Kuka kukin oli: C

Wikiaineistosta
B C
Kuka kukin oli
 
D


C[muokkaa]

ca[muokkaa]

Cajander, Aimo Kaarlo, metsänhoitomies, poliitikko. - * Uusikaupunki 4. IV. 1879 † 21. I. 43; vanhemmat rehtori Karl Alexander C. ja Anna Mathilda Allenius. Puoliso Laina Elisabet Cederberg 06 † 56; vanhemmat teol. tohtori Johan Antero C. ja Minna Elisabeth Hjelt. - Ylioppilas 96, filosofian kandidaatti 01, lisensiaatti 03, metsänh. tutk. 06, filosofian maisteri ja tohtori 15. Tutkimusmatk. Venäjän Karjalaan 98, Pohj.-Venäjälle 99, Itä-Siperiaan Lenajoelle 01, opinto- ja tutkimusmatkoja Baijeriin 04, Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin 06-07. - Helsingin yliopiston kasvitieteen dosentti 04-11, metsänh. opettaja 08-11, metsänh. professori 11-34, metsähall. vt. ylijohtaja 18-27, vt. pääjohtaja 27-34, pääjohtaja 34-43. - Varsin.-suom. osakunnan inspeht. 17-18. Pääministeri ja apul. maatalousministeri 22, pääministeri 24, puolustusministeri 28-29, pääministeri 37-39. Eduskunnan jäsen 29-33 sekä 36-43, edistysp. edusk. ryhmän puheenjohtaja 31-33 ja 36-37. Metsäkomitean puheenjohtaja 18, metsähallintokomitean 18, yl. rak. ylihall. uudistamiskomitean 26, satamalakkokomission 28, maatal. korkeak. komitean 29, taloudell. neuvotteluk. 29, työttömyysneuvoston 33-37 ja 39-43, metsätyöpalkkalautak. 36-37 ja 39-43, S. huollon 39-43, Pellervo-seuran johtokunnan 16-25, Metsänomistaja metsäkeskus-oy:n hall. 20-27, S. hypoteekkiyhdistyksen johtokunnan 25-37, S. ulkomaankauppal. hall. 30-43, Enso-Gutzeit oy:n hallintoneuvoston valtion edustaja 19-43 ja puheenjohtaja 31-43, Tornator oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 31-43, Veitsiluoto oy:n hallintoneuvoston jäsen ja puheenjohtaja 32-43, Oulu oy:n hallintoneuvoston jäsen ja puheenjohtaja 36-43, Maakiinteistöpankin johtokunnan jäsen 29-37. S. valk. ruusun ritarik. varakansleri 38-43, S. akatemialautak. puheenjohtaja 39-43, edistysp. puoluetoimik. jäsen 29-43, puheenjohtaja 33-43. - Julk.: Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Alluvionen des nördlichen Eurasiens I-III 03-09, Studien über die Vegetation des Urwaldes am Lena-Fluss 04, Über Waldtypen 09, II 21 (viimeksim. Y. Ilvessalon kanssa), Studien über die Moore Finnlands 13, Metsänhoidon perusteet I-II 16-17, Valtion metsätalous liikeyrityksenä 21, Zur Kenttnis des Einwanderungswege der Pflanzenarten nach Finnland 21, Ueber die Verteilung des fruchtbaren Bodens in Finnland. 23, Metsätyyppiteoria 25 (engl., tšek., esp.), Wesen und Bedeutung der Waldtypen 27, 2. p. 30. - Wienin maatal. korkeak. kunniatohtori 24, Eberswalden metsäkorkeak. 30, Helsingin yliopiston 34, Riian 35.


Cajander, Eino, maataloustiedemies. - * Uusikaupunki 11. V. 1882 † 19. IX. 28; vanhemmat rehtori Karl Alexander C. ja Anna Mathilda Allenius. Puoliso Saima Yolanda Cederberg 07; vanhemmat kirkkoherra Johan Anders C. ja Minna Elisabeth Hjelt. - Ylioppilas 99, agron. 02, filosofian kandidaatti 10, lisensiaatti 12, tohtori 25. Opintomatk. Skandinaviaan ja Viroon. - Helsingin yliopiston kotieläinopin assist. 11-, maanviljelystalouden dosentti 19-28, vt. professori 26-28, tekn. korkeak. maanviljelysopin ylim. opettaja 27-28, asutushall. ylim. aktuaari 18-, asutushall. tutkimustoim. johtaja 20-28. Oy Agrosin palv. 12-14. - Julk.: Studien über das in der Milchviehhaltung investierte Anlagekapital (väitösk.) 11, Asutus- ja maatalousoloista valtionmetsätorpissa Suomussalmen pitäjässä 19.


Cajander, Karl Alexander, historioitsija. - * Mynämäki 6. II. 1848 † 8. I. 11; vanhemmat kanttori Nils Alexander C. ja Gustava Wilhelmina Gallen. Puoliso Anna Mathilda Allenius 75 † 21; vanhemmat kruununvouti Henrik A. ja Mathilda Nystedt. - Ylioppilas 66, filosofian kandidaatti 73. - Uudenkaupungin reaalik. (myöh. alkeisk.) luonnontieteen ja matemat. kollega ja rehtori 75-11. - Julk.: vihkosarja Sunnuntai-iltapuoli Leppälässä 75-80, Uudenkaupungin muinaisia 89, 95, Tavasthandeln och Nystad 90.


Cajander, Paavo Emil, runoilija. - * Hämeenlinna 24. XII. 1846 † 14. VI. 13; vanhemmat nahkuri Frans Henrik C. ja Maria Sofia Ylén. - Ylioppilas 63, filosofian kandidaatti ja maisteri 73. - Helsingin yliopiston vt. suomenk. lehtori 86-88, vakinainen 90-12. - Julk.: runoja albumeissa, kalentereissa, juhlarunoja, kantaattitekstejä ym. (kirjana Runoelmia 14). Kirjallisen Kuukauslehden toimittaja 73-74, S. Kuvalehden aputoimittaja 75-80. Suomensi 26 Shakespearen näytelmää, Runebergin Hannan, Jouluillan ja (muiden kanssa) Vänrikki Stoolin tarinat, Topeliuksen Luonnon kirjan, Maamme kirjan (Joh. Bäckwallin kanssa), Lukemisia lapsille, Wecksellin Daniel Hjortin ym. - Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtori 07.


Cajander, Veikko Aleksander, osuustoiminta- ja kunnallismies. - * Iitti 22. V. 1895 † 26. III. 60; vanhemmat sahanhoit. Ilo C. ja Edla Eskola. Puoliso 1) Elli Sihvola 15 er. 27; 2) Martta Ester Viktoria Ahonen 29-; vanhemmat työm. Erik A. ja Aino Rosval. - Kansak., kauppakoulu 15. Matk. us. Euroopan maihin. - Kymenlaakson osuusl. 2. johtaja 20-24, toimitusjohtaja 25-57. Kotkan höyrypanimo oy:n toimitusjohtaja 27-57. - OTK:n hallintoneuvoston jäsen 26-58, Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen 29-60, puheenjohtaja 35-60, kauppasopimuskomitean jäsen 46-51, Panimoteollisuusyhdistyksen johtokunnan 38-58, Kaupunkil. hall. 38-43 ja 49-55. S. pun. ristin Kymen piirihall. jäsen ja varapuheenjohtaja 49-58, Kymen aluesuunnitelma ry:n hall. varapuheenjohtaja 49-58, Kotkan kauppakam. varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 51-57, Kotkan puhelinyhdistyksen johtokunnan jäsen 49-60, varapuheenjohtaja 56-60. Kotkan sos. dem. työväenyhdistyksen johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 30-55. - Kunnallisneuvos 48.


Cajanus, Karl Werner, metsätieteilijä, diplomaatti. - * Helsinki 11. V. 1878 † 1. IX. 19; vanhemmat ylisotatuom. Johan Gustaf Theodor C. ja Helny Aurora Burman. Puoliso Esther Yolanda Hjelt 04 † 59; vanhemmat sijaiskansleri Edvard Immanuel Hjelt ja Ida Sofia Åström. - Ylioppilas 98, metsäkondukt. 02, filosofian kandidaatti ja lisensiaatti 14, filosofian tohtori 15. Opintomatk. Saksaan 05, 09, Itävaltaan 09, Skandinavian maihin 05, 11, 12, 13. - Metsäreviisori 06-08, metsänarvioimisen ylim. opettaja ja professoriviran hoitaja Helsingin yliop. 08-19. Lähetystösihteeri Tukholmassa 18-19, va. asiainhoit. Kööpenhaminassa 19. - Julk. Ueber die Entwicklung gleichhaltiger Waldbestände (väitösk.) 14 ym.


