Kirjallisuutta näyttämötaiteesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

77 Näyttämötaide. Elokuvataide[muokkaa]

 • Barthes, Roland: Valoisa huone. (La chambre claire: Note sur la photographie, 1980.) Suomentaneet Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Helsinki: Kansankulttuuri: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1985. ISBN 951-615-365-8.

77.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Brecht, Bertolt: Aikamme teatterista: Epäaristotelelaisesta dramatiikasta. (Schriften zum Theater: Über eine nicht-aristotelische Dramatik, 1963.) Valikoinut Sigfried Unseld. Suomentanut Max Rand. Helsinki: Tammi, 1965.

77.1 Teatteritaide[muokkaa]

 • Artaud, Antonin: Kohti kriittistä teatteria. (Le théâtre et son double, 1938; Le théâtre de la cruauté, 1948. Suomentanut Ulla-Kaarina Jokinen. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07283-8.
 • Baldwin, Michelle: Burleskin paluu. (Burlesque and the new bump-n-grind, 2004.) Suomentanut Tytti Heikkilä. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0420-7.
 • Balme, Christopher B.: Johdatus teatteriin. (The Cambridge Introduction to Theatre Studies, 2008.) Suomentanut Pirkko Koski. Helsinki: Like, 2015. ISBN 978-952-01-1136-6.
 • Brecht, Bertolt: Aikamme teatterista: Epäaristotelelaisesta dramatiikasta. (Schriften zum Theater: Über eine nicht-aristotelische Dramatik, 1963.) Valikoinut Sigfried Unseld. Suomentanut Max Rand. Helsinki: Tammi, 1965.
 • Brecht, Bertolt: Kirjoituksia teatterista. Suomentaneet Anja Kolehmainen, Rauni Paalanen ja Outi Valle. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0645-1.
 • Grotowski, Jerzy: Kohti köyhää teatteria. (Teksty z lat 1965–1969, 1989.) Suomentanut Martti Puukko. 2. uudistettu painos. Helsinki: Like: Teatterikorkeakoulu, 2006. ISBN 952-471-807-3.
 • Kallinen, Timo: Brecht goes hiphop! Kiistakirjoituksia taiteesta, tieteestä ja politiikasta 1980- ja 1990-luvuilla. Helsinki: TA-tieto, 1997. ISBN 951-97669-0-1.
 • Kekki, Lasse: Pervo parrasvaloissa: Queer-draamaa Teksasista Kokkolaan. Turku: Eetos, 2010. ISBN 978-952-99461-8-1.
 • Mamet, David: Teatteri. (Theatre, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-61-2.
 • Nurmi, Riikka: Eläytyen hyvään: Eettistä kasvua draaman avulla. Julkaistu Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n ja Suomen Unesco-kouluverkon yhteistyönä. Helsinki: Kerhokeskus – koulutyön tuki, 1999. ISBN 952-9759-46-0.
 • Ollikainen, Anneli: Lihat ylös! Muistiinpanoja Jouko Turkan opetuksesta. Helsinki: Teatterikorkeakoulu: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-215-3.
 • Hybris : dramaturgian filosofia / Jussi Parviainen.
 • Seppänen, Janne: Tehtävä Oulussa: Tulkintoja Jumalan teatterin avantgardesta. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3769-1.
 • Kirurgisen operaation teatteri : teatterillinen kuva ja ihmismuodon esitettävyys avantgardistisen väkivallan näkökulmasta / Petri Tervo.

77.11 Teatterityö[muokkaa]

 • Heikkilä-Rastas, Marjatta (toim.): Pukutaikaa: Pohjoisia puheenvuoroja ja pukeutumiskuvia elämys-, tanssi-, elokuva- ja teatteripuvuista. Pohjautuu Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan vaatetusalan pro gradu -tutkielmiin. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-317-1.
 • Mamet, David: Ravintoloissa kirjoittelua. (Writing in restaurants, 1987.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-59-3.
 • Mamet, David: Elokuvan ohjaamisesta ja Kolme tapaa käyttää veistä. (On directing film, 1991; Three uses of the knife: On the nature and purpose of drama, 1998.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-45-3.
 • Mamet, David: Tosi ja epätosi: Arkijärkeä ja harhaoppia näyttelijälle. (True and false: Heresy and common sense for the actor, 1997.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra Cognita, 1999. ISBN 952-5202-34-8.

77.14 Lastenteatteri[muokkaa]

 • Järvinen, Marja-Liisa & Natunen, Kirsti & Vuorialho, Leena: Vuoden varrelta: Kouluvuoden juhla- ja merkkipäivät. Liittyy julkaisuun Koulukirja. 1 A-1 D: opettajan vihko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17459-9.

77.157 Musiikkiteatteri[muokkaa]

 • Aarnipuu, Tiia: Sinivalkoisissa höyhenissä. Suomalainen drag. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0402-3.

77.19 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia[muokkaa]

 • Riikonen, H. K.: Keisari satiirikkona ja muita tutkimuksia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-054-6.

