Kristillisen kirjallisuuden klassikot

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

10 Yleisteokset[muokkaa]

10.8 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat[muokkaa]

 • Kierkegaard, Søren: Välisoittoja. (Alkuteos sisältyy teokseen Enten – eller, 1843.) Suomentanut ja esipuheella varustanut Torsti Lehtinen. 2. painos (1. painos 1988). Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-621-882-2.

11 Filosofia[muokkaa]

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413-426.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Boëthius, A. M. S.: Filosofian lohdutus. (De consolatione philosophiae, noin 524.) Latinan kielestä suomentanut & selityksin varustanut Juhani Sarsila. Tampereella: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-084-8.
 • Gregorios Nyssalainen: Sielusta ja ylösnousemuksesta: Keskustelu Makrinan kanssa. (Peri psykhēs kai anastaseōs ē logos ho legomenos ta Makrineia, 380–381.) Suomennos, johdanto ja selitykset: Marke Ahonen. Sapientia. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-351-4.

11.2 Keskiajan filosofia[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Kaksi kirjoitusta Jumalan olemassaolosta. Monologion & Proslogion. Suomentanut sekä johdannon ja selitykset laatinut: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2019. ISBN 978-952-345-000-4.
 • Benedictus Nursialainen: Pyhän Benedictuksen luostarisääntö. (Regula Benedicti, 500-luku.) Suomentaneet Maiju Gardner-Lehmijoki ym. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-90-4.
 • Duns Scotus, Johannes: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Suomennos, selitykset ja johdanto: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-951-662-945-5.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate, 1200–1300-luku.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Esipuhe: Jaakko Heinimäki. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Petrarca, Francesco: Salaisuuteni ja Nousu Ventoux'n vuorelle. (Secretum, kirjoitettu 1347–53; Ascensus montis Ventosi, kirjoitettu 1350.) Suomentanut Laura Lahdensuu. Helsinki: Basam Books, 2008. ISBN 978-952-5734-23-2.
 • Tuomas Akvinolainen: Summa theologiae. Valikoiden suomentanut J.-P. Rentto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-765-X.

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

20.2 Kristinusko. Teologia[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Ymmärrystä etsivä usko. (Proslogion, 1077–1078.) Johdanto, suomennos, selitykset Paavo Rissanen. Helsinki: Kirjaneliö, 1986. ISBN 951-600-698-1.
 • Anselm Canterburylainen: Kaksi kirjoitusta Jumalan olemassaolosta. Monologion & Proslogion. Suomentanut sekä johdannon ja selitykset laatinut: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2019. ISBN 978-952-345-000-4.
 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413-426.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Augustinus: Kirjeitä sisarille. Suomentaneet Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-845-1.
 • Augustinus: Opetuksia rakkaudesta. Suomentanut Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-203-8.
 • Augustinus: Kristillinen opetus. (De doctrina christiana, 397, 426.) Suomentanut Valtteri Olli. Nivala: Valtteri Olli, 2009. ISBN 978-952-92-6345-5.
 • Duns Scotus, Johannes: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Suomennos, selitykset ja johdanto: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-951-662-945-5.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Tertullianus: Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi; Vastakirjoitus Prakseaalle. (De praescriptione haereticorum.) Suomentanut Juha Pihkala. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2012. ISBN 978-952-9791-88-0.
 • Tolstoi, Leo: Tunnustuksia. (Ispoved, 1882.) Suomentanut Eero Balk. Helsinki: Basam Books, 2012. ISBN 978-952-260-044-8.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

Raamatut[muokkaa]

 • Biblia: Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi: Pääramattuin hebrean ja grecan jälken: Esipuhetten, marginaliain, concordantiain, selitösten ja registerein cansa. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Stockholmis Henrich Keisarilda [Henrik Keyser], 1642. – Tämä ensimmäisen suomalaisen Raamatun näköispainos on noin kahteen kolmannekseen pienentäen jäljennetty WS:n 1942 julkaisemasta näköispainoksesta. Helsinki: SKS, 1971.
 • Pyhä Raamattu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 2002. ISBN 952-449-075-7.
 • Pyhä Raamattu. Vanha testamentti: XI yleisen kirkolliskokouksen vuonna 1933 käytäntöön ottama suomennos; Uusi testamentti: XII yleisen kirkolliskokouksen vuonna 1938 käytäntöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1980. ISBN 951-600-005-3.

Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Munkki Antiokos: Pandektes - 130 lukua Herran käskyjä selityksineen ja niihin liittyvine opetuksineen. Suomentanut Johannes Seppälä. Valamon luostarin julkaisuja 93. Alkuteos: ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΑ ΠΛʼ, Migne PG 89, 1428-1850. Heinävesi: Valamon luostari, 2002. ISBN 951-9468-93-5.