Candolin, Einar Fredrik Napoleon, pappi, koulumies. - * Ullava 5. I. 1869 † 10. III. 57; vanhemmat lääninrovasti Anders Adrian C. ja Fredrika Mathilda Erwast. Puoliso Aino Julia Gummerus 03-; vanhemmat rovasti Alexander Jakob G. ja 3. vaimo Julia Hildéen. - Ylioppilas 88, filosofian kandidaatti 90, maisteri 90, teol. kandidaatti 98. Opisk. Hallessa ja Leipzigissä 99-00, opintomatkoja eri maihin 02-10. - Kuopion lys. usk., logiikan ja ruotsink. lehtori 99-04, Turun suom. lys. usk. ja hist. vanh. lehtori 04-20, rehtori 10-20, Turun tuomiorovasti 20-35, Lohjan kirkkoherra 35-50. - Turun suom. yhteiskoulun usk. opettaja 04-08, Turun suom. jatko-op. 06-18. - Turun kaupunginvaltuuston jäsen 10-35, puheenjohtaja 18-33, kirkolliskokouksen jäsen 23, 28 ja 33. Turun opettajatarkodin yhdistyksen puheenjohtaja 14-35, kirkollisvirkak. leski- ja orpokassan 32-35. Lohjan kaupp. valt. jäsen 36-46, Lohjan yhteiskoulun johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja 35-51. - Oli 1. vaalisijalla arkkipiispan virkaan 35. - Julk.: Lutherin Vähän Katekismuksen kolmannen uskonkappaleen katekeetillinen käsitteleminen 00.


Cannelin, Knut Leopold, kielimies. - * Pietarsaari 7. VIII. 1860 † 9. I. 38; vanhemmat filosofian tohtori Gustaf C. ja 2. vaimo Emma Augusta Girsén. Puoliso Helmi Maria Lyra 90 † 51; vanhemmat rovasti Alexander Wilhelm L. ja Ida Adolfina Lyra. - Ylioppilas 80, filosofian kandidaatti 84, lisensiaatti 88. - Joensuun lys. lehtori 89-08, rehtori 04-08, Helsingin suom. lys. lehtori 08-30, rehtori 24-30. - Joensuun lys. voim. opettaja 91-96. - Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen 93-08, puheenjohtaja 02-03 ja 05-08, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 14-17. Kielitutk. lautak. jäsen 23-38, Joensuun kansak. johtokunnan puheenjohtaja, Joensuun vapaaeht. palok. päällikkö 90-08. - Julk.: Tutkimus Kemin kielenmurteesta (väitösk.) 88, Suom. lukemisto 4. p. 10, Ruots.-suom. sanakirja us. p., Suom.- ruots. sanakirja us. p., Kieliopas 16, 4. p. 31, Finska språket 32. - Professori 30.


Carlson, Bengt Ivar, musiikkimies. - * Tammisaari 26. IV. 18 † 21. IX. 53; vanhemmat oluenp. Edvard C. ja Augusta C. Puoliso 1) Helga Anna Malmberg 14 er. 28; vanht satamakapteeni Wilhelm M. ja Blomqvist; 2) Saga Wilhelmina Stenius 29-; vanhemmat eversti Claës Richard S. ja Martha Freese. - Ylioppilas 09, Opisk. Helsingin mus. op. 00-13, Scola Cantorumissa Pariisissa 13-14. - Helsingin kaupungin orkest. alttoviol. 14-23, Dagens Pressin ja Svenska Tidningin mus. arvost., Akademiska sångföreningenin johtaja 20-46, ruots. oratoriokuoron 21-53, M.M:n 23-50, S. ruots. laulu- ja musiikkil. 1. joht., Sibelius-akatemian teorian, mus. hist. ym. opettaja 16-53. Sävellyksiä: pianotrio, jousikvartetti, sonaatti viululle ja pianolle, kantaatteja, seka- ja mieskuorolauluja, piano- ja viulukappaleita ym.- Professori 48.


Carlstedt, Kalle Fredrik, taiteilija. - Lieto 2. II. 1891 † 10. X. 52; vanhemmat asemapäällikkö Carl Zachris C. ja Anna Matilda Danielson (h. 1. aviol.). Puoliso Henrika Emilia (Mimmi) Lehto 21-; vanhemmat sahatyöm. Hugo Hjalmar L. (Hjerpe) ja Elina Rantanen. - Kävi 7 l. lys., S. taideyhd. piirustusk. 13. Opintomatk. Venäjälle 12, Tanskaan 14, Viroon ja Skaninaviaan 30, Ruotsiin 49. - Taidemaal. puupiirt. 12-. Töitä mm. Sääksmäen kirkon koristemaal. 33, Akaan kirkon 35 (apul. Paavo Leinonen). Pikonlinnan 40 (apul. Olli Miettinen), Sääksmäen ruumishuoneen 42. - Kuvitti mm. seur. teokset: Maria Jotunin Arkielämää 20, Eino Leinon Helkavirsiä 24, Sata Kantelettaren laulua 30, E. N. Setälän Sammon arvoitus 32.


Carpelan, Rolf Maximilian, liikemies. - * Uskela 11. III. 1864 † 30. VII. 58; vanhemmat kapteeni, vapaah. Otto Maximilian C. ja Aurora Lovisa Wasenius. Puoliso Märta Maria (Mary) Lindblom 96 † 45; vanhemmat kauppaneuvos Gustaf Adolf L. ja Maria Lovisa Indrén. - Kävi Haminan kadettik. 86. - Palv. 2. Turun suom. tarkk'amp. patalj. ups. 86-02, tmi Gust. A. Lindblom eftertr. toimitusj. 02-04, Turun veneveistämön 04-13, Antskogin verkatehdas oy:n prokuristi 04-06, toimitusj. 07-25. - Keskin. vak. yht. Sammon johtokunnan jäsen 07-39, puheenjohtaja 16-37 ja tapaturmavak. os. päällikkö 09, 25-39, hallintoneuvoston jäsen 39-58, Åbo teaterhus ab:n toimitusjohtaja 11-58, säästöp. Fortunan johtokunnan puheenjohtaja 21-32, isännöitsijä 33-, Turun säästöp. johtokunnan jäsen 11-, Turun elinkorkolait. 12-, Littoisten oy:n 04-17, Akaan höyrysaha oy:n 20-27, Luottovälitys oy:n 27-58, puheenj. 32-58. - Turun kaupunginvaltuuston jäsen 10-16, Turun akatemian hall. 28-31, valtuusk. 17-58. - Aliluutn. 86, luutnantti 90, alikapteeni 00, kapteeni 03.


Carpelan Tor Harald, vapaaherra, suku- ja henkilöhistorioitsija ym. - * Uskela 18. XII. 1867 † 8. III. 60;. vanhemmat kapteeni, vapaah. Otto Maximilian C. ja Aurora Lovisa Wasenius. Puoliso 1) Esther Kynberg 02 † 04; vanhemmat lääketieteen ja kirurgian tohtori Sven Karl Mauritz Konstantin K. ja Alma Maria Gustava Alleen; 2) Anna Emilia Edgren 09-; vanhemmat kirjakauppias August Wilhelm E. ja Maria Gisiko. - Ylioppilas 85, filosofian kandidaatti 89, kameraalitutk. 92, filosofian maisteri 00. Tutkimusmatka Ruotsiin 93. - Helsingin yliopiston konsist. aman. 99-02, sihteeri 02-35, ritarih. genealogi 23-52. - Svenska folkskolans vännerin johtokunnan jäsen 94-44, varaesim. 23-32, esimies 32-44, ritarih. johtokunnan jäsen 06-23, Ruumiinpolttoyhd. rahastonhoit. 07-15, S. sukututk. seuran johtokunnan jäsen 18-45, varaesimies 40-45, Turun hist. museon johtok. jäsen 10-19, akat. komit. 15-18, akat.valtuusk. 17-. - Julk.: Åbo i genealogiskt hänseende 90, Finsk biografisk handbok 95-05, Åbo donatorer intill 1909 10, Helsingin yliopiston opettajat ja virkamiehet v:sta 1828 (L. O. Th. Tudeerin kanssa) 20-25, Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 28-30, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna 37-42, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna (I)-III 54-58, toimitti Finlands Adelskalender 26-50, valtiokalent. 98-02. - S. sukututk. seuran kunniajäsen 32, Ruots. kirjallisuuden seuran 53. Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtori 36.


Carpén, Johannes Rafael, lääkäri. - * Kittilä 27. VII. 1889 † 12. II. 54; vanhemmat rovasti Frans Alfred C. ja Augusta Katarina Hermanson. Puoliso sairaanhoit. Terttu Vilma Thuneberg 26-; vanhemmat kunnallisneuvos Otto Albert T. ja Fanny Elina Selin. - Ylioppilas 07, filosofian kandidaatti 13, maisteri 17, lääketieteen kandidaatti 19, lisensiaatti 26. - Hämeenkyrön kunnanlääkäri 26-31, Virolahden 31-54. Mannerheimin lastensuojelul. kouluylilääkäri 35-36. - Mannerheimin lastensuojelul. liittoneuv. jäsen 51-54, S. pun. ristin Viipurin piirihall. 37-45, Kymen l. piirihall. jäsen ja varapuheenjohtaja 45-51, S. lääkäril. luottamusneuv. jäsen 45-54, valtuuskunnan 50-54, S. kunnanlääkäriyhdistyksen johtokunnan 35-46, S. kunnall. terveydenhoitoyhdistyksen hall. 38-, Virolahden kunnanvalt. jäsen 46-54, varapuheenjohtaja 51-54, S. huollon Viipurin (Kymen) l. lääninkeskuksen jäsen ja varapuheenj. 42-52, Lut. maailmanl. S. kansalliskomitean jäsen 47-54. - Lääkintöneuvos 50.


