Kuinka sukunimiä syntyy

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kuinka sukunimiä syntyy

Kirjoittanut Eeli Granit-Ilmoniemi
Teksti on rivitetty uudelleen lukemisen helpottamiseksi.


[s. 5:2]

Kuinka sukunimiä syntyy.

Sukunimien synnystä on prof. A. R. Cederberg julkaissut mielenkiintoisen kirjoituksen nimellä »Retkeilyjä nimistötutkimuksen alueilla» Aika-lehdessä v. 1916, siv. 374—381, johonka viittaamme, mutta tämä aine on niin suunnattoman laaja, että yhä uusia näkökohtia ja esimerkkejä voidaan ilmituoda. Niinpä on varsin hauskaa havaita, kuinka esim. savolainen sukunimiä lyhentelee, joko siksi, ettei osaa sanan alussa kahta keraketta perätysten lausua, tahi muutoinkin, antaen nimelle usein hyvin leikillisen muodon. Affleck, sama nimi, joka oli kuuluisalla »Simo Hurtalla», on Läkki, jonka tytär on Läkitär. Ignatius on Natjus, Fri(d)lander on Rilla, von Konow on Vonkunohvi, Grotenfelt on Ruotinvältti, tohtori De Bruyn-Oubouter, tunnettu eläinlääkäri, on tohtori Töpry, j. n. e. loppumattomiin. Mutta oikeastaan ei ollut aikomus nyt puhua tällaisista tapauksista, vaan kertoa, millaisia sotilasnimiä muodostettiin. Tässä suhteessa on erittäin kuvaava eräs valtionarkistossa oleva luettelo, joka on laadittu Savon jalkaväen jääkäri-osaston sotilaista yleistä tarkastusta varten, joka pidettiin Mikkelin kaupungissa marraskuun 13 p. 1771. Luettelo käsittää neljä komppaniaa: Rantasalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Sulkavan komppanian, kussakin päällystön lisäksi 100 miestä. Siinä on m. m. mainittu kunkin sotilaan sukunimi ennen pestausta ja sen jälkeen. Ruotsinkieliset nimet ovat enimmäkseen pysyneet muuttumattomina, mutta suomenkieliset ovat säännöllisesti kaikki ruotsinnetut. — Asian valaisemiseksi muutamia esimerkkejä.

Rantasalmen komppania.
N:o 5: Lars Natuin (Woinsalmi) Nat;
n:o 8: Joh. Huttuin (Torasalo) Böök;
n:o 9: Eric Turuin (Pisamalax) Torn;
n:o 11: Joh. Turuin (Palfwalax) Tagg;
n:o 28: Lars Parckin (Randasalo) Palm;
n:o 35: Olaf Kontin (Randasalo) Kånst;
n:o 36: Sam. Löppöin (Randasalo) Lius;
n:o 41: Olof Laitin (Osikonmäki) Hök;
n:o 42: Jöran Kanckuin (Osikonmäki) Kamb;
n:o 55: Pål Natuin (Kåtkatlax) Örn;
n:o 57: Olof Hynnin (Joroisnemi) From;
n:o 67: Simon Kinnuin (Jorois, Jorosniemi);
Quick n:o 71: Joh. Rejoin (Jorois, Wattilanranda) Giök;
n:o 78: Mich. Pulliain (Pexämäki, Mavesi) Bäck;
n:o 80: Thom. Hynnin (Pexämäki, Utriala) Burtz;
n:o 85: Nils Tarkiain (Pexämäki, Kyrkoby) Ståhl;
n:o 93: Samuel Kaurain (Leppävirda, Tuppuramäki) Brun.

Kangasniemen komppania:
N:o 6: Staffan Mackoin (Surola) Mark;
n:o 19: Petter Mannin (Kutemajerfvi) Mård;
n:o 20: Elias Tihoin (Kutemajerfvi) Tiger;
n:o 25: Eric Arinander (Kyrkoby) Alm;
n:o 32: Christ. Tickain (St. Michel, Volingo) Turk;
n:o 37: And. Mannin (St. Michel, Puttola) Manstedt;
n:o 41: Anders Hipeli (St. Michel, Randakylä) Hipell;
n:o 57: Jacob Tomin (= Tuominen, St. [s. 5:3]Michel, Norola) Domin;
n:o 58: Thomas Tyllinen (St. Michel, Suosari) Tylin;
n:o 65: Lars Nykäin (St. Michel, Vesulax) Nagg;
n:o 67: Johan Parkoin (St. Michel, Vesulax) Bomb;
n:o 71: Mats Säppäläin (St. Michel, Rahula) Smed;
n:o 74: Adam Ikoin (St. Michel, Vanhalansaari) Igell;
n:o 83: Joh. Hångain (Christina, Jufvola) Furu;
n:o 84: Petter Kåckoin (Christina, Öväsi) Grym;
n:o 85: Lars Menduin (Christina, Tapal) Tallqvist;
n:o 91: Abram Rippatti (Christina, Rikandila) Ring.

