opetusmonisteita ja selosteita 5. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1994. ISBN 951-42-3941-5.
 • Kundera, Milan: Petetyt testamentit: Esseitä. (Les testaments trahis, 1993.) Suomentanut Jan Blomstedt. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24879-7.
 • Palas, Rainer: Taidemusiikki tutuksi. Helsingissä: Otava, 2002 (2. painos 2006). ISBN 951-1-17496-7.

78.911 Vanhimpien kulttuurien musiikki. Antiikin ajan musiikki[muokkaa]

78.912 Keskiajan musiikki (n. 1000–1400)[muokkaa]

78.913 Renessanssin ajan musiikki (n. 1400–1600)[muokkaa]

 • Groop, Monica ym.: Rakkaudesta Bachiin: Suomalaiset muusikot ja musiikinystävät kertovat suhteestaan säveltäjämestariin. Helsinki: Karas-sana, 2000. ISBN 951-655-546-2.

78.914 Barokkiajan musiikki (noin 1600–1750)[muokkaa]

 • Anderson, Nicholas: Barokin musiikki: Monteverdista Händeliin. (Baroque music: From Monteverdi to Handel, 1994.) Suomennos: Jouko Laaksamo. Kuopio: Unipress, 2004. ISBN 951-579-183-9.
 • Harnoncourt, Nikolaus: Puhuva musiikki. Johdatusta musiikin uudenlaiseen ymmärtämiseen. (Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis, 1982.) Suomentanut Hannu Taanila. Helsinki: Otava, 1986. ISBN 951-1-08773-8.

78.915 Klassismin ajan musiikki (n. 1750–1820)[muokkaa]

 • Rushton, Julian: Klassismin musiikki Gluckista Beethoveniin. (Classical Music: A Concise History from Gluck to Beethoven, 1986.) Suomentanut Eija Kouvo. Kuopio: Puijo, 1992. ISBN 951-579-011-59.

78.916 Romantiikan ajan musiikki (noin 1820–1900)[muokkaa]

 • Whittall, Arnold: Romantiikan musiikki Schubertista Sibeliukseen. Suomennos: Jouko Laaksamo. 2. painos (1. painos 1992). Kuopio: Unipress, 2007. ISBN 978-951-579-196-2.

78.917 1900- ja 2000-luvun musiikki[muokkaa]

 • Griffiths, Paul: Musica nova: Modernin musiikin historia Debussystä Bouleziin. (A concise history of avant-garde music: From Debussy to Boulez, 1978.) Suomennos: Jouko Laaksamo. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-182-0.

78.92 Suomen musiikin historia[muokkaa]

 • Kolbe, Laura & Valjus, Risto & Wrede, Johan (toim.): Soi sana kultainen: Maamme-laulun viisitoista vuosikymmentä. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-393-X.
 • Korhonen, Kimmo: Suomen säveltäjiä neljältä vuosisadalta. Helsinki: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-569-3.
 • Lehtola, Jorma: Laulujen Lappi: Tarinoita haavemaasta. Inari: Kustannus-Puntsi, 2007. ISBN 978-952-5343-33-5.
 • Rönnberg, Ulla (toim.): Maamme-laulu 150 vuotta. Helsinki: Opetushallitus, 1998. ISBN 952-13-0180-5.

78.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Piela, Ulla (toim.): Taiteilijoiden Kalevala. Liittyy Kalevala-näyttelyyn Ateneumin taidemuseossa 27.2.–9.8.2009. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1220. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Kalevalaseura, 2009. ISBN 978-952-222-084-4.

78.99 Henkilöhistoria[muokkaa]

78.991 Länsimaisen taidemusiikin edustajat[muokkaa]

 • Hako, Pekka: Unien lahja: Einojuhani Rautavaaran maailma. Helsingissä: Ajatus, 2000. ISBN 951-566-046-7.
 • Heikinheimo, Seppo (toim.): ”Niin kuin satakieli laulaa...” Säveltäjät kirjoittavat kirjeitä. Suomentanut ja toimittanut Seppo Heikinheimo. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-11991-5.
 • Koivisto, Juhani: Tuijotin tulehen kauan: Toivo Kuulan lyhyt ja kiihkeä elämä. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-32858-3.
 • Mountfield, David: Tšaikovski. (Tchaikovsky, 1990.) Suomentanut Johanna Heikkilä. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9780-3.
 • Pavarotti, Luciano & Wright, William: Pavarotti, minun maailmani. (Pavarotti, My World, 1995.) Suomentanut Marja Haapio. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21332-2.
 • Šostakovitš, Dmitri: Dmitri Šostakovitšin muistelmat. (Svidetelstvo, 1979.) Koonnut Solomon Volkov. Venäjänkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut ja jälkikirjoituksella täydentänyt Seppo Heikinheimo. 2. painos (1. painos 1980). Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10904-9.
 • Tarasti, Eero: Heitor Villa-Lobos ja Brasilian sielu. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-418-9.
 • Vainio, Matti: Diktonius: Modernisti ja säveltäjä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura, 1976. ISBN 951-95335-1-6.

Bach[muokkaa]

 • Bach / Malcolm Boyd
 • Gardiner, John Eliot: Musiikkia taivaan holveissa. Johann Sebastian Bach – muotokuva. (Music in the Castle of Heaven: A Portrait of Johann Sebastian Bach, 2013.) Suomentanut Sampsa Laurinen. Helsinki: Fuga, 2015. ISBN 978-952-93-5106-0.
 • Wikström, Owe: Sielu ja sointi: Kirjoituksia J. S. Bachin elämästä ja uskosta. (Toccata: J. S. Bachs andliga universum, iakttagelser och betraktelser, 1999.) Suomentanut Laura Voipio. Minerva-sarja. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-795-X.