Castrén, Johan Arthur, poliitikko, kunnallismies. - * Turtola 10. VI. 1866 † 29. VI. 46; vanhemmat rovasti Johan Robert C. ja Ida Maria Susanna Taucher. Puoliso Sigrid Ellen Maria Schauman 04 † 50; vanhemmat apteekk. Victor Leonard S. ja Elise Wilhelmina Ekelund. - Ylioppilas 84, oikeustutkinto 88, varatuomari 91. - Oulun vt. kunnallispormestari 93-96, vakinainen 96-08, hallinnoll. toimenp. pidätetty virasta 03-05, oikeuspormestari 08-18. Helsingin kaupunginjohtaja, 21-30, kunnallispormestari 31-36. - Porvarissäädyn jäsen 04-05 ja 05-06, eduskunnan jäsen (nuorsuom.) 09-12, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen 04-05 ja 08-17, rahatoimikam. jäsen ja puheenjohtaja 12-17. Senaattori ja sisäas. toimitusk. päällikkö 17-18, Helsingin kaupungin rahatoimikam. puheenjohtaja 21.


Castrén, Erkki Johannes, hallintomies. - * Haapajärvi 6. VII. 1873 † 31. XII. 36; vanhemmat kihlak. tuomari Ernst Erik C. ja Johanna Fredrika Hamberg. - Ylioppilas 93, yl. hallintotutk. 98. - Yl. revisio-oik. 2. reviisori 07-18, maatal. toimitusk. protokollasihteeri 18-19, esittelijäsihteeri 19-22, esittelijäneuvos 22-36, maatalousminist. kansliapäällikkö 28-36. - Useita lahjoitusmaita, lampuoteja sekä valtiontorppareiden ja valtionvuokraajien asemaa käsitt. ym. komit. puheenjohtaja. - Julk.: Rekognitsionimetsät ja tehdastilat 24.


Castrén, Gunnar, kirjallisuudentutkija. - * Helsinki 27. XII. 1878 † 5. XI. 59; vanhemmat päätoimittaja, lakit. kandidaatti Robert C. ja Charlotta (Lotti) Pipping. Puoliso Thyra Elisabeth Thesleff (h. 2. aviol.) 11 † 59; vanhemmat ylijohtaja Alexander August T. ja Emilia Mathilda Sanmark. - Ylioppilas 96, filosofian kandidaatti 99, maisteri 00, lisensiaatti 02, tohtori 07. Opintomatk. Skandinaviaan, Ranskaan, Saksaan ja Italiaan 00-16. - Helsingin yliopiston dosentti 07, kotim. kirjallisuuden professori 24, ruots. kirjallisuuden professori 38-45. - Euterpen toim. jäsen 02-05, Fria Ordin 03-04, Arguksen 07-11, Nya Arguksen 11-27. Valtion kirjall. lautak. jäsen 18-50, Ruots. kirjallisuudenseuran johtokunnan 12-59, puheenj. 24-34, S. ruots. kirjailijayhdistyksen puheenjohtaja 24-29, S. tiedeseuran 45-46, Uusmaal. osakunnan inspeht. 37-45. - Julk.: Frans Michael Franzén i Finland 02, Stormaktstidens diktning 07, Norden i den franska litteraturen 10, Gustaf Philip Creutz 17 ja 49, Studier och kritiker 18, Juhani Aho 22 (suom.), Runar Schildt 27, Den nya tiden (Schück-Warburgin Illustr. svensk litteraturhist. V 11) 32, Kommentar till J. L. Runebergs lyriska dikter I 35-52, Herman Kellgren 45, Helsinki kulttuurikeskuksena (Helsingin kaupungin hist. III: 2, ruots. ja suom.) 50, Johan Ludvig Runeberg 50, Humanister och humaniora 58.


Castrén, Harry Kaarlo Adolf, lääkäri. - * Helsinki 12. III. 1891 † 4. VIII. 42; vanhemmat senaattori Kaarlo C. ja Elin Rosina Tamelander. Puoliso Aili Margareta Könönen 21-; vanhemmat varatuomari Johannes K. ja Julia Alexandra Tamelander. - Ylioppilas 09, lääketieteen kandidaatti 13, lisensiaatti 17, lääketieteen ja kirurgian tohtori 23. Opintomatk. Saksaan 20, 26, 29. - Helsingin yliopiston patologisanatomisen lait. aman. 17, assist. 18-25, patologisen anatomian dosentti 25, vt. professori 25, vakinainen 26-42. Helsingin yl. sairaalan neuropatol. os. ylilääk, 37-42. - Lääket. tiedekunnan varadekaani 30-36, dekaani 36-39, Pohj.-pohjal. osakunnan inspeht. 34-42. S. syöpäyhdistyksen puheenjohtaja 40-42. - Julk.: Studien über die Struktur der Fibroblasten, Epithelioidzellen und Riesenzellen des tuberkulösen Gewebes beim Menschen (väitösk.) 23, Ueber die Struktur der Zellen der Bindegewebsgeschwülste beim Menschen 26.


Castrén, Jalmar, insinööri, hallintomies. - * Alatornio 14. XII. 1873 † 19. II. 46; vanhemmat rovasti Fredrik Edvard C. ja. Sofia Elisabeth Borg. Puoliso Elli Montell 97 † 40; vanhemmat kauppias Jakob M. ja Albertina Westling. - Yliopp. 91, insinööri 95. Opinto- ja tutkimusmatkoja Saksaan 01, 04, 10, 14. - Polytekn. op. vt. apul. opett. 96-99, vakinainen 01-08, rautatierak. insinööri 99-01, tekn. korkeak. lehtori 08-12, sillanrak. ja rakennuskonstruktioiden statiikan vt. professori 12-16, vakinainen 16-22, korkeak. vararehtori 19-22, Valtionrautat. pääjohtaja 22-42. - Senaattori ja kulkulaitostoimitusk. päällikkö 17-18, kulkulaitosministeri 28-29. Presid. valitsijam. 25. - Suunnitt. ensimm. maamme rautabetonirak., valtion rautat. sillankonstrukt. 05-07, R. Helanderin rautabetoniliikk. konstrukt. ja tekn. johtaja 06-13. - Helsingin kaupunginvaltuuston j. 13-17, yl. töiden hall. puheenj. 19-21, rautatiehall. ylireviisori 19-22, valtion edustaja Tornator oy:n ja Enso-Gutzeit oy:n hallintoneuvoston 19-46, KOP:n hallintoneuvoston jäsen 16-46, puheenjohtaja 44-46, Suomi- yhtiön 26-46, palovak. oy Imatran johtokunnan 22-46, Raken johtokunnan 21-46, koskirakennustoimik. jäsen 23-30, Imatran voima oy:n hallintoneuvoston 21-46, Jokioisten-Forssan rautatie oy:n johtokunnan jäsen 19-46, puheenjohtaja 26-46, Helsingin aseman kehittäm., yliopiston ja tekn. korkeak. siirtoa käsitt. komitean puheenjohtaja 19, posti- ja lennätinlait. yhdistyksen suunnitt. komitean 20, suom.-norj. raja-as. valtuuskunnan suom. puheenjohtaja 22-24. Tekn. korkeak. ylioppilasyhdistyksen inspeht. 20-21, Tekniikan yliopp. 21-22. - S. matkailijayhdistyksen puheenjohtaja 23-43, Suomen matkojen hallintoneuvoston 30-39, matkailukomitean 37-38. - Julk.: Kemin-Rovaniemen rautatie 03, Ulokesillat 13, Rakenteiden statiikka 21, Petsamon radan taloudelliset edellytykset 23, Maantiet ja rautatiet 31.


Castrén, Jonas, poliitikko.- * Pyhäjärvi V.l. 25. II. 1850 † 10. X. 22; vanhemmat kirkkoherra Zachris C. ja Betty Leontine Reuter. - Ylioppilas 69, filosofian kandidaatti 76, lakit. kandidaatti 93. Tutkimusmatk. Skandinaviaan, Ranskaan, Saksaan ja Italiaan. - Asianajaja Helsingissä 94-22. - Talonpoikaissäädyn jäsen 85, 88, 91, 94, 05-06, eduskunnan (nuorsuom.) 07-18, perustuslakivaliok. puheenjohtaja 10, S. pankin tilintarkastaja. - Agraarikomitean puheenjohtaja 06. - Päivälehden perustajia 89. Passiivisen vastarinnan johdossa, karkot. maasta 03-05. Asui 14-18 ja 18-22 Ruotsissa, S. asiain komitean jäsen Tukholmassa 16-18. Sai Vaasan hallitukselta tehtäväkseen esittää Ruotsin hallitukselle Suomen avunpyynnön 18. - Testamenttasi omaisuutensa perustam. Karjalan sivistysrahastolle 17.