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka[muokkaa]

 • Augustinus: Usko, toivo, rakkaus: Käsikirja Laurentiukselle. (Enchiridion ad Laurentium seu De fide et spe et caritate, 421.) Latinankielestä suomentanut Timo Nisula. Pyhiinvaeltaja. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-133-3.
 • Augustinus: Kristillinen opetus. (De doctrina christiana, 397, 426.) Latinasta suomentanut, alaviitteillä varustanut ja kustantanut Valtteri Olli. Nivala: Valtteri Olli, 2009. ISBN 978-952-92-6345-5.
 • Bonaventura, Giovanni di Fidanza: Pyhä Franciscus ja rouva Köyhyys. Pyhän Franciscuksen romanssi rouva Köyhyyden kanssa. Franciscuksen lyhyt legenda. (Sacrum commercium Sancti Francisci cum Domina Paupertate, 1227; Legenda minor S. Francisci, 1260.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjapaja, 1985. ISBN 951-621-572-6.
 • Bonaventura, Giovanni di Fidanza: Sielun matka Jumalaan. (Itinerarium mentis in Deum, 1259.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. ISBN 951-9111-62-X.
 • Cyprianus: Herran rukouksesta; Demetrianukselle; Kuolemantaudista. (De Dominica oratione; Ad Demetrianum; De mortalitate, 251–253.) Latinan kielestä suomentanut Tomi Vuolteenaho. Helsinki: Tomi Vuolteenaho, 2008. ISBN 978-952-92-4077-7.
 • Gregorios Nyssalainen: Sielusta ja ylösnousemuksesta: Keskustelu Makrinan kanssa. (Peri psykhēs kai anastaseōs ē logos ho legomenos ta Makrineia, 380–381.) Suomennos, johdanto ja selitykset: Marke Ahonen. Sapientia. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-351-4.
 • Justinos Marttyyri: Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa. Suomentanut Matti Myllykoski ja Outi Lehtipuu, toimittanut Matti Myllykoski. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-035-0.
 • Lewis, C. S.: Ihmeet. (Miracles. A Preliminary Study, 1947, 1960.) Suomentanut Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2016. ISBN 978-952-288-371-1.
 • Melanchthon, Philipp: Ydinkohdat. (Loci communes, 1521.) Suomennos, johdanto ja selitykset: Risto Saarinen (1. painos: SLEY-kirjat, 1986). Helsinki: Aurinko, 2010. ISBN 978-952-230-195-6.
 • Newman, John Henry: Tilinteko uskostani: Apologia pro vita sua. (Apologia pro vita sua, 1865.) Suomentanut Heine Gustafsson. Johdanto Paul Verschuren. Selitykset Seppo A. Teinonen. Hengen tie 16. Helsinki: Kirjaneliö, 1990. ISBN951-600-802-X.
 • Minucius Felix, Marcus: Octavius: Kristinuskon puolustus. Latinasta suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: Arkki, 2007. ISBN 978-951-618-846-4.
 • Tertullianus: Apologeticum: Kristinuskon puolustus. (Apologeticum/Apologeticus pro Christianis, 197.) Suomentanut Juha Pihkala. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-073-7.

23.1 Jumala-käsite. Jumalan toiminta[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Jumala ihmiseksi: Minkä tähden Jumala tuli ihmiseksi. (Cur Deus homo, 1098.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: SLEY-kirjat, 1991. ISBN 951-618-000-0.
 • Anselm Canterburylainen: Kaksi kirjoitusta Jumalan olemassaolosta. Monologion & Proslogion. Suomentanut sekä johdannon ja selitykset laatinut: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2019. ISBN 978-952-345-000-4.

23.2 Kristologia. Jeesuksen elämä[muokkaa]

 • Anselm Canterburylainen: Jumala ihmiseksi: Minkä tähden Jumala tuli ihmiseksi. (Cur Deus homo, 1098.) Latinasta suomentanut Heikki Koskenniemi. Johdanto Simo Kiviranta. Kristikunnan klassikkoja 5. Helsinki: SLEY-kirjat, 1991. ISBN 951-618-000-0.

23.3 Pelastusoppi[muokkaa]

 • Augustinus: Henki ja kirjain. (De spiritu et littera liber unus, 412–413.) Latinasta suomentanut Jukka Thurén. 2. painos (1. painos: SLEY-kirjat, 1982). Kristikunnan klassikkoja 2. Arkki-kirja. Helsinki: Aurinko, 2011. ISBN 978-952-230-193-2.

