Kirjallisuutta tieteen todellisuuskäsityksestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

04 Yleiset kokoomateokset[muokkaa]

 • Hartikainen, Erkki & Kiiskinen, Kyösti & Rastas, Jussi (toim.): Suomalaisen filosofian ’enfant terrible’: Kriittinen ajattelija ja tiedepoliittinen keskustelija: Juhlakirja tohtori Pertti Lindforsin 75-vuotispäivänä: Monitieteinen antologia. Helsinki: Luonnonfilosofian seura, 2005. ISBN 951-98191-1-8.
 • Kamppinen, Matti: Meemejä ja uskonnollisia robotteja: Kulttuuriesseitä. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-603-3.

07 Viestintä[muokkaa]

07.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.

10 Yleisteokset[muokkaa]

 • Valtaoja, Esko: Kaiken käsikirja: Mitä jokaisen tulisi tietää?. Helsinki: Ursa, 2012. ISBN 978-952-5985-05-4.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Baillargeon, Normand: Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi. (Petit cours d'autodéfense intellectuelle, 2005.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2011. ISBN 978-952-5503-55-5.
 • Churchland, Patricia Smith: Neurofilosofia. (Brain-wise: Studies in neurophilosophy, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-81-X.
 • Harris, Sam: Vapaa tahto. (Free will, 2012.) Suomentanut Risto Mikkonen. Kuopio: Scanria, 2013. ISBN 978-952-5182-23-1.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyaikaan asti. 1: Vanhan ajan filosofia, katolinen filosofia. (History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 9. painos (1. painos 1948). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17867-5.
 • Russell, Bertrand: Länsimaisen filosofian historia poliittisten ja sosiaalisten olosuhteiden yhteydessä varhaisimmista ajoista nykyaikaan asti. 2: Uuden ajan filosofia. (History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day, 1946.) Suomentanut J. A. Hollo. 9. painos (1. painos 1948). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-17886-1.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Hintikka, Jaakko: Filosofian köyhyys ja rikkaus: Nykyfilosofian kartoitusta. Toimittaneet Janne Hiipakka ja Risto Vilkko. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-302-3.
 • Kaila, Eino: Valitut teokset 1. 1910–35. Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Ilkka Niiniluoto. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11381-X.
 • Kaila, Eino: Valitut teokset 2. 1936–58. Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Ilkka Niiniluoto. Helsinki: Otava, 1992. ISBN 951-1-11381-X.

14 Psykologia[muokkaa]

 • Hamilo, Marko (toim.): Älkää säätäkö päätänne – häiriö on todellisuudessa: Suomalaisen psykokulttuurin kritiikki. Helsinki: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7202-6.
 • Järvilehto, Timo: Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. Prometheus-sarja. Oulu: Pohjoinen, 1987. ISBN 951-749-180-8.

14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot[muokkaa]

 • Damasio, Antonio: Descartesin virhe: Emootio, järki ja ihmisen aivot. (Descartes’ error, 1994.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-49-6.
 • Damasio, Antonio: Tapahtumisen tunne: Miten tietoisuus syntyy. (The feeling of what happens, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-41-0.
 • Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot. (Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-69-0.
 • Dennett, Daniel C.: Tietoisuuden selitys. (Consciousness explained, 1991.) Suomentanut Tiina Kartano. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-190-X.
 • Dennett, Daniel C.: Miten mieli toimii. (Kinds of minds: Towards an understanding of consciousness, 1997.) Suomentanut Leena Nivala. Tieteen huiput. Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21531-7.
 • Hofstadter, Douglas: Olen outo piiri. (I am a strange loop, 2007.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-11-7.
 • Hämäläinen, Heikki ym. (toim.): Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turku: Turun yliopisto, kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-29-3177-X.

14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä[muokkaa]

 • Tammisalo, Osmo: Tavataan ensi viikolla: Psykoanalyysin ja sen hoitovaikutusten kriittinen tarkastelu. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-07-0.

14.459 Hypnoosi[muokkaa]

 • Lauerma, Hannu: Usko, toivo ja huijaus: Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. 2. painos 2007. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-201-9.
 • Lauerma, Hannu: Huijaus: Rohkaisua, johdattelua, psykoterroria. Julkaistu aiemmin nimellä Usko, toivo ja huijaus: Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. D-pokkari. Helsinki: Duodecim, 2008. ISBN 978-951-656-329-2.

15 Rajatieto[muokkaa]

 • Häyry, Heta & Karttunen, Hannu & Virtanen, Matti (toim.): Paholaisen asianajaja: Opaskirja skeptikolle. Ursan julkaisuja 38. Helsinki: Ursa, 1989. ISBN 951-9269-48-7. Teoksen verkkoversio.
 • Lindeman-Viitasalo, Marjaana (toim.): Toden näköiset harhat. Helsinki: Duodecim, 1995. ISBN 951-8917-70-1.
 • Selin, Risto & Ollikainen, Marketta & Salmi, Ilpo V. (toim.): Paholaisen asianajajan paluu: Opaskirja skeptikolle. Ursan julkaisuja 63. Helsinki: Ursa, 1997. ISBN 951-9269-88-6.

15.03 Hakuteokset[muokkaa]

15.7 Ufot[muokkaa]

 • Kuure, Kari ym.: Katoavatko ufot? Ufoilmiön kriittistä tarkastelua. Ursan julkaisuja 48. Helsinki: Ursa, 1993. ISBN 951-9269-67-3.
 • Närvä, Jaakko: Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä: Teoreettinen tutkimus. Väitöskirja. Uskontotiede 12. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2008. ISBN 978-952-10-5160-9.

15.9 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma[muokkaa]

15.909 Historia[muokkaa]

 • Guillou, Jan: Noitien asianajaja. (Häxornas försvarare: Ett historiskt reportage, 2002.) Suomentanut Tapio Koivukari. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-27747-9.
 • Nenonen, Marko: Noitavainot Euroopassa: Myytin synty. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-438-2.

16. Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

 • Lehti, Raimo: Leijonan häntä: Luoko tietoa luonto vai ihminen?. Ursan julkaisuja 78. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-10-0.

16.09 Historia[muokkaa]

 • Browne, Janet: Darwinin Lajien synty. (Darwin’s Origin of species, 2007.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7441-9.
 • Kivivuori, Janne: Paha tieto: Tieteenvastainen ajattelu antiikista uusimpiin kiistoihin. Helsinki: Nemo, 2003. ISBN 952-5180-58-1.

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

 • Häyry, Heta & Karttunen, Hannu & Virtanen, Matti (toim.): Paholaisen asianajaja: Opaskirja skeptikolle. Ursan julkaisuja 38. Helsinki: Ursa, 1989. ISBN 951-9269-48-7. Teoksen verkkoversio.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 5. täydennetty painos (1. painos: Valtion painatuskeskus, 1989). Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1997-9.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. 6., korjattu painos. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 3/1986. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-4077-8.
 • Hintikka, Jaakko: Filosofian köyhyys ja rikkaus: Nykyfilosofian kartoitusta. Toimittaneet Janne Hiipakka ja Risto Vilkko. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-302-3.
 • Lehti, Raimo: Tieteen rannalla: Pohdiskeluja tieteen arvosta ja merkityksestä. Ursan julkaisuja 94. Helsingissä: Ursa, 2005. ISBN 952-5202-61-5.
 • Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran 1980. Helsingissä: Otava, 1997 (3. painos 2002). ISBN 951-1-14831-1.
 • Niiniluoto, Ilkka: Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: Filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-08016-4.
 • Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen. (Jatko teokseen: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus). Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07379-6.
 • Niiniluoto, Ilkka: Totuuden rakastaminen: Tieteenfilosofisia esseitä. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18589-6.
 • Niskanen, Vesa A. (toim.): Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä: Opiskelijan opas. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-45-6606-8.
 • Tuomela, Raimo: Tiede, toiminta ja todellisuus: Tieteellisen maailmankäsityksen filosofiset perusteet. Filosofian kirjasto 11. Helsinki: Gaudeamus, 1983. ISBN 951-662-334-4.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

16.707 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (toim.): Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (7. painos 2007). ISBN 951-662-738-2.