Castrén, Kaarlo, talousmies, poliitikko. - * Turtola 28. II. 1860 † 19. XI. 38; vanhemmat rovasti Johan Robert C. ja Ida Maria Susanna Taucher. Puoliso Elin Rosina Tamelander 88 † 42; vanhemmat kuvernööri Karl Adolf T. ja 1. vaimo Emelie Crohns. - Ylioppilas 79, filosofian kandidaatti 83, lakit. kandidaatti 87. Opisk. Leipzigissä 86. - Morgonbladetin vast. toim. 84. Castrén & Snellmanin asianajotoim. osakas 88-97, KOP:n johtokunnan jäsen 98-04 ja 16-22, hallintoneuvoston jäsen 93-97, 15-16 ja 22-38, Suomi-yhtiön johtokunnan jäsen ja vt. toimitusjohtaja 06, 2. johtaja 06. Senaattori ja siviilitoimitusk. apul. päällikkö 06-08, päällikkö 08-09. Oma asianajotoim. Helsingissä 09-38. Valtiovarainministeri 18-19, pääministeri 19. - W. Gutzeit & co oy:n johtokunnan puheenjohtaja 22-24, Diesen Wood co:ny ab:n johtokunnan 24-31, palovak. oy Imatran johtokunnan, Yhtyneet paperitehtaan oy:n hall. varapuheenjohtaja. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 92-97, porvarissäädyn jäsen 94, 05-06, taloudell. puolustusvalm. komitean puheenjohtaja. - Julk.: Punaisten hirmutyöt vapaussodan aikana (2. p., myös ruots.) 26, Kiveliön suuri herättäjä Lars Levi Laestadius 32.


Castrén, Liisa, historiantutkija. - * Helsinki 16. III. 1899 † 26. VI. 58; vanhemmat pääjohtaja Jalmar C. ja Elli Montell. - Ylioppilas 17, filosofian kandidaatti 22, maisteri 23, lisensiaatti 45, tohtori 46. - Kemin yhteislys. hist. ja yhteiskuntaopin vanh. lehtori 26-32, Helsingin yliopiston poliitt. hist. dosentti 52-55. - Julk.: Adolf Ivar Arwidsson I: Nuori Arwidsson ja hänen ympäristönsä (väitösk.) 45, Adolf Ivar Arwidsson isänmaallisena herättäjänä 51, Lappeenrannan kaupungin historia 57.


Castrén, Matti, insinööri. - * Oulu 4. V. 1877 † 28. III. 41; vanhemmat kauppias Zachris C. ja Maria Gummerus. Puoliso Edith Snellman 06-; vanhemmat kunnallisneuvos Petter Wilhelm S. ja Fredrika Fellman. - Ylioppilas 99, kemisti-insinööri 03. Opintomatk. Yhdysvaltoihin ja Norjaan 04, Saksaan ym. - Perustam. Merikosken saippuatehtaan johtaja 06-41. Merikosken pikitehtaan 19-41. Veljekset Åström oy:n johtokunnan jäsen, Merikoski oy:n toimitusj. 39. Oulun kaupungin rahatoimikam. ja valt. jäsen. - Oulun suojelusk. piirin esik. jäsen.


Castrén, Väinö Sakari, laki- ja liikemies. - * Helsinki 8. XI. 1873 † 30. I. 48; vanhemmat oikeusneuvosm. Johannes C. ja Amanda Ulrika Jussilainen. Puoliso Lydia Rosaura Leinberg 99 † 58; vanhemmat professori Karl Gabriel L. ja Hilma Rosaura (Lilli) Thuneberg. - Ylioppilas 92, oikeustutkinto 95, varatuomari 98, Matk. kaikkiin Euroopan maihin, Tunisiin, Vähään-Aasiaan ja Egyptiin 28, Pohj.-Afrikkaan, Et.- ja Pohj.-Amerikkaan 32. - Asianajaja Helsingissä 98-07, S. kauppapankki oy:n toimitusjohtajan varam. 07-14, toimitusjohtaja 14-18, pankin Helsingin kontt. johtaja 18-24, oy Turunmaan pankin Helsingin kontt. johtaja 26-33. Turun verkatehdas oy:n toimitusjohtaja 26-31, Silfverberg & Wecksellin yhdist. hattutehtaan oy:n toimitusjohtaja 29-31. - Palovak. oy Imatran hallintoneuvoston jäsen 11-48, puheenjohtaja 31-48, Deutsch-Nordische Handelshank AG:n hallintoneuvoston jäsen 21-24, Merivak. oy Argon hallintoneuvoston puheenjohtaja 26-48, Karjalan kirjap. oy:n johtokunnan puheenjohtaja 14-18, Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 16-18, S. pankkiyhdistyksen johtokunnan 14-24, Helsingin nuorsuom. yhdistyksen puheenjohtaja 06-07, Leo ja Regina Wainsteinin säät. rahastonhoit. 28-38, S. syöpäyhdistyksen 36-38. - Keski-Suomen päätoimittaja 93.


Castrén, Zachris, kansansivistysmies. - * Oulu 12. XII. 1868 † 31. I. 38; vanhemmat kauppias Zachris C. ja Maria Gumerus. Puoliso 1) Sigrid Lyche 94 † 05; vanhemmat kirjakauppias Harald L. ja Nicoline Kiösterud; 2) Elli Kyander 07 † 17; vanhemmat kappalainen Ernesti Kustaa K. ja Emma Helena Heikel; 3) kansak. opettaja Sylvia Maria Heikel 18-; vanhemmat rakennusmestari Elia H. ja Fanny Mathilda Lindeqvist. - Ylioppilas 86, filosofian kandidaatti 91, lisensiaatti 99. Opisk. Kööpenhaminassa ja Saksassa 91-92, Hollannissa 97, Berliinissä 10-11. - Helsingin yliopiston käyt. filosofian dosentti 03-32, Helsingin kaupungin suomenk. työväenop. johtaja 14-38. - Pohjal. osakunnan kuraattori 99-04, Pohj.-pohjal. 07, Valvojan päätoimittaja 06-08 ja 14-19. Yhteiskunn. korkeak. opettaja 29-38. Ylioppilask. puheenjohtaja 99-02, 03, S. nuorison l. 99-10 kunniajäsen 35. Eduskunnan jäsen (nuorsuom. p.) 09, nuorsuom. puoluehall. jäsen 06-13, Kansanvalistusseuran toimik. jäsen 03-38, puheenjohtaja 19-38, S. kunnallisvirkam yhdistyksen keskusl. hall. puheenjohtaja 20-36, vapaan valistustyön komitean 19-38 Kansansivistystyön maailmanl. S. os. 29-38, Työväenop. l. toimik. 17-38 Kustannusoy Otavan johtokunnan jäsen 16-38. - Julk.: Uskonnonfilosofian käsitteestä ja metodista I-II 99, 03, Valtio ja vapaa kansansivistystyö 29, kokoelma kirjoituksia 50. - Professori 28.


Cawén, Frans Alvar Alfred, taiteilija. - * Korpilahti 8. VI. 1886 † 3. III. 35; vanhemmat kappalainen Frans Frithiof Ferdinand C. ja Eleonora Mathilda Boije. Puoliso taidemaalari Ragni Holmberg 24-; vanhemmat kaup. kamreeri Theodor H. ja Elin Lindfors. - Kävi lys. 04, S. taideyhdistyksen pii rustusk. 07. Ulkom. matk. Ranskaan Espanjaan, Italiaan, Alankomaihin ja Belgiaan 08-24. - S. taideyhdistyksen piirustusk. opettaja 19-20, johtaja 20-22. - S. taideakatemian jäsen 29. S. taiteilijaseuran puheenjohtaja 32. - Töitä Ateneumin kokoelmissa, Turun taidemuseossa, Tukholman, Tallinnan, Malmön ja Lyypekin museoissa ym. Seinämaalaus Kaisaniemen kansak. (Helsinki), Mäntän, Kuusankosken ja Lapinlahden kirkk. alttaritaulut.

ce[muokkaa]

Ceder, Kaarlo Robert, koulumies. - * Helsinki 23. VIII. 1874 † 24. IV. 42; vanhemmat varusmestari Kaarle Oskari C. ja Maria Ulrika Silander. Puoliso Ida Maria Julkunen 01 † 56; vanhemmat rataesimies Wilhelm J. ja Wilhelmina Sorthan. - Ylioppilas 94, filosofian kandidaatti 99, maisteri 00. - Lappeenrannan yhteisk. matemat. ja fys. opettaja 00-01, Turun suom. klass. lys. tuntiopettaja 01-03, Turun suom. reaalilys. vt. kollega 03-04, nuor. lehtori 04-24, vanh. leht. 24-41. - Turun työväenop. johtokunnan puheenjohtaja, kouluvirkak. eläkekassan johtokunnan jäsen 27-42, puheenj. 29-42. - Julk.: Luvunlaskun oppikirja 3. p. 25 ja Luvunlaskun esimerkkikirja 4. p. 27, Viskositäts- und Schmelzpunktsbestimmungen in der Oxalsäurereihe 26.