23.31 Kääntymys. Uskoon tuleminen[muokkaa]

 • Augustinus: Tunnustukset. (Confessiones, 397–398.) Suomentanut Otto Lakka. Suomennoksen tarkistanut Yrjö-Otto Lakka. Ilmestynyt aiemmin 1947. Helsinki: SLEY-kirjat, 1981 (2. painos 2003). ISBN 951-617-486-8.

23.7 Uskontunnustukset. Katekismukset[muokkaa]

 • Barclay, Robert: Kveekareiksi kutsuttujen kristittyjen muodostamien Kristuksen seurakuntien uskon mukainen sekä Raamatun kautta varhaisen kristinuskon opetuksen kanssa yhtäläiseksi osoitettu Katekismus ja uskontunnustus. Suomentanut sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta arvioivin viittein oheistanut Jani Kurki. Julkaisija: Ystävät Kristuksessa (ortodoksikveekarit). Vantaa: George Fox Project Trust Fund, 2004.
 • Katolisen kirkon katekismus. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 2005. ISBN 952-9627-37-8.
 • Luther, Martti: Iso katekismus. Evankelis-luterilaisen kirkon suomennos 1990. Helsinki: SLEY-kirjat, 1992. ISBN 951-618-022-1.
 • Saarinen, Risto (toim.): Reformaation tunnustukset. Sisältää tunnustustekstien käännökset selityksineen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2009. ISBN 978-952-9791-78-1.
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus. Sisältö: Martti Lutherin Vähä katekismus, 1529; Kristinoppi lyhyesti esitettynä. Hyväksytty Suomen kuudennessatoista varsinaisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1948. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-654-9.

24.1 Hartaus[muokkaa]

 • Bunyan, John: Kristityn vaellus. (The pilgrim’s progress, 1678.) Suomentanut Oili Aho. Helsinki: Kirjaneliö, 1986. ISBN 951-600-697-3.
 • Donne, John: Rukouksia sairasvuoteelta. (Devotions upon emergent occasions.) Johdanto, suomennos, selitykset Paavo Rissanen. Helsinki: Kirjaneliö, 1988. ISBN 951-600-746-5.
 • Llull, Ramon: Ylistän rakastettuani. (Libre d’amich e amat, 1282—87.) Johdanto, suomennos ja selitykset Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjapaja, 1983. ISBN 9516214096.
 • Rissanen, Paavo: Ikävöivä rakkaus. Englannin keskiajan suuret mystikot. Lapua: Herättäjä-yhdistys, 1987. ISBN 951-9014-85-3.
 • Ristin Johannes: Elävä rakkauden liekki. (Llama de amor viva, kirjoitettu 1584–85.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. 2. painos (1. painos 1983). Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-502-5.
 • Ristin Johannes: Pimeä yö. (La noche oscura del alma, julkaistu 1618.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. 2. painos (1. painos 1983). Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-130-9.

24.11 Rukous. Hartaudenharjoitus[muokkaa]

 • Agricola, Mikael: Jumalan aijnoan olcohon kijtos: Rukouksia Agricolan Rukouskirjasta. Mikael Agricolan (n. 1510–1557) rukoukset on nykysuomeksi toimittanut Juhani Holma. Helsinki: Kirkkohallitus, 2007. ISBN 978-951-789-220-9.
 • Donne, John: Rukouksia sairasvuoteelta. (Devotions upon emergent occasions.) Johdanto, suomennos, selitykset Paavo Rissanen. Hengen tie 15. Helsinki: Kirjaneliö, 1988. ISBN 951-600-746-5.
 • Fransiskus, Assisilainen: Kutsu köyhyyteen: Kootut kirjoitukset. Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Kirjaneliö, 1981 (2. painos 2005, Pyhiinvaeltaja-sarja). ISBN 951-600-545-4.
 • Teresa, Avilan pyhä: Sisäinen linna. (Moradas del castillo interior, kirjoitettu 1577.) Johdanto: Maiju Lehmijoki-Gardner. Suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. Julkaisu on Seppo A. Teinosen vuonna 1981 tekemän suomennoksen uusintapainos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-524-5.
 • Tietämättömyyden pilvi ja Yksityisen opastuksen kirja. (The cloud of unknowing; The book of privy counseling). Johdanto, suomennos, selitykset: Paavo Rissanen. Helsinki: Kirjaneliö, 1983. ISBN 951-600-600-0.
 • Tuomas Kempiläinen: Kristuksen seuraamisesta. (De imitatione Christi, 1418.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. 3. painos (1. painos 1979). Uusi johdanto: Virpi Mäkinen. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-314-X.

24.2 Saarnat. Postillat[muokkaa]

 • Augustinus: Saarnoja. Latinankielestä suomentanut Timo Nisula. Pyhiinvaeltaja. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-228-3.
 • Kierkegaard, Søren: Kedon kukka ja taivaan lintu: Kolme puhetta. (Lilien paa marken og fuglen under himlen: Tre gudelige Taler, 1849.) Suomentanut Heikki Linnove. 3. painos (1. painos 1915). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16158-6.