16.8 Tiedepolitiikka[muokkaa]

 • Labinger, Jay A. & Collins, Harry (toim.): Ainoa kulttuuri?. (The one culture?: A conversation about science, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-61-5.
 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

 • Elo, Pekka & Simola, Hannu (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Opetus & kasvatus -sarja. Julkaisija: FETO, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1741-0.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Kamppinen, Matti: Systeemiajattelu, rationaalisuus ja uskonto: Kriittisen uskontotieteen näkökulmia. Turku: Turun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-29-3994-7.
 • Ketola, Kimmo & Pyysiäinen, Ilkka & Sjöblom, Tom (toim.): Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen. Helsinki: Gaudeamus: Helsinki University Press, 2008. ISBN 978-952-495-007-7.
 • Närhi, Jani: Paratiisien synty: Ihmismieli, evoluutio ja taivaalliset puutarhat. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-462-7.
 • Närvä, Jaakko: Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä: Teoreettinen tutkimus. Väitöskirja. Uskontotiede 12. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2008. ISBN 978-952-10-5160-9.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'Jumala' kognitiivisena kategoriana. Otava, 1997. ISBN 951-1-14940-7.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Synti: Ajatuksin, sanoin ja töin. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30141-8.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalten keinu: Kiertoajelu uskontotieteessä. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-987-3.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Baggini, Julian: Ateismi: Lyhyt johdanto. (Atheism: A very short introduction, 2003.) Suomentaneet Erkki Hartikainen, Suvi Laukkanen ja Paula Vasama. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija, 2005. ISBN 951-98702-1-0.
 • Boyer, Pascal: Ja ihminen loi jumalat: Kuinka uskonto selitetään. (Et l’homme créa les dieux, 2001.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31815-7.
 • Dawkins, Richard: Jumalharha. (The god delusion, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-00-1.
 • Dennett, Daniel C.: Lumous murtuu: Uskonto luonnonilmiönä. (Breaking the spell: Religion as a natural phenomenon, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 978-952-5202-96-0.
 • Harris, Sam: Uskon loppu: Uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus. (The end of faith: Religion, terror, and the future of reason, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5202-991.
 • Hartikainen, Erkki: Tieteellinen maailmankatsomus. 2. täydennetty painos. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1980. Teoksen verkkoversio.
 • Helenius, Timo, Koistinen, Timo & Pihlström, Sami (toim.): Uskonnonfilosofia. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27403-8.
 • Martin, Michael (toim.): Ateismi. (The Cambridge companion to atheism, 2007.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi ja Jussi K. Niemelä. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-311-1.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'Jumala' kognitiivisena kategoriana. Helsinki: Otava, 1997. ISBN 951-1-14940-7.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Synti: Ajatuksin, sanoin ja töin. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30141-8.
 • Saari, Kari: Vapaa-ajattelijan käsikirja. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1993 (2. painos 2000). Teoksen verkkoversio.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

30.11 Sosiaaliset järjestelmät[muokkaa]

30.1109 Historia[muokkaa]

 • Diamond, Jared: Romahdus: Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. (Collapse: How societies choose to fail or succeed, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-84-4.

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Blackmore, Susan: Meemit – kulttuurigeenit. (The meme machine, 1999.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-284-1.
 • Helkama, Klaus: Moraalipsykologia: Hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5467-9.
 • Kivivuori, Janne: Psykokulttuuri: Sosiologinen näkökulma arjen psykologisoitumisen prosessiin. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-30-6.
 • Kivivuori, Janne: Psykokirkko: Psykokulttuuri, uskonto ja moderni yhteiskunta. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-754-4.
 • Kivivuori, Janne: Psykopolitiikka: Paljastava psykologia suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun perinteenä. Helsinki: Hanki ja jää, 1996. ISBN 951-8916-55-1.

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Nørretranders, Tor: Homo generosus: Seksiä, taidetta ja bisnestä. (Det generøse menneske: En naturhistorie om at umage giver mage, 2002.) Suomentanut Tarmo Haarala. Helsinki: Art House, 2004. ISBN 951-884-383-X.
 • Ridley, Matt: Jalouden alkuperä: Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. (The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation, 1997.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-233-7.
 • Sjöblom, Tom: Alussa oli tarina: Narratiivinen mieli ja kulttuurin alkuperä. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-452-8.

50 Luonnontieteet[muokkaa]

 • Bryson, Bill: Lyhyt historia lähes kaikesta. (A short history of nearly everything, 2003.) Suomentanut Markku Päkkilä. Helsinki: WSOY, 2005 (3. painos 2006). ISBN 951-0-30972-9.
 • Ganten, Detlev & Deichmann, Thomas & Spahl, Thilo: Luonto, tiede ja elämä: Kaikki, mitä tulee tietää. (Leben, Natur, Wissenschaft, 2003.) Suomentanut Mervi Ovaska. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 951-20-7284-2.
 • Gribbin, John: Syvä yksinkertaisuus: Kaaos, kompleksisuus ja elämän synty. (Deep simplicity: Chaos, complexity and the emergence of life, 2004.) Suomentanut Arja Hokkanen. Ursan julkaisuja 95. Helsinki: Ursa, 2005. ISBN 952-5329-41-0.
 • Lehti, Raimo: Leijonan häntä: Luoko tietoa luonto vai ihminen?. Ursan julkaisuja 78. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-10-0.
 • Lehti, Raimo & Markkanen, Tapio (toim.): Tieteen tienhaaroja: Ristiriitojen kautta tietoon. Sisältää Helsingin yliopiston keväällä 1993 järjestämän Studia generalia -luentosarjan Maailmankaikkeus: Ristiriidat ja tiede esitelmät. Ursan julkaisuja 49. Helsinki: Ursa, 1994. ISBN 951-9269-69-X.
 • Valtaoja, Esko: Ihmeitä: Kävelyretkiä kaikkeuteen. Ursan julkaisuja 105. Helsingissä: Ursa, 2004. ISBN 978-952-5329-63-6.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

50.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Gribbin, John: Syvä yksinkertaisuus: Kaaos, kompleksisuus ja elämän synty. (Deep simplicity: Chaos, complexity and the emergence of life, 2004.) Suomentanut Arja Hokkanen. Ursan julkaisuja 95. Helsinki: Ursa, 2005. ISBN 952-5329-41-0.
 • Ruelle, David: Sattuma ja kaaos. (Chance and chaos, 1991.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-020-2.
 • Wilson, Edward O.: Elämän tulevaisuus. (The future of life, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-55-0.

50.09 Historia[muokkaa]

 • Bowler, Peter J.: Ympäristötieteiden historia. (The Fontana history of the environmental sciences, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-189-6.

50.09 Historia[muokkaa]

 • Suntola, Tuomo: Tieteen lyhyt historia: Vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen. Espoo: Physics foundations society, 2014 (1. painos 2012). ISBN 978-952-67236-8-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

51 Matematiikka[muokkaa]

 • Bentley, Peter J.: Numerot: Kuinka matematiikka muutti maailmaa. (The book of numbers, 2008.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7632-1.
 • Karttunen, Hannu: Matematiikka. Tiedettä kaikille. Ursan julkaisuja 99. Helsingissä: Ursa, 2006. ISBN 952-5329-48-8.
 • Paulos, John Allen: Numerotaidottomuus: Matemaattinen lukutaidottomuus ja sen seuraukset. (Innumeracy: Mathematical illiteracy and its consequences, 1989.) Suomentanut Klaus Vala. Helsingissä: Art House, 1991. ISBN 951-884-082-2.