Cederberg, Arno Rafael, historiantutkija. - * Tuusula 2. VII. 1885 † 19. X. 48; vanhemmat teol. tohtori Johan Antero C. ja Minna Elisabeth Hjelt. Puoliso 1) Solfrid Charlotta Maria Lagerheim 20 † 42; vanhemmat tukkukauppias Hjalmar Gustaf Robert Waldemar L. ja Hildur Lundeberg; 2) Ruth Ida Maria Forsgren 46-; vanhemmat tullinhoit. Claes F. ja Ruth Lundeberg. - Ylioppilas 03, filosofian kandidaatti 08, maisteri 10, lisensiaatti 12, tohtori 14. Tutkimusmatk. Skandinaviaan, Baltiaan, Keski-Eurooppaan ja Neuvostoliittoon. - Helsingin yliopiston dosentti 13, sijaiskanslerin, sitt. kanslerin vt. sihteeri 15-19, Tarton yliopiston Viron ja Pohjoism. hist. professori 19-28, yl. hist. vt. professori 24-28, Helsingin yliopiston yl. hist. vt. professori 29-33, Turun yliopiston yl. hist. vt. professori 33, Helsingin yliopiston Suomen ja Baltian hist. ylim. professori 34, Suomen ja Skandinavian hist. professori 35-48. - Ylioppilastutkintolautak. apuj. 29-38, vakinainen 39-40, Et.-pohjal. osakunnan inspeht. 35-48. Viron arkistokomission esimies 20-21, Viron arkistoneuv. puheenjohtaja 21-24, Viron hist. seuran puheenjohtaja 20-28, Viron kirjallisuuden seuran hist. toimik. esimies 20-28, S. sukututk. seuran esimies 34-42. - Julk.: Pohjois-Karjalan kauppaolot vv. 1721-1775 (väitösk.) 11, Kuvauksia Pohjois-Karjalan maataloudell. oloista I 12, Maamme kirkonarkistot 16, 2. p. 36, Vanhaa ja uutta 16, Pehr Wargentin als Statistiker 20, Jaakko Stenius vanhempi 28, Anjalan liiton historialliset lähteet 31, Suomen historia vapauden ajalla I-II 42-47. - Eesti Biograafilise Leksikon I-IV päätoimittaja 26-29. - Upsalan yliopiston filosofian kunniatohtori 27.


Cederberg, Axel Johan Alfons, lakimies. - * Vaasa 30. I. 1863 † 11. IV. 40; vanhemmat pankinkomiss. Johan C. ja Brita Karolina Sevonius. PuoI. Lempi Hilja Amanda Frisk 20-; vanhemmat räätäli Karl Valentin F. ja Maria Amanda Wikman. - Ylioppilas 81, oikeustutkinto 86, varatuomari 89. Tutkimusmatka Tanskaan 25. - Vaasan hovioikeuden kanslisti 96, notaari 96, varakanneviskaali 02, asessori 06, hovioikeudenneuvos 14, presidentti 27-33. - Vaasan l. et. vaalip. keskuslautak. puheenjohtaja 07, 08, 09, 10, 11, 24, 27, Vaasan osakepankin hallintoneuvoston puheenjohtaja 18-20. - Porvarissäädyn jäsen 04-05 ja 05-06, eduskunnan jäsen 07-09 (ruots.), kirkolliskok. 33.


Cederberg, Johan Antero, kirkkohistorioitsija. - * Lohtaja 18. V. 1852 † 28. I. 15; vanhemmat kirkkoherra Jakob C. ja Matilda Katarina Muhr. Puoliso Minna Elisabeth Hjelt 80 † 18; vanhemmat arkkiatri Otto Edvard August H. ja Yolanda Aurora Thuneberg. - Ylioppilas 70, filosofian kandidaatti 76, vihitty papiksi 79, filosofian maisteri 86, teol. kandidaatti 98. Opisk. Tübingenissä 77-78. - Turun ruots. klass. lys. usk. opettaja 83-86, Uudenkaupungin kirkkoherra 86-95, Tohmajärven 95-08, Mikkelin maaseurak. 08-15, Ala-Karjalan rovastik. lääninrovasti 01-08. - Julk.: Suomalaisen raamatun historia I 85, Historiallisia kokoelmia I, II 86, 89, Några blad ur den finska pietismens historia I, II 91-92, Lehtiä Turun tuomiokapitulin historiasta 92 sekä Laurentius Petrin Ajantiedon, Jaakko Suomalaisen virsikirjan ja Manuale Aboensen uusintapainokset. - Teol. kunniatohtori 07.


Cederberg, Lauri Antero, lakimies. - * Hausjärvi 20. IV. 1881 † 15. XI. 43; vanhemmat teol. tohtori Johan Antero C. ja Minna Elisabeth Hjelt. Puoliso Lydia Friederique Tennberg 18-; vanhemmat kenraalimajuri Adolf Fredrik T. ja Marie Emilie Behrens. - Ylioppilas 00, lakit. kandidaatti 08, varatuomari 10, lakit. tohtori 15. Opisk. Saksassa, Skandinaviassa ja Lontoossa. - Turun hovioikeuden notaari 17-18, viskaali 18, asessori 18-24, lainvalmisteluk. nuor. jäsen 17-19, vanh.19-24, Helsingin yliopiston kauppaoik. prof. 24-43. - Sijaiskanslerin vt. sihteeri 11-12 ja 14-15. - Lainopill. tiedekunnan dekaani 26-36. - Julk.: Lisiä oppiin kauppiaskäsitteestä Suomen siviilioikeuden mukaan 12, Prokura Suomen lain mukaan (väitösk.) 15, Om försäkringsgivarens regressrätt 24, Kauppaoikeuden suhde siviilioikeuteen. 25, 2. p. 39, Minoritetsskydd i aktiebolag 31, Osakeyhtiön uudet määräykset 36, Tilintarkastuksesta Suomen osakeyhtiölain mukaan 38.


Cedercreutz, Axel Carl Magnus, lääkäri. - * Turku 31. III. 1873 † 2. X. 46; vanhemmat vapaah. Axel Fredrik Nicolaus C. ja Johanna Lovisa Mariana Björkenheim. Puoliso Ingrid Bergroth 04-; vanhemmat vuorineuvos Edvin Leonard B. ja Lydia von Essen. - Ylioppilas 91, filosofian kandidaatti ja maisteri 94, lääketieteen kandidaatti 96, lisensiaatti 00, lääketieteen ja kirurgian tohtori 02. Opintomatk. Saksaan, Pariisiin ja Tukholmaan 00-02. - Helsingin yliopiston dosentti 08, iho- ja sukupuolitaut. ylim. professori 19-40. - S. dermatol. yhdistyksen puheenjohtaja 19, S. lääkäril. varapuheenjohtaja 27-29. - Julk.: Recherches sur un coccus polymorphe hôte habituel et parasite de la peau humaine (väitösk.) 01; runoja ja ruotsinn. aikakauslehd.; Archiv für Dermatologie und Syphilis toimittaja 08-36, Finska Läkaresällskapets Handlingarin päätoimittaja 33-41, International Journal of Leprosyn toimittaja 33-46. - Omisti Köyliön Vanhankartanon (Kjuloholm) 09-46. - Suomen, Ranskan ja Romanian dermatol. yhdistyksen kunniajäsen.


Cedercreutz, Axel Fredrik Nicolaus, vapaaherra, maatalousmies. - * Viipuri 23. XI. 1847 † 13. IX. 09; vanhemmat senaattori Carl Emil C. ja Emilia Maria Sofia Hackman. Puoliso Johanna Lovisa Mariana Björkenheim 72 † 21; vanhemmat vuorineuvos Lars Magnus B. ja Charlotta Sofia Taube. - Ylioppilas 67. Hallitsi Köyliön kartanon sääntöperintötilaa 69-09. Ritariston ja aatelin jäsen 77-06, ritarihuonevaliok. puheenjohtaja 99-06. S. Talousseuran puheenj. 04-06.


Cedercreutz, Edvard Emil Fredrik, kemisti ja insinööri. - * Köyliö 3. VIII. 1874 † 15. V. 30; vanhemmat tilanomistaja Axel Fredrik Nicolaus C. ja Johanna Lovisa Mariana Björkenheim. Puoliso Marta Lilian Rosenbröijer (h. 1. aviol.) 11-; vanhemmat liikennetarkastaja, alikapteeni Carl Hjalmar R. ja Sara Jane Barritt. - Ylioppilas 92, insinööri polytekn. op. 96, opisk. Darmstadtin ja Zürichin tekn. korkeak. 96-97. - Hämekoski oy:n insinööri 98-00, Planiawerken pääkemisti Ratiborissa Sleesiassa 00-04, S. sahanomistajain paloapuyht. tarkastaja 05, Varkauden rautatehtaan isännöitsijä 19-24, Högforsin tehtaan toimitusjohtaja 24-29.