77.192 Suomi[muokkaa]

 • Anhava, Martti: Romua rakkauden valtatiellä: Arto Mellerin elämä. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23700-6.
 • Kontio, Kari: Kausi helvetissä eli Neljä vuotta Turkan koulussa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15098-3.
 • Älä osoita sateenkaarta : kohtauksia elämästäni / Lisbeth Landefort
 • Tiusanen, Timo, Teatterimme hahmottuu : Näyttämötaiteemme kehitystie kansanrunoudesta itsenäisyyden ajan alkuun

77.1961 Ranska[muokkaa]

 • Antonin Artaudin jäljet ranskalaisessa teatterissa : essee / Johanna Enckell

77.1962 Italia[muokkaa]

 • Ensimmäiset seitsemän vuottani ja muutama niiden lisäksi / Dario Fo
 • Buffa, Aira: Piru periköön ilveilijän: Johdatus Dario Fon teatteriin. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-517-9.

77.1971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Beevor, Antony: Olga Tšehovan arvoitus. (The mystery of Olga Chekhova, 2004.) Suomentanut Anja Meripirtti. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30795-5.

77.2 Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide[muokkaa]

 • Aalto, Anna-Liisa & Parviainen, Kati: Auta ääntäsi: Äänenkäyttäjän käsikirja. 5. uusittu ja laajennettu painos. Helsingissä: Otava, 1985 (8. painos 1998). ISBN 951-1-08403-8.
 • Aristoteles: Retoriikka; Runousoppi. (Rhetorica; Poetica.) Teokset 9. Suomennokset: Paavo Hohti, Päivi Myllykoski (Retoriikka), Paavo Hohti (Runousoppi). Selitykset laatinut Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 1997 (3. painos 2005). ISBN 951-662-702-1.
 • Aulanko, Mari: Rohkeasti puhumaan: Luonteva esiintyminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (4. painos 2005). ISBN 951-0-21215-6.
 • Blomstedt, Jan: Retoriikkaa epäilijöille. S. 235–256: Retoriikan sanasto. Sanaston toimittanut Jari Kauppinen. Helsinki: Loki-kirjat, 2003. ISBN 951-825-007-3.
 • Cicero, Marcus Tullius: Puhetaidosta: Brutus. Johdanto, suomennos, selitykset ja liitteet Pirkko Haapanen. Johdannon Cicero-esittely Teivas Oksala. Helsinki: Finn Lectura, 1990. ISBN 951-8905-21-5.
 • Cicero, Marcus Tullius: Puhujasta. (De oratore.) Suomennos Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-960-1.
 • Erola, Eila & Roihuvuo, Raimo: Sana sanasta. 1. osa, Puhetaito. Tampere: Tammertekniikka, 1973 (5. paino 1981). ISBN 951-9030-07-7.
 • Hakkarainen, Tuula & Hyvärinen, Marja-Leena: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 1999. ISBN 951-39-0470-9.
 • Heiska, Kaarina: Puheviestintä. 2. uudistettu laitos. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3816-8.
 • Hägg, Göran: Hyvin puhuttu. (Praktisk retorik: Med klassiska och moderna exempel, 2001.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2203-4.
 • Jääskeläinen, Janne & Kortesuo, Katleena: Nörtin esiintymisopas: Suoritusmanuaali substanssiosaajalle. Helsinki: Talentum, 2013. ISBN 978-952-14-1971-3.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Puhetaito: Mitä mestaripuhujan tulee tietää. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1991. ISBN 951-700-933-X.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Argumentaatiotaito Aristoteleella. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1991. ISBN 951-702-021-X.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Korkeempi kaiku: Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. Kalevalaseuran vuosikirja 88. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-136-0.
 • Jääskeläinen, Janne - Kortesuo, Katleena: Nörtin esiintymisopas: suoritusmanuaali substanssiosaajalle. Talentum 2013.
 • Leikvoll, Thomas: Small talk haltuun : näin kehityt tuppisuusta keskustelijaksi.
 • Leiwo, Matti & Luukka, Minna-Riitta & Nikula, Tarja: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos, 1992. ISBN 951-680-773-9.
 • Marjanen, Kaarlo: Puheilmaisusta taitona ja taiteena: Lausuntapedagoginen luentosarja. Toimitus: Antti Sovijärvi, Kaija Tanskanen, Else Tanttu. Helsinki: Suomen puheopisto, 1986. ISBN 951-99725-3-6.
 • Mattila, Heli & Ruusunen, Tuula & Uola, Kirsi: Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30268-6.
 • Paremmaksi puhujaksi / Ragnhild Nilsen
 • Palonen, Kari: Kootut retoriikat: Esimerkkejä politiikan luennasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-34-0929-5.
 • Palonen, Kari & Summa, Hilkka (toim.): Pelkkää retoriikkaa: Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-000-7.
 • Perelman, Chaïm: Retoriikan valtakunta. (L’empire rhétorique, 1977.) Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1996 (2. painos 2007). ISBN 951-768-004-X.
 • Puro, Jukka-Pekka: Johdatus puheviestinnän teorioihin. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-665-3.
 • Puro, Ulla: Reilua retoriikkaa. Käsikirjoitus: Ulla Puro. Toimitus: Tuula Pasanen. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2007. ISBN 978-951-701-512-7.
 • Quintilianus: Puhujan kasvatus: 1. osa. (Institutio oratoria, noin 95.). Turku: Faros, 2012. ISBN 978-952-5710-24-3.
 • Quintilianus: Puhujan kasvatus: 2. osa. (Institutio oratoria, noin 95.). Turku: Faros, 2013.
 • Quintilianus: Puhujan kasvatus: 3. osa. (Institutio oratoria, noin 95.). Turku: Faros, 2013.
 • Routarinne, Simo: Valta ja vuorovaikutus: Statusilmaisun perusteet. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5281-5.
 • Rytkönen, Olavi (toim.): Parhaat lavarunot: Johdatus poetry slamiin, osa 1. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-248-2.
 • Sager, Arthur W.: Käytännön puhetaito. (Speak your way to success, 1968.) Suomentanut Antti Nuuttila. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Sorjanen, Timo: Kirjoita ja puhu sujuvasti suomeksi: Suomen kielen käsikirja tekstinlaatijalle ja puheenpitäjälle. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6326-3.
 • Spence, Gerry: Väittele ja voita: Persoonallisuus peliin. (How to argue and win every time: At home, at work, in court, everywhere, everyday. 1995.) Suomentanut Riikka Stewen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20966-X.
 • Studia: Studia-tietokeskus: Sanankäytön pikkujättiläinen. Toimittaneet Hannu ja Janne Tarmio. Espoo: Weilin + Göös, 1999. ISBN 951-35-6502-5.
 • Tammivuori, Kalevi: Nauti esiintymisestä!. Helsinki: Inforviestintä, 2000 (6. painos 2006). ISBN 952-5123-34-0.
 • Torkki, Juhana: Puhevalta: Kuinka kuulijat vakuutetaan. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20331-2.
 • Torkki, Juhana: Tarinan valta: Kertomus luolamiehen paluusta. Helsingissä: Otava, 2014. ISBN 978-951-1-27710-1.
 • Torkki, Juhana: Asiantuntijan esiintymisopas: Näin valmistelet elämäsi parhaan puheen. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-29239-5.
 • Vakkuri, Kai: Puhujan opas: Näin haamukirjoitat toiselle puheen: Näin kirjoitat ja pidät oman puheen. Helsinki: BSV-kirja, 2007. ISBN 978-952-5575-10-1.
 • Valonen, Helena: Puhu ja esiinny luontevasti. Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6277-1.