24.3 Virret. Hengelliset laulut[muokkaa]

 • Jaakko Finnon virsikirja. Toimittanut ja jälkisanan laatinut Pentti Lempiäinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 463. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Tukholma, noin 1583. Näköispainos ensimmäisestä suomalaisesta virsikirjasta sekä uudelleen ladottu laitos alkuperäisestä tekstistä ja sitä täydentävistä käsikirjoituksista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-491-8.

25.2 Sakraaliteologia[muokkaa]

 • Missale Aboense: Secundum ordinem fratrum praedicatorum. Alkuteos ilmestynyt 1488. – 2. näköispainos (1. näköispainos: Porvoo: WSOY, 1971). Valmistettu 2000 numeroitua kappaletta. Prodidit Societas historiae ecclesiasticae Fennica. Porvoo: WSOY, 1988. ISBN 951-0-02651-4.

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria[muokkaa]

 • Eusebius: Eusebiuksen kirkkohistoria. Kreikan kielestä kääntänyt sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Ivar A. Heikel. 2. painos (1. painos 1937). Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15267-X.

28.09 Historia[muokkaa]

 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413-426.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Augustinus: Kirjeitä sisarille. Suomentaneet Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-845-1.

28.1 Katolinen kirkko[muokkaa]

 • Franciscus, Assisilainen: Kutsu köyhyyteen: Kootut kirjoitukset. Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Hengen tie 4. Helsinki: Kirjaneliö, 1981 (2. painos 2005, Pyhiinvaeltaja-sarja). ISBN 951-600-545-4.
 • Franciscus Assisilainen: Franciscus Assisilaisen sanoma: Perugian legenda. (Legenda Perusina sive ”Compilatio Assisiensis”.) Johdanto, suomennos, selitykset: Seppo A. Teinonen. Helsinki: Katolinen tiedotuskeskus, 1988. ISBN 951-9386-73-4.
 • Tuomas Akvinolainen: Usko ja rukous: Apostolisen uskontunnustuksen ja Herran rukouksen selitys. (Expositio symboli apostolorum; Expositio orationis dominicae.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. 2. painos. Pyhiinvaeltaja. Helsinki: Kirjaneliö, 2005. ISBN 951-607-252-6.
 • Teresa, Avilan pyhä: Sisäinen linna. (Moradas del castillo interior, kirjoitettu 1577.) Johdanto: Maiju Lehmijoki-Gardner. Suomennos ja selitykset: Seppo A. Teinonen. Julkaisu on Seppo A. Teinosen vuonna 1981 tekemän suomennoksen uusintapainos. Sapientia. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-524-5.

82 Runot[muokkaa]

 • Dante Alighieri: Jumalainen näytelmä. (Divina Commedia.) Suomentanut Elina Vaara. Johdannon ja selitykset laatinut Tyyni Tuulio. Kuvittanut Gustave Doré. 3. painos (1. painos 1963). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23912-7.

84.2 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

84.2 Fantasiakirjallisuus[muokkaa]

 • Lewis, C. S.: Paholaisen kirjeopisto. (The Screwtape letters, 1942.) Suomentanut Taneli Junttila. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-297-8.
 • Lewis, C. S.: Kasvoista kasvoihin: Tarina rakkaudesta. (Till we have faces: A myth retold, 1956.) Suomentanut Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2013. ISBN 978-952-247-427-8.

84.2 Tieteiskirjallisuus[muokkaa]

 • Lewis, C. S.: Äänetön planeetta. (Out of the silent planet, 1938.) Suomentanut Matti Kannosto. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2485-0.
 • Lewis, C. S.: Matka Venukseen. (Perelandra, 1943.) Suomentanut Matti Kannosto. Jatkoa kirjaan: Äänetön planeetta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2557-1.
 • Lewis, C. S.: Piinattu planeetta. (That hideous strength, 1945.) Tekijän lyhentämästä laitoksesta suomentanut Matti Kannosto. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2557-1.

86.63 Espanjankielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Kivinen de Fau, Hannele: Ristin Johanneksen Laulujen laulu. Segovian luostarin ikoni kertoo. (Cántico espiritual, 1578.) Suomennos ja selitykset: Hannele Kivinen de Fau. Julkaisija: Ekumeeninen karmeliittayhteisö. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-189-9.

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

99.12 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat[muokkaa]

 • Augustinus: Tunnustukset. (Augustini Confessiones, 398.) Suomentanut Otto Lakka. Helsinki: SLEY-kirjat, 1981 (2. painos 2003). ISBN 951-617-486-8.