Kirjallisuutta sähkötekniikasta ja elektroniikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

Sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa käsittelevää kirjallisuutta[muokkaa]

Suomenkieliset, vuoden 2000 jälkeen julkaistut tai uudistetut[muokkaa]

 • Juha Aaltonen, Seppo Kousa, Jyrki Stor-Pellinen: Elektroniikan perusteet (Limes ry 2002, ISBN 951-745-195-4)
Edesmenneen Mauri Luukkalan kirjan Elektroniikka seuraaja. Käsittelee mm. oskillaattoreita.
 • Timo Haiko, Keijo Salonen, Toni Harju: Digitaalielektroniikka - peruspiireistä sulautettuihin järjestelmiin (SanomaPro 2012, ISBN 978-952-63-0272-0)
Sisältö kattaa digitaalitekniikan perusteet aina porttipiireistä mikroprosessoreihin. Kirjassa on runsaasti käytännön kytkentöjä, joiden avulla tutkitaan erilaisia digitaalitekniikan ilmiöitä. Monipuoliset harjoitustehtävät ja projektityöt sekä laaja nelivärikuvitus tukevat käytännönläheistä oppimista. Kappaleisiin sijoitetut sanastot (suomi-englanti) helpottavat tiedonhakua ja niiden avulla opitaan ammatillista sanastoa asiayhteydessään. Teos on suunnattu toisen asteen elektroniikan opetukseen, mutta soveltuu myös ammattikorkeakouluihin perusopetukseen.
 • Timo Haiko: Analoginen elektroniikka -tikkukirja - Sen sisältö on sama kuin Analoginen elektroniikka -kirjan, mutta PDF-muodossa (WSOYpro 2010, ISBN 978-951-0-36852-7)
Tikkukirja on tarkoitettu käytettäväksi vain Adobe Reader tai Adobe Acrobat -ohjelmassa. Ohjelmaversion on oltava 7.0 tai uudempi. JavaScript-toiminnon on oltava päällä, jotta Tikkukirja toimii. Tikkukirja toimii vain muistitikulta, joten se avataan suoraan tikulta.
Tikkukirjan ja videotykin avulla on helppo esittää ja tarvittaessa korostaa opiskeltavan asian osia kuten: tekstiä, sanastoa, kuvia, taulukoita, kaavoja, esimerkkejä ja tehtäviä.
 • Timo Haiko: Analoginen elektroniikka - komponentit, mittalaitteet, peruskytkennät, simulointi (WSOYpro 2009, ISBN 978-951-0-26039-5)
Runsas nelivärikuvitus ja monipuoliset harjoitustehtävät tukevat käden taitojen kehittymistä ja erilaisten mittalaitteiden käyttöä. Tekstin yhteyteen sijoitettu ammattisanasto (suomi/englanti) antaa hyvät valmiudet ammatillisen kielitaidon kehittymiseen ja tiedonhakuun. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti toisen asteen elektroniikan opetukseen ja aikuiskoulutukseen, mutta soveltuu myös ammattikorkeakouluihin.
 • Timo Haiko: Elektroniikkasimulaattori - komponentteja ja peruskytkentöjä (WSOY 2002, ISBN 951-0-25672-2)
Kirjan mukana tulee romppu, joka sisältää piirisimulointiohjelman. Kirjan piirikaaviokuvat avautuvat tällä ohjelmalla tutkittavaksi ja muokattavaksi. Kirja sopii hyvin elektroniikan alkeiden opetteluun ilman raskasta matematiikkaa.
Rakentelijan näkökulmasta kirjoitettu, käytäntöpainotteinen.
Laajin suomenkielinen alan oppikirja. Lukijalta ei oleteta perustietoja sähkötekniikasta.
 • Pertti Tarkka, Kari Määttänen, Lauri Hietalahti: Piirianalyysi 1. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-3737-3.
Ammattikorkeakoulutasolle suunnattu kirja, jossa käsitellään tasavirtapiirien peruskäsitteitä: Kirchhoffin lait, (ohjatut) lähteet, sarjaan- ja rinnankytkentä, Théveninin ja Nortonin teoreemat. Piirianalyysimenetelmistä käsitellään kerrostamismenetelmä sekä silmukka- ja solmupistemenetelmä. Kirjassa on laskuesimerkkien lisäksi harjoitustehtäviä, joihin on oikeat lopputulokset kirjan lopussa.
 • Pertti Tarkka, Lauri Hietalahti: Piirianalyysi 2. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-3926-0.
Jatkoa tekijöiden kirjalle Piirianalyysi 1. Kirjassa keskitytään vaihtosähköpiirien analyysiin: sinimuotoinen vaihtojännite, osoitinlaskenta, kompleksinen teho, muutosilmiöt (myös Laplace-muunnoksella) ja nelinavat. Lukijalta oletetaan perustiedot kompleksiluku- ja matriisilaskennasta sekä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemisesta.