77.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito: Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16938-6.

77.3 Tanssi[muokkaa]

 • Saarikoski, Helena (toim.): Tanssi tanssi: Kulttuureja, tulkintoja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-459-2.
 • Tuittu, Nina & Isomursu, Anne: Breikkaus on mun elämäntapa. Valokuvat: Nina Tuittu. Teksti: Anne Isomursu. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-56-2.

77.32 Tanssitaide[muokkaa]

 • Hammond, Sandra Noll: Piruetti: Baletin perusteet. (Ballet basics, 1974, 2004.) Suomentaneet Marjo Nikkilä ja Titta Tunkkari. Helsinki: Art House, 2006. ISBN 951-884-403-8.

77.37 Seuratanssit. Tanssiurheilu[muokkaa]

 • Hakulinen, Kerkko & Yli-Jokipii, Pentti: Tanssilavakirja: Tanssista, lavoista ja lavojen tansseista. Helsinki: AtlasArt, 2007. ISBN 978-952-5671-07-0.
 • Hoppu, Petri: Symbolien ja sanattomuuden tanssi: Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-144-5.
 • Rumbasta rampaan : vammaisen naistanssijan ruumiillisuus pyörätuolikilpatanssissa / Hanna Väätäinen.

77.38 Kansantanssit. Kansantanhut[muokkaa]

 • Hoppu, Petri: Symbolien ja sanattomuuden tanssi: Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-144-5.
 • Junno, Sauli: Leikkilipas: Leikkejä ja tansseja Karjalasta ja Suomesta. Joensuu: Ilias, 2003. ISBN 952-5309-49-5.
 • Malmi, Viola: Elämäni tanssi: Karjalaisen kansantanssin arkea ja juhlaa. Toimittaneet Antti Koiranen ja Hannu Tommola. Tutkivi 33. SKIPin raportteja 6. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005. ISBN 951-44-6266-1.
 • Nuutinen, Liisa: Suomalainen kansantanssi kulttuurisena ilmiönä. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 41. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-768-8.
 • Rausmaa, Pirkko-Liisa ja Esko (toim.): Tanhuvakka: Suuri suomalainen kansantanssikirja. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen kansantanssin ystävät, 1997. ISBN 951-97161-1-4.