51.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.

51.09 Historia[muokkaa]

 • Boyer, Carl B.: Tieteiden kuningatar: Matematiikan historia. Osat I–II. (A history of mathematics, 1985.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1994. ISBN 951-884-150-0 ja ISBN 951-884-158-6.
 • Flegg, Graham (toim.): Lukujen historia: Sormilla laskemisesta tietokoneisiin. (Numbers through the ages, 1989.) Suomentanut Hannu Karttunen. Artikkeli Suomen lukusanoista: Ulla-Maija Kulonen. Helsinki: Art House, 2002. ISBN 951-884-335-X.
 • Pulkkinen, Jarmo: Sudenluusta supertietokoneeseen. Kansialanimeke: Laskemisen kulttuurihistoriaa. Helsinki: Art House, 2004. ISBN 951-884-388-0.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

 • Asimov, Isaac: Maailmankaikkeuden mitat. (The measure of universe, 1983.) Suomentanut Risto Varteva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12934-8.
 • Astronomica: Galaksit, planeetat, tähdet, tähtikartat, avaruustutkimus. (Astronomica.) Saatteen kirjoittanut Patrick Moore. Pääneuvonantaja: Fred Watson. Suomentajat: Leena Tähtinen, Hannu Virtanen. Königswinter: Ullmann, 2008. ISBN 978-3-8331-4372-4.
 • Garlick, Mark A.: Tähtitiede: Kiehtova maailmankaikkeus. (Astronomy: A visual guide, 2004.) Suomentanut Seppo Linnaluoto. Kuvitus: Mark A. Garlick, Malcolm Godwin. Tähtikartat: Wil Tirion. Helsinki: Gummerus, 2006. ISBN 951-20-6813-3.
 • Karttunen, Hannu ym. (toim.): Tähtitieteen perusteet. 4. laitos. Ursan julkaisuja 87. Helsinki: Ursa, 2003. ISBN 952-5329-30-5.
 • Oja, Heikki: Polaris: Koulun tähtitieto. 7. uusittu painos. Ursan julkaisuja 50. Helsinki: Ursa, 2004. ISBN 978-952-5329-75-9.
 • Tähtinen, Leena: Kuolleiden kanssa kassajonossa: Tieteellistä aikamatkailua. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24866-5.
 • Valtaoja, Esko: Kotona maailmankaikkeudessa. Ursan julkaisuja 80. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-15-1.
 • Valtaoja, Leena: Lähdetään avaruuteen: Rattaat rakettiin äiti!. Ursan julkaisuja 54. Helsinki: Ursa, 1995. ISBN 951-9269-76-2.
 • Valtonen, Mauri: Kvasaareja ja mustia aukkoja. Ursan julkaisuja 45. Helsinki: Ursa, 1992. ISBN 951-9269-63-0.

52.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Nicolson, Iain (päätoim.): Meteori ja madonreikä: Avaruussanakirja. (Stars + planets: An illustrated guide.) Suomentanut Arja Hokkanen. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32615-2.
 • Karttunen, Hannu: Tähdet ja maailmankaikkeus. 2. uudistettu painos. Mitä-missä-milloin: Kansalaisen tietokirjat. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22471-6.
 • Tähtitieteen sanakirja. Asiantuntija: Markus Hotakainen. Taskufacta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23765-5.

52.09 Tähtitieteen historia[muokkaa]

 • Ferguson, Kitty: Maailmankaikkeuden mittaaminen: Ihminen avaruutta kartoittamassa. (Measuring the universe: The historical quest to quantify space, 1999.) Suomentanut Jukka Maalampi. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16607-7.
 • Jännes, Antti & Oja, Heikki: 1982 kun planeetat kohtaavat. Sisältää 2 osaa: Heikki Oja: Planeetat kohtaavat; Antti Jännes: Planeetat ja kohtalomme. Ursan julkaisuja 10. Helsinki: Ursa, 1978. ISBN 951-9269-06-1.
 • Karttunen, Hannu: Vanhin tiede: Tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin. 2., uudistettu laitos. Ursan julkaisuja 59. Helsinki: Ursa, 2003. ISBN 952-5329-26-7.
 • Lehti, Raimo: Tanssi auringon ympäri: Kopernikus, Kepler ja aurinkokeskisen tähtitieteen synty. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1989. ISBN 951-749-104-2.
 • Teerikorpi, Pekka: Miljoonan vuoden yksinäisyys: Kertomus maailmankaikkeuden ymmärtämisestä. Helsinki: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22183-8.

52.1 Teoreettinen tähtitiede. Taivaanmekaniikka[muokkaa]

 • Gefwert, Christoffer (toim.): Kosmologian maailmankuva. (Kirja on syntynyt syksyllä 1976 Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksessa pidetyn seminaarin pohjalta.) Taskutieto 149. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09093-X.
 • Weinberg, Steven: Kolme ensimmäistä minuuttia: Moderni näkemys maailman synnystä. (The first three minutes: A modern view of the origin of the universe, 1977.) Suomentanut Mauri Valtonen. Helsinki: Tammi, 1978. ISBN 951-30-4129-8.

52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät[muokkaa]