Mäntyharjun komppania.
N:o 9: Matts Mattsson (Hardola) Nollach;
n:o 29: Anders Hindrichson (Hardola, Vähämarjokangas) Andersin;
n:o 32: Matts Puska (Hardola, Vahvasälkä) Storman;
n:o 34: Christer Käräjämes (Hirfvensalmi, Lahnanemi) Broberg;
n:o 39: Michel Tantu (Hirfvensalmi, Suonsalmi) Tranbom;
n:o 42: Christer Hasain (ammatiltaan suutari, asunto Hirvensalmi, Ripatti) Cordonier;
n:o 54: Michel Laihiain (Christina, Simola) Hampström;
n:o 59: Christer Ollikain (Menduharju, Ollikala) Obreman;
n:o 62: Thomas Witikainen (Menduharju, Ollikala) Fidell;
n:o 78 Christer Musika (Menduharju, Myntilä) Murberg;
n:o 81: Sigfrid Rahikain (Menduharju, Tillikala) Hammarborg;
n:o 99: Sigfrid Ryttare (Menduharju, Tillikala) Chasseur.

Sulkavan komppania.
N:o 7: Anders Purdin (Rahkola) Pump;
n:o 11: Johan Wäpsäläin (Hasula) Wass;
Pehr Pulckin (Pumala, Säppälä) Pust;
n:o 21: Johan Hujain (Pardala) Hult;
n:o 29: Simon Ingin (Pumala, Hylkylä) Ek;
n:o 31: Marck Kåndin (Pumala, Hannula) Kåpp;
n:o 31: Petter Ryhein (Pumala, Hamula) Grym;
n:o 36: Jon Sorjoin ja n:o 37: Henr. Sorjoin, molemmat Puumalan Hamulasta, edellinen Svärd, jälkimmäinen Stålt;
n:o 47: Henr. Nikulain (Jockas, Pappisalo) Nijt;
n:o 53: Johan Kähköin (Jockas, Pitkälax) Kieck;
n:o 67: Jac. Pafvilain (Jockas, Pohjois) Påck;
n:o 68: Påhl Råckain (Jockas, Mäköis) Rask;
n:o 74: Joh. Kuckoin (Jockas, Kiskilä) Tupp;
n:o 75: And. Oinoin (Jockas Männymäkj) Borg;
n:o 78: Påhl Haikarain (Jockas, Patela) Sparf;
n:o 84: Sam. Tirckoin (Randasalmi, Tusmäkj) Stock, ammatiltaan räätäli;
n:o 88: Mich. Törröin (Randasalmi, Hismäki) Torr;
n:o 92: Henr. Janhuin (Randasalmi, Hildula) Id;
n:o 93: Joh. Ruskain (= Ruuskanen, Randasalmi, Putkisalo) Rusk;
n:o 100: Johan Parckin, mökkiläinen Rantasalossa, From.

Ajatellaanpa nyt, että nämä muunnokset ovat edelleen säilyneet, niin arvaa, mikä sekamelska tästä on syntynyt. Herrasväki kyllä näyttää saaneen suuren lisäyksen, mutta jolleivät asianomaiset vielä ole nimeänsä muuttaneet, niin paras on tehdä se mitä pikemmin, tietysti alkuperäiseksi, jonka vuoksi on viisainta kääntyä kirkkoherran-virastojen puoleen, jotta alkuperäinen nimi ilmenisi. Kysymyksessä [s. 6:1]olevassa tapauksessa ei ole mitään syytä

E. Gt-Ilm.


Lähde: E. Gt-Ilm. [Eeli Granit-Ilmoniemi]: Kuinka sukunimiä syntyy. Savotar, 7.10.1920, nro 4, s. 5–6. Kansalliskirjasto.