Mozart[muokkaa]

 • Becker, Max & Schickhaus, Stefan: Wolfgang Amadeus Mozart: Kuvaelämäkerta. (Chronik Bildbiografie Wolfgang Amadeus Mozart, 2005.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3605-1.
 • Elias, Norbert: Mozart: Neron muotokuva. (Mozart: Zur Soziologie eines Genies, 1991.) Suomentanut Aulikki Vuola. Johdanto ja loppusanat: Antti Häyrynen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-915-6.
 • Hildesheimer, Wolfgang: Mozart. (Mozart, 1977.) Suomentaneet Seppo ja Päivi Heikinheimo. Helsingissä: Otava, 1983 (5. painos 2006). ISBN 951-1-11882-X.

Beethoven[muokkaa]

 • Brown, Pam: Ludwig van Beethoven. (Ludwig van Beethoven, 1993.) Suomentanut Sirkka Salonen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21223-7.
 • Basile, Marianne: Suurmiehiä. Beethoven. (I protagonisti della Civiltà, Beethoven, 1982.) Suomentanut Kristian Björg. Tampere: Ruutu, 1984. ISBN 951-9218-25-4.
 • Matthews, Denis: Beethoven. (Beethoven, 1985.) Suomentanut Riitta Kauko. Helsingissä: Otava, 1991 (2. painos 2002). ISBN 951-1-10797-6.
 • May, Robin: Beethoven. (Beethoven, 1990.) Suomentanut Riitta Kallas. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9768-4.

Wagner[muokkaa]

 • Asikainen, Pekka & Sinkkonen, Jari: Richard Wagner: Nibelungin sormus. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24589-5.
 • Asikainen, Pekka: Tilaksi avartuu aika: Wagnerin Parsifal. Helsinki: Pekka Asikainen, 2006. ISBN 952-92-0317-9.
 • Millington, Barry: Richard Wagner: Elämä ja teokset. (Wagner.) Suomentanut Jopi Harri. Turku: Suomen Wagner-seura, 2003. ISBN 952-99184-0-2.
 • Wagner, Richard: Elämäni. (Mein Leben, 1870–1880.) Suomentanut Saila Luoma. Turku: Faros-kustannus, 2002. ISBN 951-98968-0-5.
 • Wagner vasta-alkaville ja edistyville / Michael White ja Kevin Scott

Suomi[muokkaa]

 • Ara, Ture: ”Saparo-Tuure”: Ture Aran punamustasta muistojen kirjasta. Piirrokset tekijän. Kouluvuosiin keskittyvä muistelmateos. Helsinki: Alea-kirja, 1973.
 • Ara, Ture: Viisikanta. Muistelmia ja mietelmiä, jatkoa Saparo-Tuure-kirjan lapsuudenmuistelmille. Ara kirjoittaa myös runsaasti suojelijanaan toimineesta Erkki Melartinista. Varkaus: Kaariaura, 1978. ISBN 951-9471-00-6.
 • Kangas, Laila & Konttinen, Anu (toim.): Suomalaisia säveltäjiä. Säveltäjäesittelyt: Anu Konttinen. Helsinki: Yleisradio, 2006. ISBN 951-43-0863-8.
 • Kupiainen, Teemu: Viulunsoittaja kadulla: Es muss sein. Kuvat: Stefan Bremer. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-300-4.
 • Leif Segerstam nyt! / Minna Lindgren.
 • Sirén, Vesa: Suomalaiset kapellimestarit: Sibeliuksesta Saloseen, Kajanuksesta Franckiin. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-21303-1.

Sibelius[muokkaa]

 • Brofeldt, Jussi (toim.): Jean Sibelius kodissaan. Kuvat Björn Soldanin ja Heikki Ahon elokuvasta Sibelius kodissaan. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-364-6.
 • Goss, Glenda Dawn: Sibelius, Amerikka ja amerikkalaiset: Vieläkö lähetämme hänelle sikareja? 24 tarinaa. Suomeksi toimittanut Martti Haapakoski. Osa tarinoista kirjoitettu alun perin radio-ohjelmiksi, jotka esitetty Yleisradion kanavilla kesäkaudella 2008. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35517-6.
 • Huttunen, Matti: Jean Sibelius: Pienoiselämäkerta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-22595-9.
 • Levas, Santeri: Jean Sibelius. Muistelma suuresta ihmisestä. Ilmestynyt aiemmin kaksiosaisena: Nuori Sibelius, 1957 ja Järvenpään mestari, 1960. Profiili-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986 (2. painos 1992). ISBN 951-0-13306-X.
 • Sirén, Vesa: Aina poltti sikaria: Jean Sibelius aikalaisten silmin. Helsingissä: Otava, 2000 (2. tarkistettu painos 2000). ISBN 951-1-14494-4.
 • Tawaststjerna, Erik: Sibelius. Toimittanut Erik T. Tawaststjerna. Alkuperäisteoksen suomentajat: Tuomas Anhava, Seppo Heikinheimo, Erkki Salmenhaara. Helsingissä: Otava, 1997 (2. painos 2000). ISBN 951-1-14231-3.

78.992 Etnomusiikin edustajat[muokkaa]

 • Väänänen, Timo & Ikävalko, Ilari: Kasvot: Mielikuvia kanteleesta. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 10. Julkaisu on koottu Timo Väänäsen musiikin tohtorintutkintoon liittyvästä valokuva- ja muusta materiaalista. Helsinki: Maahenki: Maanite, 2008. ISBN 978-952-5652-35-2.