 • Adams, Fred & Laughlin, Greg: Maailmankaikkeuden elämäkerta: Ikuisuuden fysiikkaa. (Five ages of the universe: Inside the physics of eternity, 1999.) Suomentanut J. Pekka Mäkelä. Helsinki: Like, 2002. ISBN 952-471-018-8.
 • Al-Khalili, Jim: Mustia aukkoja, madonreikiä ja aikakoneita. (Black holes, wormholes and time machines, 1999.) Suomentanut Hannu Karttunen. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-301-5.
 • Barrow, John D.: Maailmankaikkeuden alku. (The origin of the universe, 1993.) Suomentanut Risto Varteva. Tieteen huiput. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-20037-9.
 • Chown, Marcus: Päättymättömät päivät kuolleena: Uutisia tieteen eturintamalta. (Never-ending days of being dead: Dispatches from the front line of science, 2007.) Suomentanut Tuukka Perhoniemi. Ursan julkaisuja 112. Helsinki: Ursa, 2008. ISBN 978-952-5329-70-4.
 • Davies, Paul: Kolme viimeistä minuuttia. (The last three minutes: Conjectures about the ultimate fate of the universe, 1994.) Suomentanut Risto Varteva. Tieteen huiput. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-20038-7.
 • Davies, Paul: Kultakutrin arvoitus: Miksi maailmankaikkeus on juuri sopiva elämälle?. (The goldilocks enigma: Why is the universe just right for life?, 2006). Suomentanut Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 106. Helsinki: Ursa, 2007. ISBN 978-952-5329-64-3.
 • Davies, Paul: Viides ihme: Elämän syntyä etsimässä. (The fifth miracle: The search for the origin and meaning of life, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-38-0.
 • Enqvist, Kari: Suhteellisuusteoriaa runoilijoille. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30082-9.
 • Enqvist, Kari & Maalampi, Jukka: Tyhjästä syntynyt: Nykytieteen käsitys maailmankaikkeuden rakenteesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19289-9.
 • Filkin, David: Stephen Hawkingin maailmankaikkeus. (Stephen Hawking’s universe, 1998.) Suomennos: Risto Varteva. Perustuu BBC -televisioyhtiön tiedesarjaan. Helsinki: Helsinki Media, 1998. ISBN 951-32-0575-4.
 • Gefwert, Christoffer (toim.): Kosmologian maailmankuva. Kirja on syntynyt syksyllä 1976 Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksessa pidetyn seminaarin pohjalta. Taskutieto 149. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09093-X.
 • Greene, Brian: Kosmoksen rakenne: Avaruus, aika ja todellisuus. (The fabric of cosmos: Space, time and the texture of reality, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-83-6.
 • Greene, Brian: Kätketyt ulottuvuudet: Supersäikeet, ajan halkeamat ja maailmanselityksen haaste. (The elegant universe: Superstrings, hidden dimensions and the quest for the ultimate theory, 1999.) Suomentanut Mikko Vänttinen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-31-1650-6.
 • Hawking, Stephen W.: Ajan lyhyt historia. (The illustrated A brief history of time, 1996.) Tarkistettu ja täydennetty, kuvitettu laitos. Suomentanut Risto Varteva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000 (5. painos 2005). ISBN 951-0-19440-9.
 • Hawking, Stephen W.: Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa. (The universe in a nutshell, 2001.) Suomentanut Risto Varteva. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28400-9.
 • Hawking, Stephen W. & Mlodinow, Leonard: Ajan lyhyempi historia. (A briefer history of time, 2005.) Suomentanut Arja Hokkanen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33523-9.
 • Hawking, Stephen W. & Mlodinow, Leonard: Suuri suunnitelma. (The grand design, 2010.) Suomentanut Markus Hotakainen. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38205-9.
 • Kaku, Michio: Hyperavaruus. (Hyperspace: A scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension, 1995.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1996. ISBN 951-884-192-6.
 • Karttunen, Hannu ym.: Tähtitieteen perusteet. Ursan julkaisuja 87. - 4. laitos. Helsinki: Ursa, 2003. ISBN 952-5329-30-5.
 • Krauss, Lawrence M.: Atomi: Matka maailmankaikkeuden alusta elämän syntyyn ja siitä edelleen. (Atom: An odyssey from the Big Bang to life on Earth...and beyond, 2001.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-51-8.
 • Krauss, Lawrence M.: Kvintessenssi: Puuttuvan massan arvoitus. (Quintessence: The mystery of missing mass in the universe, 2001.) Suomentanut Erkki Kauhanen. Helsinki: Art House, 2003. ISBN 951-884-360-0.
 • Kustaanheimo, Paul E.: Läheinen ja kaukainen avaruus. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08201-9.
 • Longair, Malcolm S.: Räjähtävä maailmankaikkeus. (The origins of our universe: A study of the origin and evolution of the contents of our universe: The Royal Institution Christmas lectures for young people, 1990.) Suomentanut Markus Hotakainen. Ursan julkaisuja 44. Helsinki: Ursa, 1992. ISBN 951-9269-54-1.
 • May, Brian & Moore, Patrick & Lintott, Chris: Bang! Maailmankaikkeuden historia. (Bang! The complete history of the universe, 2007.) Suomentanut Raine Karjalainen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7418-1.
 • McEvoy, J. P & Zarate, Oscar: Stephen Hawking vasta-alkaville ja edistyville. (Stephen Hawking for beginners, 1995.) Suomentanut Jukka Vallisto. Helsinki: Jalava, 1997. ISBN 951-887-104-3.
 • Morrison, Philip & Phylis & The Office of Charles and Ray Eames: Maailmankaikkeuden mitat: Kirja maailmankaikkeuden kohteiden suhteellisesta koosta ja nollan lisäämisen vaikutuksesta. (Powers of ten, 1982.) Pohjautuu samannimiseen lyhytelokuvaan. Suomentanut Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 79. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-12-7. Teoksen verkkosivut englanniksi.
 • Mustelin, Nils: Elämää maailmankaikkeudessa?. (Liv bland miljarder stjärnor: Civilisationer i Vintergatan – och där bortom?, 1978.) Suomentanut Olli Siltanen. Piirrokset: Sandra Almenberg ja Bengt Lundström. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09051-4.
 • Oja, Heikki (toim.): Seti: Vieraan älyn etsintä. Pohjautuu 1993 pidetyn Seti-seminaarin esitelmiin. Ursan julkaisuja 52. Helsinki: Ursa, 1994. ISBN 951-9269-73-8.
 • Osserman, Robert: Kosmoksen runous. (Poetry of the universe: A mathematical exploration of the universe, 1995.) Alanimeke kannessa ja esiössä: Maailmankaikkeuden matemaattinen tutkimus. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-00-3.
 • Overbye, Dennis: Kosmoksen yksinäiset: Tiede maailmankaikkeuden salaisuutta etsimässä. (Lonely hearts of the cosmos: The story of the scientific quest for the secret of the universe, 1991.) Suomentanut Mikko Vänttinen. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-09992-2.
 • Rees, Martin: Avaruuden avainluvut. (Just six numbers: The deep forces that shape the universe, 1999.) Suomentanut Risto Varteva. Tieteen huiput. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25837-7.
 • Rees, Martin: Ennen alkua: Oma maailmankaikkeutemme ja muut. (Before the beginning: Our universe and others, 1998.) Suomentanut Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 75. Helsinki: Ursa, 2000. ISBN 952-5329-08-9.
 • Scagell, Robin: Tähtitaivas: Ikkuna universumiin. (Night sky atlas.) Asiantuntija: Jacqueline Mitton. Suomentaja: Leena Tähtinen. Rengaskirja. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3199-8.
 • Singh, Simon: Big Bang: Maailmankaikkeuden synty: Kaikkien aikojen tärkein tieteellinen läpimurto ja miksi se on hyvä tuntea. (Big Bang: The origin of the universe, 2005.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 951-31-3360-5.
 • Smolin, Lee: Kvanttipainovoima. (Three roads to quantum gravity: A new understanding of space, time and the universe, 2001.) Suomentanut Risto Varteva. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26895-X.
 • Teerikorpi, Pekka & Valtonen, Mauri: Kosmos: Maailmamme muuttuva kuva. Ursan julkaisuja 35. Helsinki: Ursa, 1988. ISBN 951-9269-43-6.
 • Tähtinen, Leena: Kuolleiden kanssa kassajonossa: Tieteellistä aikamatkailua. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24866-5.
 • Tähtinen, Leena & Flynn, Chris: Universumin pimeä puoli: Tieteen suurimmat arvoitukset pimeä aine ja pimeä energia. Ursan julkaisuja 109. Helsingissä: Ursa, 2008. ISBN 978-952-5329-69-8.
 • Tähtinen, Leena & Flynn, Chris & Valtaoja, Esko: Universumi tietokoneessa. Ursan julkaisujam. Helsingissä: Ursa, 2009. ISBN 978-952-5329-81-0.
 • Valtaoja, Esko: Avoin tie: Kurkistuksia tulevaisuuteen. Ursan julkaisuja 93. Helsingissä: Ursa, 2004. ISBN 952-5329-39-9.
 • Valtaoja, Esko: Kotona maailmankaikkeudessa. Ursan julkaisuja 80. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-15-1.
 • Valtonen, Mauri: Kvasaareja ja mustia aukkoja. Kuvat: Eija Laurikainen. Ursan julkaisuja 45. Helsinki: Ursa, 1992. ISBN 951-9269-63-0.
 • Ward, Peter D.: Tuntematon elämä: Vieraan elämän synteesi ja Nasan tutkimukset maanulkoisesta elämästä. (Life as we do not know it: The NASA search for (and synthesis of) alien life, 2005.) Suomentanut Arja Hokkanen. Ursan julkaisuja 101. Helsingissä: Ursa, 2006. ISBN 952-5329-55-0.
 • Ward, Peter D. & Brownlee, Donald: Planeetta Maan elämä ja kuolema: Uusi tieteenala astrobiologia kartoittaa planeettamme kohtaloa. (The life and death of planet Earth: How the new science of astrobiology charts the ultimate fate of ur world, 2002.) Suomentanut Arja Hokkanen. Ursan julkaisuja 88. Helsingissä: Ursa, 2003. ISBN 952-5329-31-3.
 • Webb, Stephen: Jos maailmankaikkeus kuhisee elämää ... missä kaikki ovat?: Viisikymmentä ratkaisua Fermin paradoksiin ja maan ulkopuolisen elämän arvoitukseen. (If the universe is teeming with aliens ... where is everybody?, 2002.) Suomentanut Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 96. Helsinki: Ursa, 2005. ISBN 952-5329-45-3.