Cedercreutz, Emil Herman Robert, kuvanveistäjä. - * Köyliö 16. V. 1879 † 28. I. 49; vanhemmat vapaah. Axel Fredrik Nicolaus C. ja Johanna Lovisa Mariana Björkenheim. - Opisk. Taideyhdistyksen koulussa, Charles van der Stappenin luona Brysselissä ja Académie Julianissa Pariisissa. Opintomatk. us. Euroopan maihin. - Kuvanveist. 99-. Per. Harjavaltaan oman kotiseutumuseon. - Töitä: Äestäjä (Pori), Äidinrakkaus (Helsinki), hautapatsaita, veistoksia museoissa, us. kirkoissa, Kansallisteatt., Ruots. teatt., Tampereen teatt., Juseliuksen hautakappelissa Porissa ym. - Julk. mm.: Häststudier 02, Typer I-II 17-19, Molemmin puolin rintamaa 18 (ruots.), Blomstervägen 19, Yksinäisyyttä ja ihmisvilinää 39, Det spanska blodet 43, När det skymmer 45, varjokuvakok., kuvitti kirjoja.


Cederholm (vuoteen 86 Sederholm), Carl Adolf Theodor, lakimies. - * Helsinki 23. VIII. 1824 † 30. XI. 11; vanhemmat kauppias Gustaf Adolf Sederholm ja 2. vaimo Lovisa Margareta Olander. Puoliso Elisif Karolina Vilhelmina Nymander 55 † 11; vanhemmat kenraalimajuri Karl Johan Mauritz N. ja Hedvig Charlotta Blåfield. - Ylioppilas 41, tuomaritutk. 47, varatuomari 51. Helsingin raastuvanoik. notaari 52, oikeusneuvosm. 52-57, kunnallispormest. 57-58, prokuraattorintoimitusk. sihteeri 58-69, prokuraattorinapul. 69-73, senaatin oikeusosaston jäsen 73-77, prokuraattori 77-82, Suomen asiain komitean j. ministerivaltiosiht. virastossa 82-88, senaatin oikeusosaston jäsen 88-98, varapuheenjohtaja 98-00. - Julk.: Politiska minnen 24. - Aateloitu 86.

ch[muokkaa]

Charpentier, Gustaf Robert Alfred, sotilas, hallintomies. - * Hauho 15. X. 1839 † 8. VII. 14; vanhemmat aliluutnantti. Robert Emil Gustaf Carl C. ja Andreetta Fredrika Rotkirch. Puoliso Adolfina Valeria Aschan 63 † 07; vanhemmat apt. Carl Henrik A. ja Andriette Sofia Collin. - Kävi Haminan kadettik. 57. - Palv. 2. res. tykistöprik. 58-63, 2. suomenmaal. kev. patt. 63-67, 22. tykistöprik. 67-72, komppaniaups. Haminan kadettik. 67-72, S. yhdyspankin Haminan kontt. hoitaja 67-72, pääkontt. kassanhoit. Helsingissä 72-74, henkivak. yht. Kalevan toimitusjohtaja 74-81, S. hypoteekkiyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja 81-84, S. pankin johtokunnan 84-97, senaatin talousosaston jäsen ja finanssitoimitusk. päällikkö 97-00, S. maanviljelys. pankin johtaja 00-02, Pohjoism. osakep. Helsingin kontt. johtaja 05-06. - Hauhon Hahkialan sääntöperintötilan haltija 82-14, omisti Helsingin pit:n Linnaisten kart. 80-97. - Ritariston ja aatelin jäsen 77-85, 00, 04-05, pankkivaliok. puheenjohtaja 04-05, pankkilakikomitean puheenjohtaja 96. Lantmannabankenin hallintoneuvoston puheenjohtaja 10-14, henkivak. yht. Kalevan johtokunnan jäsen 01-11, puheenjohtaja 08-11, palovak. yht. Fennian johtokunnan jäsen 82-89. - Aliluutnantti. 57, luutnantti. 62, alikapteeni 68, kapteeni 70, everstiluutnantti. 72.


Charpentier, Axel Fredrik, lakimies. - * Hamina 4. VII. 1865 † 19. III. 49; vanhemmat senaattori Gustaf Robert Alfred C. ja Adolfina Valeria Aschan. Puoliso Helmi Julia Järnefelt 96 † 13; vanhemmat kihlak. tuomari Gustaf Johan J. ja Amalia Christina Seitz (h. 2. aviol.). - Ylioppilas 83, filosofian kandidaatti 85, maisteri 86, lakit. kandidaatti 90, varatuomari 93, lakit. lisensiaatti 97, tohtori 98. Tutkimusmatk. Saksaan 93 ja 94. - Senaatin oikeusosaston kanslisti 96-99, protokollasihteeri 99-05, esittelijäsihteeri 06-10, lainvalmisteluk. nuor. jäsen 05-11, vt. prokuraattori 09-10, erotettu »hallituksenvastaisesta» toiminn. prokuraattorin- ja esittelijäsihteeri virasta 10. Asianajaja Helsingissä 12-17. Senaatin oikeusosaston jäsen 17-18, korkeimman oikeuden jäsen 18, oikeuskansleri 18-28. - Helsingin yliopiston dosentti ja vt. siviililainopin ja room. oik. apul. 98-00. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 14-18, kasvatuslautak. puheenjohtaja 15-17. Omisti Hahkialan kart. Hauholla 14-49. - Ritariston ja aatelin jäsen 97, 99 ja 05-06. - Julk.: Om sytning (väitösk.) 96; toimitti muiden kanssa Robert Hermansonin lausuntoja ja mietintöjä 33.


Charpentier, Clas Gustaf Robert, sotilas. - * Hamina 4. XI. 1858 † 18. XII. 18; vanhemmat eversti Robert August Adam C. ja Hildegard Sofia Granfelt. Puoliso Anna Porzedowski 97 † 39; vanhemmat tilanomistaja Tadeusz P. ja Katarina Morawski. - Nikolajevin ratsuväkiop. 79. - Palv. henkikaartin Grodnon husaarirykm. 79-01, Sumin rakuunarykm. komentaja 01-04, Grodnon husaarirykm. 04-07, erill. kaartin ratsuväkiprik. 07-11, Kaukasian ratsuväkidiv. 11-17. Vapaussotaa valmist. sotilaskomitean puheenjohtaja ja muodostettavan armeijan ylipäällikkö 17. - Kornetti 79, luutn. 82, aliratsumestari 84, ratsumestari 88, eversti 96, kenraalimajuri 04, kenraaliluutnantti 11.


Charpentier, Nicolaus Robert, matkatoimistomies. - * Varsova 24. II. 1899 † 22. X. 60; vanhemmat kenr. luutnantti Clas Gustaf Robert C. ja Anna Porzedowski. Puoliso Nadine Naumow 26 † 53; vanhemmat talonomistaja Peter N. ja Olga Fagerström. - Ylioppilas 18, matkatoim. tekn. kurssi Berliinissä 25. Opintomatk. us. Euroopan maihin. - S. matkatoim. oy:n palv. 21-, toim. päällikkö 25, apul. johtaja 33-43, toimitusjohtaja 43-60, S. matkatoim. yhdist. puheenjohtaja 54-60.


Churberg, Karl Waldemar, kirjailija. - * Vaasa 21. II. 1848 † 8. I. 24, vanhemmat linnan- ja sairaalanlääkäri Mathias Christian C. ja Maria Ulrika Perander. Puoliso Constance Amanda Björkman 77 er. 90; vanhemmat kauppias ja raatimies Hans Anders B. ja Eglé Amalia Wallin. - Fil. kandidaatti 69. - Suomentaja, julk. Uutta romaanijaksoa 74-78 ja W. Churbergin romaani-kirjastoa 79-84.


Chydenius, Jakob Wilhelm, lakimies. - * Helsinki 12. VI. 1863 † 20. X. 26; vanhemmat professori Johan Jakob C. ja Hilda Lovisa Estlander. - Yliopp. 81, filosofian kandidaatti 84, maisteri 86, lakit. kandidaatti 88, tohtori 91. Opintomatk. Pariisiin ja Lontooseen 84-85. - Helsingin yliopiston yl. lainopin apul. 92, vt. siviililainopin professori 92-01, professori 01-26, lainopill. tiedekunnan dekaani 06-26, Tidskrift utgifven af Juridiska föreningen i Finlandin toimittaja 91-18. - Julk. Lärobok i finsk arfs- och testamentsrätt 10, Lärobok i finsk äktenskapsrätt 15, Lärobok i finsk kontraktsrätt I-II 11-18, (V. Nordströmin kanssa) M. Caloniuksen siviilioik. luennot 08.

cl[muokkaa]

Cleve, Augusta Gunilla (Gunni), opettaja, raittiustyöntekijä. - * Vehkalahti 5. VIII. 1871 † 6. VIII. 55; vanhemmat professori Zachris Joakim C. ja Helena Emilia Melart. - Kävi tyttökoulun 88, meijerik. 91, jatko-op. 93. Matk. Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan 02-27. - Haminan yhteiskoulun johtaja 93-03, Vilniemen kart. tilanhoit. 02-33. - Haminan yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja 03-28, Haminan yhteislys. vanhempainneuv. 28-, Vilniemen kansak. johtokunnan 00-, Haminan Vehkalahden Martta-yhdistyksen. 03-. - Vehkalahden kunnanvalt. ja kirkkovaltuuston jäsen.