Suomenkieliset, ennen vuotta 2000 julkaistut[muokkaa]

 • Raimo Ahola, Hannu Heusala, Risto Myllylä: Analogiaelektroniikan perusteet (Gummerus 1993, ISBN 952-9654-01-4)
Käsittelee laajasti transistorivahvistimien analysointia sekä epäideaalisuuksia, kuten kohinaa ja säröä.
Kirja vaatii perustiedot sähköopista, käsittelee suodatinsuunnittelua matemaattisesta näkökulmasta, käytäntöä unohtamatta.
 • Lauri Aura, Antti J. Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet (WSOY 1996, ISBN 951-0-21385-3)
Käsittelee sähkötekniikan lisäksi myös sähkömagnetiikan perusteita.
 • EU-ammattikirjat: Elektroniikan perusteet 2: Operaatiovahvistinten teoriaa ja sovellutuksia. Jyväskylä: Infopress Oy, 3. uudistettu painos, 1980. ISBN 951-737-079-2.
Kirjassa käsitellään takaisinkytkentää, säröä, kohinaa sekä monipuolisesti erilaisia operaatiovahvistinkytkentöjä perusvahvistimista oskillaattoreihin. Myös teholähteetja regulaattorit käsitellään lyhyesti. Perusteorian osalta kirja ei ole mitenkään vanhentunut, vaikka operaatiovahvistimien ominaisuudet ovat kehittyneet 30 vuodessa.
 • EU-ammattikirjat: Elektroniikan perusteet 3: Servo- ja pientaajuusvahvistimet. Jyväskylä: Infopress Oy, 2. painos, 1979. ISBN 951-737-067-9.
Kirjassa käsitellään bipolaaritransistorivahvistinten perusteita, A- ja B-luokan vahvistimet ja servovahvistimet.
 • EU-ammattikirjat: Elektroniikan perusteet 4: Oskillaattorit ja vahvistimet. Helsinki: Infopress Oy, 1. painos, 1978. ISBN 951-737-055-5.
Kirjassa käsitellään viritettyjä vahvistimia, laajakaistavahvistimia, runsaasti erilaisia sinioskillaattoreita (RC-ketju, Wienin siltaoskillaattori, Meissner-, Hartley-, Colpitts-, Clapp-, kvadratuuri- ja relaksaatio-oskillaattorit), kideoskillaattorit ja kvartsikiteen toiminta sekä jänniteohjattu oskillaattori (VCO) ja vaihelukittu silmukka (PLL).
Esittelee analogia- ja digitaalielektroniikan perusteet. Myös puolijohdekomponenttien toiminnan teoreettista taustaa käsitellään lyhyesti.

Englanninkieliset[muokkaa]

 • R. Schaumann, M. E. van Valkenburg: Design of analog filters, (Oxford university press 2001, ISBN 0-19-511877-4)
Laaja suodatinsuunnittelun teos, jossa käsitellään suodatinmatematiikkaa ja suodattimien toteuttamista perusteista alkaen.