52.209 Historia[muokkaa]

 • Harrison, Edward: Yön pimeys: Maailmankaikkeuden arvoitus. (Darkness at night: A riddle of the universe, 1987.) Suomennos: Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 71. Helsinki: Ursa, 1999. ISBN 952-5329-00-3.

52.21 Aurinkokunta[muokkaa]

 • Baumann, Mary K. ym.: Avaruus: Kuvia universumin ihmeistä. (What’s out there: Images from here to the edge of the universe, 2005.) Tieteellinen asiantuntija: Ray Villard. Suomentanut Leena Tähtinen. Helsinki: Helmi, 2005. ISBN 951-556-073-X.

52.3 Tähtitieteelliset kojeet[muokkaa]

 • Lindberg Christensen, Lars & Fosbury, Robert & Hurt, Robert: Kätketty maailmankaikkeus. (Hidden universe, 2008.) Ursan julkaisuja 113. Suomentanut Hannu Karttunen. Helsinki: Ursa, 2008. ISBN 978-952-5329-74-2.

52.4 Avaruustutkimus. Avaruuslennot[muokkaa]

 • Baumann, Mary K. ym.: Avaruus: Kuvia universumin ihmeistä. (What’s out there: Images from here to the edge of the universe, 2005.) Tieteellinen asiantuntija: Ray Villard. Suomentanut Leena Tähtinen. Helsinki: Helmi, 2005. ISBN 951-556-073-X.
 • Booth, Nicholas: Avaruus: Kohti uutta vuosituhatta. (Space: The next 100 years, 1990.) Suomentaja: Markus Hotakainen. Helsinki: Kirjayhtymä, 199. ISBN 951-26-3617-4.
 • Lindberg Christensen, Lars & Fosbury, Bob: Hubble: 15 vuoden löytöretki. (Hubble: 15 years of discovery, 2005.) Kuvitus ja graafinen suunnittelu Martin Kornmesser. Suomentanut Markku Sarimaa. Ursan julkaisuja 97. Helsinki: Ursa, 2005. ISBN 952-5329-46-1.

52.4065 Kokoukset[muokkaa]

 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.

53 Fysiikka[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.
 • Enqvist, Kari: Näkymätön todellisuus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21363-2.
 • Feynman, Richard P.: Fysiikan lain luonne. (The character of physical law, 1965.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Ursan julkaisuja 70. Helsingissä: Ursa, 1999. ISBN 952-5329-02-X.
 • Feynman, Richard P.: Suhteellisen helppoa: Seitsemän lukua fysiikka. (Six not so easy pieces: Essentials of physics explained by its most brilliant teacher, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Ursan julkaisuja 83. Helsingissä: Ursa, 2002. ISBN 952-5329-18-6.
 • Gell-Mann, Murray: Kvarkki ja jaguaari: Seikkailuja yksinkertaisessa ja monimutkaisessa. (The quark and the jaguar: Adventures in the simple and the complex, 1994.) Suomentaneet Ritva ja Tapio Tuomi. Helsinki: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20464-1.
 • Karttunen, Hannu: Fysiikka. Tiedettä kaikille. Ursan julkaisuja 89. Helsinki: Ursa, 2006. ISBN 952-5329-32-1.
 • Ridley, B. K.: Aika, avaruus ja asiat. (Time, space and things, 1976, 1984.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-09-7.
 • Smolin, Lee: Kvanttipainovoima. (Three roads to quantum gravity: A new understanding of space, time and the universe, 2001.) Suomentanut Risto Varteva. Tieteen huiput. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26895-X.
 • Weinberg, Steven: Unelmia viimeisestä teoriasta. (Dreams of a final theory: The scientist's search for the ultimate laws of nature, 1993.) Suomentanut Jukka Maalampi. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-244-2.

53.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.

53.09 Historia[muokkaa]

 • Kragh, Helge: Kvanttisukupolvet: 1900-luvun fysiikka. (Quantum generations: A history of physics in the twentieth century, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-53-4.
 • Lehti, Raimo & Markkanen, Tapio & Rydman, Jan (toim.): Isaac Newton: Jättiläisen hartioilla. Tieteen päivät 1987. Ursan julkaisuja 34. Helsinki: Ursa, 1988. ISBN 951-9269-41-X.

53.1 Yleinen ja teoreettinen fysiikka[muokkaa]

 • Davies, P. C. W. & Brown, J. R. (toim.): Atomien haamu: Kvanttifysiikan ongelmia. (The ghost in the atom: A Discussion of the mysteries of quantum physics, 1986.) Suomennos ja esipuhe: Jari Soininen. Ursan julkaisuja 37. Helsinki: Ursa, 1989. ISBN 951-9269-47-9.
 • Enqvist, Kari: Olemisen porteilla. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (4. painos 2004). ISBN 951-0-22915-6.
 • Enqvist, Kari: Monimutkaisuus: Elävän olemassaolomme perusta. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32679-4.
 • Greene, Brian: Kosmoksen rakenne: Avaruus, aika ja todellisuus. (The fabric of cosmos: Space, time and the texture of reality, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-83-6.
 • Greene, Brian: Kätketyt ulottuvuudet: Supersäikeet, ajan halkeamat ja maailmanselityksen haaste. (The elegant universe: Superstrings, hidden dimensions and the quest for the ultimate theory, 1999.) Suomentanut Mikko Vänttinen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-31-1650-6.
 • Heisenberg, Werner: Fysiikka ja filosofia: Modernin tieteen vallankumous. (Physics and philosophy: The revolution in modern science, 1958.) Johdanto: F. S. C. Northrop. Suomentanut Risto Vilkko. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-258-2.
 • McEvoy, J. P & Zarate, Oscar: Stephen Hawking vasta-alkaville ja edistyville. (Stephen Hawking for beginners, 1995.) Suomentanut Jukka Vallisto. Helsinki: Jalava, 1997. ISBN 951-887-104-3.

53.11 Suhteellisuusteoria[muokkaa]

 • Bodanis, David: E = mc²: Maailman kuuluisimman yhtälön elämäkerta. (E = mc²: A biography of the world's most famous equation, 2001.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2040-6.
 • Enqvist, Kari: Suhteellisuusteoriaa runoilijoille. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30082-9.
 • Geroch, Robert: Yleinen suhteellisuusteoria A:sta B:hen. (General relativity from A to B, 1981.) Suomentaneet Anne Aikivuori, Hannu Karttunen ja Karri Sunnarborg. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-253-1.
 • Rydman, Jan (toim.): Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä. Tieteen päivät 2005. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-622-X.