Cleve, Zacharias Joachim, kasvatustieteilijä. - * Rantasalmi 3. XII. 1820 † 20. I. 00; vanhemmat kirkkoherra Joachim Adolf C. ja Juliana Aminoff. Puoliso Helena Emilia Melart 63 † 22; vanhemmat everstiluutnantti Karl Fredrik M. ja Katarina Kobelew.- Ylioppilas 38 filosofian kandidaatti 44, tohtori 50. Opintomatk. Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaar 60-61. - Kuopion lukion filosofian lehtori 51-57 luonnonhist. leht. ja reht. 57-60, Helsingin yliopiston kasvatus- ja opetusopin professori 62-82, hist. kielitieteen os. dekaani 68-71. - Hämäläisosakunnan inspeht. 71-82. Pappissäädyn jäsen 72-82, S. pankin tilintarkastaja 88-94, kansakoulukomitean jäsen 61, oppikoulukomitean puheenjohtaja 65, S. kasvatusopill. yhdistyksen puheenjohtaja 64-78, yhdistyksen aikakausk. toimittaja 65-77. Suomenk. alkeisop. johtokunnan puheenjohtaja 72-81, suom. tyttökoulun 69-86. - Julk.: Försök tili lärobok i psykologi 54 (suom.), Skolan, pedagogiskt utkast (väitösk.) 61, Grunddrag till skolpedagogik 84 (suom.), Människans bildning och dess villkor 01.


Clouberg, Ludvig Gustaf Leonard, lakimies. - * Viipurin mlk. 6. I. 1842 † 8. I. 06; vanhemmat kauppaneuvos Karl Gabriel C. ja Anna Maria Weber. Puoliso Johanna Katarina Alfthan 88 † 47; vanhemmat alikapteeni Apollon A. ja Julia Alfthan. - Yliopp. 57, tuomarintutk. 63, varatuomari 68. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 68-70, aktuaari 70, notaari 70-76, asessori 76-85, hovioikeudenneuvos 85-93, senaatin oikeusosaston jäsen 93-00. - Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 75-79, puheenjohtaja 79-93, porvarissäädyn jäsen 82-91.

co[muokkaa]

von Collan, Clas Herman, pankkimies. - * Pietari 11. X. 1862 † 1. XI. 39; vanhemmat salaneuvos Alexander C. ja Marie Lovisa Carolina Grotenfelt. Puoliso Ingrid Maria Ahlman (h. 2. aviol.) 17-; vanhemmat rovasti Gustaf Julius A. ja Mathilda Elisabeth Bergroth. - Yliopp. 80, filosofian kandidaatti 82, lakit. kandidaatti 86, varatuomari 89. - Tutkimusmatka Skandinaviaan, Saksaan ja Alankomaihin 20. - Senaatin kanslisti 91-93, S. pankin sihteeri 93-95, johtokunnan jäsen 95-07, puheenjohtaja 07-18. - Ritarihuoneen sihteeri 94-07, siviilivirkak. leski- ja orpokassan johtokunnan jäsen 13-22, puheenjohtaja 22-28, henkivak. yhtiö Kalevan johtokunnan jäsen 21-39, S. teoll. hypoteekkipankin johtokunnan 24-39. - Ritariston ja aatelin jäsen 91-06, Helsingin konservat. johtokunnan 20-39, Raajarikk. huoltolait. johtokunnan 04-28.


Collan, Oskar Olavi, puutarhaviljelyn edistäjä. - * Savonlinna 9. 7. 1887 † 17. 9. 54; vanhemmat lehtori Eemil C. ja Mathilda Charlotta Allén. Puoliso Sigrid Emilia Rådman 12-; vanhemmat tilanhoit. Anders R. ja Emilia Salin. - Kävi yhteiskoulun, Billnäsin puutarhak., hospitoi Geisenheimin puutarhakorkeak., puutarhatekn. koulun pomologikurssi Köstritzin puutarhakorkeak. Thüringenissä. Opintomatk. Saksaan 08-11 ym. - Lepaan puutarhaop. ylipuutarhuri 10-16, hedelmävilj. lehtori ja valtionpomologi 16-40, Hinnonmäen hedelmänvilj. havaintoaseman johtaja 19-39, puutarhanhoidon vt. tarkastaja maatal. hall. 39, vakinainen 40-54. Puutarhalehden päätoimittaja 26-54. - Tyrvännön kunnanvalt. varapuheenjohtaja 21-39, S. puutarhavilj. l. puheenjohtaja 26-46, Lepaan kansak. johtokunnan 20-39. - Julk.: Lavatarha- ja kasvihuonerakennusopas 21, Lasinalainen hedelmäviljelys. 25, Hedelmä- ja marjalaatumme 26, Hedelmän- ja marjanviljelyksen käsikirja 28, Kodin hedelmätarha 33 ym. - Puutarhaneuvos 48.


Colliander, Adolf Natanael, maatalousmies. - * Valkeala 7. X. 1854 † 12. VIII. 19; vanhemmat tilanomistaja Alexander Magnus C. ja Vendla Magdalena Appelberg. Puoliso Emma Yolanda Hjelt 82 † 34; vanhemmat arkkiatri Otto Edvard August H. ja Aurora Yolanda Thuneberg. - Kävi 6 l. Helsingin yksit. lys. 71, agron. 74. Opisk. Kööpenhaminan Landbohojskolessa 75-76. - Valkealan kartanon hoitaja 76-93, omistaja 93-19. - Talonpoikaissäädyn jäsen 82, 85, 91, 00, Valkealan kuntakok. puheenjohtaja 86-03, kirkollis kok. jäsen 93, Suuren lähetystön 99. - Toimitti Korven kyntäjän tietoja Valkealasta 99. - Per. Valkealan kartanoon maanvilj.-bakteriol. laborat.


Colliander, Alexander Erland, sanomalehtimies. - * Hämeenlinna 11. IX. 1873 † 10. XI. 53; vanhemmat lennätinkontt. päällikkö Carl Fredrik C. ja Valborg Amanda (Manni) Wahlman. Puoliso Helga Maria Thomé 07-; vanhemmat, luutnantti Johan Kristian T. ja Sofia Indrén. - Yliopp. 91, filosofian kandidaatti 00. Oppik. opettaja Turussa 01-19, Turun merik. äidink. ja maant. opettaja 19-40, Högre svenska lantbruksläroverketin 16-47, Västra Finlandin toimittaja 08-, Åbo Underrättelserin 12-47, teatt. arvost. 31-47. - Turun ruots. teatt. johtokunnan jäsen 07-29, puheenjohtaja 14-29. - Julk.: Svenska inhemska teatern 1894-1920, Sparbanken i Åbo 1823-1923 24, Åbo kakelfabriks A. B. 1874-1924 24, Åbo teaterhus A. B. 1836-1936 37.


Colliander, Otto Immanuel, piispa, sukutieteilijä. - * Valkeala 9. IV. 1848 † 17. XII. 24; vanhemmat tilanomistaja Alexander Magnus C. ja Wendla Magdalena Appelberg. Puoliso Johanna Hjelt 71 † 28; vanhemmat arkkiatri Otto Edvard August H. ja Aurora Yolanda Thuneberg. - Ylioppilas 67, filosofian kandidaatti 71, maisteri 73, teol. kandidaatti 77, lisensiaatti ja tohtori 81. Opinto- ja tutkimusmatkoja Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan 71-73 ja 88. - Suomen kaartin saarn. 77-79, Helsingin yliopiston teol. tiedekunnan apuopettaja 77-79, käytännöll. teol. professori 83-97, kirkkohistorian vt. professori 92-97, Kuopion hiippak. piispa 97-99, Savonlinnan hiippak. 99-24. - Kirkolliskok. 86 sekä 98 asett. koraalikomitean puheenjohtaja, pappissäädyn jäsen 97-06, varapuheenjohtaja 00, kirkolliskokouksen jäsen 93, varapuheenjohtaja 18, lukkari-urkuriopetuksen uudestaan järjestämiskomitean puheenj. 03. - Julk.: Om den kyrkliga psalmen jemte inledning till evangelisk-luthersk hymnologi 80, Grunddragen af det bibliska kyrkobegreppet 82, Eksegeetillis-homileettinen käsikirja 91-94, Suomen evank.luterilaisen kirkon koraalikirja (R. Faltinin kanssa) 97, Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan I 10, II:1 18.


