Kirjallisuutta semiotiikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

00 Kirja-ala[muokkaa]

00.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Cobley, Paul & Jansz, Litza: Semiotiikka vasta-alkaville ja edistyville. (Semiotics for beginners, 1997.) Suomentanut Sari Vähänen. Helsinki: Jalava, 1998. ISBN 951-887-106-X.
 • Hannula, Erja & Oksanen, Ulla (toim.): Murtuvat merkit: Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-764-2.
 • Tarasti, Eero: Arvot ja merkit: Johdatus eksistentiaalisemiotiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-909-1.
 • Toivanen, Mikko: Jazz luonnollisena systeeminä: Fenomenologis-semioottinen tutkielma modernin jazzin myytistä ja sen merkityksestä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0793-7.

70 Taide. Taidehistoria[muokkaa]

70.01 Taiteen estetiikka[muokkaa]

 • Kuusamo, Altti: Tyylistä tapaan: Semiotiikka, tyyli, ikonografia. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-661-0.

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka[muokkaa]

 • Kuusamo, Altti: Kuvien edessä: Esseitä kuvan semiotiikasta. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-486-3.

77.1 Teatteritaide[muokkaa]

77.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Salosaari, Kari: Perusteita näyttelijäntyön semiotiikkaan. 1. osa, Teatterin kieli ja näyttelijä merkityksen tuottajana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2438-7.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Apo, Satu ym. (toim.): Strukturalismia, semiotiikkaa, poetiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-085-X.

86.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Nortela, Mikko: Bittien poetiikka: Digitaalisen fiktion toiminta ja tulkinta ergodisen semiotiikan näkökulmasta. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-132-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Toivonen, Pirjo-Maija: Johdatus kirjallisuuden semiotiikkaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1981. ISBN 951-678-605-7.

87 Kielitiede[muokkaa]

87.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Greimas, Algirdas Julien: Strukturaalista semantiikkaa. (Sémantique structurale: Recherche et méthode, 1966.) Suomentanut Eero Tarasti. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-259-3.