53.12 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Kesytetty atomi: Kun mikromaailma muuttuu näkyväksi. (Taming the atom: The emergence of the visible microworld, 1993.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-118-7.
 • Kane, Gordon: Kvarkkitarha: Alkeishiukkasten maailma. (The particle garden: Our universe as understood by particle physicists, 1995.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1995. ISBN 951-884-172-1.
 • Kane, Gordon: Supersymmetria: Skvarkit, fotiinot – luonnontieteiden rajoja etsimässä. (Supersymmetry: Squarks, photinos, and the unveiling [of] the ultimate laws of nature, 2000.) Suomentanut Jukka Maalampi. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-310-4.
 • Lehti, Raimo: Lumihiutaleet ja maailmankuvat: Talvinen tarina kylmyydestä ja sen ihmeellisistä aikaansaannoksista. Ursan julkaisuja 67. Helsingissä: Ursa, 1998. ISBN 951-9269-92-4.
 • Morrison, Philip & Phylis & The Office of Charles and Ray Eames: Maailmankaikkeuden mitat: Kirja maailmankaikkeuden kohteiden suhteellisesta koosta ja nollan lisäämisen vaikutuksesta. (Powers of ten, 1982.) Pohjautuu samannimiseen lyhytelokuvaan. Suomentanut Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 79. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-12-7. Teoksen verkkosivut englanniksi.
 • Schumm, Bruce A.: Syvällä asioiden sydämessä: Hiukkasfysiikan kauneus. (Deep down things: The breathtaking beauty of particle physics, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-91-7.

53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka[muokkaa]

 • Brown, Julian: Kvanttitietokone. (Minds, machines and the multiverse: The quest for the quantum computer, 2000.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-42-9.
 • Heisenberg, Werner: Fysiikka ja filosofia: Modernin tieteen vallankumous. (Physics and philosophy: The revolution in modern science, 1958.) Johdanto: F. S. C. Northrop. Suomentanut Risto Vilkko. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-258-2.

53.3 Mekaniikka[muokkaa]

 • Vogel, Steven: Kissan tassut ja katapultit: Luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat. (Cat’s paws and catapults: Mechanical worlds of nature and people, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-37-2.

53.5 Lämpöoppi[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Maxwellin demoni: Miksi lämpö hajaantuu ja aika virtaa eteenpäin. (Maxwell’s demon: Why warmth disperses and time passes, 1993.) Suomentanut Hannu Karttunen. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-321-X.

53.6 Valo-oppi. Säteilyoppi[muokkaa]

 • Feynman, Richard P.: QED, valon ja aineen ihmeellinen teoria. (QED, the strange theory of lights and matter, 1985.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsingissä: Art House, 1991 (2. painos 2002). ISBN 951-884-072-5.

53.66 Värioppi[muokkaa]

 • Ball, Philip: Kirkas maa: Miten värit syntyivät. (Bright earth: The invention of colour, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-58-5.

53.7 Sähköoppi. Magnetismi[muokkaa]

 • Livingston, James D.: Käyttövoima: Magneettien luonnollinen magia. (Driving force, the natural magic of magnets, 1996.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-06-2.

54 Kemia[muokkaa]

 • Ball, Philip: Kemian eturintamassa: Matka molekyylien maailmaan. (Designing the molecular world: Chemistry at the frontier, 1994). Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-07-0.

54.09 Historia[muokkaa]

 • Hudson, John: Suurin tiede: Kemian historia. (The history of chemistry, 1993.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Art House, 1995. ISBN 951-884-171-3.
 • Strathern, Paul: Mendelejevin uni: Puuttuvien alkuaineiden etsintä. (Mendeleyev’s dream: The quest for the elements, 2000.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-62-3.

54.1 Teoreettinen ja fysikaalinen kemia[muokkaa]

 • Lehti, Raimo: Lumihiutaleet ja maailmankuvat: Talvinen tarina kylmyydestä ja sen ihmeellisistä aikaansaannoksista. Ursan julkaisuja 67. Helsingissä: Ursa, 1998. ISBN 951-9269-92-4.

54.2 Epäorgaaninen kemia[muokkaa]

 • Strathern, Paul: Mendelejevin uni: Puuttuvien alkuaineiden etsintä. (Mendeleyev’s dream: The quest for the elements, 2000.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-62-3.

55 Fyysinen maantiede. Geologia[muokkaa]

55.09 Historia[muokkaa]

 • Lunkka, J. P.: Maapallon ilmastohistoria: Kasvihuoneista jääkausiin. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-083-1.

55.2 Geologia. Geomorfologia[muokkaa]

 • Eronen, Matti: Jääkausien jäljillä. Ursan julkaisuja 43. Helsinki: Ursa, 1991. ISBN 951-9269-59-2.

55.4 Paleontologia[muokkaa]

 • Gould, Stephen Jay: Hirmulisko heinäsuovassa. (Dinosaur in a haystack, 1995.) Kansialanimeke: Kirjoituksia luonnontieteistä. Suomentanut Mika Tiirinen. Helsinki: Like, 2001. ISBN 951-578-727-0.
 • Gould, Stephen Jay: Ihmeellinen elämä: Burgessin esiintymä ja historian kulku. (Wonderful life: The Burgess shale and the nature of history, 1989.) Suomentaneet Outi Nummi ja Markus Nummi. Helsingissä: Art House, 1991. ISBN 951-884-088-1.
 • Kurtén, Björn: Kuinka mammutti pakastetaan. (Hur man fryser in en mammut, 1981.) Suomentanut Irma Rostedt. Helsinki: Tammi, 1982. ISBN 951-30-5627-9.
 • Kurtén, Björn: Viattomat tappajat: Esseitä biologiasta: Elämää nykyisyydessä ja menneisyydessä. (De skuldlösa mördarna, 1987.) Suomentanut Irma Rostedt. Helsinki: Tammi, 1988. ISBN 51-30-7002-6.
 • Lambert, David: Dinosaurusten maailma. (The ultimate dinosaur book, 1993.) Suomentaja: Ilkka Rekiaro. Asiantuntija: Ismo Nuuja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19430-1.
 • Minnaert, Marcel: Maiseman valot ja värit. (Licht en kleur in het landschap, 1968.) Suomennos: Pekka Kröger. Ursan julkaisuja 32. Helsinki: Ursa, 1987. ISBN 951-9269-39-8.

55.5 Meteorologia. Klimatologia[muokkaa]

 • Eronen, Matti: Jääkausien jäljillä. Ursan julkaisuja 43. Helsinki: Ursa, 1991. ISBN 951-9269-59-2.
 • Lehti, Raimo: Lumihiutaleet ja maailmankuvat: Talvinen tarina kylmyydestä ja sen ihmeellisistä aikaansaannoksista. Ursan julkaisuja 67. Helsingissä: Ursa, 1998. ISBN 951-9269-92-4.

55.509 Historia[muokkaa]

 • Lunkka, J. P.: Maapallon ilmastohistoria: Kasvihuoneista jääkausiin. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-083-1.

56 Biologia[muokkaa]

 • Emmeche, Claus: Tekoelämä. (Det levende spil, 1991.) Englanninkielisestä laitoksesta The garden in the machine suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1995. ISBN 951-884-162-4.
 • Ganten, Detlev, Deichmann, Thomas & Spahl, Thilo: Luonto, tiede ja elämä: Kaikki, mitä tulee tietää. (Leben, Natur, Wissenschaft, 2003.) Suomentanut Mervi Ovaska. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 951-20-7284-2.
 • Gell-Mann, Murray: Kvarkki ja jaguaari: Seikkailuja yksinkertaisessa ja monimutkaisessa. (The quark and the jaguar: Adventures in the simple and the complex, 1994.) Suomentaneet Ritva ja Tapio Tuomi. Helsinki: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20464-1.
 • Jacob, François: Kärpänen, hiiri ja ihminen. (La souris, la mouche et l’homme, 1997.) Suomentanut Hanna Sutela. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-19-4.
 • Mayr, Ernst: Biologia – elämän tiede. (This is biology – the science of the living world, 1998.) Suomentanut Anto Leikola. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-241-8.
 • Webb, Stephen: Jos maailmankaikkeus kuhisee elämää ... missä kaikki ovat?: Viisikymmentä ratkaisua Fermin paradoksiin ja maan ulkopuolisen elämän arvoitukseen. (If the universe is teeming with aliens ... where is everybody?, 2002.) Suomentanut Hannu Karttunen. Ursan julkaisuja 96. Helsinki: Ursa, 2005. ISBN 952-5329-45-3.
 • Wilson, Edward O.: Elämän monimuotoisuus. (The diversity of life, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1995. ISBN 951-884-182-9.
 • Wilson, Edward O.: Elämän tulevaisuus. (The future of life, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-55-0.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.
 • Vogel, Steven: Kissan tassut ja katapultit: Luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat. (Cat’s paws and catapults: Mechanical worlds of nature and people, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-37-2.