Colliander, Gustaf Rafael, sanomalehtimies. - * Turku 19. IV. 1878 † 25. V. 38; vanhemmat lennätinkontt. päällikkö Carl Fredrik C. ja Valborg Amanda (Manni) Wahlman. Puoliso 1) Aina Rafaela Silander 02 † 19; vanhemmat insinööri Jakob Alexander S. ja Aina Jakobina Mandell; 2) sairaanhoit. Märta Lindberg 33-; vanhemmat toimitt. Ernst Fredrik L. ja Kate Nyström. - Ylioppilas 96. - Västra Finlandin pää toimittaja 05-19, Åbo Tidningin toimitussihteeri 02-05, Åbo Underrättelserin 08-17, sitten Åbo Underrättelserin toimittaja Helsingissä. - Turun kaup. valt. jäsen 06-20, eduskunnan 09, 17-24, 27-30 ja 33-38, ruots. kansanp. keskushall. 06-, puolueen pääsihteeri Helsingissä 20-38, Svenska bildningens vännerien hall. jäsen 05-20 (myös sihteeri). Åbolands ungdomsförbundin keskushall. puheenjohtaja 05-20 (sitä ennen sihteeri), Turun urh. yst. 05-20, Arbetets vännerin sihteeri ja puheenjohtaja 02-06, Turun akat. komitean, sitten valtuuskunnan jäsen 16-38, S. virall. sanomal. toim. päällikkö 18, ulkoas. minist. sanomal. os. 19. - Per. Turunmaan suojelusk. 17. Kuului Vaasan hall. lähetystöön, joka 18 kävi Skandinaviassa.


Cornér, Samuli Vilho, lakimies. - * Pielisjärvi 17. II. 1868 † 22. IV. 46; vanht kauppias Nikolai C. ja Helena Tolvanen. Puoliso 1) Linda Kempe 93 † 31; vanhemmat sihteeri Reinhold K. ja Fredrika Sundberg; 2) Maria Charlotta (Lotti) Silander 32-; vanhemmat taloudenhoitaja Paul S. ja Fredrika Lindholm. - Ylioppilas 87, kameraalitutk. 89, oikeustutkinto 92, varatuomari 98. Heinolan pormestari 20-35. - Palv. Kansallispankissa 93-, Heinolan kontt. johtaja 94-, Heinolan kaupungin kamreeri 95-. - Eduskunnan jäsen (suom. p.) 14. - Kunnallisneuvos 13.


Costiander, Torsten, sotilas ja hallintomies. - * Turku 11. V. 1831 † 30. V. 04; vanhemmat kihlakunnantuom. Gustaf Julius C. ja Amanda Gustava Sagulin. Puoliso Henriette Gustava Lindroos 67 † 13; vanhemmat kauppaneuvos Johan Henrik L. ja Cecilia Gustava Meijer. - Kävi Haminan kadettik. 49. - Palv. henkikaartin Pavlovin rykm. 49-58, S. kaartinpatalj. 58-62, Turun tarkk'ampujapatalj. 62-63, S. kenr. kuvernöörin adjut. 54-61, Uudenmaan tarkk'ampujapatalj. komentaja 63-68. Omisti Nuutajärven kartanon ja lasitehtaan Urjalassa 69-04. - Turun ja Porin läänin vt. kuvernööri 85, Vaasan läänin 85-86, Hämeen läänin kuvernööri 87-95. - Talonpoikaissäädyn jäsen 82. Viljakauppakomitean puheenjohtaja 87-88, vesioikeuskomitean 89-93. - Vänrikki 49, aliluutnantti 53, luutnantti 54, alikapteeni 58, kapteeni 59, everstiluutnantti 62, eversti 68.

cr[muokkaa]

Crohns, Hjalmar Johannes, historioitsija. - * Heinola 25. VI. 1862 † 16. VI. 46; vanhemmat pankinjohtaja Per Nils C. ja 1. vaimo Gustava Fredrika Karolina Hartwall. Puoliso Eine Sofia Ståhlberg 01 † 44; vanhemmat merikapteeni Johan Henrik S. ja Johanna Sofia Ekman. - Ylioppilas 81, filosofian kandidaatti 88, lisensiaatti 94. Tutkimusmatk. us Euroopan maihin 89-11. - Helsingin yliopiston dosentti 95, yl. hist. ylim. professori 07-16, professori 16-27. - Julk.: Sveriges politik i förhållande till de federativa rörelserna i Tyskland 1550-1658 I-II (väitösk.) 94, 01, Den trolösa hustrun i två medeltida sagosamlingar 12, Legenden och medeltidens predikan och »exempla» i deras värdesättning av kvinnan 15.


Cronstedt (vuoteen 70 Galindo), Johan Frans Andreas (Jean), pankkimies. - * Hamina 11. XI. 1832 † 25. IV. 07; vanhemmat kollegiagessori Johan Christian C. ja Ulrika Sofia Silfversvan. Puoliso 1) hovineiti Olga Beatrice Cronstedt 57 † 70; vanhemmat senaattori Carl Olof C. ja Augusta von Schwanebach (h. 2. aviol.); 2) Julie Fanny Mechelin 75 † 82; vanhemmat senaattori Henrik Adolf M. ja Eugenie Octavie Josephine Tricot de Mouceaux; 3) vapaaherratar Eva Mathilda Charlotta Aminoff 83 † 33; vanhemmat eversti, vapaah. Alexander A. ja Fredrika Charlotta Maria af Forselles. - Kävi Haminan kadettik. 53. - Palv. henkikaartin krenat. rykm. 53-61, henkikaartin suomenmaal. rykm. 61-62, Haminan kadettik. fys. ja kem. opettaja 54-62, rahapajan alijohtaja 62-64, S. pankin kamreeri 65-71, johtaja 71-72, S. yhdyspankin keskusjohtok. jäsen ja toimitusjohtaja 72-07. - Ritariston ja aatelin jäsen 77-78. - Vänrikki 53, aliluutnantti 54, luutnantti 62. - Appensa adoptoimana vapaaherra Cronstedt 70.


Cronström, Henrik Esaias, insinööri. - * Petolahti 17. III. 1879 † 16. II. 58; vanhemmat rovasti Esaias Severin C. ja Sofia Matilda Lund. Puoliso Hanna Maria Charlotta Roos 06 † 50; vanhemmat rov. Johan Alarik R. ja Blenda Charlotta Bäckman. - Yliopp. 99, insinööri 05. Opintomatk. us. Euroopan maihin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan 13-14. - Ins. Kaukaan tehtaan palv. 05-12, isänn. apul. 14-18, isännöitsijä ja tekn. johtaja 18-46. Outokummun rautatierak. ja malminviennin toimeenpaneva johtaja 18-23, Outokummun kaivoksen johtokunnan jäsen 25-26, Voima- ja polttoainetaloudell. yhdistyksen tekn. tarkastaja 19-24, johtokunnan jäsen 24-. - Puutekniikan tutkim. kannatusyhdistyksen hall. jäsen, Tekniska föreningen i Finlandin edust. First World Power Conferencessa Lontoossa 24 ja siitä lähtien maailman voimakonfer. S. kansall. komitean j., puunjalostusteoll. alan komitean ja johtok. j., Lauritsalan kauppalanhall. ja -valt. Us. puunjalostus- ja voimateoll. alan patenttien omistaja.

cy[muokkaa]

Cygnaeus, Gustaf Alexander, sanomalehtimies ja taiteenharrastaja. - * Helsinki 24. XII. 1851 † 1. IV. 07; vanhemmat pataljoonansaarnaaja Per August C. ja Augusta Beata Ringbom. Puoliso näytt. Sofia Wilhelmina Backlund. 89 † 36; vanhemmat kauppias Karl Gustaf B. ja Anna Helena Jonsson. - Ylioppilas 68, filosofian kandidaatti 73. - Turun ruots. klass. lys. apul. lehtori 77-89, lehtori 89-07. - Åbo Tidningin perust. ja päätoimittaja 85-06, Turun taideyhdistyksen perustajia ja puheenjohtaja 91-07, Turun ruots. teatt. perustajia. - Julk.: Åbo teater 1839-89 89, Åbo teater 1889-93 93, Åbo frivilliga brandkår 1838-88 88, Finska Hushållningssällskapet 1797-1897 97.


Cygnaeus (o. s. Backlund), Sofia Wilhelmina (Mina), näyttelijätär. - * Jönköping 14. II. 1851 † 19. III. 36; vanhemmat kauppias Carl Gustaf Backlund ja Anna Helena Jonsson. Puoliso lehtori Gustaf Alexander Cygnaeus 89 † 07. - Fröbergin oppilaskiertueessa 70-76, Tukholman ja Göteborgin teatt. 76-85. Osia Nora, Sigrid Stålarm ja Cyprienne. - Turun ruots. teatt. johtokunnan jäsen 00-09, näytt.-ohjaajana, kiertueiden järjest. jne. Helsingin ruots. teatt. oppilask. opettaja 09-28.