56.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Dobzhansky, Theodosius: Biologia ja maailmankatsomus. (The biology of ultimate concern, 1967.) Taskutieto 78. Porvoo Helsinki: WS, 1971.
 • Kamppinen, Matti & Laihonen, Pasi & Vuorisalo, Timo (toim.): Kulttuurieläin: Ihmistutkimuksen biologiaa. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10352-0.
 • Lagerspetz, Kari: Sattumasta säätelyyn: Eliöt sopeutuvina säätelyjärjestelminä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11586-X.
 • Monod, Jacques: Sattuma ja välttämättömyys: Tutkielma modernin biologian luonnonfilosofiasta. (Le hasard et la nécessité, 1970.) Suomentanut Anto Leikola. 2. painos (1. painos 1973). Taskutieto 110. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-10505-8.

56.1 Sytologia. Solubiologia[muokkaa]

 • Kaila, Kai: Hermoston ja käyttäytymisen biologiaa. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08499-2.
 • Lagerspetz, Kari: Sattumasta säätelyyn: Eliöt sopeutuvina säätelyjärjestelminä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11586-X.

56.4 Perinnöllisyystiede[muokkaa]

 • Aldridge, Susan: Elämänlanka: Geenitekniikan tarina. (The thread of life: The story of genes and genetic engineering, 1996.) Suomentanut Tiina Onttonen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-243-4.
 • Baker, Robin: Tulevaisuuden seksielämä: Viettien vallankumouksia. (Sex in the future: The reproductive revolution and how it will change us, 2000.) Suomentanut Paula Herranen. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1705-7.
 • Carroll, Sean B.: Loputtomat kauniit muodot: Evodevon uusi tiede. (Endless forms most beautiful: The new science of evo devo, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-03-2.
 • Darwin, Charles: Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä. (The expression of the emotions in man and animals, 1872.) Suomentanut Anto Leikola. Helsinki: Terra cognita, 2009. ISBN 952-5202-73-9.
 • Davies, Paul: Viides ihme: Elämän syntyä etsimässä. (The fifth miracle: The search for the origin and meaning of life, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-38-0.
 • Dawkins, Richard: Sokea kelloseppä. (The blind watchmaker, 1986.) Suomentanut Risto Varteva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15863-1.
 • Laihonen, Pasi & Salo, Jukka & Vuorisalo, Timo: Evoluutio: Miten elämä kehittyy. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08486-0.
 • Portin, Petter: Perinnöllisyys, ihminen ja luonto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-12015-4.

56.41 Kehitysoppi. Evoluutio[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö & Vanhanen, Tatu: Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-236-3.
 • Attenborough, David: Elävä maa. (Life on earth: A natural history, 1979.) Suomentanut Irma Rostedt. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4927-2.
 • Bargum, Katja & Kokko, Hanna: Kutistuva turska ja muita evoluution ihmeitä. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34020-2.
 • Björklund, Mats: Evoluutiobiologia. (Evolutionsbiologi, 2005.) Suomentanut Iiris Kalliola. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-076-3.
 • Browne, Janet: Darwinin Lajien synty. (Darwin’s Origin of species, 2007.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7441-9.
 • Darwin, Charles: Lajien synty. (The illustrated Origin of species, 1979.) Lyhentäen toimittanut Richard E. Leakey. Suomentanut Anto Leikola. Helsinki: Kirjayhtymä, 1980. ISBN 951-26-1843-5.
 • Darwin, Charles: Lajien synty. (On the origin of species, 1859.) Suomentanut Pertti Ranta. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-236-7.
 • Dawkins, Richard: Geenin itsekkyys. (The selfish gene, 1976, 1989.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1993. ISBN 951-884-107-1.
 • Dawkins, Richard: Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet. (The greatest show on Earth: The evidence for evolution, 2009.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2009. ISBN 978-952-5697-27-8.
 • Dawkins, Richard: Viesti miljardien vuosien takaa. (River out of Eden, 1995.) Suomentanut Risto Varteva. Tieteen huiput. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-20552-4.
 • Gould, Stephen Jay: Hirmulisko heinäsuovassa. (Dinosaur in a haystack, 1995.) Kansialanimeke: Kirjoituksia luonnontieteistä. Suomentanut Mika Tiirinen. Helsinki: Like, 2001. ISBN 951-578-727-0.
 • Gould, Stephen Jay: Ihmeellinen elämä: Burgessin esiintymä ja historian kulku. (Wonderful life: The Burgess shale and the nature of history, 1989.) Suomentaneet Outi Nummi ja Markus Nummi. Helsingissä: Art House, 1991. ISBN 951-884-088-1.
 • Hanski, Ilkka & Niniluoto, Ilkka & Hetemäki, Ilari (toim.): Kaikki evoluutiosta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-098-5.
 • Judson, Olivia: Tohtori Tatjanan seksineuvoja koko luomakunnalle. (Dr. Tatianas sex advice to all creation, 2003.) Suomentanut Iiris Kalliola. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3250-1.
 • Laihonen, Pasi & Salo, Jukka & Vuorisalo, Timo: Evoluutio: Miten elämä kehittyy. Piirrokset: Maija Mustonen. Diagrammit: Terttu Laurikainen. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08486-0.
 • Mayr, Ernst: Evoluutio. (What evolution is, 2001.) Suomentanut Jani Kaaro. Tieteen huiput. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27897-1.
 • Oja, Heikki (toim.): Seti: Vieraan älyn etsintä. Pohjautuu 1993 pidetyn Seti-seminaarin esitelmiin. Ursan julkaisuja 52. Helsinki: Ursa, 1994. ISBN 951-9269-73-8.
 • Portin, Petter & Vuorisalo, Timo (toim.): Evoluutio NYT! Charles Darwinin juhlaa. S. 236–242: Sanasto. Turku: Kirja-Aurora, 2008. ISBN 978-951-29-3666-3.
 • Weiner, Jonathan: Darwinin linnut: Uutta tietoa evoluutiosta. (The beak of the finch: A story of evolution in our time, 1994.) Suomentanut Tuula Hollmén. Asiantuntijatarkistus: Juha Valste. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-13805-7.

56.411 Biologinen antropologia[muokkaa]

 • Blackmore, Susan: Meemit – kulttuurigeenit. (The meme machine, 1999.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-284-1.
 • Buss, David M.: Halun evoluutio: Ihmisen pariutumisstrategiat. (The evolution of desire: Strategies of human mating, 1994.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Kerava: Sitruuna, 2006. ISBN 952-99366-6-4.
 • Diamond, Jared: Kolmas simpanssi: Ihmiseläimen evoluutio ja tulevaisuus. (The third chimpanzee: The evolution and future of the human animal, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5202-92-2.
 • Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. (Guns, germs and steel: The fates of human societes, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. 3. painos 2005. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-56-9.
 • Leakey, Richard E. & Lewin, Roger: Ihmisen synty: Mitä uusimmat tutkimukset paljastavat ihmisen varhaisvaiheista sekä tulevasta kehityksestä. (Origins, 1977.) Suomentaneet Virve Kajaste ja Antero Manninen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1978. ISBN 951-26-1524-X. (englanniksi)
 • Leakey, Richard E.: Ihmisen jäljillä. (The making of mankind, 1981.) Suomentanut Irma Rostedt. Helsinki: Kirjayhtymä, 1981. ISBN 951-26-2059-6.
 • Leakey, Richard: Ihmiskunnan juuret. (The origin of humankind, 1994.) Suomentaneet Juha Valste ja Anne Petäinen. Tieteen huiput. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20039-5.
 • Leakey, Richard E. & Lewin, Roger: Ihmisyyden synty. (Origins reconsidered: In search of what makes us human, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Lisäpainos 1994. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-11227-9.
 • Lieberman, Philip: Eeva puhui: Ihmisen kieli ja ihmisen evoluutio. (Eve spoke: Human language and human evolution, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-31-3.
 • Morgan, Elaine: Naisen esihistoria. (The descent of woman, 1972.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 951-1-00071-3.
 • Morgan, Elaine: Evoluution arvet: Mitä ihmiskeho kertoo alkuperästämme. (The scars of evolution, 1990.) Suomentanut Pirkko Talvio-Jaatinen. Helsinki: Kirjayhtymä, 199. ISBN 951-26-3551-8.
 • Morris, Desmond: Alaston apina: Eläintieteilijän tutkimus eläimestä nimeltä ihminen. (The naked ape: A zoologist's study of the human animal, 1967.) Suomentanut Anto Leikola. 9. painos (1. painos 1968). Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14554-1.
 • Morris, Desmond: Eläin nimeltä ihminen: Henkilökohtainen näkemys ihmislajista. (The human animal, 1967.) Suomentanut Tiina Holopainen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1994. ISBN 951-20-4600-8.
 • Morris, Desmond: Mies ja nainen: Olemmeko erilaisia?. (The human sexes, 1997.) Suomentanut Outi Nummi. Helsinki: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22631-9.
 • Nørretranders, Tor: Homo generosus: Seksiä, taidetta ja bisnestä. (Det generøse menneske: En naturhistorie om at umage giver mage, 2002.) Suomentanut Tarmo Haarala. Helsinki: Art House, 2004. ISBN 951-884-383-X.
 • Richerson, Peter J. & Boyd, Robert: Ei ainoastaan geeneistä: Miten kulttuuri muunsi ihmisen evoluution. (Not by genes alone: How culture transformed human evolution, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-93-3.
 • Ridley, Matt: Geenit, kokemus ja ihmisenä oleminen. (Nature via nurture: Genes, experience and what makes us human, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-71-2.
 • Ridley, Matt: Jalouden alkuperä: Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. (The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation, 1997.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-233-7.
 • Ridley, Matt: Perimä: Ihmisen historia 23 kappaleessa. (Genome: The autobiography of a species in 23 chapters, 1999.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-283-3.
 • Salmi, Kalervo: Aivojen ajatus, kiehtova mieli: Ihminen evoluution tuotteena. Klaukkala: Recallmed, 2002. ISBN 951-847-017-0.
 • Tammisalo, Osmo: Rakkauden evoluutio: Ihmisen parinvalinnan biologiaa. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-89-5.
 • Turunen, Seppo: Paviaaneja, punaviiniä ja puutarhanhoitoa: Esseitä ihmisen biologiasta. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-4047-2.
 • Viitala, Jussi: Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen: Sosiaalisen käyttäytymisen avaimet. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-301-7.

58 Eläintiede[muokkaa]

58.9 Eläinten elintavat[muokkaa]

 • Viitala, Jussi: Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen: Sosiaalisen käyttäytymisen avaimet. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-301-7.
 • Waal, Frans de: Hyväluontoinen: Oikean ja väärän alkuperä ihmisessä ja muissa eläimissä. (Good natured: The origins of right and wrong in humans and other animals, 1996.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-10-0.

59 Lääketiede. Terveydenhoito[muokkaa]

59.55 Hermosto. Neurologia[muokkaa]

 • Baron-Cohen, Simon: Olennainen ero: Totuus miehen ja naisen aivoista. (The essential difference: The truth about the male and female brain, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-82-8.
 • Damasio, Antonio: Descartesin virhe: Emootio, järki ja ihmisen aivot. (Descartes’ error, 1994.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-49-6.
 • Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot. (Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-69-0.
 • Gazzaniga, Michael S.: Eettiset aivot. (The ethical brain, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-97-6.
 • Iacoboni, Marco: Ihmisten peilaus: Kytkeytymisemme uusi tiede. (Mirroring people: The new science of how we connect with others, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-18-6.
 • MacDonald, Matthew: Aivot: Käyttäjän käsikirja. (Your brain: The missing manual, 2008.). Jyväskylä: Docendo, 2009. ISBN 978-951-0-35535-0.
 • Rose, Steven: Molekyyleistä muistiksi. (The making of memory: From molecules to mind, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1994. ISBN 951-884-153-5.
 • Sacks, Oliver: Mies, joka luuli vaimoaan hatuksi. (The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales, 1985.) Suomentanut Marja Helanen-Ahtola. Helsinki: Tammi, 1988 (3. painos 2004). ISBN 951-30-6851-X.
 • Sacks, Oliver: Antropologi Marsissa: Seitsemän paradoksaalista tarinaa. (An anthropologist on Mars: Seven paradoxical tales, 1995.) Suomentanut Seija Kerttula. Helsinki: Absurdia, 2006. ISBN 952-5516-03-2.
 • Salmi, Kalervo: Aivojen ajatus, kiehtova mieli: Ihminen evoluution tuotteena. Klaukkala: Recallmed, 2002. ISBN 951-847-017-0.
 • Schacter, Daniel L.: Muisti: Aivot, mieli ja menneisyys. (Searching for memory: The brain, the mind and the past, 1996.) Suomentaneet Tommi Ingalsuo ja Maarika Toivonen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-32-1.
 • Schacter, Daniel L.: Muistin seitsemän syntiä: Miten mieli unohtaa ja muistaa. (The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-64-X.

59.5501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Churchland, Patricia Smith: Neurofilosofia. (Brain-wise: Studies in neurophilosophy, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-81-X.

59.56 Psykiatria[muokkaa]

 • Lauerma, Hannu: Pahuuden anatomia: Pahuus, hulluus, poikkeavuus. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5451-8.

59.561 Psyykkiset sairaudet[muokkaa]

 • Virsu, Veijo: Aivojen muotoutuvuus ja kuntoutuminen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 26. Helsinki: Kuntoutussäätiö, 1991. ISBN 951-8957-45-2.

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia[muokkaa]

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia[muokkaa]

 • Niiniluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet: Kulttuurifilosofisia esseitä. Helsinki: Otava, 1994. ISBN 951-1-13060-9.

90.2 Yleinen kulttuurihistoria[muokkaa]

 • Wheen, Francis: Kuinka humpuuki valloitti maailman: Nykyajan harhojen lyhyt historia. (How mumbo-jumbo conquered the world: A short history of modern delusions, 2004.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7026-X.

90.4 Yleinen arkeologia[muokkaa]

 • Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. (Guns, germs and steel: The fates of human societes, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-56-9.

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia[muokkaa]

 • Glover, Jonathan: Ihmisyys: 1900-luvun moraalihistoria. (Humanity: A moral history of the twentieth century, 1999.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-020-X.